Nedjelja, 31.5.2020. PEDESETNICA – DUHOVI


Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
 

Drugo čitanje:1Kor 12, 3b-7, 12-13

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

 

Dođi, Duše Presveti
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski goste drag,
Pun miline hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega,
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krjepost zaslužnu
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj!

Amen. Aleluja!

 

Pjesma prije Evanđelja
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje: Iv 20, 19-23

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

 


Naučimo živjeti po Duhu Svetome

Draga braćo i sestre,
evo nas ponovno skupa i to na rođendan Crkve, svetkovinu Duhova. Radujem se da smo ponovno skupa i da ćemo danas slaviti svetu misu (kao i uvijek) okupljeni u jenome duhu; Duhu Kristovu. Nek našim srcima poteče radost „razlivenosti Božje ljubavi“.

Pandemija coronavirus-Covid-19

Pandemija coronavirusa nas je sve iznenadila i dobro duhovno protresla i zaustavila. Taj „zločesti virus“ je još jedanput pokazao kako smo slabi i „smrtni“. Nije bilo ni misnih slavlja. Protiv corona virusa ljudi su se dobro štitili… Kada bismo se tako „duhovno“ štitili od „duhovnih pandemija“, bilo bi dobro!

Duhovna pandemija

Kao što je ljudsko tijelo neprekidno izloženo bakterijama i virusima, tako je i duh čovjekov neprekidno izložen virusima grijeha: grijeh (sedam glavnih grijeha), požuda očiju, požuda tijela, oholost života, zla volja, Sotona i njegove sluge, duh ovoga svijeta koji se protivi Bogu i želi uništenje čovjeka - prijeti čovjekovoj duši i spasenju duše.

- Proširila se „pandemija duhovne pustoši“ u dušama ljudi. Uvukla se neka „duhovna praznina“, neki nepoznati strah i tihi očaj. Sve je više ravnodušnosti među najbližima, nekog duhovnog umora. Čak i mladi, koji su napo četku života - osjećaju se „umorni od života“ - kako oni kažu.

Ljudski duh je zaražen i raznim ezoterijama i okultnim scenama. Samo u Hrvatskoj (katoličkoj zemlji) je ezoterijska i okultna scena „teška“ prema nekim procjenama oko šest milijardi kuna godišnje. U Hrvatskoj prema nekim procjenama ima 1300 profesionalnih prijavljenih vračara, gatara i drugih okultista, te 250 registriranih telefonskih linija koje pružaju okultne i alternativne usluge koje naš kršćanski narod uredno financira, a oni mu truju dušu i duh. Utvrđeno je da u Hrvatskoj čak 1,8 milijuna ljudi vjeruje takvim osobama. Oko 200 tisuća ljudi iz Hrvatske godišnje posjeti “Bracu sa Srebrenjaka”, a na njegov rođendan ispred njegove kuće okupi se 10.000 ljudi u znak zahvalnosti.

- Potvrđuje se stih iz molitve „Dođi Duše Presveti“ „Bez božanstva tvojega (Bože), čovjek je bez ičega i tone sav u crnom zlu“.

- Ima li danas lijeka „grešnom čovječanstvu“?

Čovječanstvo i danas treba Duha Božjega

Na današnju svetkovinu, na Duhove dogodilo „krštenje u Duhu Svetomu“ za sve narode, što ga je navijestio već Ivan Krstitelj: „Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene ... On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem“ (Mt 3,11).

- Uskrsli Krist, pobjednik nad smrću i grijehom, dolazi među svoje učenike i ponovno im reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

- Ovaj Isusov čin prisjeća nas na izvještaj o stvaranju čovjeka u drugom poglavlju Knjige Postanka (Post 2,7): «Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života i posta čovjek duša živa, oživje.»

I doista, cjelokupno Isusovo poslanje bilo je usmjereno prema tome da ljudima daruje (udahne) Duha Svojega i tako budu kršteni njegovom smrću i uskrsnućem.

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. „Drugi jezik“ je Isusov jezik“; jezik Ljubavi koja je Bog. To je „govor u jezicima“ - kada svi narodi slave Boga i Božju Ljubav, pobjedu Ljubavi nad Zlom.

Naše tijelo treba biti „hram Duha Svetoga“

Sveti Pavao piše u 1. Poslanici Korinćanima (6,19): „Il‘ zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga“. Što se tiče našeg fizičkoga tijela ono treba biti hram Duha Svetoga. Sveti Pavao nastavlja u Poslanici Rimljanima (6,13), piše ovako: „Niti više dajite svojih udova kao oružje nepravednosti, u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe, sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima - a svoje udove kao oružje pravednosti u službi Bogu!“ Bog traži da mu predamo udove našega tijela kao oružje pravednosti u službu Njemu. Postoji jedan ud našega tijela koji treba posebno Božju kontrolu i pomoć. To je naš jezik. Apostol Jakov kaže u svojoj poslanici (3,8): „… ali jezik nitko od ljudi ne može trajno zauzdati, ukrotiti!“

Kada Duh Sveti dolazi i nastanjuje se u nama, onda se Duh Sveti „prelijeva“ u naša srca i iz naše nutrine će tada poteći potoci „žive vode“. Kako se kaže: „Usta govore onim čega je srce prepuno“. To je krajnja Božja zamisao.

