ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Nedjelja, 24. 12. 2023.
Badnji dan

Mise danas:
Basel,              11.00 sati
Liestal,           13.00 sati

Mise večeras - ponoćke:
Basel,              20.00 sati
Basel,              23.00 sata

Mise na Božić (preko dana):
Basel,              11.00 sati
Liestal,           13.00 sati

Blagoslov obitelji 2024.

Poštovani vjernici, tko želi može danas, večeras, sutra ili ovih dana nakon misa, UZETI u koverti sve pripravljeno za blagoslov obitelji (blagoslovljenu vodu u bočici, naljepnicu za blagoslov, male sličice, sliku za blagoslov o krštenju i tekst za blagoslov obitelji) i blagosloviti svoju obitelj. Najbolje bi bilo da na sami Božić, za BOŽIĆNI OBJED - ručak, kada ste svi na okupu, blagoslovite svoju obitelj. Otac ili majka nek predvode blagoslov obitelji kako stoji napisano na listu za blagoslov.

Svoj dar za blagoslov obitelji možete staviti u kovertu i predati svećeniku ili možete staviti u kutiju Kruha svetog Ante - koja će biti pored pripremljenih koverti za blagoslov.
HVALA!

 

MISNA ČITANJA:
 

Prvo čitanje: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Čitanje Druge knjige o Samuelu

Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.« Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: »Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 89, 2-5.27.29

Pripjev: O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka. 
https://youtu.be/x0zjz5XsAPw?si=MnCxlaoIuhTegTzr

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.

 

Drugo čitanje: Rim 16, 25-27

Otajstvo drevnim vremenima prešućeno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 1,38
Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

 

Evanđelje: Lk 1, 26-38

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

Pođi i ti, hrvatski narode, Betlehemskom dvoru, pridruži se klanjajuć', anđeoskom koru!’

 

Draga braćo i sestre!

Na ovu četvrtu, posljednju nedjelju došašća, liturgija nam ove godine predstavlja Anđelovo naviještenje Mariji. Tog događaja se spominjemo  svakoga dana moleći tri puta na dan Angelus ili Anđeo Gospodnji. Ta nam molitva daje ponovno doživjeti odlučujući trenutak u kojem je Bog «otvorio Nebo» i «zakucao» na Marijino srce i srce svakog čovjeka dobre volje, dobivši njezin pristanak, njen «DA» (i čekajući naš pristanak da mu otvorimo vrata srca) - počeo uzimati ljudsko tijelo u njoj. Zborna molitva današnje mise je ista ona koja se moli na kraju molitve Anđeo Gospodnji i glasi ovako: "Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našemu."

Za sve nas je BITNO UOČITI u ovoj molitvi dva istaknuta događaja: otajstvo Boga koji je po Isusovu utjelovljenju postao čovjekom ili ISUSOVO UTJELOVLJENJE (to je prvi događaj otkupljenja čovječanstva) i drugi događaj je Isusova smrt i USKRSNUĆE. Ta dva NERAZDVOJNA DOGAĐAJA (oko kojih se sve drugo VRTI, «čevrta» i pokreće), očituju jedan jedini Božji naum: SPASITI OD ZLA čitavo čovječanstvo i cijelu povijest, sve do kraja, preuzimanjem na sebe tereta svega zla koje čovječastvo pritišće.

Ovo je i glavna poruka Isusova dolaska među nas. Zato smo pozvani tri puta na dan (u 6 ujutro, u podne i u 6 navečer) izmoliti molitvu «Anđeo Gospodnji» na što nas posjećaju i crkvena zvona. U ovim trenutcima zvona pozivaju vjernike da zastanu, puste svoje obaveze na trenutak i pozdrave Gospu. Molitva Anđeo Gospodnji služi kao posjetnik na Nebo (na Isusovo utjelovljenje i uskrsnuće) usred zemaljskih obaveza.

 

Ponizno srce i ponizan um mogu prihvatiti Božju volju

Ako pratimo današnje evanđelje vidjet ćemo kako se i Marija smela, zbunila, na Anđelov pozdrav, sva smetena i zbunjena počinje razmišljati kakav bi to bio pozdrav, hvata je strah, upućuje pitanje Anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" (Lk 1, 34). Istina, Marija ne odbija Božji naum, ali pita, jer želi bolje shvatiti Božju volju, da bi tu volju mogla u potpunosti ispuniti. Ovdje se vidi da otajstvo Isusova utjelovljenja nadilazi Marijin um. Ovdje se vidi koliko Bog poštuje njezino dostojanstvo i slobodu i bez njezinog «DA» - koje Bog očekuje - ne bi bilo ni njezina majčinstva ni djevičanstva. Ništa se s Marijom ne bi dogodilo bez njenog pristanka na Božji naum ili volju. Tada ju anđeo hrabri i reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« Marijin "da" uključuje ujedno majčinstvo i djevičanstvo i ona želi da se u njoj sve događa na Božju slavu, a Sin koji će od nje biti rođen je dar Božje milosti po Marijinu PRISTANKU na Božji naum. Marija ima ponizno srce i ponizni um (ein demütiges Herz und ein demütiger Geist), ima poniznost i ona želi da se sve događa po Božjoj volji i na Božju slavu. Bez ponizna srca i uma Bog nikome ništa ne može darovati. Najveća zapreka s ljudske strane koju stavljamo ispred Boga, nije naša zbunjenost, nego je naša ljudska OHOLOST (Hochmut oder Überheblichkeit). Kako je Bogu drago kada smo spremni mu reći poput Marije: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!«

