Nedjelja, 28. 5. 2023.

PEDESETNICA – DUHOVI

https://youtu.be/6IfOyoJRCI4
Himan Duhu Svetomu

Mise danas:
Basel, u 11.00 sati

OPROŠTAJ OD MISIJE! Pod ovom svetom misom danas će se s nama, s Misijskom zajednicom,  oprostiti JOŠKO BATINOVIĆ i njegova Ana - koji se vraćaju u Hrvatsku, u svoj Metković, odnosno Orebić. Poslije mise počastit će zajednicu s aperom i mezom u crkvenom dvorištu.

Liestal, u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

              

Otpjevni psalam: Ps 104

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
https://youtu.be/oKFHNQwPyuY

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje: 1Kor 12, 3b-7, 12-13

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja:

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

 

Evanđelje: Iv 20, 19-23

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

                                

Otkrijmo ponovno ljepotu krštenja u Duhu Svetomu

 

Draga braćo i sestre!
Danas bih htio proširiti ovaj poziv na sve: ‘Otkrijmo ponovno ljepotu krštenja u Duhu Svetomu; posvijestimo si ponovno svoje krštenje i svoju potvrdu ili krizmu, i ne zaboravimo kako je Sveta misa stalna Pedesetnica ili Duhovi, jer svaki put kad slavimo Svetu Misu, primamo Duha Svetoga koji nas sve dublje sjedinjuje s Kristom, stavlja nas u Kristove ruke, u njegovu bezgraničnu ljubav koja nas nikad ne napušta, ne ostavlja. Duh Sveti je, doista, ona nutarnja sila koja usklađuje srce vjernika sa srcem Kristovim i potiče ih ljubiti braću kao što je nas Isus ljubio.  Naše krštenje, krizma i posebno Sveta misa su izvor uvijek djelotvorne Božje milosti.

 

Najbitnije za kršćansku zajednicu je: zajedništvo u Kristu i zajednička molitva

Svetkovina Duhova daje nam danas ponovno doživjeti početke Crkve. Prije nekoliko dana proslavili smo svetkovinu Uzašašća Gospodinova, a u danima do svetkovine Duhova trebali smo se molitvom pripremati za današnji dan, za svetkovinu Duha Svetoga. U Djelima apostolskim nalazimo zajednicu apostola okupljenu „u molitvi sa ženama, i Marijom, Majkom Isusovom, i braćom njegovom” u dvorani Posljednje večere (Dj 1,12-14).

Tu nalazimo izvanrednu pouku za svaku kršćansku zajednicu. Dar Duha Svetoga i s njim povezano širenje Radosne vijesti ne ovisi isključivo o pažljivo planiranim pastoralnim programima koje Crkva često poduzima i s kojima se sve više guši u ljudskim aktivnostima, nego prvenstveno ovisi o zdravom zajedništvu u Kristu i o zajedničkoj molitvi.

 

Vatra božanske ljubavi je zapaljena

Danas slavimo svetkovinu Duhova ili Pedesetnicu. U Djelima apostolskim čitamo da su učenici bili sjedinjeni u molitvi u Dvorani posljednje večere kad je na njih sišla sila Duha Svetoga kao vjetar i plamen. Bilo je to "krštenje u Duhu Svetomu", što ga je navijestio već Ivan Krstitelj: "Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene ... On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem" (Mt 3,11). I doista, cjelokupno Isusovo poslanje bilo je usmjereno prema tome da ljudima daruje Duha Božjega, te da ih krsti u "kupelji" svoje smrti i uskrsnuća. Duh Božji bio je izliven na svijet u izobilju, poput vodenoga slapa sposobnog očistiti svako srce, ugasiti svaki požar zla i zapaliti u svijetu plamen božanske ljubavi.

 

Duhovi su ispunjenje Isusova obećanja

Djela apostolska predstavljaju Pedesetnicu ili Duhove kao krunu ili vrhunac Isusova obećanja i poslanja. On sam, nakon svoga uskrsnuća, zapovjedio je učenicima da ostanu u Jeruzalemu, jer, kao što je rekao: "Vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim" (Dj 1,5); te nadodao: "Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje" (Dj 1,8). Na posebnost kršćanske vjere spada zapravo priznanje da je uskrsli Gospodin podijelio na sasvim novi način Duha Svetoga, te je on postao "Duh životvorni" (1 Kor 15,45). Upravo stoga sveti Pavao govori izravno o "Duhu Kristovu" (Rim 8,9), o "Duhu Sina" (Gal 4,6) ili o "Duhu Isusa Krista" (Fil 1,19). Kao da bi želio reći da nije samo Bog Otac vidljiv u Sinu (usp. Iv 14,9), nego da se i Duh Božji izriče u životu i djelovanju raspetoga i uskrsloga Gospodina!

Nakon toga učenici su počeli navješćivati radosnu vijest o Kristovu uskrsnuću na raznim jezicima (usp. 2,1-4). Silaskom Duha Svetoga učenici su se potpuno preobrazili, PROMIJENILI: strah je zamijenila hrabrost; zatvorenost ustupa mjesto navještaju, a svaku sumnju je odagnala vjera ispunjena ljubavlju. Duhovi su stoga, na osobiti način, krštenje Crkve koja započinje svoje sveopće poslanje, počevši od jeruzalemskih ulica, čudesnim propovijedanjem na različitim jezicima čovječanstva.

