Nedjelja, 28. 04. 2024.

PETA USKRSNA NEDJELJA

Mise su danas:

Basel u 11.00 sati
Liestal, u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 9,26-31 

Pripovjedi im kako je Pavao na putu vidio Gospodina.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik.

Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo.

Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.

Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz.

Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 22,26b-28.30-32

Pripjev: Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!
https://youtu.be/BBydmguGM74?si=iT_qK7CRBc2lrBTS

Pred štovateljima ću tvojim izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!

Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti
sve obitelji pogana.
Njemu će se jedinom klanjati svi velikani zemlje,
pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.

I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati sljedećem koljenu,
o njegovoj pravdi navješćivati narodu budućem:
»Ovo učini Gospodin!«

 

Drugo čitanje: 1Iv 3,18-24

Ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo i ljubimo.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 15, 4.5b

„Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin, tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.“

 

Evanđelje: Iv 15,1-8

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

„Ostanite u meni“

 

Kao što loza (Reben) ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu (Weinstock), tako ni vi ako ne ostanete u meni – govori nam danas Isus Krist.

 

Draga braćo i sestre!

Slika vinograda - je slika koja se odnosi na izabrani izraelski narod. Tu sliku i odnos Isus razrađuje: Bog je vinogradar (Iv 15,1); Izrael (danas Crkva) je njegov vinograd; On, Isus je TRS - WEINSTOCK, a mi vjernici smo loze, mladice, Reben.

 

Pozvani smo SJEDINITI SE S Kristom

S današnjim evanđeoskim pozivom: „Ostanite u meni, i ja u vama! Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni mi kršćani ne možemo donijeti roda i ploda Duha Svetoga, ako se ne SJEDINIMO S KRISTOM i ne ostanemo u Kristu (Iv 15,4). Pozvani smo sjediniti se s Kristom, misliti njegove misli i ljubiti njegovom ljubavlju, i tako svaki dan pustiti Krista da UZRASTE U NAMA. To znači biti suobličeni Kristu, SJEDINJENI S KRISTOM.

 

Kršćanina nema bez Krista!

Isusove riječi: „Ja sam pravi trs, a vi loze - mladice“ - potvrđuju da kao što loza (Reben) ili mladica odvojena, odlomljena, od trsa (Weinstock) se suši, vene i na kraju u vatru baca, tako i kršćanin koji nije duboko sjedinjen s Kristom - tko neostane u Kristu, brzo se „osuši“ i završava u vatri; nastupa „duhovna smrt“. Tu nema i ne može ni biti POLOVIČNOSTI. Zato Isus nastavlja: „Ja sam trs (Weinstock), a vi ste loze (Reben). Tko ostane u meni i ja u njemu, donijet će velik rod. Jer bez mene ne možete ništa učiniti“ (Iv 15,5).

 

Kršćanska svetost je ŽIVLJENA LJUBAV

„‘Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu’ (1 Iv 4, 16). Stoga je prvi i najnužniji dar ljubav kojom ljubimo Boga iznad svega, a bližnjega kao sebe samoga. Da bi pak ljubav u našim dušama rasla i rodom rađala, svaki vjernik mora rado slušati Božju riječ, te uz pomoć Božje milosti djelom ispunjavati Božju volju, živjeti sakramente, napose i redovito sudjelovati u euharistiji - Svetoj misi, posvetiti se molitvi i djelotvornom bratskom služenju. Ljubav je sveza savršenstva i punina Zakona (usp. Kol 3, 14; Rim 13,10). Stoga je svaki pravi Kristov učenik obilježen ljubavlju prema Bogu i bližnjemu.“

 

Isus i nas čeka!

Upravo u ovome času, za vrijeme Svete mise, Isus nam na poseban način dolazi u susret. Ova prispodoba o «Trsu (Weinstock) i lozama (Reben) ili mladicama» ulazi duboko u misterij ili tajnu Svete mise, u kojoj nam Gospodin daje kruh života i vino ljubavi i poziva nas ujedno na SVEČANOST VJEČNE LJUBAVI ako OSTANEMO SJEDINJENI S NJIME. Tada ćemo donositi obilat rod, tada iz nas više neće izlaziti «ocat» samodostatnosti, nijekanje Boga i njegova stvorenja, nego dobro vino radosti u Bogu i ljubavi prema bližnjemu.

 

Ne ljubimo samo riječju i jezikom, već djelom i istinom!

Tko čuva Božje zapovijedi - on ostaje u Bogu i Bog u njemu.

Prava jednostavnost i veličina života svetosti je slijedeće: slijediti u svojim odlukama „putokaze“ koje nam je Bog obznanio u Deset Božjih zapovijedi, koje nisu ništa drugo već oblici ljubavi.

- „I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u Ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu“ (Drugo čitanje).

Tako, pravog Kristovog učenika karakterizira ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. To je prava veličina i jednostavnost, i dubina i visina kršćanskog života i svetosti.

 

Bez Krista ne možemo ništa učiniti!

„Ako je plod što ga moramo donijeti ljubav, nužno je ostati uvijek SJEDINJEN S KRISTOM, jer bez njega ne možemo ništa učiniti (usp. Iv 15, 5).

Dragi prijatelji, svaki je od nas nalik lozi, (Reben) koja živi samo ako raste u jedinstvu s Isusom Kristom. A onaj tko ljubi Isusa, pravi trs - (Weinstock), donosi plodove vjere za obilnu duhovnu žetvu.

 

Molimo Majku Božju da ostanemo čvrsto SJEDINJENI S KRISTOM, te da svako naše djelo ima u njemu svoj početak i svršetak i ispunjenje. Amen.