Četvrtak, 13. 6. 2024.

Sv. Ante Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj

Spomendan

Misa je u 19.30 sati u Baselu

Prvo će biti krunica i litanije svetog Ante u 19.00 sati, a misa u 19.30 sati u Baselu

- Svima koji slave imendan (Ante, Antonija, Toni...) - ČESTITAM!

 

PJEVANE LITANIJE SVETOM ANTUNU (ANTI) PADOVANSKOM
https://youtu.be/IWCJ_btTnGs?si=v4Ln7TxpzUMvPVUw

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: 1 Kr 18, 41-46

Pomoli se Ilija, te nebo dade kišu (Jak 5, 18).

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ilija reče Ahabu: »Idi gore, jedi i pij, jer čujem šumor kiše.« Dok je Ahab otišao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice među koljena. Rekao je zatim svome momku: »Idi gore, i pogledaj prema moru.« On ode gore, pogleda i reče: »Ništa nema ondje!« Ilija odgovori: »Vrati se sedam puta.« Ali sedmoga puta reče momak: »Eno se oblak, malen kao dlan čovječji, diže od mora.« Tada reče Ilija: »Idi, kaži Ahabu: Upregni i silazi da te kiša ne uhvati.«

Odjednom se nebo zamrači od oblaka i vihora, i pade jaka kiša. Ahab se pope na kola i odveze u Jizreel. Ruka je Gospodnja bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom sve do u blizinu Jizreela.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 65, 10-13

Pripjev: Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu. 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Izr 20-21

Aleluja! Pravednikov je jezik odabrano srebro,a njegove su usne hrana mnogima. Aleluja

 

 

Evanđelje: Mt 5, 20-26

Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne bude li pravednost vaša

veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,

ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima:

Ne ubij!

Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.

A ja vam kažem:

Svaki koji se srdi na brata svoga

bit će podvrgnut sudu.

Ako tko bratu rekne: 'Glupane!',

bit će podvrgnut Vijeću.

Ako tko reče: 'Luđače!',

bit će podvrgnut ognju paklenomu.

Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik

pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,

ostavi dar ondje pred žrtvenikom,

idi i najprije se izmiri s bratom,

a onda dođi i prinesi dar.

Nagodi se brzo s protivnikom

dok si još s njim na putu,

da te protivnik ne preda sucu,

a sudac tamničaru,

pa da te ne bace u tamnicu.

Zaista, kažem ti,

nećeš izići odande

dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Učimo od svetog Ante nositi i donositi Isusa jedni drugima!

 

 

Sveti Ante i Dijete Isus

U svojoj bolesti sveti Ante je osjetio trenutak odlaska s ovoga svijeta. Taj osjećaj je zadržao za sebe. Premda su ga njegova braća vidjela boležljiva, nisu ništa slutila, uvjerena da će mu razdoblje odmora dobro doći da vrati snagu. Tako se i sveti Ante, prije susreta sa smrću, želio svoju dušu pročistiti od svake  ljudske slaboće i grijeha.

Dobio je dopuštenje da pođe u Camposampiero, blizu Padove, u samotište koje je tamošnji plemić Tiso darovao franjevcima, nedaleko od svoga dvorca.

Jedne noći plemić je prolazio kraj svečeve sobice, vidio je da iz sobe probija snop svjetla. Bojeći se da nije požar, otvori je vrata i ostade zadivljen pred čudesnim prizorom: Antun je rukama grlio maloga Isusa. Kada se osvijestio od ukazanja i opazio Tisa koji je sav bio potresen, svetac ljubazno zamoli vlasnika da nikomu ne ništa o ovome ne govori. Tek nakon svečeve smrti Tiso je ispričao što je vidio spomenute noći.

 

Zašto slikaju sv. Antu s Djetetom Isusom?

Sv. Antun Padovanski (Lisabon 1195. - Padova 1231.) redovito se na slikama prikazuje s Djetetom Isusom u naručju. Kad se tako slika Isusova majka Marija i sv. Josip, to je razumljivo, jer oni su zaista Isusa kao dječaka na rukama nosili. Ali sv. Antun rodio se1195. godine. Zašto ga onda slikaju s Djetetom Isusom?

Može se reći da se u rukama toga mladog franjevca Isus baš htio pojaviti kao Dijete, kao što se utjelovio i postao dijete na Božić, kako bi ga sveti Ante mogao u naručju nositi svim ljudima. Sv. Franjo, koji je u ono doba osnivao franjevački red, kojemu se je među prvima pridružio i mladi Antun - proglasio je Enađelje za pravilo franjevačkoga života i to u siromaštvu. Bio je to istinski povratak Evanđelju: Nositi Isusa i njegovo Evanđelje svim ljudima. Tako se velika franjevačka misao, eto, slikovito utjelovila na svim slikama i kipovima sv. Ante. On, i svi koji tako Isusa shvaćaju, Boga koji se daruje, s lakoćom donose Isusa svim ljudima koji to žele.

