4. korizmena nedjelja kroz crkvenu godinu A – 19. 03. 2023.

 

Mise su danas, 19. 03. 2023.
Basel, St. Michael u 11.00 sati
KRIŽNI PUT je u nedjelju, u 10.15 sati u Baselu,
kako bismo mogli na vrijeme završiti.
Liestal, Bruder Klaus u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a

David pomazan za kralja nad Izraelom.

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 23, 1- 6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

https://youtu.be/ZFXtqAyHXWg

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratiti će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 

Drugo čitanje: Ef 5, 8-14

Ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 8,12b

Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin; tko ide za mnom, imat će svjetlost života.

 

Evanđelje: Iv 9, 1-41 

Ode, umije se pa se vrati gledajući. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.«
Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

 

»Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

 

Draga braćo i sestre!

Vjera u uskrsnuće i nada vječnog života otvaraju naše oči prema posljednjem smislu našega života. Bog je stvorio čovjeka za uskrsnuće i za život vječni. Bez svjetla vjere, cijelo čovječanstvo i cio svemir ostaje u tami, ostaje bez budućnosti i nade. Korizma nalazi svoje ispunjenje u Svetoj noći kad obnovom krsnih obećanja: odreknućem od Sotone i vjerom u Boga Stvoritelja i Spasitelja, ponovno potvrđujemo da je Krist Gospodar i Svjetlost našega života. U ovim danima kada se pripremamo za Uskrs, korizmene nedjelje, po tekstovima Evanđelja po Ivanu, nas potiču da oživimo u sebi dar Duha Svetoga, dar primljen na krštenju i pripremimo se dobro za uskrsnu ispovijed koja je 31. 03. 2023. godine i za proslavu Uskrsa.

 

Voda, svjetlo, uskrsnuće ili život su simboli krštenja

Isus je «živa voda»
Prošle nedjelje, Isus je Samarijanki obećao dar "vode žive". Voda označava sakramenat našega krštenja. Ta voda je „Kristov Duh“ koji je živo vrelo u nama i voda koja teče prema vječnosti. „A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.” (Iv 4,14).

Isus je svjetlost svijeta
Četvrta današnja korizmena nedjelja, ozdravljenje slijepca od rođenja, objavljuje Isusa kao "svjetlo svijeta": „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.“ (Iv 8, 12). Sjetimo se krsne svijeće. Na krštenju bivamo oslobođeni od tmina zla i primamo svjetlost koja je Isus Krist da bismo živjeli kao djeca svjetla. Tako u obredu krštenja, kod predaje krsne svijeće roditeljima i kumovima da je zapale na velikoj Uskrsnoj svijeći, svećenik predaje krsnu svijeću uz riječi: «Primite svjetlo Kristovo»! - i nastavlja: «Vašoj se brizi, roditelji i kumovi, povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist prosvijetlio da uvijek živi kao dijete svjetla. Nek ustraje u vjeri, da sa svim svetima u nebeskom dvoru mogne poći u susret Gospodinu kada dođe.»

Isus je „uskrsnuće i život
Peta ili zadnja korizmena nedjelja govori kako Isus uskrišava svoga prijatelja Lazara.  Čut ćemo Isusa koji tješi Lazarovu sestru Martu, govoreći: „Ja sam uskrsnuće i život”, reče joj Isus. “Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. Tko godje živ i vjeruje u mene, neće nikada umrijeti.“ (Iv 11,25-26).

Voda, svjetlo, uskrsnuće ili život - simboli su krštenja, sakramenta po kojem ulazimo u stvarni odnos s Bogom. „Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života" (Rim 6, 3-4).

