5. uskrsna nedjelja kroz crkvenu godinu A – 07. 05. 2023.

Mise danas:
Basel   u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati
U Liestalu će biti pod misom i primanje prvopričesnika u Euharistijsku zajednicu.

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 33,

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

https://youtu.be/FuaMQzsQhAY

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

 

 

Drugo čitanje: 1 Pt 2, 4-9

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 14, 5

Ja sam Put i Istina i Život, govori Gospodin; nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 

 

Evanđelje: Iv 14, 1-12

Ja sam put i istina i život.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Bog je pokazao svoje lice

 

Draga braćo i sestre!

Evanđelje današnje Pete uskrsne nedjelje predlaže dvije zapovijedi o vjeri: vjerovati u Boga i vjerovati u Isusa. Gospodin, naime, kaže svojim učenicima: "Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!" (Iv 14, 1). To nisu dva odvojena čina vjere, već jedan jedini čin vjere koji se sastoji od punog prianjanja uz spasenje koje je izveo Bog Otac po svom Sinu Isusu Kristu. S Novim zavjetom, odnosno, s dolaskom Isusa Krista na ovaj svijet, Bog prestaje biti nevidljiv. On je pokazao svoje lice, kao što to potvrđuje Isusov odgovor apostolu Filipu: "Tko je vidio mene, vidio je i Oca" (Iv 14, 9). Svojim utjelovljenjem, smrću i uskrsnućem Božji Sin nas je oslobodio od ropstva grijeha da nam podari slobodu djece Božje i dao nam je upoznati lice Boga koji je ljubav: Bog se može vidjeti, on je vidljiv u Kristu. Zato samo vjerujući u Krista, ostajući sjedinjeni s Njim, kao nekoć njegovi učenici, a danas mi kršćani, možemo nastaviti svoje poslanje: "Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu" (Iv 14, 12). Od živoga Isusa Krista i njegova presvetoga čovještva, ne smijemo se udaljavati, jer On je naše dobro i naš lijek. U Njemu ostvarujemo svoj cilj, a taj je cilj Otac Nebeski: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.» Za vjernike, za svakog od nas, dakle, ići k Ocu znači pustiti da nas vodi Isus, odnosno slijediti Isusa Krista koji je naš Put, Istina i Život.

 

Što vjernik mora tražiti, a čega se mora čuvati i što mora izbjegavati da bi došao Ocu Nebeskome?

U Poslanici Kološanima sv. Pavao kaže i to je taj tekst koji čitamo na sami Uskrs: „Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim!“ (3, 1-2). Apostol vrlo jasno precizira što razumije pod „onim gore“, što vjernik mora tražiti, a što pod „onim zemaljskim“, čega se mora čuvati i što mora izbjegavati.

Evo najprije što je ono „zemaljsko“ što treba izbjegavati: «Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo! Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!» (Kol 3,5-10).

Dakle, kada Apostol poziva kršćane da se odlučno odijele od „zemaljskog“ želi jasno dati do znanja da to pripada „starom čovjeku“ kojeg kršćanin mora «svući» da bi se zaodjenuo Isusom Kristom i postao «novi čovjek», kršćanin.

Što je to „ono gore“ - gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Kršćanin treba tražiti ono što pripada „novom čovjeku“ koji se u krštenju jednom zauvijek zaodjenuo Kristom, ali koji se neprestano treba obnavljati „po slici svoga Stvoritelja“ (Kol 3, 10). Evo kako Apostol narodâ opisuje „ono gore“: „Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!» (Kol 3, 12-17).

 

Odazovimo se na Isusov poziv

Dragi vjernici, naviještanje Isusa Krista, koji je "Put i Istina i Život" (Iv 14, 6) predstavlja glavnu zadaću Crkve. Stoga:
- „Ne gubi nikada iz očiju Božje riječi!“
- Prigni svoje uho k Božjoj riječi, odustani od svojih predrasuda, nemoj Boga mjeriti ljudskim mjerilima, jer on sam je Bog i pusti mu da ti pokaže koliko je dobar, koliko dobrih darova ima pripremljinih za tebe i koliko te ljubi.
- Kada ti Bog nešto kaže, nemoj se s njim raspravljati, nemoj mu govoriti kako ti to smatraš nemogućim, nego pusti da te pouči. Upravo je to bit ovog izraza: „PRIGNUTI UHO“ - kada pristupamo Bogu i kažemo: „Bože, Ti si UČITELJ, a ja sam UČENIK. Želim da me Ti učiš, SAGINJEM SVOJE UHO I SLUŠAM.
- Pohrani (špajheruj) Božju riječ USRED SVOGA SRCA!“ - jer je tu njeno pravo mjesto.Ne dopusti da se tvoje srce usali, ne začipaj uši, niti zatvaraj oči, jer tada očima ne vidiš, ušima ne čuješ, srcem ne razumiješ, i zbog svega toga se ne možeš OBRATITI, niti te Bog može izliječiti. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.

