6. nedjelja kroz crkvenu godinu A - 12. 02. 2023.

Danas su mise:
Basel - 11.00 sati
Liestal - 13.00 sati
DANAS ĆE BITI:

BLAGOSLOV BRAČNIH PAROVA
BLAGOSLOV BOLESNIKA

Zabave objavljujem, ali ujedno očekujem da svi budte i na svetoj nedjeljnoj misi...

POMOZIMO STRADALIMA U POTRESIMA U TURSKOJ I SIRIJI
Mnogi su zvali i raspitivali se hoćemo li skupljati pomoć za stradale u potresu. Hoćemo i trebamo!
U nedjelju, 12. 02. 2023. skupljat ćemo novčanu pomoć i u Baselu i u Liestalu za žrtve potresa u Turskoj i Siriji.
Kako ste i sami informirani, znate da je preko 20 000 poginulih, a tisuće i tisuće bez krova nad glavom, bez hrane, bez vode, lijekova i iznad svega još hladnoća. Budite darežljivi, Bog će vam umnožiti darovano na svoj način.
Obavijestite jedni druge.

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Sir 15, 15-20

Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.
On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.
Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.
Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve.
Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje.
Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 119

Pripjev: Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu! https://youtu.be/hd5UjhSMqSs

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!

Naredbe si svoje
dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga zakona!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!

 

 

Drugo čitanje:1Kor 2, 6-10

Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 11, 25

Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva kraljevstva objavio malenima.

 

 

Evanđelje: Mt 5, 17-37

Rečeno je starima … a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Isusova revolucija ljubavi

„Gospode, prinosim Ti svoje oči, uši, usta, ruke, noge, novac, darove, talente, sposobnosti, vrijeme i snagu. Upotrebi me da budem blagoslov gde god se pojavim.”

Draga braćo i sestre!

Već treću nedjelju zaredom nalazimo se na brdu Blaženstava s Isusom i Dvanaestoricom gdje se okupilo mnoštvo drugih učenika i ljudi iz svih krajeva da ga slušaju (usp. Mt 5, 6 i 7 poglavlje). Danas, nakon "Blaženstava", Isus proglašava novi Zakon, svoju Toru, kako to nazivaju braća Židovi, odnosno, svoj zakon Ljubavi. Obećani Spasitelj ili Mesija je, naime, svojim dolaskom trebao donijeti također konačnu objavu Zakona. To je upravo ono što Isus izjavljuje: "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti". Isus sam je „Novi Zakon“, zakon Ljubavi,

 

Isus ispunja Zakon s Božjom ljubavlju

Isusova se novost, u biti, sastoji u činjenici da on sâm "ispunja" sve zapovijedi s Božjom ljubavlju, snagom Duha Svetoga koja prebiva u njemu. Zato svaka zapovijed postaje istinita kao zahtjev Ljubavi koja je sam Isus i sve se te zapovijedi združuju u jednu jedinu zapovijed: 'Ljubi Boga svim srcem svojim i bližnjega kao sebe samoga'. "Punina Zakona jest ljubav", - piše sveti Pavao (Rim 13,10).

 

"Punina Isusova Zakona je Ljubav"

Dragi vjernici, možda nije slučajno da se prva Isusova propovijed naziva "Govor na gori"! Sjetimo se Mojsija koji se uspeo na goru Sinaj da primi Božji zakon i donese ga Izabranom narodu. Isus je sam Božji Sin koji je sišao s neba da nas povede k nebu, na put ljubavi, u Očevu kuću. Štoviše, on sam je taj put: ne moramo činiti ništa drugo već slijediti njega, da bismo provodili u djelo Božju volju i ušli u njegovo kraljevstvo, u vječni život. Nikada ne smijemo zaboraviti njegove riječi: "A ja vam kažem…!"

Isus to objašnjava i potvrđuje nizom antiteza između starih zapovijedi i novog načina na koji ih on predlaže. Svaki put započinje: "Čuli ste da je rečeno starima", a zatim kaže: "A ja vam kažem…!" Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.

I tako šest puta. Takav način govora ostavljao je duboki utisak na narod, koji je ostao prestrašen, jer taj "ja vam kažem" znači da Isus samome sebi pridaje autoritet Boga, izvora zakona.

