Čista srijeda, Pepelnica, srijeda, 22. 02. 2023.

ČISTA SRIJEDA - POST I NEMRS
srijeda, 22. 03. 2023. godine. Misa i obred pepeljanja je u 19.30 sati u Baselu.

NAPOMENA:
▪ Danas je zapovijedani post i nemrs.
▪ Blagoslov pepela i obred pepeljenja vrše se u misi nakon homilije, propovijedi.
▪ U misi u kojoj se vrši obred pepeljenja izostavlja se pokajnički čin.
▪ Poklik »Aleluja« ispušta se u sve dane, pa i na svetkovine kroz korizmu.
▪ Himan »Slava« govori se ili pjeva na svetkovine i blagdane te u posebnim svečanijim zgodama.
▪ U korizmi se, zbog pokorničkoga značenja ovoga vremena, zabranjuje oltar kititi cvijećem, a sviranje glazbala dopušta se samo kao podržavanje pjevanja.

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Jl 2, 12-18

Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«

Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!

Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?« Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 51, 3-6a.12-14.17

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!
https://youtu.be/6H-BnuCb9Tk
https://youtu.be/ZS1_bUbHsQg
https://youtu.be/kaupeKJmTjw

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Drugo čitanje: 2Kor 5,20 – 6,2

Pomirite se s Bogom … Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:»U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja u Korizmi: SlavaTebiKriste Bože, Kralju slave vječite!

Obratite se, govori Gospodin;
približilo se kraljevstvo Božje

 

Evanđelje: Mt 6, 1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.
Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
I kad postite,
ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Molitva, post i dobra djela trebaju pokrenuti Božju ljubav u nama i među nama

 

Draga braćo i seste!

Situacija u cijelom svijetu je vrlo tjeskobna. Kotač smrti se na veliko pokrenuo. Današnji čovjek opet se hvata oružja i oruđa. Apokaliptične slike se redaju.

Čista srijeda ili Pepelnica što je danas obilježavamo za nas je kršćane osobiti dan, označen snažnim duhom razmišljanja i promišljenosti. Započinjemo četrdesetodnevnu pripravu za Uskrs koju možemo shvatiti i razumjeti iz pozivnih riječi ili apela kojeg svećenik upućuje za vrijeme jednostavnog obreda pepeljenja i koji se izražava s dvije rečenice: "Obratite se i vjerujte evanđelju!","Sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti".

 

"Obratite se i vjerujte evanđelju!"

Ove riječi treba ozbiljno shvatiti, shvaćajući novost koju one u sebi kriju. Poziv na obraćenje, naime, razotkriva i prokazuje površnost koja veoma često karakterizira naš ljudski način života, života bez Boga i Božjega Duha. Poziv na obraćenje razotkriva ISPRAZNOST naših želja i srdaca. Slika površnost i ispraznosti su događaji u Ukrajini i u mnogim drugim zemljama, ali i u obiteljima. Obratiti se znači promijeniti smjer ili pravac životnog puta. Obraćenje ne znači učiniti malu promjenu u svome načinu vladanja, (više ću moliti, postiti, učiniti neko dobro djelo), već obraćenje je pravi i veliki zaokret u životu, obraćenje je odluka vjere, odluka koja nas potpuno uključuje u duboko zajedništvo sa živim i konkretnim Isusom Kristom. Obratiti se i vjerovati evanđelju nisu dvije različite ili slične stvari, već izražavaju jednu te istu stvarnost. Obraćenje je potpuni "DA" Isusovoj riječi ili Evanđelju; «DA» Isusu Kristu koji se prvi nudi čovjeku kao put, istina i život, kao onaj koji jedini čovjeka oslobađa i spašava od neljubavi, odnosno od zla - koje se trenutno najbolje prepoznaje u Ukrajini.

Izraz "Obratite se i vjerujte evanđelju" ne stoji samo na početku korizme i kršćaninova života, već prati svaki čovjekov korak, potiče čovjeka na sve veće predanje Isusu, čovjek se sve više pouzdaje u Isusa, sve više ostaje u Njemu, sve više živi kako je On živio, sve više i svaki dan uči od Njega pravu ljubav i svakodnevno vrši Očevu volju. "Obratite se i vjerujte evanđelju" stoji i vrijedi svaki dan, pat ako također usred teškoća i napora, umora i padova, i kada smo u napasti napustiti put nasljedovanja Krista i zatvoriti se u sebe same, u svoju sebičnost, zaboravljajući da se trebamo otvoriti Božjoj ljubavi u Kristu, kako bismo živjeli po većoj pravednosti, pravednosti ljubavi (usp. Rim 13, 8 – 10), s kojom se osjećamo više «dužnicima» Bogu, nego li vjernicima, jer smo primili više no što smo mogli očekivati.

 

Molitva, post i dobra djela trebaju pokrenuti Božju ljubav u nama i među nama

«Al' sada - riječ je Gospodnja - vratite se k meni svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć'. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali» (Jl 2,12-13). Treba podvući riječi “svim srcem”; znači: vratimo se Bogu iz središta naših misli i osjećaja, iz korijena traženja naših rješenja, odluka i djelovanja. Počnimo misliti Kristove misli i ljubiti Kristovom ljubavlju. Kada to trebamo učiniti? Drugo čitanje odgovara: .« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!“ Učini to danas!

Pozvani smo na dublje obraćenje Kristovoj ljubavi. Svatko je pozvan u Korizmi prvenstveno raditi na svom srcu. Božja ljubav može iznova zaživjeti i u najtvrokornijem srcu ako radimo na tome, slično kao što se zapuštena njiva ili garten može iznova preorati, od korova očistiti i dobrim sjemenom zasijati i na kraju brati sočne plodove.

Božja ljubav, Kristova ljubav, bi uvijek trebala biti u središtu našeg pogleda. Na prvom mjestu! Kristovu ljubav ništa ne može zamjeniti. Naša MOLITVA, POST i DOBRA DJELA trebaju nas potaknuti da još snažnije iščupamo iz srca „korjene ISPRAZNOSTI iz naših želja“; i molitva i post i dobra djela trebaju pokrenuti u nama Božju ljubav. To je KLJUČ za plodonosnu korizmu.

 

“I Otac tvoj, koji vidi tajno, naplatit će ti”

U odlomku iz Matejeva evanđelja Isus upućuje na tri temeljne prakse propisane Mojsijevim zakonom: milostinju, molitvu i post. Ali Isus naglašava da je kvaliteta i istina odnosa s Bogom ono što čini autentičnost svakog vjerskog čina. Zato osuđuje vjersko licemjerje, razmetljivo ponašanje i stavove koji traže pljesak i odobravanje. Pravi učenik ne služi sebi ili “javnosti”, nego Gospodinu, jednostavnošću i velikodušnošću: “I Otac tvoj, koji vidi tajno, naplatit će ti” (Mt 6,4.6.18). Draga braćo i sestre, započnimo ovaj korizmeni hod imajući pred očima poziv na obraćenje, poziv da se „okrenemo Bogu svim srcem svojim“.

Zato se nitko ne treba oglušiti o ovaj poziv: „Obratite se i vjerujte evanđelju!“ i dojmljivog obreda polaganja pepela koji ćemo izvršiti. Svima vam želim plodonosno korizmeno vrijeme, dobru korizmu!

Molimo Blaženu Djevicu Mariju, da nam pomogne kako bismo dopustili da budemo osvojeni Kristovom ljubavlju, da naučimo ljubiti kako je On nas ljubio. Amen.

 

Molimo u Korizmi

Gospina krunica - Žalosna Otajstva
https://youtu.be/02MCXqL53hA