5. korizmena nedjelja kroz crkvenu godinu C – 03. 04. 2022.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 43,16-21

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin, koji put po moru načini i stazu po vodama silnim; koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoše da više ne ustanu, zgasnuše, kao stijenj se utrnuše: »Ne spominjite se onog što se zbilo,  nit mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto novo; već nastaje: zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši. Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi, jer vodu ću stvorit u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga. I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 126,1-6

Pripjev:Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni. - https://youtu.be/IeEI-Ir8pyI

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.

Išli su, išli pješice
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

 

Drugo čitanje: Fil 3,8-14

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja:  Jl 2, 12 - 13

Sada dakle, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim, jer ja sam nježnost sama i milosrđe.

 

Evanđelje: Iv 8,1-11

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom ­pre­ljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.

Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sâm – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

Isus Krist je naša Pravednost

 

Draga braćo i sestre!

Stigli smo do Pete korizmene nedjelje koja nam donosi izvještaj kako Isus spašava preljubnicu od smrtne osude, od kamenovanja (Iv 8,1-11). Dok je poučavao u hramu, pismoznanci i farizeji dovedoše Isusu neku ženu uhvaćenu u preljubu, za što Mojsijev zakon predviđa kamenovanje. Ti ljudi traže od Isusa da osudi grešnicu, ali nije samo to njihova želja; oni žele prvenstveno Isusa iskušati i optužiti ga kako niti On sam ne poštuje Mojsijev zakon. Dvolični tužitelji, naime, pretvaraju se da traže od Isusa sud, a zapravo oni upravo njega žele optužiti i osuditi. Prizor je pun dramatičnosti. Život žene ovisi o Isusovu sudu. Tužitelji su znatiželjni kako će Isus postpiti.

 

Isus je "pun miloti i istine"

Isus je, međutim, „pun milosti i istine“ (Iv 1,14): on zna što je u srcu svakog čovjeka, želi osuditi grijeh, ali i spasiti grešnika; želi ujedno pomoći i tužiteljima žene da se oslobode dvoličnosti i da uvide da ni oni nisu bez grijeha.

 

Pravednost ljubavi

Evanđelist Ivan ističe jedan detalj: dok tužitelji na nj navaljuju s pitanjima, Isus se saginje i piše prstom po tlu, kao da ih želi sjetiti se, kako to tumači sveti Augustin: Bog je napisao zakone prstom na kamenim pločama i dao ih Mojsiju i izraelskom narodu, a sada je novi zakon, Isus, koji je božanski Zakon, Zakonodavac, utjelovljena Pravednost. Upravo sami Isus, koji je utjelovljena Pravednost, postaje sada mnoštvu presuda, i sud pravednost kada im kaže: „Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen“. Te su riječi pune razoružavajuće snage i istine, koja ruši zid dvoličnosti i otvara savjest za veću pravednost, a pravednost ljubavi, u kojoj je ispunjenje svake zapovijedi (usp. Rim 13,8-10). Pravednost je spasila također Pavla iz Tarza, pretvorivši ga u svetog Pavla (usp. Fil 3,8-14).

 

Isus osuđuje grijeh, a ne čovjeka

Kada tužitelji „stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih“, Isus, odriješivši ženu od njezina grijeha, uvodi je u novi život, u kojem se treba okrenuti k dobru: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti“. Ista ta milost će nagnati Apostola da kaže: „Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu“ (Fil 3,13-14).

 

U današnjem evanđelju i evanđeskoj slici susreta žene i Isusa možemo otkriti ljepotu ispovijedi

Bog želi za nas samo dobro i život; on se i danas brine za zdravlje naše duše oslobađajući nas od grijeha sakramentom pomirenja ili svete ispovijedi kako nitko ne bi bio izgubljen, već da se svi odluče na obraćenje. Sve nam to pomaže i danas iznova otkriti značenje i ljepotu svete ispovijedi i biti ponovno ozdravljeni Božjom milosrdnom ljubavlju, koja „ide dotle da namjerno zaboravlja grijeh samo da bi nam oprostila“.

 

Najljepše je biti Kristov, biti kršćanin

Dragi vjernici, naučimo od Gospodina Isusa ne suditi i ne osuđivati bližnjega. Naučimo biti nepopustljivi prema grijehu – ali počevši od vlastitoga grijeha! – i blagi s drugim ljudima. Naučimo da Isus zna što je u našem srcu. Naučimo se odreći dvoličnosti. Bog nas nije po svome Sinu pozvao da glumimo kršćane, nego da uistinu budemo Kristovi, jer Isus nije došao suditi, nego spasiti, izliječiti nas od svakoga grijeha, od dvoličnosti i od osuđivanja bližnjega. Neka nam u tome pomogne Majka Božja koja je, lišena svakoga grijeha, posrednica milosti za svakog raskajanog grešnika.