A iznad svega, čuvaj srce svoje, JER IZ NJEGA IZVIRE ŽIVOT!“ Ono što nosišu svom srcu, ODREĐUJE PUT TVOGA ŽIVOTA.

 

Priča o putu prema uspjehu

Dva kamena su pričala. Jedan se nalazio na podu crkve, a drugi kamen je isklesan u obliku veličanstvenog kipa.
Jednog dana čovjek je ušao u crkvu da bi se pomolio i čuo je kako kamen na podu kaže kamenu u obliku kipa: “Zašto je to tako, zašto svatko stane na mene i divi se tebi? Zar nismo dva kamena?” Kamen u kipu reče: “Da, naravno, zar se ne sjećaš? Na početku smo bili jedan kamen. Kipar je otišao u kamenolom i uzeo nas je kao jedan, ali mi smo bili preveliki da bi radio na nama i zato nas je podijelio. Za početak, on je odabrao tebe. Uzeo je alat da bi te počeo oblikovati, ali ti si toliko galamio, vrištao i plakao da te je on spustio i rekao: Ova stvar predstavlja gubljenje vremena i ne mogu raditi s njim. Zatim je izabrao mene. Ponovo je uzeo svoj alat i počeo raditi, a ja sam mislio: Mora da postoji neki razlog zašto je ovaj čovjek došao i uzeo me odande gdje sam živio sretno i u miru, prepolovio me i počeo lomiti. Mora postojati neki razlog za to. Ja sam šutio. Prošao sam kroz sve to, nastavio sam šutjeti i pogledaj sada mene, a vidi sebe. To je razlog zbog kojega ljudi stanu na tebe i dive se meni.”

Draga braćo i sestre, naše vrijeme traži kršćane koji su privučeni Kristom, koji rastu u vjeri zahvaljujući dobrom poznavanju Svetog Pisma i sakramenata, osobe koje su poput otvorene knjige, knjige koja pripovijeda o novom životu u Duhu Svetom, prisutnosti onoga Boga koji nas podupire na našem životnom putu i otvara nas vječnom životu u kući Nebeskoga Oca.

Zazivajmo Djevicu Mariju da Božja riječi raste u nama svima i broj učenika se množi.

 

 

DOBRO ZA PROČITATI I UZ DANAŠNJE EVANĐELJE I OPĆENITO...

Intervju dan nakon napada na trgovinski centar u New Yorku 11. rujna 2001. interesantno je pročitati i dan danas, a pogotovo nakon svih događanja ovih dana u Srbiji

 

DUHOVNA MISAO

INTERVJU KĆERI BILLYJA GRAHAMA – KONAČNO ISTINA NA NACIONALNOJ TV

DUHOVNA MISAO5. svibnja 2023.no comment

(Intervju dan nakon napada na trgovinski centar u New Yorku 11. rujna 2001.)

 

Kći Billyja Grahama bila je intervjuirana u Early Showu i voditeljica Jane Clayson ju je upitala: “Kako je Bog mogao dopustiti da se ovako nešto dogodi?” A Anne Graham dala je iznimno dubok i pronicljiv odgovor.

Rekla je: „Vjerujem da je Bog duboko ožalošćen zbog svega ovoga, baš kao i mi, ali godinama smo Bogu govorili da nestane iz naših škola, da ode iz naše vlade i da nestane iz naših života. I budući da je Gospodin takav kakav jest, vjerujem da se mirno povukao. Kako možemo očekivati da nam Bog da svoj blagoslov i zaštitu ako zahtijevamo da nas ostavi na miru?”

Znam da je bilo puno e-poruka u svezi s 9. rujna 2001., ali ovo vas stvarno tjera na razmišljanje. Ako nemate vremena, barem letimično prelistajte  ono o čemu treba razmisliti…U svjetlu nedavnih događaja…teroristički napad, pucnjava po školama itd.

Da pogledamo malo, mislim da je počelo kada se Madeline Murray O’Hare (ona je ubijena, tijelo joj je nedavno pronađeno) požalila kako ne želi nikakvu molitvu u našim školama, a mi smo samo rekli OK.

Onda je netko rekao da je bolje da ne čitati Bibliju u školi…Bibliju koja kaže da ne ubij; ne ukradi i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I rekli smo, OK.

Zatim je dr. Benjamin Spock rekao da ne bismo trebali udarati svoju djecu kada se loše ponašaju jer bi se njihove male osobnosti unakazile, a mogli bismo oštetiti njihovo samopouzdanje (sin dr. Spocka počinio je samoubojstvo), pa mi smo rekli kako stručnjak zna što govori, te smo zdušno rekli, OK.

Potom je netko rekao da je bolje da učitelji i ravnatelji ne discipliniraju našu djecu kada se loše ponašaju. Uprava škole je rekla da nijednom profesoru u ovoj školi nije dopušteno dirnuti učenika kad se nedolično ponaša jer ne želimo loš publicitet i sigurno ne želimo da nas sudski progone.