Ante je umro kraj Padove 1231. Iste je godine proglašen svetim i danas je vjerojatno najštovaniji svetac u Katoličkoj crkvi po cijelom svijetu. Antine propovijedi - sačuvano ih je napisanih 77 - prikazuju jednostavnog i ljudima bliskog siromašnog, a čovještvom prebogatog Isusa. Po tim je spisima sveti Ante je proglašen naučiteljem Crkve. Tako i mi danas trebamo učiti od svetog Ante nositi i donositi Isusa jedni drugima.

 

Nek Kristova pravednost postane naša pravedbost

Mnoge kršćane muči i dan danas pravednost. Većina misli da su oni pravedni, a drugi nepravedni. Samo je jedan pravedan. Učimo se od nejga pravednosti. Nek njegova pravednost postane i naša pravednost, i sve muke će prestati.

Isus izjavljuje u današnjem evanđelju: "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti". I, okrenuvši se učenicima, dodaje: "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko" (Mt 5,17.20). Ali u čemu se sastoji ta "punina" Kristova zakona i ta "veća" pravednost koju on zahtijeva?

Isus to objašnjava nizom antiteza između starih zapovijedi i novog načina na kojih ih on predlaže. Svaki put započinje: "Čuli ste da je rečeno starima", a zatim kaže: "A ja vam kažem…". Na primjer: "Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu" (Mt 5, 21-22). I tako šest puta.

Isusova se novost, u biti, sastoji u činjenici da on sâm "ispunja" zapovijedi s Božjom ljubavlju, snagom Duha Svetoga koja prebiva u njemu. A mi, po vjeri u Krista, možemo se otvoriti djelovanju Duha Svetoga, koji nas osposobljava živjeti Božju ljubav. Zato svaka zapovijed postaje istinita kao zahtjev ljubavi i sve se združuju u jednu jedinu zapovijed: Ljubi Boga svim srcem svojim i bližnjega kao sebe samoga. "Punina Zakona jest ljubav", piše sveti Pavao (Rim 13,10).

Isus je sam Božji Sin koji je sišao s neba da nas povede k nebu, k Božjoj visini, na put ljubavi. Štoviše, on sam je taj put: ne moramo činiti ništa drugo već slijediti njega, da bismo provodili u djelo Božju volju i ušli u njegovo kraljevstvo, u vječni život poput Djevice Marije. Ona zahvaljujući sjedinjenju s Isusom, živjela je savršenu pravednost i zato je zazivamo u litanijama: «Ogledalo pravednosti». Povjerimo se njoj, da i naša pravednost ne ostane naša pravednost, nego Kristova pravednost postane i naša pravednost.

 

Iz života sv. Ante Padovanskoga

Poznata je zgoda iz života sv. Antuna Padovanskoga kako mu se jednom ukazao mali Isus. Tom prigodom svetac ga upita: „Dijete odakle dolaziš? Kako se zoveš? Što tražiš?“

Isus je odgovorio: „Dolazim s neba. Moje je ime napisano zlatnim slovima na betlehemskoj štalici, na križu u Jeruzalemu, a sada na svim vratima Svetohraništa. Ja sam dijete Isus. Tražim srca ljudi!“

Kad je Antun čuo te riječi, rekao je: “Mali Isuse, a što tražiš od mene?”

“Antune, tražim tvoje srce!” – reče mu Isus. (Tekst: fra Petar Ljubičić)

Darujmo i mi svoje srce Isusu! Amen.

 

Krunica svetog Ante

Vjerovanje...

1. O slavni sveti Ante, tebi je sve moguće jer ti je Bog podijelio moć da uskrsuješ mrtve i probudiš naše duše iz nemarnosti na gorljivi kršćanski život. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

2. O dobri sveti Ante, tvoja se mudrost, u svetoj Crkvi na izvanredan način očitovala, zato rasvijetli naše duše svijetlošću nebeskih istina. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

3. O milostivi sveče, ti si uvijek pripravan da pomogneš svoje štovatelje u njihovim nevoljama, priteci i meni u pomoć u sadašnjoj nevolji. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

4. O silni sveti Ante, ti si već od mladosti naučio pobjeđivati paklenog neprijatelja, čuvaj i brani moju dušu, od njegovih napasti i nastojanja. Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu....

5. O čisti sveti Ante, ti si se odlikovao lijepom krepošću, anđeoske čistoće, ne dopusti da se moja duša nikada ne zablati ružnim grijehom nečistoće. Oče naš...Zdrava Marijo...Slava Ocu....

