Blagdan PREOBRAŽENJA ISUSOVA kroz crkvenu godinu A – 06. 08. 2023.

 

Danas, nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise na hrvatskom jeziku.

Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u iduću nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati.

 

Misna čitanja           

 

Prvo čitanje: Dn 7, 9-10.13-14

Odijelo mu bijelo poput snijega.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 97

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji - nad svom zemljom!
https://youtu.be/sQ54JiXW7Fg

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!

Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

 

 

Drugo čitanje: 2 Pt 1, 16-19

Taj Glas s neba čusmo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!« Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 17, 5c:
»Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

 

 

Evanđelje: Mt 17, 1-9

Zasja mu lice kao sunce.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ je Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Preobraženje Isusovo (Verklärung Christi)

 

Preobraženje Isusovo (Verklärung Christi) nas poziva, ako želimo prispjeti s Isusom k svjetlu i radosti uskrsnuća, k pobjedi života, pobjedi ljubavi i pobjedi dobra, da otvorimo oči srca za otajstvo Božjeg svjetla prisutnog u čitavoj povijesti spasenja. Već na početku stvaranja Svemogući Bog reče: "Fiat lux - Neka bude svjetlo!" (Post 1,2) i razdvoji se svjetlo od tame. U Novom zavjetu Isus Krist predstavlja puno očitovanje Božjega svjetla. Njegovo je uskrsnuće zauvijek svladalo svaku moć zla. S uskrslim Kristom istina i ljubav pobjeđuju nad laži i grijehom. U njemu Božje svjetlo već sada u konačnom obliku rasvjetljuje život ljudi tijek povijesti: "Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života" (Iv 8,12).

Koliko samo, i danas u ovo naše doba, trebamo iskoračiti iz tmina zla da bismo iskusili radost djece svjetla! Pučanstvo u Ukrajini potresa bratoubilački rat.

 

Draga braćo i sestre!

Crkva danas, 6. kolovoza, proslavlja blagdan Preobraženja Gospodnjeg. Evanđeoski ulomak opisuje Isusovo preobraženje. Isus je poveo sa sobom apostole Petra, Jakova i Ivana koji su svjedočili ovom izvanrednom događaju, Isusovu preobraženju koje se dogodilo pred njima i dok je Isus molio, izgled lica mu se promijenio, zablistavši poput sunca, a odjeća postala bijela kao svjetlost, da ju "nijedan bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti". Tada se ukazaša Mojsije i Ilija i razgovarahu s Njim. U tom trenutku Petar reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu" (r. 4). Još nije ni završio, kad ih je svijetli oblak zasjenio. Iz oblaka se začu glas : "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

 

Poruka današnjega blagdana Isusova Preobeaženja

"Kršćanski se život sastoji u stalnom usponu ili uspinjanju na 'brdo' susreta s Bogom, razgovora s Bogom ili molitve, uranjanja u Boga, u njegovu riječ i volju kako bismo se s njim usko združili, te prionuli svojom ljudskom voljom uz Očevu Božju volju i ljubav, te nas obuzelo svjetlo koje je Isus Krist, naše preobraženje koje nas oslobađa od vlasti grijeha i smrti, a zatim kršćanski život se sastoji u silaženju s brda i susreta s Bogom među ljude, noseći im ljubav i snagu koje nam je Bog darovao, tako da svojoj braći i sestrama služimo istom onom ljubavlju kojom Bog ljubi i želi da mi jedni druge ljubimo. Samo Isusova Riječ je mjerilo prema kojemu se ravna naš život: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"

 

Preobraženi Kristovom prisutnošću budimo znak Božje ljubavi

Na kraju čudesnog iskustva Preobraženja, učenici su sišli s gore (r. 9), oči i srce su im bili ‘preobraženi’ u susretu s Isusom. To je put na koji smo mi svi pozvani. Svaki dan se uspinjati pred lice Božje, i nakon toga «silaziti s brda» , ispunjeni snagom Božjeg Duha, kako bismo se odlučili na nove korake obraćenja i kako bismo neprestano svjedočili ljubav, kao zakon svakodnevnog života. Preobraženi Kristovom prisutnošću i žarom njegove Riječi, budimo konkretni znak Božje životvorne ljubavi prema svoj našoj braći, osobito prema onima koji trpe, koji su sami i napušteni, prema bolesnima i poniženima.

 

S nama ostaje «sam Isus»

Kada tako činimo događa se s nama preobraženje. Kao što na brdu nije stalno ostalo preobraženo Isusovo lice pred trojicom učenika, niti sjajna odjeća, niti oblak koji otkriva Božju prisutnost, nego «sam Isus» - i svima nama i danas ostaje SAM ISUS. On je jedini glas koji valja slušati, jedini kojega valja nasljedovati i on će jednoga dana "preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu" (Fil 3, 21).

Draga braćo i sestre, danas je Božja riječ na poseban način upućena svima nama da se neprestano «uspinjemo na goru», da se još više posvetimo molitvi i razmatranju Božje riječi; da nastavimo služiti Bogu i čovjeku s istim predanjem i ljubavlju s kojom je to sam Isus činio.

 

Bitno je osobno iskustvo susreta s Bogom

Moram priznati da je mene kao dječaka uvijek zanimalo gledajući planinu ili poveće brdo, što se nalazi iza te planine ili iza toga brda. Onda je došao dan da sam s prijateljima krenuo na vrh planine. Uspon je bio naporan, ali smo uspjeli popeti se na vrh planine. Na drugoj strani planine vidjele su se u podnožju kuće. Moglo se vidjeti i krave kako pasu. S vrha planine dobro sam mogao vidjeti i svoje selo. Zrak je bio čist. Ptice su u našoj blizini cvrkutale i slavile Boga na svoj način. Pažljivo smo hodali po kamenju i uzbrdo i nizbrdo. Više nisam nikoga pitao što je iza te planine ili iza toga brda, jer sam svojim očima gledao i na jednu i na drugu stranu s vrha planine. Doživljaj je bio neopisiv, makar smo se uznojili. Sve je izgledalo drukčije nego sam o toj planini maštao. I mi smo pozvani uspinjati se svaki dan osobno na «brdo PREOBRAŽENJA» i obnavljati i svoju pamet i ljubav.

Neka nam Majka naša i Majka Božja pomogne da budemo u skladu s Božjom riječju, tako da Krist postane svjetlo i vodi čitav naš život. Zazovimo zagovor Djevice Marije: neka nam ona pomogne uvijek nasljedovati primjer Gospodina Isusa, i u molitvi i djelatnoj ljubavi. Amen.

 

Raspored misa:

Sada u nedjelju, 06. 08. 2023. - neće biti mise na hrvatskom jeziku.

Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati, a u Juri u subotu, 19. 08. 2023. godine u 16.30 sati.