1. korizmena nedjelja, 21. 02. 2021.

Pjesme za misu

Ulazna : Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

Pogledaj, Gospode i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84

Ja se kajem: https://youtu.be/LYG7xAr9zY0

O Isuse, daj da pjevam: https://youtu.be/CwaDEk6o_cs

Prosti moj, Bože: https://youtu.be/4Z1ODHPxBkM

Pripjev : Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina: https://youtu.be/3KO33EEpLHw

Umjesto aleluje: Slava tebi Kriste Bože: https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

Prikazna: BOG OPROSNIK NAM DAROVA HIMAN: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Ili Sretnih li vas: https://youtu.be/1lPQY2dOAXQ

Pričest: Klanjam ti se smjerno: https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Ili Dušo Kristova: https://youtu.be/3sFfKPfL9yw

Ili Uzmite, jedite: https://youtu.be/L3xv5sLF7Pg

Ili Ja sam s vama: https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Kraj: Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

Ili Fra Z, Pavičić - Evo sad su dani pokore: https://youtu.be/XAxS_c8V_ic

Ili EVO, SAD SU DANI POKORE: https://youtu.be/1FlWCfGVscs

Ili Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

Ili STALA MAJKA POD RASPELOM: https://youtu.be/kCsr5asNYec

 

Prvo čitanje: Post 9, 8-15

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja.

                

Otpjevni psalam: Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9

Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj. https://youtu.be/3KO33EEpLHw

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.


Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!


Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje: 1Pt 3, 18-22

Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Riječ Gospodnja.

 

Umjesto aleluje: Slava tebi Kriste Bože: https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

 

Evanđelje: Mk 1, 12-15

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma : Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

­Duhovna misao­­­

Prava ljubav ne podnosi mlitavost, mlakost i umrtvljenost duhovnoga života

Korizma je započela u srijedu Pepelnicom, koja nam svojim pepelom doziva u svijest našu prolaznost na ovome svijetu: „Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti“. Dani Korizme nas tjeraju na razmišljanje o životu, pozivaju na obraćenje (vratite se k Bogu), pozivaju na pokoru i kajanje, post i molitvu. Ovo nas vrijeme poziva i na razmišljanje o bezbrojnim kršćanima u potrebi -  bilo zbog siromaštva, progona ili potresa. Naša pomoć i solidarnost s kršćanima u nevolji može im dati nadu i ojačati vjeru.

 

Svijet se mijenja kada mijenjamo sami sebe

Evanđelist Marko u današnjem evanđelju insistira na činjenici kako Isusove kušnje ili napasti nisu slučajne, već su posljedica Isusove odluke da ispuni poslanje koje mu je Otac povjerio: Isus je došao na svijet da nas oslobodi od grijeha i lažne ideje da možemo planirati život i živjeti ga bez Boga. On je započeo naše spasenje pozivom: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!» - čemu se Sotona suprostavio. Isusa su pratile kušnje i osobna borba protiv Sotone (protivnika svega što je Božje) sve do smrti na križu.

Isus se u svim kušnjama poziva na Sveto pismo. Za Njega je samo jedno mjerilo: poslušnost Božjoj volji. To je također temeljna pouka i poruka za sve nas i danas: ako nosimo u glavi (umu) i u srcu Božju riječ, i ako Božja riječ uđe u naš život, možemo prepoznati i ujedno odbaciti svaku vrstu sotonske kušnje i prijevare. Osim toga, iz čitava izvješća jasno izlazi na vidjelo slika Krista kao novog Adama, Sina Božjega ponizna i poslušna Ocu, za razliku od Adama i Eve, koji su u Edenskom vrtu podlegli kušnjama i napastima zloduha.

 

I današnji čovjek živi u kušnjama

Dokle god čovjek živi, nije siguran od kušnji. Bit će kušan. Tek strpljivošću i istinskom poniznošću i poslušnošću Božjoj riječi, bivamo jači od svih neprijatelja. Riječ je o strpljivosti i poniznosti u svakodnevnom nasljedovanju Gospodina Isusa Krista, učeći graditi i živjeti svoj život u njemu i s njim, jer je on izvor pravog života. Moramo biti svjesni jedne kušnje koja i danas prati čovjeka i čovječanstvo, a to je: Kušnja da zaboravimo upravo Boga u svome životu.

 

Vratimo se k Bogu svim srcem

Isus ističe da se "ispunilo vrijeme i približilo kraljevstvo Božje" (Mk 1, 15). On naviješta da se u njemu ispunilo vrijeme i došlo kraljevstvo Božje. U njemu se Bog obraća čovjeku na neočekivan način, jednom jedincatom i konkretnom blizinom, punom ljubavi. Bog se utjelovljuje i ulazi u čovjekov svijet da uzme na sebe grijehe svijeta, da pobijedi zlo i ponovno vrati čovjeka u Božji zagrljaj. Ovaj navještaj je popraćen zahtjevom da se na tako velik dar odgovori kako priliči: "Obratite se i vjerujte evanđelju" (Mk 1, 15). To je poziv koji je Bogu uputio i preko proroka Joela „Al' i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim“ (Jl 2,12). Treba naglasiti izraz „svim srcem“, što znači iz središta naših misli i osjećaja, iz središta naših odluka, odabira i djelovanja, činom potpune slobode.