 

Bog je ljubav

»Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere: krščansku sliku o Bogu i sliku čovjeka i njegova puta koja iz toga proizlazi. Osim toga, u tome istom retku, Ivan nam nudi, da tako kažemo, sažeti obrazac kršćanskog života: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.«

Jedna od najlepših stvarnosti, koje Biblija donosi, jest da je Isus umro za nas dok smo još bili grešnici (Rim 5,8). On nije čekao da mi zaslužimo Njegovu ljubav, jer nas bezuvjetno voli i bori se za nas. Iskreno, to je mnogima od nas teško shvatiti, jer smo navikli da sve u životu moramo zaraditi ili zaslužiti. Bog je ljubav. To je revolucionarna ljubav! Prava, revolucionarna ljubav daruje sebe, jer se nikad ne može zadovoljiti ničim manjim od ljubavi. Isusova revolucija ljubavi mijenja čovjeka i čovječanstvo. I dan danas tako 'sjaj' i bijeda okrutno stoje jedno pored drugog: sjaj stvorenja koje je proizašlo iz Božje ruke, otkupljenog čovjeka po Isusu Kristu, te bijeda 'izgubljenog sina' koji se slobodnom voljom i danas udaljio od Oca da bi samovoljno išao svojim putem, putem zla - zvao se taj put rat, mržnja i sebičnost. Iako nam je Bog s Isusom darovao sve, ostajemo slijepi.

 

Bog nam je s Isusom sve darovao

Sveti Pavao, danas u drugom čitanju piše kršćanima u Korintu: "Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje" (2, 9-10). A sveti Ivan Zlatousti, u jednom svom slavnom tekstu, u kojem tumači početak poslanice Efežanima, poziva nas kušati svu tu ljepotu Božjeg "dobrohotnog nauma" ovim riječima: "Što ti nedostaje? Postao si besmrtan, postao si slobodan, postao si Božji sin, postao si pravedan, postao si brat, postao si subaštinik, s Kristom kraljuješ, s Kristom si proslavljen. Sve nam je darovano i - kao što je napisano – 'Kako nam onda s njime neće sve darovati?' (Rim 8, 32).

 

Vjera kao odgovor na Božju ljubav
Vjera se pokazuje djelima, a ne samo riječima

Čuo sam priču o svećeniku koji je otišao u Rusiju s dobrom željom da govori ljudima o Isusovoj ljubavi. U vrijeme njegova posjeta, mnogo ljudi je gladovalo. Kad je vidio mnoštvo ljudi koji su čekali u nadi da će dobiti komad kruha da prežive taj dan, počeo je svakom od njih u ruke davati po jedan biblijski tekst koji govori o Božjoj ljubavi. On im je zaista pokušavao pomoći, ali jedna žena ga je pogledala u oči i ogorčeno rekla: „Ono što vi govorite je lijepo, ali to ne može napuniti moj prazan stomak.”

Moramo biti svjesni da samo riječi nisu dovoljne. Potrebno je ispuniti ljudske praktične potrebe. Isus je propovijedao Radosnu vijest, ali je isto tako i činio dobro i ozdravljao sve one kojima je bio ovladao đavao (usp.Dja 10:38).

Govor i propovijedanje nije skupo i ne zahtjeva veliki napor, ali prava ljubav - ona „košta”. „Koštala” je Isusa sve do Križa. Ako dopustimo pravoj ljubavi da teče kroz naš život, i nas će „koštati”. Verovatno ćemo trebati uložiti određeno vrijeme, novac, trud ili šta šta drugo...

“Draga braćo i sestre, što koristi ako tko veli da ima vjeru, a ne čini dobra djela? Zar ga takva vjera može spasiti? Ako su vam koji brat ili sestra bez svagdašnje hrane i odjeće, a vi im kažete: 'Idite u miru, utoplite se i najedite se' - ali im ne date hranu ni odjeću, od kakve je to koristi? Tako je i s vjerom: ne rodi li dobrim djelima, mrtva je i nekorisna. Netko bi, naprotiv, mogao reći: 'Ti imaš vjeru, a ja imam djela.' Ali ja kažem: 'Dokaži mi svoju vjeru odvojeno od djela, a ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima!“ (Jak 2,14-18).

 

Učini što god možeš!

Možda misliš: „Ono što ja mogu učiniti ne bi se ni vidjelo u moru problema i potreba. Ali, ako svi budemo tako razmišljali, niko neće ništa učiniti i ništa se neće promijeniti. Iako nitko od nas ne može riješiti sve probleme, zajedno možemo napraviti velike stvari. Bog nas neće držati odgovornim za ono što nismo mogli učiniti, ali će od nas tražiti odgovornost za stvari koje smo mogli učiniti. Da smo ti ili ja gladni, već tri dana nismo ništa jeli, i da nam netko ponudi jedan obrok koji će ublažiti bol u našim trbusima, ne bismo li to prihvatili i bili sretni zbog toga? Naravno da bismo! Ista je stvar i s ljudima kojima pomažemo. Ako možemo samo jednom gladnom djetetu dati jedan obrok, vrijedilo je. Ako možemo samo jednoj osobi pomoći i ublažiti joj bol, vrijedilo je.

 

Svatko od nas mora reći: „Promjena počinje od mene!”

Mnogi od nas žele promijeniti druge. Vjerujemo da će nam tada biti bolje. Ne shvaćamo da uvijek treba poći od sebe. Ako sebe promijenim imat ću ljubavi i moći ću pomoći i drugome. Kada svi pođemo od sebe, tada neće biti potrebe mijenjati druge. Sami sebe promijenimo i svijet će biti bolji.