Naučimo živjeti po Duhu Svetom!

Ojačajmo svoj „duhovni imunitet“

Najveća milost i dar koji možemo primiti od Duha Svetoga je u tome da svaki dan prihvaćamo i s ljubavlju vršimo volju Božju. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego da Duh Sveti nas želi najprije suobličiti Kristu patniku, kako bi nas onda mogao proslaviti s Kristom pobjednikom.

 „Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

Plod je pak Duha Svetoga: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.
Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Ne hlepimo (žudimo) za taštom (ispraznom)  slavom!
Ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima!“ (Gal 5, 16 – 26). Tko sebe voli, živi po Duhu Svetome, po Duhu Kristovu.

Ljudi Duha Božjega

I danas su i Crkvi i čovječanstvu najpotrebniji ljudi Duha Božjega. Ovdje ću spomenuti Mahatma Gandhia, koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilja. Bio je asket. Proveo je veliki dio života u zatvoru. Vjerovao je u nenasilje. Mnogi su mu se smijali, ali on je uspio ostvariti ono što naoružani vojnici nisu: Indija je postala 1947. godine slobodna zemlja. Ne zaboravimo da Mahatma na sanskritskom znači: velika duša.

Danas se mnogo govori o Duhu Svetome. Nastaju mnogi pokreti, karizmatski pokreti, pjevaju, plešu, pričaju kako se lijepo osjećaju, ali malo je onih koji imaju „VELIKU DUŠU“.

Potrebno je znati da Duh Sveti ne stvara neke apstraktne „Crkve“ i privatne zajednice koje nemaju tijela. Kako se kaže: Duh ne puše u duh bez tijela. Dar Duha Svetoga je Kristova i apostolska Crkva. U njoj je Kristov Duh na poseban način po svetoj misi i sakramentima. Nju je Isus Krist htio i preko nje i danas želi nstaviti djelo svoje, spasenje svijeta.
Mnogi je kritiziraju, umjesto da njihovo tijelo bude „hram Duha Svetoga“.
Isusovo obećanje i danas vrijedi: „I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je“ (Iv 14,16-17).

- I danas su i Crkvi i čovječanstvu najpotrebniji ljudi Duha Božjega.
- Dođi, Duše Presveti; sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. Amen.

Raspored misa za idući tjedan

- Petak, 05. 06. 2020. u Baselu u 19.30 sati

- Subota, 06. 06. 2020. u Baselu u 19.30 sati

- Nedjelja, 07. 06. 2020. u Baselu u 8.00 sati

- Nedjelja, 07. 06. 2020. u Baselu u 9.30 sati

- Nedjelja, 07. 06. 2020. u Baselu u 11.00 sati

- Nedjelja, 07. 06. 2020. u Liestalu u 13.00 sati

- Nedjelja, 07. 06. 2020. u Baselu u 18.00 sati

Raspored dolaska u crkvu ostaje otprilike kao i ove nedjelje.

Molim vas, držite se uputa koje sam vam poslao i koje možete pročitati na našoj web-stranici:
www.hkm-basel.ch
Na ovoj gore našoj mrežnoj stranici imate i misna nedjeljna čitanja i komentar...

Misa u Juri  -  je na svetog Antu, u subotu, 13. 06. u 17.00 sati

 

Na vrh

Obavijesti

Sveta misa na Duhove zajedno s vjernicima

Ono što nam u ovome vremenu najviše treba, jest Duh Sveti. Ono što i danas Crkvi najviše treba su ljudi Duha Svetoga. Čovjek (a i čovječanstvo) bez Duha Božjega je bez ičega i svaki dan sve više tone u crnom zlu. Molimo da Duh Sveti uđe u naša srca, da nas pouči kako više uzljubiti Isusa i da se duhovno  spremimo u nedjelju, 31. 05. proslaviti „rođendan Crkve“ svetom misom. Naime, u nedjelju je svetkovina Duha Svetoga ili Duhovi i lijepo je što baš ponovno počimaju redovite svete mise na taj dan.
Budući da smo ograničeni opet brojem prisutnih u crkvi, napravio sam raspored misnih slavlja, te vas molim da isti pažljivo pročitate. Pogledajte ovih dana češće na našu misijsku web-stranicu: www.hkm-basel.ch

Raspored misa