 

Pripremimo se za ispovijed

Uskrsna ispovijed je pred nama i to u petak, 08. 04. s početkom u 16.30 sati u crkvi sv. Michaela, Allmendstrasse 34 - Basel.

Dobro pripremljena i razumljena ISPOVIJED najradosnije je duhovno iskustavo kršćanina u  susretu sa živim  Bogom Ocem. Sjetimo se susreta izgubljenog sina s Ocem, prošlonedjeljno evanđelje.

Vidjeli smo iz današnjega  evanđelja kako Isus dobro poznaje dubine naše ljudske duše i srca. On zna da je čovjek grešnik. No, On je znao još nešto: Unatoč čovjekovu grijehu, u čovjeku postoji još ono DOBRO koje je neunuštivo, koje ni grijeh ne može izbrisati. Isus dobro zna da Bog još nije „potpuno umro“ u čovjekovu srcu. Zato u Isusovom pogledu na čovjeka uvijek ostaje poziv: Vrati se, čovječe, Bogu. Ostavi se, ODRECISE GRIJEHA i pusti da se tvojim životom razlije Božja ljubav. Ovaj poziv je odlučujući i za ispovijed. Ništa ne koristi svoje nedostatke pripisivati drugima, a niti sebe osuđivati. U tome smislu dobro je nekoliko puta pročitati današnje evanđelje o ženi preljubnici i njenom susretu s Isusom u pripremi za ispovijed.

 

U ispovijedi je odlučujuće - stati pred Isusa

Potrebno je dobro vidjeti ponašanje žene preljubnice pred Isusom. Oko nje su tužitelji. Ona je sama, slomljena, ponižena usred mnoštva koje ju okružuje. Tužitelji su već izrekli osudu: ‘Treba je kamenovati!’ A žena nije otvorila usta. Nikome ništa ne prigovara. Ne pravda se, ne govori ništa u svoju o obranu. Ne okrivljuje drugoga. Ne žali se ni na djetinjstvo, ni na nedostatak roditeljske ljubavi, ni na svoju narav.

Ukratko: ona svoju krivicu ili grijeh ne pripisuje drugima, nego prihvaća sebe i odgovornost za svoje čine. Jednostavno je tu pred Isusom, bez riječi, bez isprika, bez molbi, bez protesta. U takvim okolnostima ona čuje Isusov glas, ODLUČUJUĆI GLAS: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti!“ To je odlučijuće bilo za nju. Čuti da joj je grijeh oprošten. Radost je to.
 

Najveća poteškoća današnjeg čovjeka u odnosu na ispovijed

Najveća poteškoća današnjeg čovjeka je ta što je on izgubio sposobnost priznati se grešnikom. Umjesto toga čovjek se pokušava sam opravdati, čak ide daleko i kaže kako se on sam može ispovjediti, bez svećenika, bez odrješenja svećenikova… (pa ja se i sam mogu ispovijediti).

Nitko se ne može sam ispovjediti. Ti možeš sam sagriješiti, ali ne možeš se sam ispovjediti. Čovjek može sebi oduzeti život, može ga oduzeti i drugima, ali vratiti život ne može ni sebi ni drugima. Ista je stvarnost s ispovijedi.

 

Što iz toga želimo zaključiti?

Bez živog i iskrenog susreta s Bogom i sa samim sobom, mi ćemo i dalje nastaviti ispovijedati samo površinske grijehe, a u dubinama duše ostajati nezadovoljni s ispovijeđu, jer nismo shvatili da je najbitnije u ispovijedi čuti i prihvatiti i zaživjeti riječi: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti!“ Zato je ispovijed milosni susret s Bogom dobrote i bezuvjetne ljubavi, koji nam po riječima svećenika, po služenju Crkve, uvijek nanovo poručuje: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti!“ „Ne boj se, moj si! Zapisao sam ti ime u svoj dlan, nisam te zaboravio i neću te zaboraviti. Volim te unatoč svim tvojim slabostima i grijesima, ti si još uvijek moj!“

 

Žeđ za ljubavlju

Osjećati se grešnikom znači osjećati glad i žeđ za LJUBAVLJU, za Božjom ljubavlju i pustiti da se Božja ljubav nastani u nama i razlije našim srcima. Onda ispovijed rađa radošću...

Zato je dobro pripremljena i razumljena ISPOVIJED najsvečanije odijelo duše i za Uskrs i svakodnevni život.

Uskrsna ispovijed je u petak, 08. 04. od 16.30 do 19.45 sati u crkvi sv. Michaela u Baselu. Neće biti prijava, nego dolatzit ćete kako i kada možete.