Nedjelja, 14. 1. 2024.

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Mise danas:
Basel, 11.00 sati
Liestal, 13.00 sati

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: 1Sam 3,3b-10.19 

Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša!

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže.

I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.

I Gospodin zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto.

I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.«

Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 40,2.4ab.7-10

Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
https://youtu.be/JjQbeXDU8Rw?si=r8jeoTbc8W2DnMKe

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio:
paljenicā ni okajnicā ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 6,13c-15a.17-20

Tijela vaša udovi su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Tà Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Iv 1,41.17b

Našli smo Mesiju koji je Krist; po njemu nasta milost i istina.

 

 

Evanđelje: Iv 1,35-42

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’

'Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju'

 

Draga braćo i sestre!

U biblijskim čitanjima ove nedjelje - druge kroz godinu - na vidjelo izbija tema Božjeg poziva: Evanđelje nam donosi Isusov poziv prvih učenika, a prvo čitanje poziv proroka Samuela. U oba izvješća ističe se važnost osobe koja ima ulogu posrednika, koja pomaže osobama «pozvanim» prepoznati Božji glas i slijediti ga. Potreban nam je osobni susret s Gospodinom i ponizno predanje Gospodinu uz spremnost u svakom trenutku mu reći: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’ i ’Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju.’

 

Samuel još nije poznavao Gospodina!

U Samuelovom slučaju riječ je o posredniku Eliji, svećeniku iz hrama u Šilu, gdje se nekada davno čuvao Kovčeg Saveza, prije nego je prenesen u Jeruzalem. Ali Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja. Jedne noći Samuel, koji je još bio dječak i od najmanjih nogu služio u hramu, začu u snu tri put da ga netko doziva i on trči Eliji. Ali nije ga on zvao. Treći put Elija je shvatio i reče Samuelu: „Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: ‘Govori, sluga tvoj sluša’“ (1 Sam 3, 9). Tako je i bilo, i od tada pa nadalje Samuel je naučio prepoznavati i slušati Božji glas i Božju riječ i postade Božji vjerni prorok koji je drugima prenosio Božju riječ. Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Samuel je u svome životu povezao dvije činjenice koje Gospodin traži od svih nas: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’ i ’Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju.

 

Ni učenici Ivana Kristitelja nisu poznavali Isusa

U slučaju Isusovih učenikâ, posrednik je Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je imao široki krug učenika, a među njima su bila i po dvojica braće: Šimun i Andrija, Ivan i Jakov, ribari iz Galileje. Upravo dvojici od njih Krstitelj je skrenuo pozornost na Isusa, dan nakon njegova krštenja na rijeci Jordanu. Pokaza im na nj i reče: „Evo Jaganjca Božjega“ (Iv 1, 36), što znači: Evo Obećanog Spasitelja, Pomazanika Božjega kojega je Duh Sveti pomazao. Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« - što znači: »Učitelju - gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan (Iv 1,36-39). Bili su to «prvi» Isusovi učenici. Ono malo vremena što su ostali s Isusom posebno ih se dojmilo, promjenilo njihove živote, te je odmah jedan od njih, Andrija, o tome progovorio svome bratu Šimunu, rekavši mu: „Našli smo Mesiju - što znači »Krist - Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« - što znači »Petar - Stijena«. Tako se počela stvarati zajednica Isusovih učenika koji će biti prozvani Apostoli,  apostolski zbor. Prvi Isusovi učenici, samom odlukom ostati uz Krista i slijediti ga, prihvatili su i one dvije bitne kršćanske činjenice:’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’ i ’Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju.’

 

Roditelji imaju presudnu ulogu «duhovnog vodstva»  svoje djece

U svjetlu ovih dvaju tekstova istaknuta je presudna uloga i «duhovnog vodstva» u hodu vjere. Već sama kršćanska vjera, po sebi, pretpostavlja navještaj i svjedočenje: naime ona se sastoji u prianjanju uz radosnu vijest da je Isus iz Nazareta umro i uskrsnuo, da je Bog. U svemu tome veliku ili čak temeljnu ulogu za «duhovno vodstvo imaju roditelji, koji svojom iskrenom i radosnom vjerom i svojom bračnom skladnom ljubavlju pokazuju da je lijepo i moguće graditi čitav svoj život na Božjoj ljubavi. 

 

Tražite i naći ćete!

Prvi učenici su pošli za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« - što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Ovaj poziv je upućen svakome od nas i to svaki dan. Sjetimo se Isusovih riječi: Molite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se.” (Mt 7, 7). „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“ (Mt 6,33). “Tražite i naći ćete” (Mt 7, 7b).

 

Svijet u kojem živimo naglo se mijenja

Svijet u kojem živimo naglo se mijenja i sve što se u svijetu događa, utječe na nas, ali nikada ne bismo trebali prestati u svemu tome «TRAŽITI ISUSA.

Ovdje nije pitanje trebamo li mi tražiti Isusa Krista, nego TRAŽIMO LI GA? Ovdje imamodvije izuzetno značajne riječi (dva glagola): „tražiti“ i „naći“. To je temeljni putokaz za svakog kršćanina. Ako nas nisu mogli duhovno voditi roditelji tamo gdje Isus stanuje, svi smo mi pozvani osobno tražiti Isusa Krista. Tek kada se susretnemo s Njim sve ga više i bolje upoznajemo, nastaje istinska radost, lakše ga slijedimo, ljubimo, a sve to nastaje jer je naše srce i um ispunjeno Isusom i njegovom riječju i ljubavlju. Za kršćanina to je vječna zadaća, neprekidna potraga i uvijek novo traženje i nalaženje, jer Krist je, istina, isti jučer, danas i uvijeke, ali mi i svijet u kojem živimo naglo se mijenja i sve što se u svijetu događa, utječe na nas, ali nikada ne bismo trebali prestati u svemu tome «TRAŽITI ISUSA» koji sve nas poziva: »Dođite!« i koji je jedini smisao našega života i rada.

 

«Vrijeme kroz crkvenu godinu»

Svi smo pozvani predati se Gospodinu i ponizno mu reći: ‘Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’ i ’Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju’Proteklom nedjeljom, uz koju smo proslavili Krštenje Gospodnje, započelo je liturgijsko vrijeme koje zovemo «vrijeme kroz godinu». Ljepota toga vremen ili razdoblja je u tome što nas ono poziva da proživljavamo svoj svakodnevni život kao hod svetosti, a to znači hod vjere, prijateljstva ili zajedništva s Isusom. Po njemu smo primili moć da postanemo djeca Božja i On je naš Put, Istina i Život kako bi svatko od nas mogao živjeti dvije bitne dimenzije kršćanstva: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša’ i ’Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju.’

Molimo Djevicu Mariju da nam pomogne u nasljedovanju Isusa, da tako svakoga dana kušamo radost još dubljega uranjanja u zajedništvo s Isusom Kristom, njezinim Sinom, a našim Gospodinom. Amen.