 

Majka Crkva nikome ne zatvara vrata!

Vrata dvorane Posljednje večere, koja su bila zatvorena pedeset dana, konačno se širom otvaraju i prva kršćanska zajednica počinje mnoštvu ljudi različita porijekla govoriti o velikim stvarima koje je Bog učinio (usp. r. 11), to jest o uskrsnuću Isusa, koji je bio raspet. I svi su ih prisutni čuli govoriti na vlastitom jeziku. Dar Duha Svetog ponovno uspostavlja sklad jezikâ koji je bio izgubljen u Babilonu i predoznačuje dimenziju poslanja apostolâ koja obuhvaća čitav svijet. Bio je to oganj ljubavi koji sažiže svaku ogorčenost; bio je to jezik evanđelja koji prelazi granice što su ih postavili ljudi i dotiče srca mnoštva ljudi bez obzira na jezike, rase i nacionalnosti. Crkva se tako rađa kao univerzalna, jedna i katolička, otvorena svim narodima i nikoga ne isključuje. Nikome majka Crkva ne zatvara vrata, nikome! Ni najvećem grješniku!

 

Poslanje Crkve je prenositi drugima Isusovu ljubav

Kao i davnog dana Pedesetnice, Duh Sveti se i danas nastavlja izlijevati na Crkvu i na svakog od nas kako bismo izašli iz naših osrednjosti i naših zatvorenosti, te čitavom svijetu naviještali Gospodinovu milosrdnu ljubav. Prenositi drugima Gospodinovu milosrdnu ljubav -  to je naše poslanje! I nama su darovani „jezik” evanđelja i „oganj” Duha Svetoga kako bismo, naviještajući uskrslog Isusa, živa i prisutna među nama, zagrijali vlastito srce i i srce narodâ približavajući ga Isusovoj ljuvavi i samom Isusu, koji je put, istina i život svim narodima.

 

Otkrijmo ponovno ljepotu krštenja u Duhu Svetomu

Svaki krštenik ili kršćanin, ako se prepusti vodstvu Duha Svetoga, može dati vlastiti doprinos u izgradnji Crkve i svijeta. Na prvom mjestu, kršćanin nikda ne smije zaboraviti kako je Sveta misa stalna Pedesetnica ili Duhovi, jer svaki put kad slavimo Svetu Misu, primamo Duha Svetoga koji nas sve dublje sjedinjuje s Kristom, stavlja nas u Kristove ruke, bezgraničnu njegovu ljubav koja nas nikad ne napušta, ne ostavlja. Duh Sveti je, doista, ona nutarnja sila koja usklađuje srce (vjernika) sa srcem Kristovim, te ih potiče da ljube braću kao što ih je Isus ljubio. Nije beznačajno da Pavao, kad nabraja različita djelovanja Duha Svetoga, na prvo mjesto stavlja ljubav: "Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir..." (Gal 5,22). A, budući da po svojoj definiciji ljubav spaja, to znači ponajprije da je Duh tvorac zajedništva unutar kršćanske zajednice, kao što i kažemo na početku svete mise Pavlovim izrazom: "... zajedništvo Duha Svetoga (to jest zajedništvo koje On čini) - sa svima vama" (2 Kor 13,13).
I ne zanosimo se! Nema uskrsnuća bez križa. Ljubav trebamo shvatiti kao muku. Trpljenje je, dakle, životno povezano s ljubavlju, ono je dapače njen bitni izričaj. Tko traži život bez trpljenja, mimoići će put k smislu i ispunjenju.

                                                  

Duh Sveti je usklađuje srca vjernika sa srcem Kristovim

Na kraju, na nama je da svakoga dana proživljavamo iskustvo Duha, prateći njegove nutarnje poticaje.U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: "Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama." (Iv 16,12-15).

Duhovi ili Pedesetnica je ovo: „Isus, i po njemu sam Bog, dolazi nama i privlači nas u sebe“. Zato molimo se, njegujmo zajedništvo u Kristvoj ljubavi, otvorimo svoja srca i ne zaboravimo da smo mi Hram Duha Svetoga i da u nama Duh Sveti želi stanovati i djelovati. 

Duh Sveti čini da upoznamo svemoćnu Kristovu ljubav i da se osjetimo u njezinim rukama; što se god dogodilo, njegova nas bezgranična ljubav nikada ne ostavlja. Duh Sveti je, doista, ona nutarnja sila koja usklađuje srce vjernika sa srcem Kristovim te ih potiče da ljube braću kao što ih je Isus ljubio.

Povjerimo se majčinskom zagovoru Presvete Marije, koja je bila prisutna kao Majka među učenicima u dvorani Posljednje večere: Ona, Isusova majka, tako je postala i ostala majka Crkve. Njoj se utecimo da Duh Sveti siđe u izobilju na Crkvu našeg doba, da ispuni srca svih vjernika i upali u njima oganj svoje ljubavi.