6. nedjelja kroz crkvenu godinu C - 13. 02. 2022.

Prvo čitanje: Jr 17,5-8

Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzda u Gospodina.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:

»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka,

i slabo tijelo smatra svojom mišicom,

i čije se srce od Gospodina odvraća.

Jer on je kao drač u pustinji:

ne osjeća kad je sreća na domaku,

tavori dane u usahloj pustinji,

u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina

i kome je Gospodin uzdanje.

Nalik je stablu zasađenu uz vodu

što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,

na njemu uvijek zelenilo ostaje.

U sušnoj godini brigu ne brine,

ne prestaje donositi plod.«     

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 1,1-2.3.4 i 6

Pripjev: Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Gospodnjemu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 15,12.16-20

Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera naša.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.

A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 6,17.20-26

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:

»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!

Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«

»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili!

Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

 

Riječ Gospodnja.

 

 

DUHOVNA MISAO

 

Blago čovjeku koji se uzda u GOSPODINA

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Gospodnjemu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina

i kome je Gospodin uzdanje.

Nalik je stablu zasađenu uz vodu

što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,

na njemu uvijek zelenilo ostaje.

U sušnoj godini brigu ne brine,

ne prestaje donositi plod.«