 

Korijen svih problema je sebičnost

Korijen svih problema je ljudska sebičnost. Osoba koja ima zubobolju često treba liječiti korijen zuba. Iako se korijen zuba ne vidi, osjeti se bol. Skoro svaki naš problem ima svoj korijen u sebičnosti, egoizmu. Sebičnost ima tisuću lica i vjerojatno je zbog toga ne prepoznajemo. Ljudi ne zaziru od toga da unište nečiji život samo da bi se domogli nečega što su oni zamislili ili nekoga za koga misle da njima odgovara. Osjećaju se nesretno dok ne ostvare svoj cilj, a kada ga ostvare osjećaju se praznima. Kao drogeraš. On je nesretan ako nema droge. Nikada i ne razmišlja kako bi bio lijep njegov život kada bi se ostavio droge.

 

A ja vam kažem

Isus nas opominje: "Čuli ste da je rečeno starima", a zatim kaže: "A ja vam kažem…". I onda nabraja, ako se srdiš na brata čovjeka, ako mu rekneš luđače, glupane, ako nisi u miru s bratom, ako ideš na sud s nekim, ako ženu gledaš samo s požudom, ako se bez teškog razloga rastaješ, ako se krivo zaklinješ... sve je to od Zloga, sve je to protiv ljubavi i ljepote života. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Isus nas ne samo opominje, nego od nas zahtjeva radikalan i potpun zaokret u načinu na koji živimo. On zahjeva ljubav među nama. On zahtjeva da ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio, da živimo da bismo voljeli, a ne da budemo samo voljeni.

 

A šta je sa mnom?

Mi odmah pomislimo: „A šta je sa mnom? Tko će učiniti nešto za mene?” Takav stav nas obično sprječava živjeti na način na koji Bog želi da živimo. Uvijek se vraćamo svojoj sebičnosti. Toliko smo navikli da se brinemo o ispunjenju svojih potreba, da je već i sama pomisao kako bi na jedan dan mogli zaboraviti na svoje potrebe - zastrašujuća. Svaki put kad se stvari ne bi odvijale onako kako smo mi zamislili, uznemirili bismo se, postali nestrpljivi, frustrirani, pa čak i agresivni. Mislili bismo da smo nesretni jer nismo uspjeli postići ono što smo željeli. Svi smo mi nesretni jer nismo postali ljudi ljubavi, kršćani, Kristovi.

 

Bez Božje ljubavi smo ništa

Istinska ljubav, pogotovo Božja ljubav, ne ovisi o osjećajima. Ljubav se temelji na odluci. Ako nemamo ljubavi Božje, neće nam koristiti ni molitva, ni vjera, ni dobra djela - kako stoji u Hvalospjevu ljubavi: «Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznaje  i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao,  a ljubavi ne bih imao - ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak  i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo» (1 Kor, 13, 1-3).

Ne zaboravimo: Po ljubavi ćemo biti suđeni. Po ljubavi ćemo biti vječni, ili bez nje ostati bez vječnosti.

 

Vratite molitvu u obitelji, molite

 Pokojni papa Josepf Ratzinger je svaki dan molio molitvu Bruder Klausa ili Nikolaus von Flüe: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Moj Gospodine i moj Bože, uzmi sve od mene, što mi je zapreka prema Tebi! Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Moj Gospodine i moj Bože, daj mi sve ono što mi pomaže da dođem k tebi! Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Moj Gospodine i moj Bože, uzmi me od meine (samoga) i daj da budem posve Tvoj! (Sveti Nikola iz Flüe - Bruder Klaus).

Draga braćo i sestre, nosimo Isusa u srcu, na usnama, u ušima, u očima, na rukama i molimo često:„Gospode, prinosim Ti svoje oči, uši, usta, ruke, noge, novac, darove, talente, sposobnosti, vrijeme i snagu. Upotrebi me da budem blagoslov gde god se pojavim.”

O, Gospođo moja, o Majko moja, Tebi se sasvim prikazujem; i da pokažem kako sam Ti odan, posvećujem Ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav Tvoj, o dobra Majko, čuvaj me i brani me kao stvar i svojinu svoju. Amen.

 

Gospa nas zove neprestano da se vratimo njenom Sinu

Dragi vjernici, utecimo se Djevici Mariji. Svi je naraštaji zovu “blaženom”, jer je povjerovala u radosnu vijest koju je Isus navijestio (usp. Lk 1,45.48). Pustimo da nas ona vodi i na korizmenom putu na koji ćemo brzo zakoračiti, kako bismo se oslobodili opsjene laži samodostatnosti, prepoznali da trebamo Boga, njegovo milosrđe i tako ušli u njegovo kraljevstvo pravednosti, ljubavi i mira. Stoga, Isusova riječ, Evanđelje, treba biti naše pravilo i život, kao što ćemo na Čistu srijedu biti pozvani: «Obratite se i vjerujte Evanđelju!» Amen!