4. nedjelja došašća kroz crkvenu godinu A – 18. 12. 2022.

Mise danas:
Basel, 11.00 sati
Liestal, 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!
https://youtu.be/GJ6hBn4O6Xs

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

 

Drugo čitanje: Rim 1, 1-7

Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 1,23
Aleluja! - Evo, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - S nama Bog!

 

 

Evanđelje: Mt 1, 18-24

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Isusovo rođenje promatrano (gledano) očima svetog Josipa

Evanđelist Matej nas danas poziva događaj Isusova rođenja (Božić) promatrati očima svetog Josipa

„Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi.” (Iz 9,1-2; usp. Mt 4,16).

 

Draga braćo i sestre!
Na ovu Četvrtu nedjelju došašća u Evanđelju svetog Mateja pripovijeda se kako se zbilo Isusovo rođenje. Matej taj događaj promatra očima svetog Josipa. On je bio zaručnik Marije, koja "prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom" (Mt 1, 18). Božji Sin, ispunjavajući drevno proroštvo (usp. Iz 7, 14) utjelovio se u krilu djevice i to otajstvo očituje ljubav, mudrost i moć koju Bog iskazuje ljudskom rodu ranjenom grijehom. Sveti Josip je predstavljen kao "pravedan" čovjek (Mt 1, 19), vjeran Božjem zakonu, spreman ispuniti njegovu volju. Zato ulazi u otajstvo utjelovljenja nakon što mu je Gospodinov anđeo, ukazavši mu se u snu, najavio: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih" (Mt 1, 20-21). Odustavši od nauma da potajno otpusti Mariju, on ju uzima k sebi, jer sada vidi u njoj Božje djelo.

 

Sveti Josip je predstavljen u današnjem evanđelju:

- kao „pravedan“ čovjek (Mt 1, 19): „A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede ju (Mariju) izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.“

- kao čovjek vjere: Dok je Josip to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza i reče: „Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih“ (Mt 1, 20-21).

- kao čovjek koji odustaje od svoje volje kako bi izvršio Božju volju: Odustavši od nauma da potajno otpusti Mariju, Josip je uzima k sebi, jer sada vidi u njoj Božje djelo i Božju volju u koju se i sam uključuje.

- kao čovjek koji vjerom pobjeđuje svoju zbunjenost: Premda je bio zbunjen svim tim, Josip „učini onako kako mu naredi anđeo Gospodnji“, siguran da postupa ispravno.

 

Josip je novi čovjek koji izvršava volju Božju

Josip odustaje od svoje volje da potajno otpusti Mariju i sve čini onako kako mu je rekao anđeo Gospodnji koji iznosi volju Božju. Josip predstavlja novoga čovjeka vjere koji se u potpunosti pouzdaje u Boga i koji u potpunosti izvršava Božju volju. Njegov život se odvija u skrovitosti i poniznosti nazaretskoga doma, gdje marljivo radi i brižan je prema Mariji i Isusu. Josipov život se podudara s onim što će Isus istaknuti dolazeći na ovaj svijet: «vršiti volju Božju». «Zato Isus ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!» (Heb 10. 5-7). Svaki kršćanin je pozvan postati novi čovjek i vršiti volju Božju poput Josipa.

 

Vjera je biti ljubljeni od Boga i pustiti da nas Bog ljubi u Isusu Kristu

Evanđelist Matej događaj Isusova rođenja promatra očima svetog Josipa. Božji Sin, Isus, je postao čovjekom ili „utjelovio se“ u krilu Djevice, i tako očitovao ljubav, mudrost i moć koju je Bog iskazao ljudskom rodu ranjenom grijehom.

Ovo je vjera: biti ljubljen od Boga i pustiti da nas Bog ljubi u Isusu Kristu. Puštajući da nas on ljubi dobivamo svjetlo koje nam pomaže svakoga dana nositi životne križeve. To je svetost, otvaranje Bogu, a ne neko naše teško ili dobro djelo. Potrebno je otvoriti prozore našega života da Božje svjetlo može ući u naše srce, nikada ne zaboraviti Boga, jer se upravo u otvaranju njegovome svjetlu nalazi snagu, nalazi se radost spašenih, oslobođenih od neposlušnosti Bogu ili oslobođenih od grijeha. Molimo Boga da nam pomogne otvoriti se Njemu, pustiti mu da nas ljubi, na što smo i pozvani i što je pravo obilježje božićnog vremena.

 

Može li sveti Josip poručiti nešto danas nama?