 

Isus nas je „obvezao“ na ljubav

Isus, Božji Sin, je nas prvi ljubio. Iz ljubavi za nas je došao na ovaj svijet i dao svoj život. Uskrsnuo! Uskrsnućem pokazao snagu ljubavi koja jedino pobjeđuje svako zlo i samu smrt. Ali, Isusova ljubav nije bila bez obveze. Isusova ljubav je sadržavala vrlo jasno obvezu: da učini za nas sve što može da nas spasi od zla i grijeha i tako dovede u život vječni. Takvoj ljubavi je poučavao i svoje učenike, jer je dobro znao da nema ljubavi bez vrlo precizne obveze prema onima koje se ljubi.

U protivnom, ljubav bez obveze je pravo zavaravanje, ispraznost s varljivim riječima. Gospodin poziva svoje učenike da u sebi prepoznaju, razviju i čuvaju autentičnu ljubav prema njemu, kako slijedi iz njegove riječi: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati!“ (Iv 14,15). "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla." (Iv 14, 23-24).

 

Prava ljubav ne podnosi mlitavost, mlakost i umrtvljenost duhovnoga života

Kao što Isusova ljubav nije bila apstraktna i kao što Isus nije samo govorio da nas voli, već je u ljubavi preuzeo odgovornost za nas, on i od nas očekuje da mu u odgovornosti uzvratimo ljubavlju. To za nas vjernike ponajprije znači da nije dostatno izjaviti da smo vjernici, već nadasve prihvaćati njegovu riječ, čuvati je i vršiti. Vjernik koji bi to bio samo imenom, a da ne živi svoj odnos s Bogom kroz zauzetu ljubav, ne bi bio vjernik prema Isusovoj želji i naumu. Kao što ni vjernik koji bi ispunjavao svoje ‘vjerske dužnosti’ bez žarke ljubavi i iskrenog zajedništva s Bogom, ostaje samo formalist.

Drugo, ljubav ne može biti nametnuta obveza, jer nas nitko ne može natjerati da ga ljubimo, pa ni Bog to ne želi… Isus ne želi da naša ljubav bude kao ljubav ljudi u ovome svijetu koji promiče ljubav bez obveze i s lijepim riječima, već, štoviše, Isus nas poziva na trajni rast u ljubavi.

Jer onaj tko je osjetio bit i ljepotu pravoga zajedništva s Bogom u istinskoj ljubavi, on više ne može ostati na istome stupnju, već u sebi osjeća unutarnji poziv prema većem daru i sve većem ostvarenju ljubavi. Jer prava ljubav ne podnosi mlitavost, mlakost i umrtvljenost duhovnoga života.

Neka i naša srca Isus osposobi za ovakvu ljubav u ovom korizmenom vremenu koja će nam biti trajno vrelo životne snage i spremnosti da se trajno posvećujemo i uvijek više darujemo za osobno spasenje i za spasenje svojih bližnjih. Otvarajmo stoga svoja srca za neizmjernu Božju ljubav i rastimo u njoj kako bi nas Bog već za života na zemlji ispunio njome, te nam potom i bio vječna nagrada ljubavi u svome kraljevstvu.

Gorljivo molimo Presvetu Mariju da naš korizmeni put prati svojom zaštitom i pomogne nam utisnuti u naše srce i naš život riječi Isusa Krista, da bismo se obratili u u potpunosti Bogu vratili. Amen.

Pjesma: Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

 

Raspored misa i obavijest

Petak, 26. 02. 2021. - Put križa

Put križa bit će u petak, 26. 02. 2021. u 19.00 sati.

Potrebna prijava, jer je ograničeno na 50 osoba.

Subota, 27. 02. 2021. - misa u Juri u 17.00 sati

 

Nedjelja, 28. 02. 2021. - raspored misa:

            Basel, 8.00 sati
            Basel, 9.00 sati
            Basel, 10.00 sati
            Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati
Liestal, 14.00 sati

ZAHVALA obitelji pok. Ivanke Maslać
Dragi fra Petre, dragi vjernici misije Basel, dragi prijatelji i poznanici!
Od srca vam se svima zahvaljujem na sućuti, podršci i molitvi. Puno nam to znači u ovim teškim trenucima. Zahvaljujemo onima koji su bili na misi zadušnici, kao i onima koji su htjeli doći, ali nisu mogli zbog ograničenja broja. Hvala svima koji su u molitvi i mislima s nama. Muž Dragan i djeca: Marija, Božidar, Nikolina i Klara MASLAĆ.