5. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 05. 02. 2023.

Danas su mise:
Basel - 11.00 sati
Liestal - 13.00 sati
DANAS ĆE BITI:

BLAGOSLOV SVIJEĆA,
BLAGOSLOV DJECE i
BLAGOSLOV GRLA - grličanje

Zabave objavljujem, ali ujedno očekujem da svi budte i na svetoj nedjeljnoj misi...

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 58, 7-10

Sinut će poput zore tvoja svjetlost.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.«

Riječ je Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 112, 4-8a.9

Pripjev: Čestitima sviće ko svjetlost u tami.https://youtu.be/nV9RDwFs06Y

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

 

Drugo čitanje: 1Kor 2, 1-5

Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.

Riječ je Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 8,12

Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin, tko ide za mnom, imat će svjetlost života.

 

Evanđelje: Mt 5, 13-16

Vi ste svjetlost svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« »Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

Biti i svjedočiti svjetlo Božje ljubavi

 

Draga braćo i sestre!

U Evanđelju ove nedjelje Gospodin Isus kaže svojim učenicima: “Vi ste sol zemlje… Vi ste svjetlost svijeta” (Mt 5, 13-14). Tim slikama, slikom soli i svjetla, slikama bogatim značenjem, Isus im želi prenijeti smisao njihova poslanja i svjedočanstva. U Evanđelju Isus ne kaže svojim učenicima: Budite sol zemlje, budite svjetlo svijeta, nego im jasno kaže: „Vi ste sol zemlje! Vi ste svjetlo svijeta!“

Ove Isusove riječi nadovezuje se odmah na Blaženstva ili „Govor na Gori“. Isus ni u Blaženstvima ne govori: „Budite siromasi, budite mirotvorci, budite milosrdni, budite progonjeni“, nego: "Blago vama, siromasi… blago vama koji sada gladujete… blago vama koji sada plačete… blago vama kad vas zamrze ljudi zbog mene…»                               

Isus direktno istče da su već sada njegovi učenici: blaženi, da su već sada sol zemlje i svjetlo svijeta, a takvi su postali zahvaljujući snazi Božje riječi, snazi sakramenta krštenja, snazi Duha Svetoga po kojima su mogli svjedočiti svoju vjeru. Evanđeoske riječi o soli i svjetlu tako definiraju Isusove učenike kao one koji daju „okus“ i „svjetlo“ ovome svijetu koji je zahvaćen egoizmom i ravnodušnošću prvenstveno prema Bogu, pa onda i prema čovjeku.

 

Ponovno ujedinjeni s Bogom po Isusu Kristu

Božja mudrost je ponovno zasjala i zablistala u punini na licu Sina Božjega, jer je on “Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka” (Iv 1, 9). Samu Božju riječ se uspoređuje sa svjetlom, kao što to proglašava psalmist: “Tvoja riječ, Bože, nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi” (Ps 120, 105). Prorok Izaija uspoređuje dobra i milosrdna djela sa svjetlom i kaže: „Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati“ ( Iz 58, 10). „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.“ – govori Gospodin (Iv 8,12). Učenici ili kršćani koji su duboko ujedinjeni s Isusom Kristom i Božjom riječju, mogu i u tami ravnodušnosti i egoizma ovoga svijeta biti i širiti svjetlo Božje ljubavi, biti svjetlo svijeta i sol zemlje, biti i širiti pravu Božju mudrost koja daje smisao životu i djelovanju ljudi.

 

Biti "sol zemlje"

Smisao soli nije u samoj sebi, nego u odnosu na hranu. Nitko za objed ne jede samo sol. Sol je uvijek dodatak. Nikada se ne blaguje sama. Sol čini hranu tečnom, prijatnom, ugodnom. Tako ni kršćanin ne živi samo za sebe. Isusova izjava o soli jasno odbacuje izdvajanje kršćana iz ovoga svijeta. Kršćani su dio ovoga svijeta, kao što je Dietrich Bonhoeffer lijepo rekao, “kršćani ne smiju misliti samo o Nebu, jer i na ovoj Zemlji imaju zadaću koju trebaju izvršiti”. Biti sol zemlje.

Međutim, da bi sol bila djelotvorna, sol se mora pomiješati s hranom. Sol koja je udaljena samo jedan milimetar od hrane neće je ni sačuvati niti joj dati i popraviti ukus. Kršćani djeluju kao sol kad se pomiješaju sa svojom okolinom, s ovim svijetom. Premda to kršćani često ne zamjećuju, njihova prisutnost mijenja ponašanje ljudi s kojima se druže. Njihov svakodnevni život mijenja “ukus” društva, malim ljubaznostima što ih upućuju drugima, skromnošću koju pokazuju pri susretima i tako dalje. Čak i oholi i surovi ljudi izražavaju neki oblik poštovanja prema pravim kršćanima, iako sami nemaju volje da postanu slični njima. Gospode, pomozi mi da danas budem sol – u obitelji, u susjedstvu, na radnome mjestu.

 

Biti "svjetlo svijeta"

Ovdje je riječ o svjetlu Božje ljubavi koja je zasjala po Isusu Kristu, ovdje je riječ o Istini koja je Isus Krist, o Njegovoj riječi i o svjetlu vječnga života. Riječ je o duhovnome svjetlu, koje PROSVJETLJUJE svakog čovjeka i narod, a ne običnome svjetlu. Smisao svjetla je svijetliti, i onda kada je tama oko njega. Upravo kad je tama, mi trebamo svjetlo. „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ (Mt 5, 14-16).                                         

Kada svjetlo koje je Isus Krista zahvati život onih koji ga slijede, oni će uvijek svijetliti svjetlom koje je Isus Krist. Oni više "NIKADA NEĆE HODITI U TAMI i NIKADA VIŠE NEĆE SLIJEDITI PUTOVE GRIJEHA". Oni "svijetle" Kristovim svjetlom, tako da je Krist vidljiv svima oko njih po njihovim životima. To je svjedočanska vjera. Svjetlo svijetli! Sv. Pavao veli: ‘Vi ste svjetlo u Gospodinu’ (usp. Ef 5,8). Ili pak Filipljanima piše: „Posred izopačena i pokvarena naraštaja - vi svijetlite kao svjetlila u noći“ (Fil 2,15).

