4. nedjelja kroz crkvenu godinu A - 29. 01. 2023

Mise danas:
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

Misna čitanja

Prvo čitanje: Sef 2,3; 3,12-13

Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.

»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 146,6c-10

Pripjev: Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko! 

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 1,26-31

Slabe svijeta izabra Bog.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja:  Mt 5,12

Radujte se i kličite: velika je vaša plaća na nebesima!

 

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Blago siromasima duhom!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Ja sam kršćanin

 

Draga braćo i sestre!

Živimo u vremenu koje nas sve više upozorava na opasnost od nuklearnih, ekoloških i tehnoloških prijetnja, od općeg «potopa» - kataklizme. Rat u Ukrajini i strahote ratnih razaranja slike su apokalipse, a to znači samo Bog zna šta nas čeka.

Ipak, mnogobrojni napori za uspostavu mira, kojih u našem svijetu ima izobilje, ne daju rezultat. Isus u današnjem Evanđelju govori o mirotvorcima i kaže: "Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!" (Mt 5, 9).

 

S radošću sve za Isusovo ime

Na ovu Četvrtu nedjelju kroz godinu, Evanđelje donosi prvi veliki govor kojeg Isus upućuje narodu. "Ugledavši mnoštvo, piše sveti Matej, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati" (Mt 5, 1-2). "Blago vama, siromasi… blago vama koji sada gladujete… blago vama koji sada plačete… blago vama kad vas zamrze ljudi zbog mene.» Gledano s aspekta ovoga svijeta na blaženstva, teško bi bilo naći „veće ludosti“ u tako malo riječi. Odmah se pitamo: ‘kako može biti blago siromašnima, ožalošćenima, gladnima pravednosti, progonjenima? Zar nije suprotno?
Sveti Augustin nas podsjeća da ne koristi podnositi sva ta zla, ako ih ne podnosimo za Isusovo ime, odnosno, moj je Gospodin sve to podnosio i ja sam spreman tako činiti, i to ne samo mirno, već i s radošću.

 

Blaženstva svjesno izabrati poradi Isusa

Temelj blaženoga života nije sadržan u izboru nekog stila života, nego temelj blaženog života je Isus Krist. Jer sve naše ljudsko i zemaljsko prije ili poslije dođe do svoga besmisla. Istinski smisao i izbor kvalitetnog života je u izboru koji činimo poradi Boga, jer samo nas on može obdariti smislom i ljepotom života. Samo on nam može zajamčiti veliku plaću na nebesima, bez koje sve što na zemlji imamo ne vrijedi ništa.

 

Preispitajmo se

Mi vjernici trebamo se neprestano preispitivati koliko smo spremni svoje izbore činiti poradi Isusa, jer smo sve više žrtve konformizma, udobnosti, te se ponašamo sukladno mjerama ovoga svijeta kao i svi ostali ljudi, a sve manje kako se Isus ponašao. Ne vučemo poteze i ne donosimo odluke poradi Krista, već poradi sebe i svojih interesa koje proglašavamo i nazivamo blaženstvom ili srećom.

Jedini mogući pravi blaženi život je onaj koji se živi ‘poradi Isusa’ i ‘po Isusu’, kako će on i sam reći: «Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!» Jer kad mi izabiremo živjeti blaženstva poradi Isusa, tada živimo na način na koji nas je on učio, te nas svijet zbog toga progoni i pogrđuje, jer ne želi da ostavljamo svjedočanstvo evanđeoskog i božanskog života na zemlji.

 

Živjeti Isusovim načinom života, to je istinsko blaženstvo.

Blaženstva nisu ideologija. Blaženstva su «prijenos» Isusova križa i uskrsnuća u život učenikâ, danas u život kršćana. Blaženstva su Isusov životopis, biografija. Sve to je sam Isus doživo i proživio: siromaštvo, žalost, poniznost, žeđ i glad za pravednošću, čisto srce, milosrđe, progonstvo, kako bi ispunio Očevu volju: spasio čovječanstvo.

I nakon takvog iskustva On gledajući učenike koji su siromašni, gladni, uplakani, omraženi i progonjeni - koji su njegova obitelj, On koji je u svemu polazio i živio iz Boga Oca - unosi radost u sve nevolje i proglašava ih blaženima.

 

Poruka današnjeg Evanđelja ili blaženstava?

Jednostavno je odgovoriti. „Blažen čovjek koji se uzda u Gospodina, koji se uzda u Boga!“

Ovako govori Gospodin: „Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i čije se srce od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori - životari dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod“ (Jr 17, 5-8).

 

Otvorimo srce Isusu Kristu

Ako otvorimo s povjerenjem srce Isusu Kristu, ako pustimo da nas On osvoji, moći ćemo i mi, zajedno sa svetim Arškim župnikom, iskusiti da je "jedina naša radost na ovoj zemlji ljubiti Krista i znati da nas On ljubi".

 

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove

„Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“ (Rim 8, 35-39).

 

Najkraće tumačenje blaženstava

Prvi kršćani, nakon što bi ih uhitili i zatvorili i izvodili pred sudišta, na pitanja sudaca, uvijek bi odgovarali istim odgovorom: Ja sam kršćanin.

Kada su ih suci pitali: ‘’Je li istina da se okupljate?’’ - odgovor je bio: Ja sam kršćanin.

«Je li istina da se ne klanjate rimskim carevima i bogovima?» Ponovno bi odgovorili: Ja sam kršćanin.

«Je li istina da se molite Bogu Isusa Krista?» -  opet bi odgovorili: Ja sam kršćanin. 

Na svako pitanje odgovor je uvijek bio isti: ‘Ja sam kršćanin’.

 

Samo oni koji nose Isusa u srcu obogaćuju ljude duhom

Samo oni koji slijede Isusa i koji nose Isusa u srcu obogaćuju ljude duhom, jer donose kraljevstvo Božje na zemlju. Noseći Isusa u srcu oni donose utjehu žalosnima, baštinu krotkima, hrane gladne i žedne pravednošću, te ispunjavaju svijet milosrđem. Živeći u čistoći srca pomažu i drugima da Boga gledaju već sada na zemlji, te šire svijest o tome da su svi ljudi pozvani živjeti kao djeca Božja. Oni se ne boje progona, svjesni da svijet ne dolazi do pravednosti bez pravednika koji izlažu sebe i podmeću svoja leđa da Božja pravednost zaživi na zemlji.

Budimo stoga poučljivi i ne dopustimo da Isus prođe pored naših ušiju. Štoviše, primimo Isusa u svoj život i živimo evanđeoska blaženstva, to više nam dolazi Božji blagoslov.

Preporučimo sebe, svoje obitelji, našu misijsku zajednicu i sve one s kojima smo povezani Blažnoj Djevici Mariji. Svi je naraštaji zovu "blaženom", jer je povjerovala u radosnu vijest koju je Gospodin navijestio (usp. Lk 1,45.48). Pustimo da nas ona vodi. Amen.