 

U ranoj Crkvi krštenje se nazivalo i «prosvijetljenje»

Iskustvo svjetlosti koja je Isus Krist imao je sveti Pavao pred Damaskom kod svoga obraćenja. Uskrsli Krist se pojavljuje kao sjajno svjetlo i obasjava Savla. Sjaj i svjetlo Uskrslga Krista čine da je Savao postao slijep. (Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije ništa vidio» Dj 9,3. 8-9). Savlova sljepoća ocrtava njegovu nutarnju stvarnost koju je živio, ocrtava Adamov grijeh, tamu. Tek nakon što je primio dar Duha Svetoga na krštenju, s očiju mu spadaju ljuske i progleda. Svjetlo koje je Isus Krist daje mu vidjeti. Oči su mu se otvorile. (Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: "Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga. I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se“ (Dj 9,17-18)). U iskustvu sv. Pavla u prvoj Crkvi krštenje se nazivalo još i "PROSVJETLJENJE".

Događaj sa svetim Pavlom i njegovim obraćenjem odgovara događaju Kristova Uskrsnuća nakon tame Velikog petka. Kada svećenik u «uskrsnoj noći» unosi uskrsnu veliku svijeću u crkvu u kojoj su ugašena svjetla, tada podigne visoko uskrsnu svijeću i pjeva: „SVJETLO KRISTOVO!“ Mi odgovaramo: „BOGU HVALA!“ i palimo svoje svijeće koje držimo u rukama s uskrsne svijeće. Isus postaje naše svjetlo. To odgovara prvom Stvoriteljevu daru kod stvaranja svijeta: „U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: »Neka bude svjetlost!« I bi SVJETLOST!»

 

Ozdravljenje slijpca u Evanđelju

Sukladno doživljaju svetog Pavla i Isusa Krista koji je SVJETLOST po kojoj je doživio PROSVJETLJENJE, odlomak iz današnjeg Evanđelja pripovijeda o čovjeku koji je „slijep od rođenja“ i kojeg je Isus ozdravio od sljepila. Želi se reći da je svaki čovjek slijep sve dok ne bude prosvijetljen od Onoga koji za sebe reče: „Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom, ne će hoditi u tami već će imati svjetlo života“. Čovjek iz Evanđelja prolazi upravo „put prosvjetljenja“. Odlučio sam se u razmišljanju o današnjem evanđelju za određene točke koje mogu biti svima nama dobra pouka za korizmeno razmišljanje i dobra priprava za proslavu Uskrsa.

Prvo:  Isus nije došao suditi ovaj svijet, nego spasiti.
Isus nikoga ne okrivljuje, ne osuđuje za stanje sljepila čovjekova, nego mu sam prilazi i ozdravlja ga od sljepila.»Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.»

Drugo:  Isus «stvara novog čovjeka». .
«To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.»
Zar to nije slika stvaranja novoga čovjeka od blata i sada mu Isus udahnu svoga Duha. I čovjek oživi, progleda. To je slika našeg krštenja.

Treće: Isus je «voda ili kupalište» u kojem se trebamo «oprati»
‘Siloam’ znači: Poslanik. Evanđelje upravo naglašava kako je slijepac pozvan da se „OPERE U ISUSU“ - koji je jedini Poslanik, Obećani Spasitelj, Mesija, Krist, Pomazanik Duhom Svetim. Po krštenju i mi smo pozvani „OPRATI SE U ISUSU“ i tako biti osposobljeni za „novo gledanje“.

Četvrto: Ne smijemo ostati «po strani i biti ravnodušni».
Mnoštvo ljudi koji su znali slijepca, sada se, pak, zaustavlja i samo raspravlja o onome što se dogodilo i mnoštvo ostaje po strani i ravnodušno. Najgore što nam se može događati je ostajati po strani, biti ravnodušan u odnosu na sve što je Isus učinio i rekao.

Peto: Tvrdokornost srca.
Farizeji su suprotnost vjeri slijepca. Farizeji ostaju tvrda srca i ne žele prihvatiti čudo, odbacuju prihvatiti Isusa kao Obećanog Spasitelja, Mesiju. Opasno je osloniti se na svoj ponos i svoje tvrdokorno srce, jer oboje vode u tamu i bezbožnost.

