Čista srijeda kroz crkvenu godinu C - 02. 03. 2022.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Jl 2, 12-18

Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«

Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!

Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«

Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 51,3-6a.12-14.17

Pripjev:Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Drugo čitanje: 2Kor 5,20 – 6,2

Pomirite se s Bogom… Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:»U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!

Riječ Gospodnja.

 

Slava tebi Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

 

Evanđelje: Mt 6, 1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide.Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Nikad potrebnije upozorenje čovječanstvu koje se mora "probuditi" i Bogu vratiti

 

Krist je konačni cilj i duboki smisao korizme i našega obraćenja

Draga braćo i seste,

Situacija u cijelom svijetu je vrlo tjeskobna. Agresija na Ukrajinu je samo očitovala što se dugo događalo na duhovnom polju čovječanstva; čisto bezboštvo, napad na Crkvu i đavao je odavno zarobio mnoge duše. Tako je čovjek odavno pokrenuo i danas pokreće kotač smrti upravo isključujući Boga iz svojega života. Samo povratak k Bogu i Njegova ljubav može i danas zaustaviti ono što nam prijeti i dolazi. Nažalost, današnji čovjek opet se hvata oružja i oruđa i kao da nitko ne čuje Gospin zov da se obratimo i vratimo njezinu Sinu, počemo moliti krunicu za obraćenje grešnika. Gospino upozorenje traje od Fatime pa sve do Međugorja gdje nas Gospa kao Majka moli da prestanemo vrijeđati našega Gospodina Isusa Krista i da mu se vratimo sa živom vjerom. Sam Isus nas je prije i više od 2000 godina pozvao da se vratimo (obratimo) Bogu, svome Ocu i ponovno počnemo živjeti kao njegova ljubljena djeca. To je i danas poziv korizmenog vremena. Nažalost i sami kršćani su prečuli taj poziv i okrenuli se nevjeri.

 

Rat i teror(izam) vlada i tek dolaze njegove strahote

Čovejk i čovječanstvo su pokrenuli ciklus smrti i terorizma i unatoč svim nekim mirovnim konferencijama i prgovorima ne uspjeva svijet zaustaviti ciklus smrti, jer je narode zahvatila sebičnost i bezboštvo. Zbog toga treba poslušati Gospin poziv: ‘Pokora! Pokora! Pokora!’ To podsjeća na početak evanđelja: ‘Obratite se i vjerujte evanđelju!’ (Mk 1, 15) To podsjeća na poruku korizmenoga vremena: obratiti se (vratiti se Bogu, promjenite svoje mišljenje) i vjerujete Isusu Kristu. To je odgovor koji se od nas traži i u sadašnjem povijesnom trenutaku, koji karakteriziraju strašne slike iz Ukrajine i prijetnje nuklearnim oruđem. Ono predstavlja prijetnju suda koji se je nadvio nad svijet. Svijet bi mogao biti spaljen do pepela. Ta čovjek sam, sa svojim izumima, može to učiniti. Majka Božja nam pruža spasonosnu utjehu, nasuprot sili uništenja i poziva nas na pokoru da bi se zaustavila sila zla. Gospa želi i danas potaknuti svijet na potrebu odbacivanja ili odricanja od zla i Zloga i te činjenje pokore za grijehe.

 

Budućnost nije zadana

Bog je ostavio, odnosno darovao čovjeku slobodnu volju i pozvao ga da nastavi njegovo, Božje djelo u korist i na dobro čovječanstva. Znači, čovjek je pozvan da svoju slobodu koristi na dobro, a ne na zlo. Pozvan je da služi i jedino se klanja Bogu ili Životu, a ne Zlome. Tako su i Gospina ukazanja poticaj da čovjek spozna Boga i njegovu snagu ljubavi i na taj način vrati se Bogu i i počme činiti ono što mu Bog govori.

„’Moje će Bezgrešno Srce pobijediti.’ Srce otvoreno Bogu, pročišćeno od grijeha, snažnije je od oružja svake vrste. (…) Zli ima vlast nad svijetom i on ima moć kada naša slobodna volja odluta od Boga. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!’ – govori nam Gospodin (Iv 16, 33) Fatimska poruka i sve Gospine poruke poziva nas da vjerujemo tomu obećanju. Sotona neće pobijediti i njegove zle planove zaustavit će Bezgrešno Srce Marijino. Bit će patnja u vremenu koje dolazi, ali ako se čvrsto držimo Isusa i njegove Majke, bit ćemo nepobjedivi.

 

Početak korizme

Danas na srijedu Pepelnicu započinjemo novi korizmeni hod, hod koji traje četrdeset dana i vodi k radosti Gospodinovog Uskrsa, pobijedi života nad smrću. Okupili smo se danas na Euharistijsko ili misno slavlje. Ne zaboravimo: Molitva, post, pokora i dobra djela staza su na povratku Bogu.


Vratite se Bogu svim srcem

Naviještena misna čitanja i Crkva najprije nam predlaže snažan poziv proroka Joela upućenog izraelskom narodu: „Al' i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć“ (Jl 2,12).

Treba naglasiti izraz „svim srcem“, što znači iz središta promjene naših misli i osjećaja, da počnemo misliti Kristove misli i ljubiti Kristovom ljubavlju; promjene naših odluka: da se odlučimo za Krista i njegovu istinu; svoju slobodu upotrijebimo za dobro čovjeka, a ne za zlo.

Je li moguć ovaj povratak k Bogu? Moguć je ako prihvatimo snagu koja dolazi iz Božjega srca, snagu njegova milosrđa i ljubavi. Snaga Njegovoga milosrđa.

Prorok još kaže: „Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali“ (Jl 2,13). Povratak Gospodinu je moguć kao „milost“, jer je Božje djelo i plod vjere koju polažemo u Njegovo milosrđe. Ovaj povratak Bogu postaje konkretna stvarnost u našem životu samo kada Gospodinova milost ulazi u našu nutrinu, naša srca i probudi nas da „razderemo srca“. Preko proroka odzvanjaju Božje riječi: „Razderite srca, a ne halje svoje!“ (Jl 2,13). Zaista, brojni su u naše vrijeme spremni „rastrgati odjeću“ pred skandalima i nepravdama – naravno, koje su drugi počinili, ili u Crkvi vidjeli - ali malo je onih koji su spremni utjecati na vlastito „srce“, na vlastitu savjest i nakane, prepuštajući Gospodinu da ga preobrazi, obnovi i obrati.

 

Moliti i postiti treba i mlado i staro, i dijete i tata i mama:

Ono „vratite se meni svim srcem“ poziv je koji se odnosi ne samo na pojedinca već i cijelu zajednicu, u ovom slučaju na svakoga pojedinca u našoj Misiji. Poslušali smo u prvom čitanju i: „Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejačad na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje“ (Jl 2,15-16).

 

Traži se zajedništvo Crkve

Zajedništvo je bitan element kršćanskog života i vjere. Krist je došao „da raspršene sinove Božje skupi u jedno“ (Iv 11,52). Crkveno „mi“ znači zajednicu u kojoj nas Krist okuplja u zajedništvo (usp. Iv 12,32): vjera je nužno crkvena, a ne privatna stvar gdje svatko čini što on zamisli. Na ovo je važno podsjetiti i to živjeti u korizmenom vremenu: svatko neke bude svjestan da pokornički hod ne obavlja sam, već zajedno sa mnogom braćom i sestrama u Crkvi.

 

Svjdočiti svoju vjeru

Prorok se zadržava na molitvi svećenika koji se sa suzama u očima obraćaju Bogu govoreći: „Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?“ (usp. Jl 2,17). Ova nas molitva navodi na promišljanje o važnosti svjedočanstva vjere i života svakog pojedinca i naših zajednica, da se očituje lice Crkve koje je katkada izobličeno. Posebice mislim na grijeh protiv jedinstva Crkve, na podjele u crkvenom tijelu i druge propuste. Korizmu treba živjeti u snažnijem i vidljivijem crkvenom zajedništvu nadilazeći individualizme i suparništva. To je ponizan i dragocjen znak za sve koji su daleko od vjere ili su ravnodušni.
 

Sada je vrijeme spasa

„Evo, sad je vrijeme milosno, evo sad vrijeme spasa!“ (2 Kor 6,2). Pavlove riječi kršćanima u Korintu i nama govore o žurnosti koja ne trpi odsutnost ili oklijevanje. Riječ „sada“, više puta ponovljena, kaže da se ne smije propustiti ovaj trenutak, jer nam se nudi kao jedinstvena i neponovljiva prilika.

 

Čitati i slušati Božju riječ

„Vraćanje Bogu svim srcem“ tijekom korizmenog hoda odvija se po križu, u nasljedovanju Krista na putu prema Kalvariji, u posvemašnjem sebedarju. Na tom putu svakog dana moramo izlaziti iz svojega egoizma i svojih zatvorenosti, da Bog može ući u naše srce kako bi ga preobrazio i obnovio. Sveti Pavao podsjeća nas i poziva da pažljivo i ustrajno slušamo Božju riječ.

 

Ne biti licemjeran, glumac u vjeri

U ulomku iz Matejeva evanđelja, Isus govori o milostinji, molitvi i postu. Isus ističe da kakvoća i istinitost odnosa s Bogom označava iskrenost vjerskoga čina. Stoga On osuđuje vjersko licemjerstvo, izvanjsko ponašanje i žudnju za vlastitom slavom i odobravanjem i samo da nas drugi vide i hvale. „A Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti“ (Mt 6,4.6.18).

 

Vratite ljubav prema Kristu

Vratite u svojim srcima ljubav prema Isusu Kristu. Bez ljubavi prema Kristu nitko ne može promijeniti svoj život, niti moliti niti voliti. Molite redoviti krunicu u svojim obiteljima. Uključite se u pokoru, molite za obraćenje ovoga svijeta. Vratite ljubav prema misi. Međusono se pomirite i praštajte jedni drugima. Napustite svijet oholosti koji vodi direkto u pakao. Suobličujte se svaki dan u svemu Isusu Kristu.

Draga braćo i sestre, pouzdano i radosno započinjemo ovo korizmeno vrijeme. Obratimo se i vratimo se Bogu – «povratak Bogu svim srcem“. Neka se nitko ne ogluši na ovaj poziv koji nam je upućen u jednostavnom i poticajnom obredu pepeljenja: «Sjeti se čovječe da si (bez Boga) prah i pepeo i da ćeš se u prah vratiti». Neka nas na tom putu prati Djevica Marija, Majka Crkve i uzor svakoga pravog Gospodinova učenika. Amen!

 

 

Čista srijeda, 02. 03. 2022. godine

Pjesme:

Ulazna: Ti, Gospodine: https://youtu.be/ntDmACRIsb4

Ili: Počinje se slavna muka: https://youtu.be/cabeRynmwU8

Pripjevni psalam: Psalam 51 - Smiluj mi se Bože: https://youtu.be/ZS1_bUbHsQg

Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina: https://youtu.be/3KO33EEpLHw

Slava tebi Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

Kod pepeljanja:

Pogledaj, Gospode i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84

Ja se kajem: https://youtu.be/LYG7xAr9zY0

O Isuse, daj da pjevam: https://youtu.be/CwaDEk6o_cs

Prosti moj, Bože: https://youtu.be/4Z1ODHPxBkM

Narode moj ljubljeni: https://youtu.be/8DJPsxV-70Q

Prikazna: BOG OPROSNIK NAM DAROVA HIMAN: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Ili Sretnih li vas: https://youtu.be/1lPQY2dOAXQ

Pričest: Klanjam ti se smjerno: https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Ili Dušo Kristova: https://youtu.be/3sFfKPfL9yw

Ili Uzmite, jedite: https://youtu.be/L3xv5sLF7Pg

Ili Ja sam s vama: https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Kraj: Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

Ili Fra Z, Pavičić - Evo sad su dani pokore: https://youtu.be/XAxS_c8V_ic

Ili EVO, SAD SU DANI POKORE: https://youtu.be/1FlWCfGVscs

Ili Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

Ili STALA MAJKA POD RASPELOM: https://youtu.be/kCsr5asNYec