6. O nevini sveti Ante, nebeski liječniče, ti tolikim bolesnicima vraćaš zdravlje, ozdravi moju dušu od grijeha i zlih navika. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

7. O plemeniti sveti Ante,vjerni pratioče vodi moju dušu po uzburkanom moru ovog života i privedi je u luku vječnog Spasenja. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

8. O ljubljeni sveti Ante, ti si mnoge osuđenike oslobodio od njihove propasti, oslobodi moju dušu od veriga grijeha, da je pravda Božja ne osudi na vječnu propast. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

9. O pravi čudotvorče sveti Ante, ti znaš slomljene i zamrle udove opet oživjeti, ujedno oživi svete Crkve njezine udove koji su zamrli ili otpali radi svojih grijeha. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

10. O brižljivi sveti Ante, s pomoću tvog zagovora nalaze se izgubljene stvari, pomozi mi da nikad ne izgubim milosti i prijateljstvo Božje. Ako bi se to ipak dogodilo, pomozi mi da ih opet zadobijem. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

11. O mili sveti Ante, tebi se utječe mlado i staro, ti ih zagovaraš. Evo i ja nevoljnik, dolazim tebi da me uslišaš i pomogneš. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

12. O darežljivi sveti Ante, vidiš da mnoge pogibelji i zamke okružuju moju dušu, smjerno te zaklinjem da me od njih očuvaš i oslobodiš. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

13. O predragi sveti Ante, s prijedstolja slave svoje pogledaj na moju molitvu. Neka me milosrdni Otac nebeski usliši preko tvojega moćnoga zagovora. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

-Za umrle duše. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Pokoj vječni...

 

Preporuka sv. Anti u u svakoj potrebi

Spomeni se, sv. Ante, da si uvijek svojim zagovorom pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi mi – ako je za dobro moje duše – milost… za koju te molim. Pomozi mi u ovoj mojoj potrebi i nevolji!
Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i pogibli duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen.

 

Zahvala na primljenim milostima po zagovoru sv. Ante

Svemogući i dobri Bože! Iako nevrijedan, s pouzdanjem sam se utjecao tvojem milosrđu po zagovoru tvoga milog sv. Ante. Ti si me milostivo uslišao, zapravo – uslišao si molbe sv. Ante koji se za mene dobrostivo zauzeo. Hvala ti, hvala tvojoj vječnoj i neizrecivoj dobroti! Hvala i mom dragom posredniku pred tobom, sv. Anteu, kojega si divno proslavio među svojim svetima!
Obećavam da ću ti biti i unaprijed, uvijek, istinski zahvalan ne samo riječju nego i djelom, ne samo hvalospjevom nego i životom. Daj mi milost da znam i uzmognem savjesno upotrebljavati sve tvoje darove i milosti te tako postići vječno spasenje, blaženstvo na koje smo pozvani i kojim te želim hvaliti i slaviti sa svima svetima u sve vijeke vjekova. Amen

 

Litanije sv. Ante

(za privatnu uporabu)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
 

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
 

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!
 

Sveti Ante Padovanski, moli za nas!
Sveti Ante, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!
Sveti Ante, gorljivi apostole, moli za nas!
Sveti Ante, urese svoga svetog Reda, moli za nas!
Sveti Ante, diko svetoga Franje, moli za nas!
Sveti Ante, ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sveti Ante, učitelju pokornosti, moli za nas!
Sveti Ante, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!
Sveti Ante, ljiljane djevičanstva, moli za nas!
Sveti Ante, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!
Sveti Ante, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sveti Ante, uzore ćudorednosti, moli za nas!
Sveti Ante, ognju ljubavi, moli za nas!
Sveti Ante, krasoto nebeska, moli za nas!
Sveti Ante, škrinjo zavjetna, moli za nas!
Sveti Ante, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!
Sveti Ante, trubljo evanđeoska, moli za nas!
Sveti Ante, stupe Crkve, moli za nas!
Sveti Ante, učitelju istine, moli za nas!
Sveti Ante, vjesniče milosti, moli za nas!
Sveti Ante, revnitelju duša, moli za nas!
Sveti Ante, utočište zapuštenih, moli za nas!
Sveti Ante, utjeho žalosnih, moli za nas!
Sveti Ante, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!
Sveti Ante, iskorjenitelju opačina, moli za nas!
Sveti Ante, uzore kreposti, moli za nas!
Sveti Ante, kladivo krivovjeraca, moli za nas!
Sveti Ante, svjetlo nevjernika, moli za nas!
Sveti Ante, ispitatelju srdaca, moli za nas!
Sveti Ante, mučeniče željom, moli za nas!
Sveti Ante, trepete zlih duhova, moli za nas!
Sveti Ante, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!
Sveti Ante, slavni čudotvorče, moli za nas!
Sveti Ante, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!
 

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.
 

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine!
Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine!
Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine!
Po zaslugama sv. Ante, oslobodi nas, Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas, Gospodine!
Po revnom propovijedanju njegovu, oslobodi nas, Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas, Gospodine!
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, oslobodi nas,
Gospodine!
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce
primi u ruke svoje, oslobodi nas, Gospodine!
Na dan sudnji, oslobodi nas, Gospodine!
 

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svetoga Ante za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Ante pravo nam pokajanje, duboku
poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Ante pomoći nas da đavla, svijet i tijelo
uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Ante u svojim nevoljama zazivaju,
tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo, usliši nas!
 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
 

- Moli za nas sveti Ante.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antu odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.