Šesto: Strah!
Same je roditelje slijepca obuzeo strah od suda drugih ljudi, da ne budu osuđeni. Ne usuđuju se svjedočiti da je njihova sina Isus ozdravio. I mi imamo svoje strahove u odnosu na Isusa Krista za kojega bismo trebali svjedočiti što je sve učino za nas. Ali strah nas je da nas ne bi drugi osuđivali i ismijavali.

Sedmo: Vjera i svjetlo vjere!
Pitanje koje Gospodin Isus upućuje slijepcu predstavlja vrhunac opisa i poruke današnjeg evanđelja: „Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?" (Iv 9. 35). Taj čovjek prepoznaje znak koji je učinio Isus i prelazi sa svjetla očiju na svjetlo vjere i jasno odgovara: „Vjerujem, Gospodine!" (Iv 9, 38). Najveći problem svakoga tko se zove kršćanin je njegova vjera, odnosno nevjera, iako se zove kršćanin. Svjetlo vjere nam je potrebno svaki dan kako bismo uspjeli raspršiti tamu koja se zna nadviti nad naše odnose i živote.

Osmo: A mi, koji mi stav zauzimamo prema Isusu?
I mi smo zbog Adamova grijeha rođeni „slijepi", ali smo u krštenju prosvijetljeni Kristovom milošću. Naime, kršćanski je život stalno suobličavanje Kristu, slici novoga čovjeka, kako bi čovjek prispio punini života s Bogom i bratom čovjekom. Jel’ to naš stav - stalno se suobličavati Isusu Kristu - koji zauzimamo prema Njemu?

Deveto: Pripremimo se za dobru ispovijed!
Ovo razmišljanje može nam pripomoći da u sebi oživimo dar primljen na krštenju, onaj plamen kojem ponekad prijeti opasnost da bude ugašen. Raspaljujmo ga molitvom i ljubavlju prema bližnjemu. «Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo die, jer mu tama zaslijepi oči“ (1Iv 2, 8-11). Ne zaboravimo: POKAJANJE i DOBRA ISPOVIJED su vrata koja vode dušu iz tame u svjetlost, k Isusu.

Deseto: Radost!
Korizma je posebno vrijeme milosti, tijekom koje možemo doživjeti samo Božju dobrotu prema nama. Ova nedjelja se naziva „Laetere", nedjelja radosti i to u sredini korizme smo pozvani veseliti se, radovati se, kao što proglašava ulazna pjesma euharistijskog slavlja: „Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali!" (usp. Iz 66, 10-11). Koji je najdublji razlog te radosti? To nam kazuje današnje Evanđelje, u kojem Isus ozdravlja čovjeka slijepca od rođenja. «Uvijek se radujte u Gospodinu! Reći ću ponovo: radujte se! Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu! Ne brinite se tjeskobno ni za što, već molite i tražite od Boga sve što vam treba. A kad molite, uvijek i zahvaljujte, i Božji mir, koji je iznad svakog ljudskog razuma i razmišljanja, čuvat će vaša srca i vaše misli u Isusu Kristu.» (Fil 4,4-7). Zar ovo nije razlog najvećoj radosti?

Korizmena poruka svima nama:
»Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

A sv. Pavao sam piše u današnjem drugom čitanju i možemo reći objašnjava ulogu svjetlosti koja je Isus Krist. «Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite - plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina - i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

Djevici Mariji, Majci Crkve i našoj Majci, povjerimo svoj korizmeni hod, da svi uzmognemo susresti Krista, Spasitelja svijeta u dobroj ispovijedi i radosti susreta sa živim Isusom Kristom koji kaže da nije došao suditi ovaj svijet, nego spasiti. Lijepo je biti na kršteničkom putu i ići u susret Uskrslom Kristu. Amen!

Svima koji danas slave imendan: Josip, Jozo, Josipa, Joško... - ČESTITAM IMENDAN!