Draga braćo i sestre, na kraju ostaje pitanje: može li sveti Josip poručiti nešto danas nama, običnim vjernicima, koji živimo u okolnostima ovoga današnjega vremena? Da bismo pronašli odgovor moramo prije svega imati na umu da život svetog Josipa nije bio "let po mističnim oblacima", nego je bio veoma težak život, veoma praktičan i konkretan život. To je bio težak život, ali upravo tako možemo shvatiti Josipa koji ide s Kristom, Isus mu je «Put» i Isus mu je snaga i svjetlo. Isus nije i ne smije biti ni nama neki teret koji se pridodaje već dosta teškom bremenu našeg ljudskog života, nije netko tko bi naš život učinio još težim, već je to nešto sasvim drugo: On je svjetlo, snaga, koja nam pomaže nositi naše križeve i teret. Ako čovjek nosi u sebi veliku Kristovu ljubav, ta mu ljubav daje gotovo krila, i on lakše podnosi nevolje života, jer nosi u sebi veliku ljubav i svjetlo koje je Isus Krist. Josip svima nama danas želi reći: Pustite Bogu da vas ljubi kao svoju ljubljenu djecu i vršite volju Božju i kada vam je lako i teško.

 

Možda smo sada malo sposobniji razumjeti kako gledati na Božić - «Bog s nama»

Potreban nam je primjer svetog Jospia da bismo razumjeli i shvatili kako gledati na Božić, «Bog s nama», na Isusa Krista koji je uzeo ljudsko tijelo i postao čovjekom. Potreban nam je primjer svetog Josipa da bismo i mi poput svetog Josipa čuli kako danas Bog nama govori i da smo pozvani izvršiti Božju volju ili ono što nam Bog po Isusu Kristu govori, a ne stvarati neku «svoju vjeru» i bit sam svoj majstor. Tek tada se sve mijenja u nama i s nama. Tek tada vidimo da je potreban dobar zaokret u našem životu, obraćenje, vraćanje k Bogu. Tek tada vidimo da mi trebamo ili moramo biti poslušni Bogu, njegovoj riječi i ići onamo kamo nas on želi voditi, iako se u nama javlja otpor i ne želimo ići tim putem. Tada nam postaje razumno i nužno, ostaviti se svojega vlastitoga mišljenja, ostaviti se samoga sebe, odreći se svojih vlastitih želja i ići onamo kamo nas Isus želi voditi. To je u biti duh Božića: Bog je u Isusu postao čovjekom kako bi čovjeka učinio sebi sličnim, jednakim, ljubljenim Božjim djetetom. Isus nam jedini može pokazati put do života, jer je on sam Život.

 

Evanđelist Matej nas danas poziva događaj Isusova rođenja promatrati očima svetog Josipa

U svetom Josipu vide se crte novoga čovjeka, kršćanina, koji s povjerenjem gleda u budućnost, ne slijedi neki svoj plan vjere, nego se potpuno uzda u beskrajno Božje milosrđe po kojem se ostvaruje proroštvo i s kojim započinje blago (božićno) vrijeme spasenja. Svi mi tako trebamo naučiti Božić promatrati i sve bolje razumijeti, promatrajući ga s druge strane, ne sa svojeg vlastitog gledišta, nego s gledišta samoga Boga koji se u Isusu Kristu utjelovio, postao čovjekom kako bi nas spasio od vječne smrti.

 

Josip je primjer za očeve, majke i obitelji

Josip je najbolji primjer za sve očeve i majke, naše obitelji. Kao što je Josip u jednostavnosti i skrovitosti radio i izvršavao ono što je Bog od njega tražio, tako bi i svi očevi i majke trebali biti spremni, na prvom mjestu, vršiti volju Božju, brižno brinuti o svojoj obitelji, čuvati vjernost u braku, marljivo raditi i kršćanski odgajati svoju djecu uz redovitu molitvu i nedjeljnu svetu misu. Takav pristup obitelji nipošto nije lagano poslanje, ali jest aktivno uključivanje u službu spasenja čovječanstva koje je započelo s Isusom Kristom i koje daje duhovnu radost i snagu za svaki dan.

Očevi i majke, budite u svojim obiteljima poput svetog Josipa. Služite Isusu Kristu. Otvorite se Bogu, pustite mu da vas ljubi po svome Sinu. On je svjetlo koje sjaji i u tami i tama ga ne može nadvladati. I danas, ljudskoj obitelji koja je duboko obilježena ponajprije teškom moralnom krizom, rastavama, pa gospodarskom krizom, kao i bolnim ranama ratova i sukoba, ne preostaje ništa drugo nego da kažu zajedno s pastirima: «Pođimo u Betlehem" (Lk 2,15), ondje ćemo naći svoju vjeru, nadu i ljubav.

Dragi roditelji, organizirajte božićnu večernju molitvu, zapjevajte božićne pjesme, jer, na žalost, i o Božiću se može krenuti krivim putem, pravi blagdan zamijeniti onim koji ne otvara srce Kristovoj radosti i ljubavi, nego samo našemu osjećaju ugodnosti i sentimentalnosti, dobrom jelu i darovima.

Zazovimo s pouzdanjem Djevicu Mariju, punu milosti, da bi se o Božiću, koji nam je pred vratima, naše oči otvorile i vidjele Isusa, a srce se radovalo u tome čudesnom susretu ljubavi.