 

Kršćani daju i danas „okus“ i „svjetlo“ ovome svijetu

Evanđeoske riječi o soli i svjetlu tako definiraju Isusove učenike kao one koji daju „okus“ i „svjetlo“ ovome svijetu koji je zahvaćen egoizmom i ravnodušnošću prvenstveno prema Bogu, pa onda i prema čovjeku. Kršćani su u tami ravnodušnosti i egoizma ovog svijeta: svjetlo Božje ljubavi, prava mudrost koja daje smisao i ljepotu ljudskome životu i djelovanju. Tako istinski kršćani imaju i danas što reći ovome svijetu. Oni su ona sol koja čuva ovaj svijet od truleži i raspadanja. Oni su ono svjetlo koje svijetli u tami i tama ga ne obuze; oni su ona vidljiva tvrđava koja odolijeva svim burama i olujama.

 

I danas ima istinskih kršćana koji su "sol i svjetlo" ovom svijetu

Ako se osvrnemo oko sebe i poslušamo otvorenim i pažljivim srcem, naći ćemo posvuda tolike svjedoke Krista, svjedoke žive vjere, svjedoke Kristove ljubavi, širitelje svjetla Božjega i danas, naročito među običnim ljudima, ali i na visokim crkvenim položajima. Oni čine ono što je zadaća svih nas kršćana: stvaraju i osnivaju zdrave bračne zajednice, zdrave obitelji, gostoljubivi su, oni mole, redovito slave svetu misu, u pričesti primaju živoga Isusa Krista, oni misle njegove misli, ljube bližnjega njegovom ljubavlju, oni su ustrajni i postojani s Isusom Kristom i u najtežim trenucima života. Oni se ne boje budućnosti, jer znaju da je Bog početak i svršetak njihova života (usp. Dj 1,8). Oni su uistinu «sol zemlje i «svjetlo svijeta.»

 

Blagoslov svijeća 
Svijetlo zapaljene svijeće je znak Isusa Krista koji trajno “izgara“ iz ljubavi prema Bogu Ocu i nama ljudima.        

U četvrtak smo proslavili blagdan Isusova prikazanja u Hramu i blagoslovili svijeće. To ćemo učiniti i danas, blagosloviti svijeće. Starac Šimun Isusa naziva: «Svjetlost na prosvjetljenje naroda i slava  puka  izraelskoga». Svijetlo zapaljene svijeće je znak Isusa Krista koji trajno “izgara“ iz ljubavi prema Bogu Ocu i nama ljudima. Zapaljena svijeća na oltaru želi nas upozoriti na Kristovu prisutnost među nama, na prisutnost u Božjoj riječi i svetoj pričesti. Stoga su zapaljene svijeće na oltaru, jer označava Kristovu nazočnost na oltaru, kad se naviješta Evanđelje dva ministranta nose po svijeću sa strane svećenika, zapaljena svijeća ili vječno svjetlo svijetli pred Svetohraništem,  svijeće se pale kod slavlja svih sakramenata, krštenja, pričesti, krizme... i blagoslova. Uz zapaljenu svijeću se rađa, živi i umire. Svjetlo svijeća progoni - tjera tamu, i život rasvjetljuje vjerom u Kristovu prisutnost i nadom u vječni život. Neka nam blagoslovljene svijeće, koje smo danas blagoslovili, budu Kristovo svjetlo u obiteljima kako bismo mogli biti oni koji šire svjetlo Božje ljubavi na ovom svijetu. „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ (Mt 5, 14-16). Svijetlo zapaljene svijeće je znak Isusa Krista koji trajno  “izgara“ iz ljubavi prema Bogu Ocu i nama ljudima.

 

Pred nama je Svjetski dan bolesnika

U subotu, 11. veljače, je spomen Gospe Lurdske i ujedno Svjetski dan bolesnika. To je zgodna prilika da razmišljamo kakvi smo mi prema bolesnoj braći i sestrama. Upitajmo se: prepoznajemo li u bolesnicima patnje Isusa Krista koje nas izliječiše od najteže bolesti, od bezbožnosti i odsutnosti Boga. Čuvajmo kulturu kršćanskoga života koja se ne mjeri niti umanjuje kada je sama osoba slaba, nemoćna i treba pomoć, nego koja se mjeri Isusom Kristom koji kaže: «Što god ste učinili jednom od ove moje braće, meni ste učinili… Bijah bolestan, i posjetiste me…»

Na kraju, želim izraziti svoju kršćansku duhovnu blizinu svima vama, draga braćo i sestre, koji bolujete od neke bolesti. Upućujem srdačanu hvalu svima onima koji vam pomažu, svima onima koji se s ljubavlju posvećuju ublažavanju patnji onih koji se bore s nekom bolešću. Zazivam na sve bolesnike u našoj Misiji i na sve vjernike majčinsku zaštitu Svete Djevice Marije, Gospe Lurdske, Zdravlje bolesnih. U nedjelju, 12. 02. ćemo slaviti svetu misu za sve bolesnike u našoj Misiji. Amen.

 

SRED TE SE PEĆINE
https://youtu.be/79MLaMLLJQg

MOLITVE GOSPI LURDSKOJ

https://youtu.be/kHQ4jPkazuc