Nedjelja, 05. 05. 2024.

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Mise su danas:

Basel u 11.00 sati
Liestal, u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48

I na pogane se izlio dar Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«

Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.

Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev: Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!
https://youtu.be/76_oHnjebM8?si=n49T4wMmlxqIT_0g

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

 

 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 7-10

Bog je ljubav.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 14, 23

„Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći!“

 

 

Evanđelje: Iv 15,9-17

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

«Bog je ljubav» i sve što Bog čini, čini iz ljubavi i s ljubavlju

 

Draga braćo i sestre!

»Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju središte – BIT - kršćanske vjere; izražavaju kršćansku sliku o Bogu i ujedno izražavaju sliku o nama, sliku o čovjeku i sliku čovjekova puta na koji ga poziva Bog koji je ljubav. To je ujedno i SAŽETI OBRAZAC KRŠĆANSKE VJERE I KRŠĆANSKOGA ŽIVOTA koji glasi: »I MI SMO UPOZNALI LJUBV KOJU BOG IMA PREMA NAMA I POVJEROVALI JOJ» (1 Iv 4, 16).

 

Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga

Današnje Drugo čitanje nas poziva da ljubimo jedni druge upravo iz razloga jer je ljubav od Boga. «Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.»

 

Kako je stanje s nama?

Mislim da bismo se danas trebali iznova odvažiti i i upitati:
- Jesmo li mi zbilja UPOZNALI Boga koji je ljubav i jesmo i UPOZNALI LJUBV KOJU BOG IMA PREMA NAMA I POVJEROVALI JOJ?
- Živi li u nama živi Isus Krist, koji je UTJELOVLJENA BOŽJA LJUBAV - kao što sveti Pavao kaže za sebe: «Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene» (Gal 2,20).
- LJUBIMO LI MI JEDNI DRUGE KAO ŠTO JE ISUS NAS LJUBIO i ostavio nam novu i jedinu zapovijed: «Zapovijed vam novu dajem: Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.« (Iv 13, 34-35).
- Koliko i šta razumijemo kad čujemo: «Bog ljubav» i da sve što Bog čini, čini iz ljubavi i s ljubavlju?
- Kako smo i koliko smo odgovorili na toliku Božju ljubav?

 

Kada o sebi razmišljamo u odosu na kršćanstvo; kako razmišljamo!?

Kada o sebi razmišljamo u odosu na kršćanstvo dobro je biti svjestan da nitko ne može sam sebe učiniti kršćaninom. Biti kršćanin najprije znači uvidjetiti i priznati svoju «nedovoljnost», nismo dovoljni mi sami sebi i tek tada dopustiti da u nama djeluje On, Bog. Zato Crkva naglašava da proces postajanja kršćaninom nije neki rezultat poučavanja ili odgojnoga procesa, nego sakrament. To hoće reći: Nitko ne može sam sebe učiniti kršćaninom. Kršćaninom se može postati samo u zajednici vjernika, u Crkvi, koju je Isus htio, i to po sakramentu krštenja, jer biti kršćanin zahtijeva i biti «zajedno». Bog dolazi k ljudima samo preko ljudi. Potrebno je nadići modernu iluziju kako je religija nešto privatno. Kada vjeru tako smještamo (u privatnu sferu) time joj oduzimamo ono najdragocjenije, ono što ona jest, a to je OPHOĐENJE S LJUDIMA. Znači, nitko ne može postati kršćaninom izvan Crkve koja je «mistično» tijelo Kristovo i bez sakramenta krštenja. To je normalni put.

Drugo, pored ove zadaće JAVNOSTI vjere, ostaje, dakako, zadaća za nas same, da se trebamo potruditi. Život u najopćenitijemu smislu možemo ukratko definirati kao «napor protiv sile teže». Gdje se taj napor protiv sile teže ugasi, tu se gasi i život. Drugačije rečeno: Ne smijemo se prepustiti ni tjelesnoj, ni duhovnoj lijenosti, niti POVRŠNOSTI. Npr.: - Vjenčat ćemo se crkveno, krstit ćemo djecu, otići na misu itd, a nikada se nismo potrudili UPOZNATI Boga koji je ljubav, upoznati njegovu riječ, naučiti je čuvati, vršiti i u konačnici DOPUSTITI DA BOG UĐE U NAŠ ŽIVOT I DJELUJE U NAMA I PO NAMA.

 

Božja ljubav je obilježena kao proces u tri koraka

Vrlo je teško naći slične tekstove u drugim religijama, pa nas Ivanove riječi i izričaji o ljubavi stavljaju pred stvarnost svojstvenu samo kršćanstvu. Riječ je o bitnom sadržaju kršćanstva. Jedno je sigurno: Ivan ne donosi apstraktnu ili teoretsku raspravu o ljubavi. On nam daje da vidimo i doživimo Božju ljubav koja se UTJELOVILA U ISUSU KRISTU i koju možemo upoznati kroz proces obilježen trima koracima.

- Prvi korak: «Bog je ljubav»

Prvi korak odnosi se na sam «izvor ljubavi» što ga apostol Ivan smješta u Boga i izjavljuje: "Bog je ljubav" (1 Iv 4,8.16). Bog je izvor ljubavi. Valja primijetiti da Ivan ne kaže jednostavno da "Bog ljubi", a još manje da je "ljubav Bog"! Ivan ne opisuje ljubav, on ne nastoji pripisati Bogu ljubav kao neko božansko svojstvo. On ne polazi od ljubavi kako bi stigao do Boga, nego izravno i direktno želi reći bitni sadržaj Boga i izvor ljubavi: «Bog je ljubav». Sve što Bog čini, čini iz ljubavi i s ljubavlju. Dobro je upitati se: Šta je za nas ljubav?