(Velika je razlika između discipliniranja i diranja, batinanja, udaranja, ponižavanja, udaranja nogama, itd.)

I rekli smo, OK.

Potom je netko rekao, pustimo naše kćeri da pobace ako žele, a neće to  morati kazati svojim roditeljima. I rekli smo, OK.

Zatim je neki mudri član školskog odbora rekao, budući da će dječaci ostati dječaci i to će svejedno činiti, dajmo svojim sinovima kondome koje žele, tako da se mogu provoditi koliko i kako žele, a mi nećemo morati govoriti roditeljima da su ih dobili u školi. I rekli smo, OK.

Zatim su neki od naših najviših izabranih dužnosnika rekli da nije bitno što privatno radimo sve dok imamo i radimo svoj posao. I slažući se s njima, rekli smo da nam je svejedno što bilo tko privatno čini, pa tako što čini i sami  Predsjednik privatno, sve dok ja imam posao a ekonomija raste.

A onda je netko rekao da tiskamo časopise sa slikama golih žena i nazovemo to zdravim, normalnim poštovanjem ljepote ženskoga tijela. I rekli smo, OK.

A onda je netko drugi otišao korak dalje i objavio slike gole djece, a potom to štoviše učinio dostupnim na internetu. I rekli smo OK; imaju pravo na svoju slobodu izražavanja.

A onda je zabavna industrija rekla: Snimajmo TV emisije i filmove koji promiču vulgarnost, nasilje i nedopušteni seks. I snimajmo glazbu koja potiče silovanje, drogu, ubojstva, samoubojstva i sotonističke teme. Rekli smo da je to samo zabava, nema negativnih učinaka i nitko to ionako ne shvaća ozbiljno. Stoga samo naprijed, avanti!

Sada se pitamo zašto naša djeca nemaju savjesti, zašto ne razlikuju dobro od zla i zašto im ne smeta ubijati strance, svoje vršnjake i same sebe.

Vjerojatno, ako o tome dovoljno dugo i dobro razmislimo, moći ćemo stvari shvatiti.

Mislim da to ima velike veze s onim “ŽANJEMO ONO ŠTO SIJEMO.”

“Dragi Bože, zašto nisi spasio djevojčicu ubijenu u svojoj učionici?”

 

S POŠTOVANJEM, ZABRINUTI STUDENT

… I ODGOVOR

 

“Dragi zabrinuti učeniče, zabranjen mi je ulazak u škole”. S poštovanjem, Bog.

Smiješno kako je jednostavno ljudima baciti Boga u smeće i onda se pitati zašto svijet ide k vragu.

Smiješno kako vjerujemo onome što pišu novine, ali dovodimo u pitanje ono što kaže Biblija.

Smiješno kako svi žele ići u raj pod uvjetom da ne moraju vjerovati, misliti, govoriti ili činiti bilo što od onoga što Biblija kaže.

Smiješno kako netko može reći “vjerujem u Boga”, a opet slijedi Sotonu koji, usput rečeno, također “vjeruje” u Boga.

Smiješno kako brzo sudimo, ali ne dopuštamo da nam se sudi.

Smiješno je kako možete poslati tisuću ‘viceva’ putem e-pošte pa se oni šire kao šumski požar, ali kada počnete slati poruke o Gospodinu, ljudi dvaput razmisle podijeliti ih ili ne podijeliti.

Smiješno kako sve razvratno, grubo, vulgarno i opsceno slobodno prolazi cyber prostorom, ali javna rasprava o Bogu je potisnuta i u školi i na radnom mjestu.

Smiješno kako netko može biti tako zagrijan za Krista nedjeljom, ali je nevidljiv kao kršćanin u ostatku tjedna.

Je li ti smiješno?

Smiješno je kad namjeravaš proslijediti ovu poruku, a zacijelo je ne ćeš poslati mnogima u svom adresaru, jer nisi siguran u što vjeruju ili pak što će misliti o tebi kad si im ovakvo nešto poslao.

Smiješno je kako se više brinem što drugi misle o meni nego što Bog misli o meni.

Razmišljaš li?

Proslijedite ako mislite da je vrijedno. Ako ne, onda ovo jednostavno odbacite… nitko neće znati da ste to učinili. Ali, ako odbacite ovaj tijek razmišljanja, nemojte se zavaljeni u fotelju žaliti u kakvom je lošem stanju svijet.

„Ali oni što me bez razloga napadaju snažni su, i mnogi me mrze bez razloga. Uzvraćaju mi zlo za dobro, neprijatelji su mi jer težim za dobrom“ (Ps 38, 20.21).

BOG TE BLAGOSLOVIO

 

Međugorje, 5. svibnja 2023.

Nakon ubojstava u Beogradu i Srbiji

Priredio fra Tomislav Pervan

ZVOR www.peterindia.net/BillyGraham.html