7. nedjelja kroz crkvenu godinu A
19. 02. 2023.

Mise su danas:
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

U ndjelju, 19. 02. DOĐITE RANIJE kako biste našli parkiralište za vaša auta.
Sami znate da su ovih dana nedjeljom probe za (die Basler Fasnacht) i oni zauzmu parkirališta. Zato je dobro doći pola sata ranije dok ima parkirališta i tako možemo zajednički IZMOLITI KRUNICU PRIJE MISE u 10.30 sati.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Lev 19, 1-2.17-18

Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje Knjige Levitskog zakonika

Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!

Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 103, 1-4.8.10.12-13

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin. https://youtu.be/chgoe9XMEXY

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Milosrdan je i milostiv je Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 3, 16-23

Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: 1 Iv 2,5

Tko čuva riječ Kristovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

 

Evanđelje: Mt 5, 38-48

Ljubite neprijatelje!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Riječ Gospodnja

 

 

Duhovna misao

 

Naš je život prilika za odgovor na Božju ljubav

 

Draga braćo i sestre, korizma koja će započeti ove srijede obredom pepeljenja, pogodno je razdoblje u kojem su svi kršćani pozvani na još dublje obraćenje Kristovoj ljubavi. Naše krštenje nije bilo neki obred iz prošlosti, već susret s Kristom koji oblikuje čitav život krštenika, daje mu božanski život i poziva ga na iskreno obraćenje, potaknuto i poduprto milošću, ono omogućuje kršteniku postići mjeru uzrasta punine Kristove.

 

Naš je život prilika za odgovor na Božju ljubav

Danas, na ovu sedmu nedjelju kroz godinu, biblijska čitanja nam govore o Božjoj volji da ljude učini dionicima svoga života: "Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš", - čitamo u knjizi Levitskog zakonika (19, 1). Isus nas ponovno u evanđelju: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Mt 5, 48).

Čitav je kršćanski život odgovaranje na Božju ljubav. Prvi naš odgovor na Božju ljubav je vjera. Taj pristanak s vjerom označava početak prijateljstva s Bogom koje ispunja i daje puni smisao našemu životu. Bog se, međutim, ne zadovoljava time da mi prihvatimo Njegovu besplatnu ljubav. On se ne ograničava na to da nas ljubi, već nas želi privući k sebi, preobraziti nas, obnoviti nas, na tako dubok način da možemo zajedno sa svetim Pavlom reći: „Ne živim više ja, već Krist živi u meni.“ (usp. Gal 2, 20). Drugim riječima: „Vjera je spoznanje istine i pristajanje uz istinu“ (usp. 1 Tim 2, 4). „Ljubav je hod u istini“ (usp. Ef 4, 15). Naše je savršenstvo živjeti ponizno kao djeca Božja.

 

Na koji način možemo nasljedovati Isusa?

Onaj koji prihvaća Isusa u vlastiti život i ljubi ga svim srcem spreman je za novi početak, novi život. Upravo je to danas poziv svima nama. »Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu!» Ostaje pitanje: Ako pak znamo da je Isus došao dokinuti kraljevstvo Zloga, zašto onda od nas očekuje da se ne opiremo Zlome?

Ovaj Isusov nalog ili zahtjev je ključ cijeloga odlomka današnjeg evanđelja. Židovi su se ponašali prema onoj poznatoj starozavjetnoj: Oko za oko, zub za zub! Kad malo bolje razmišljamo o Isusovim riječima, onda jasno vidimo da je uzvraćanje istom mjerom poput one ‘oko za oko; zub za zub’ pravo služenje Zlome, a ne odupiranje Zlome. Isusova poruka je skrenuti nam pozornost da se ne možemo Zlome oduprijeti služeći se metodama i sredstvima kojima se služi Zli. Zlo se ne može iskorijeniti zlom ili samo ljudskim sredstvima i mehanizmima, vidimo da to čovječanstvo do dana današnjega ne uspjeva, ne uspijeva iskorijeniti zlo, prijevare, krađe, nepravde, ratove, terorizam, otimačine. Isus nam je uputio svoju pouku da moramo iz srca iskorijeniti prisutnost Zloga i zla. Apostol Pavao dodaje: "Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama" (1 Kor 3, 16). Zlome se možemo oduprijeti samo Božjom ljubavlju, slično kao što se tami možemo oduprijeti samo svjetlom, a ne nikakom većom tamom.

 

Ljubav prema neprijatelju tako predstavlja jezgru "kršćanske revolucije"

Današnje evanđelje sadrži jednu od tipičnih i izrazito snažnih riječi Isusova propovijedanja: "Ljubite svoje neprijatelje" (Lk 6,27). Isus je ove riječi izrekao u Galileji, na početku svoga javnog života i djelovanja nudeći svojim učenicima da slijede njegov životni primjer. Zapravo, Isusov je prijedlog realističan, jer vodi računa o tome da u svijetu postoji previše nasilja, previše nepravde. Isus želi pokrenuti u nama snagu Božjega Duha, snagu Božje ljubavi i milosrđa. Zapravo, to je kršćanski život i ujedno ključ za plodonosnu korizmu. Samo Božja ljubav mijenja čovkekovo srce. Tako dolazimo do kršćanskog nenasilja.

 

Kršćansko nenasilje

Kršćansko nenasilje ne znači prepuštanje ili predavanje zlu, slijedeći lažno ponašanje ili tumačenje "pružanja drugog obraza" (usp. Lk 6,29), nego odgovor na zlo koje se može zaustaviti samo dobrim (usp. Rim 12,17-21), raskidajući i prekidajući tako lanac zla i nepravde koji zna pratiti i pojedinca i obitelji generacijama. Tada se razumije da nenasilje za kršćane nije samo neko taktičko ponašanje, nego način života. Ljubav prema neprijatelju predstavlja jezgru "kršćanske revolucije", revolucije koja nije utemeljena na strategijama ekonomske, političke ili medijske moći, ljudske moći, nego je Božji dar koji se prima pouzdavanjem jedino i bezgranično u Božju milosrdnu dobrotu koja se očitovala na Križu.

