Četvrta nedjelja došašća – 20. 12. 2020.

Poslušajte: Poslan bi anđel Gabrijel: https://youtu.be/tkZ2U0eqB5o

Prvo čitanje: 2 Sam 7,1-5a. 8b. 14a-16

Čitanje Druge Knjige o Samuelu

Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.« Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: »Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam   89

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka. Otpjev: https://youtu.be/x0zjz5XsAPw

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

"Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje."

On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.

 

Drugo čitanje  1 Sol 5, 16 - 24

Čitanje Poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima

Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru - jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije evanđelja: Lk 1,38

Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

 

Evanđelje:  Lk 1, 28-36

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.

A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!«  I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njamačkom

Evangelium - Lk 1, 26-38

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben.

- Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.

Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

ZUM EVANGELIUM: - Wenn wir, wie Maria, dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben, wird der Geist Gottes auch uns erfüllen und heiligen. Sjetimo se svoje krizme. To je stvarnost sakramenta krizme koju smo primili...

 

Duhovna misao

Otajstvo Božića treba proživjeti s dubokom radošću!

Draga braćo i sestre!

Na ovu četvrtu i posljednju nedjelju došašća, evanđelje nam predstavlja Anđelovo naviještenje Mariji: „Anđeo Gospodnji navijestio Mariji“ i „Ona je začela po Duhu Svetome!“ To je i molitva, odmah bismo se trebali sjetiti, koju redovito molimo i zovemo „Anđeo Gospodnji“ i koju bismo trebali moliti svako jutro, na podne i uvečer.

Anđeoska svijeća

Četvrta svijeća na adventskom vijencu zove se “Anđeoska svijeća“. Anđeli su prvi pbjavili pastirima i cijelom svijetu Isusovo rođenje u Betlehemu. „Anđeli se javili, rajsku pjesmu slagali, slava Bogu pjevali a mir ljudima prosili.“Tako imamo i„Anđeoski himan“ koji glasi: "Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima (miljenicima njegovima) dobre volje". Anđeli, koji uvijek gledaju lice Boga na nebesima i koji su u Božjoj službi, su Božji glasnici, vjesnici, poslanici to Božjoj djeci na zemlji.Takav je bio i anđeo Gabrijel.

Poslušajte: "Zlatnih krila": https://youtu.be/QUGPUMBk1Xo

Anđeo Gabrijel navijestio Mariji

Tako je Bog po anđelu Gabrijelu „zakucao“ na Marijino srce i navijestio joj: „Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.“ Anđeo Gabrijel je navijestio Djevici Mariji da će Bog dati njenom sinu prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Anđeo Gabrijel potvrđuje da Bog nije zaboravio svoje obećanje i da će se ono obistiniti u djetetu Isusu. Prorok Natan u prvom čitanju to potvrđuje kada govori Davidu: „Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.“ Kraljevstvo Davidova sina Isusa nije kraljevstvo izgrađeno na moći ovoga svijeta, nego to je Božje kraljevstvo koje dolazi s Isusovim rođenjem. Bog je vjeran svome obećanju. Anđeli su glasnici Božje poruke ljudima.

Po anđelovu  naviještenju spoznali smo utjelovljenje Krista

Zborna molitva današnje mise je ista ona koja se moli na kraju molitve „Anđeo Gospodnji“ i posvješćuje nam da smo i mi po Anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Božjega: "Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo".

Poslušajte: Nebesa odozgo rosite: https://youtu.be/jwcs1BQOXZg

Bog koji je potao čovjekom

Svega par dana prije svetkovine Božića, pozvani smo upraviti pogled na neizrecivo otajstvo koje je Marija čuvala devet mjeseci u svojem djevičanskom krilu: na otajstvo Boga koji je postao čovjekom. Beskonačni Bog je u sada malom djetetu. Svemoćni Bog je prisutan u slabosti novorođenčeta. Riječ postaje plač. Sve to čeka Isusa. Imajući Isusov život pred očima jasno nam postaje da naša vjera nije neka „bajkovita vjera“. To je pogreška. Tako ni Božić nije neka „bajkovita priča“. Nažalost, Božić je u širokim slojevima društva više prepoznat  i iskorišten kao konzumistički, potrošački, nego li u teološkom smislu, u smislu čovjekova odnosa prema Bogu. Uoči Božića, imajmo hrabrosti poslušati Isusove riječi: «Tko je vidio mene, vidio je i Oca» (Iv 14,9). Bog se ne izražava silom i nasiljem, nego se kroz „bespomoćno dijete“. Sveti Petar Chrysologus piše da je Bog postao djetetom kako bismo ga se mi mogli prestati bojati, a počeli ljubiti.

Promatrajući Blaženu djevicu Mariju

Promatrajući divni lik Svete Djevice Marije, ako i mi, poput Marije, u svom životu damo prostora riječi Božjoj, Duh Božji će i nas nas ispuniti i posvetiti. Naime onaj koji se duboko pouzdaje u Božju riječ, poput Marije i Božju ljubav, on prima u sebe Isusa, njegovo božanstvo i to po Duhu Svetom kao što je i Marija doživjela.

Naša srca su storena za povjerenje

Naša su srca stvorena za povjerenje. Charles de Foucauld to izražava u svojoj nezaboravnoj molitvi: «Moj Oče, predajem ti se… jer je nužnost ljubavi da se predam, da se bez oklijevanja smjestim u tvoje ruke, s beskrajnim povjerenjem, jer ti si moj Otac.»

Pozvani smo postati djeca Božja

Misterij Božića omogućio je čovjeku udio u božanstvu onoga koji je postao djetetom: »Bog se učinio djetetom ljudi da bi ljudi postali Božjom djecom!“ »Bog u nama i mi u njemu, to je Božić, Bog s nama.

Poslušajte: Čuj jasni glas odjekuje: https://youtu.be/8kHasFi5tzE

Otajstvo Božića nas uči većoj ljudskosti

U otajstvu Božića trebamo se kao ljudi učiti većoj ljudskosti, međusobnoj ljubavi, poštivanju i prihvaćanju drugoga čovjeka bez obzira je li netko mlad ili star, siromašan ili bogat, zdrav ili bolestan, bez obzira na podrijetlo, boju kože i jezik. Svaki čovjek ima pravo na pravdu i ljubav bez iznimke.

Prihvatiti Boga u djetetu Isusu znači - unatoč svim protivštinama i u nadi protiv svake nade - RADOVATI SE BOGU i ČOVJEKU. Pjevati s anđelima: "Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima (miljenicima njegovima) dobre volje". To je otajstvo Božića! Svima vam želim da ga proživite s dubokom radošću.

GOSPODINU PRIPRAVITE PUT : https://www.youtube.com/watch?v=6wyxgoNe_WY&feature=youtu.be

Raspored misa za Božić i božićne dane

Četvrtak, 24. 12. 2020. Badnji dan - Heiliger Abend (polnoćke)

Basel, 19.00 sati

Basel, 20.00 sati

Basel, 21.00 sat

Basel, 22.00 sata

Basel, 23.00 sata

 

Petak, 25. 12. 2020. Božić - Weihnachten

Basel, 7.00 sati

Basel, 8.00 sati

Basel, 9.00 sati

Basel, 10.00 sati

Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati

 

Subota, 26. 12. 2020. Sveti Stjepan, mučenik

Basel, 9.00 sati

Basel, 10.00 sati

Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati

 

Nedjelja, 27. 12. 2020. - Sveta obitelj

Basel, 8.00 sati

Basel, 9.00 sati

Basel, 10.00 sati

Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati