Nedjelja, 10. 12. 2023.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Mise su danas:
BASEL u 11.00 sati
LIESTAL u 13.00 sati

Danas možete nabaviti ZIDNE i DŽEPNE KALEDNARE u crkvi.
Danas možete nabaviti BOŽIĆNU PŠENICU u crkvi.

MISNA ČITANJA:

 

Prvo čitanje: Iz 40,1-5.9-11

Pripravite put Gospodinu!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 85, 9ab-14

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

 

Drugo čitanje: 2 Pt 3, 8-14

Iščekujemo nova nebesa i zemlju novu.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Gospodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rasataliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 3, 4.6

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

Evanđelje: Mk 1,1-8

Poravnite staze Gospodnje. 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

«Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!»

 

Draga braćo i sestre!

Poziv Ivana Krstitelja: «Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!» ne znači da Božji dolazak ovisi o nama. Mi ne pripravljamo Bogu put (niti molitvom, niti postom, niti odricanjem), već je Bog pripravio svima nama put koji je Isus Krist. Mi smo svi pozvani KRENUTI I HODITI od Boga pripravljenim PUTEM, putem koji je ISUS KRIST.

 

Upoznajmo svoje ljudske putove i vidimo kamo nas vode?

Nama ljudima su privlačni naši ljudski putovi, te često živimo i kao kršćani bez svijesti o Božjem putu, o PUTU koji je Isus Krist. Ivan Krstitelj nas upozorava da je taj put između nas i Boga zakrčen, krivudav i neravan. Problem je kad mi ljudi stvaramo sebi putove pored onih Božjih putova živeći neki svoj paralelni i privatni život. Često je taj put zarastao u korov grijeha i drač slabosti koje izviru iz našeg srca. Tako, nažalost, mi svakoga dana imamo iskustvo zla koje se očituje na mnogo načina. Korijen zla se nastanio u čovjekovu srcu, tom ranjenom, bolesnom srcu, koje je ranjeno NEPOSLUŠNOŠĆU Božjoj volji i riječi i koje više nije sposobno samo sebe izliječiti. Sveto pismo nam otkriva da je u izvoru svakoga zla NEPOSLUŠNOST Božjoj volji i da je SMRT zavladala jer je ljudska narav podlegla napasti Zloga.

 

Bog se nije iznevjerio čovjeku i svojoj ljubavi. On sam nam je pripravio put do sebe.

Bog se nije iznevjerio čovjeku niti naumu svoje ljubavi. On je sam učinio ono što čovjek više nije mogao učiniti. Čovjek nije mogao više sam sebi pomoći. Bog je sam nama pripravio PUT, novi i vječni savez, savez krvlju njegova Sina, koji je "od žene rođen" (Gal 4, 4) prinio samoga sebe za žrtvu POMIRNICU. «Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja.» (usp. 2 Kor 5,14-20). Bog nam je tako pripravio PUT po utjelovljenju svoga Sina, Isusa Krista, po smrti njegovoj i po uskrsnuću njegovu.S danom našega krštenja mi smo zakoračili na PUT koji je svima nama Isus Krist.Naše uranjanje u Kristovu smrt i uskrsnuće po sakramentu krštenja potiče nas svaki dan na ustrajnost u JEDINSTVENOM ZAJEDNIŠTVU SA SINOM BOŽJIM; potiče nas po daru Božjeg MILOSRĐA SVOJA SRCA ISPUNJATI I ISPUNITI BOŽJOM LJUBALJU. Pustiti Isusu da se «rodi i nastani» u našim srcima.

 

Pripremimo se krenuti i ići putem koji je ISUS KRIST!

Poziv Ivana Krstitelja: «Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!» ne znači da Božji dolazak ovisi o nama, već poziv da se mi svi odreknemo svojih privatnih puteva i PRIPREMIMO SE KRENUTI I HODITI od Boga pripravljenim PUTEM, putem koji je ISUS KRIST. To je Ivan Krstitelj svima nama htio reći kada kaže: «Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!»

Majčinskom zagovoru Blažene Djevice Marije, povjerimo naš hod ususret Božiću, Isusu koji je doša i koji stalno dolazi, da bismo bili spremni svaki dan prihvatiti PUT koji je Isus Krist, i živjeti i raditi s «Emanuelom», Bogom koji je s nama i među nama. Amen.