 

Marijino djevičanstvo

Događaj iz Nazareta je nagoviješten u Izaijinom proroštvu: "Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!" (Iz 7, 14). To obećanje se ispunilo u utjelovljenju Božjeg Sina. Naime, Djevica Marija, ne samo da je začela, već se to dogodilo po Duhu Svetom, to jasno govori da je to bio zahvat samog Boga. Marija je samo ljudsko stvorenje izabrano od Boga za ostvarenje Božjeg nauma spasenja u čijem je središtu veliko otajstvo utjelovljenja božanske Riječi, Sina Božjega.

Mi molimo svake nedjelje u Vjerovanju: «Vjerujem i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom.“

Činjenica da je Marija pri začeću ostala djevicom je dakle bitna za poznavanje Isusa i poznavanje naše vjere, jer svjedoči da je inicijativa bila od Boga i kao što se kaže u Evanđelju: "Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Lk 1, 35). U tome smislu, Marijino djevičanstvo i Isusovo božanstvo jedno drugo potvrđuju.

 

Marija je srce svakog vjernika

Marijin "DA" Božjem naumu o utjelovljenju Božjeg Sina uključuje ujedno majčinstvo i djevičanstvo i ona želi da se u njoj sve događa na Božju slavu, a Sin koji će od nje biti rođen moći će sav biti dar milosti. Marijino djevičanstvo je jedinstveno i neponovljivo, ali je vezano DUBOKO UZ VJERU i tako njegovo duhovno značenje tiče se svakog čovjeka. Onaj koji se poput Marije PREPUŠTA BOŽJOJ RIJEČI, koji se duboko pouzdaje u Božju ljubav, on prima u sebe Isusa, njegovo božanstvo i to po Duhu Svetom, kao što je to učinila Marija. Eto, to bi tebalo biti za sve nas otajstvo Božića! U svakome srcu trebala bi se nastaniti živa Božja Riječ, Riječ tijelom postala, Isus Krist. Najbolji primjer je Marija i zbog toga je ona srce svakog vjernika.

 

Uputimo se prema Betlehemu

Svrnimo danas, na Badnji dan, ponovno svoj pogled na Mariju i Josipa, koji očekuju Isusovo rođenje. Upravimo svoj pogled na Betlehem, Isusovo rođenje, otajstvo Boga koji je postao čovjekom i nastanio se među nama. Sam Bog je svojim utjelovljenjem i Isusovim rođenjem po Marijinu pristanku ili njenom «DA» Božjemu naumu spasenja, ispunio sva IŠČEKIVANJA i NADU čitava čovječanstva, što potvrđuju riječi starca Šimuna kada je primio Isusa u naručje, blagoslovi Boga i reče: «Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga» (Lk 2,29-32).

Čitavo čovječanstvo moglo je konačno započeti svoj PUT prema Betlehemu, pokloniti se svome Spasitelju, kao što su to učinili pastiri, siromašno stanovništvo Betlehema i mudraci s Istoka. U središtu toga prizora nalazimo Djevicu, Majku Mariju, koja drži Djetešce Isusa i «nudi» svima nama da mu se poklonimo i svojim očima gledamo svoje spasenje.  

I nas božićna pjesma  «Radujte se narodi» upućuje na put prema Betlehemu: ‘Svaki narod čuj, čuj,  i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.  Pođi i ti narode, Betlehemskom dvoru, pridruži se klanjajuć', anđeoskom koru!’

Zagledani u Mariju i Josipa, koji očekuju Isusovo rođenje, ova nedjelja, NEDJELJA VJERE, svima nama šalje poruku: Potrebna nam je Marijina vjera, Marijin «DA» Božjem naumu, Marijina PONIZNOST SRCA i UMA, njezina ljubav prema Bogu, kako bi Bog ostvario svoj naum i s nama i kako bismo iskusili radost Božića: radost Boga s nama.

Povjerimo se Djevici Mariji da vodi naše korake ovih božićnih dana, te da nam pomogne da budemo istinski klanjatelji i prijatelji njezina Sina i da budemo odvažni graditelji njegova Kraljevstvu u svijetu.

Sretan Božić svima! Čestitka je to koju želim uputiti vama, dragi prijatelji, ovdje prisutnima i vašim najdražima širom svijeta. Amen.