To je novost Evanđelja, koja mijenja svijet bez podizanja buke i vike. To je junaštvo "malenih", koji vjeruju u ljubav Božju te je žive i šire i pod cijenu života.

 

Raditi na srcu svome

Jedna Gospina poruka iz Međugorja glasi: «Draga djeco! Danas vam želim reći da radite na svojim srcima, kao što radite na njivama. Radite i mijenjajte svoja srca da bi se u vašim srcima nastanio Duh Božji. Hvala vam što ste se odazvali mojemu pozivu!“ (25. travnja 1985).

Kad čujemo Gospin poziv da radimo na svome srcu kao na njivi ili polju, onda je lako razumjeti što to ona želi i kako želi da radimo na svom srcu. Tko god je radio na njivi zna jednu činjenicu iz iskustva, uzalud je imati «božansko sjeme», ako se njiva ili polje ne pripremi kako treba. Ako se njiva dobro ne uzore i korov ne očisti, korov će ponovno brzo narasti i ugušiti i najbolje sjeme. Onaj tko trajno radi na njivi, čisteći korov i njegujući u isto vrijeme biljku koju je zasijao, on će ubirati plodove i živjeti od njih. Tako je važno raditi na svom srcu. Kada čovjek shvati smisao svoga rada, nije mu teško raditi, bilo na njivi bilo na srcu. Potrebno je sve to shvatiti i razumjeti. Kada čovjek ne bi imao iskustvo obrezivanja voćki ili vinograda, čudio bi se zašto se sve to čini, jer je to ranjavanje biljki. Ali svi znamo što bi značilo za voćku, za vinograd, kad to ne bismo činili. Zapušteni voćnjak ili vinograd brzo prestane donositi plodove. Stoga je dobro na srcu raditi, čišćenje i obrezivanje, kao voćke, sijanje iznova božjeg sjemena. Tako i kršćanin koji je svjestan smisla Božje ljubavi u svome životu i međuljudskim odnosima, izdržat će sve nutarnje napore i kušnje samo da bi „uzgojio“ najljepši mogući duhovni plod, a to je ljubav.

Ako čovjek ne radi na svome srcu, brzo se zapusti i uništava i sebe i obitelj i sve oko sebe. A kada se čovjek zapusti i ne traži smisao svoga života, sve mu izgleda besmisleno, sve se više osjeća povrijeđen, nezadovoljan… Stoga se kaže: raditi na srcu - znači živjeti; ne raditi na srcu - znači duhovno umrijeti, ne imati života. Rad na duhovnom polju, rad na srcu, duboko je povezan sa smislom života. Što više čovjek ulaže u smisao svoga života, on postaje sretniji, mirniji, zadovoljniji i sve mu je lakše ulagati svoju snagu u duhovnu izgradnju.

 

Naša MOLITVA, POST i DOBRA DJELA TREBAJU POKRENUTI NAŠU LJUBAV

«Al' i sada - riječ je Gospodnja - vratite se k meni svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć'. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali» (Jl 2,12-13).

Draga braćo i sestre, korizma koja će započeti ove srijede obredom pepeljenja, pogodno je razdoblje u kojem su svi kršćani pozvani na još dublje obraćenje Kristovoj ljubavi. Svatko je pozvan u korizmi prvenstveno raditi na svom srcu. Svaki čovjek u dubini svoje duše čezne za ljubavlju, pa čak i onda kada se čini da sam radi protiv protiv sebe i ljubavi, ostajući u srcu zarobljen mržnjom i zlom. Činjenica je da čovjek ne može nikada biti tako uništen i doći u takvo stanje da nije u mogućnosti razlikovati ljubav od mržnje, radost od žalosti… Drugim riječima rečeno, kršćanstvo i Božja ljuav može iznova zaživjeti i u najtvrokornijem srcu ako radimo na tome, slično kao što se zapuštena njiva ili garten može iznova preorati, od korova očistiti i dobrim sjemenom zasijati i na kraju brati sočne plodove.

Božja ljubav bi uvijek trebala biti u središtu našeg pogleda. Kristovu ljubav ništa ne može zamjeniti. Naša MOLITVA, POST i DOBRA DJELA trebaju nas potaknuti da još snažnije iščupamo iz srca „korjene ISPRAZNOSTI iz naših želja“ i da molitva, post i dobra djela POKRENU NAŠU LJUBAV. To je kršćanski život i ključ za plodonosnu korizmu.

Vratite u svojim srcima ljubav prema Isusu Kristu. Bez ljubavi prema Kristu nitko ne može promijeniti svoj život, niti moliti - niti voliti. Molite redoviti krunicu u svojim obiteljima. Vratite ljubav prema misi. Međusono se pomirite i praštajte jedni drugima. Napustite svijet oholosti koji vodi direktno u pakao. Suobličujte se svaki dan u svemu Isusu Kristu. "Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti“ (Mt 6,4.6.18).

Molimo Blaženu Djevicu Mariju, da nam pomogne kako bismo dopustili da budemo bez ostatka osvojeni Kristovom ljubavlju, da naučimo ljubiti kako nas je on ljubio, da budemo milosrdni kao što je milosrdan Otac naš koji je na nebesima (usp. Lk 6,36). Amen.

Gospina krunica - Žalosna Otajstva
https://youtu.be/02MCXqL53hA