- Drugi korak:Isus Krist je utjelovljena Božja ljubv!

Drugi bitan korak je da je Bog konkretno pokazao svoju ljubav ušavši u ljudsku povijest po osobi Isusa Krista, utjelovljenoga, umrloga i uskrsloga za nas. Ivan piše: „On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta" (1 Iv 2,1-2; usp. Iv 1,7). Eto, dokle je stigla Isusova ljubav za nas: do prolijevanja vlastite krvi za naše spasenje! "Bog je tako ljubio svijet (to jest, sve nas) te je dao svoga Sina Jedinorođenca" (Iv 3,16). Time se Božja ljubav očitovala u Isusu Kristu. Isus Krist je utjelovljena Božja ljubv!

- Treći korak:Pozvani smo odgovoriti na Božju ljubav; na Isusovu jedinu zapovijed:Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge."

Treći korak je za nas kršćane odlučujući. Nitko ne bi trebao ostati ravnodušan i ne odgovoriti na toliku primljenu ljubav!? Ivan govori o "novoj (i jedinoj) Isusovoj zapovijedi", te donosi: "Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge" (Iv 13,34).

 

U čemu je ta novost Isusove nove zapovijedi ljubavi?

Isus jednostavno kaže: «Ljubite jedni druge; KAO ŠTO SAM JA VAS LJUBIO! Po tome će svi znati da ste MOJI UČENICI» (usp. Iv 13, 34-35). Novost je u tome što Isus kao razlog i mjeru naše kršćanske ljubavi predstavlja samoga sebe, samu svoju osobu i SVOJU LJUBAV KOJOM NAS JE ON LJUBIO: „Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge." „Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći!“ (Iv 14, 23).

 

Lekcija o ljubavi se uči od malih nogu, i to u obitelji

Potrebno je početi lekciju o ljubavi učiti od malih nogu u OBITELJI u kojoj se djeci pruža primjer kako davati i primati ljubav. Zato Crkva neprestano naglašava da je obitelj «Crkva u malom», a roditelji glavni vjeroučitelji i odgojitelji. Prenijeti ljubav i vjeru svojoj djeci, odgovornost je koju roditelji ne smiju zaboraviti, zanemariti ili sasvim prepustiti drugima. Krist je najveći izvor života za sve, pa tako i za obitelj. Božja ljubav je izlivena na nas po krštenju.

 

Priča o ljubavi, uspjehu i bogatstvu

Jednom je jedna žena zalijevala vrt, kada je ugledala tri starca pored svoje kuće. Nije ih poznavala pa im je rekla: "Mislim da vas ne poznajem, ali mi se čini da ste gladni. Molim vas uđite u kuću i pojedite nešto." Starci su je upitali: "Je li Vaš muž doma?" - "Ne", odgovorila je. "Nije." - "Onda moramo otići, dalje ići" - rekli su.

Navečer, kada joj se muž vratio, žena mu je ispričala sve o susretu sa starcima. "Sada im možeš reći da sam se vratio i pozvati ih u kuću" - rekao je muž. Žena je otišla pozvati starce na večeru. "Na žalost, ne možemo svi prihvatiti Vaš ljubazni poziv", - rekli su joj starci. "Zašto ne?", upitala je iznenađena žena. Jedan od staraca pokaza na drugoga pored sebe i reče: "Njegovo ime je Bogastvo." Potom pokaza na trećega i reče: "Njemu je ime Uspjeh. A meni je ime Ljubav. Pođi k mužu i skupa odlučite kojega biste od nas trojice pozvali u svoju kuću."

Žena se vratila u kuću i sve ispripovijedala mužu. Muž presretan reče: "Super! Pozovi Bogatstvo da sa svim i svačim napuni našu kuću!" Ona pak nije bila zadovoljna muževim prijedlogom: "Zašto radije ne bismo pozvali Uspjeh?" Razgovor je slušala njihova kćer i sva oduševljena rekla: "Zar ne bi bilo bolje pozvati Ljubav? Naš dom bi potom bio ispunjen Ljubavlju!" Poslušavši savjet kćeri, muž je rekao ženi: "Pođi van i zamoli Ljubav neka bude naš gost. Neka Ljubav dođe u kuću na večeru." Žena je pošla van i upitala: "Tko je od vas Ljubav? Molim neka dođe i bude naš dragi gost." Ljubav je sjedila u invalidskim kolicima i za ženom je krenula u kuću. Druga dva starca su krenula za Ljubavlju. Iznenađena i zaprepaštena žena se okrenula i upitala: «Zašto idu i Bogatstvo i Uspjeh, kada je ona pozvala samo Ljubav? Starci su u jedan glas odgovorili: "Da si pozvala Bogatstvo ili Uspjeh, druga dva bi bili otišli dalje. No, ti si pozvala Ljubav i kamo god Ljubav ide, i nas dva (Bogatstvo i Uspjeh) slijedimo Ljubav!"

Molimo Oca nebeskoga neka nam pomogne naučiti ovu veliku lekciju ljubavi, upoznati BOŽJU LJUBAV KOJA SE UTJELOVILA U ISUSU KRISTU i ljubiti jedni druge kao što je nas ljubio Isus Krist – kako bismo po takvoj ljubavi bili prepoznatljivi kao Isusovi učenici, odnosno, kršćani.

Sveta Marijo, Majko Božja, pokaži nam Isusa, utjelovljenu Božju ljubav. K njemu nas vodi. Nauči nas upoznavati ga i ljubiti, da bismo i mi mogli postati sposobni za istinsku ljubav i biti izvori vode žive usred ovog svijeta, žednoga ljubavi. Amen.