10. nedjelja kroz crkvenu godinu B
06. 06. 2021.

 

Prvo čitanje: Post 3, 9-15

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojeg i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena.

Nato Gospodin, Bog, reče zmiji:

»Kad si to učinila, prokleta bila

među svim životinjama

i svom zvjeradi poljskom!

Po trbuhu svome puzat ćeš

i prašinu jesti sveg života svog!

Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene,

između roda tvojeg i roda njezina:

on će ti glavu satirati,

a ti ćeš mu vrebati petu.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 130, 1-8

Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al u tebe je praštanje
da bismo ti služili.

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.

Više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

 

Drugo čitanje: 2 Kor 4, 13 – 5,1

Vjerujemo pa zato i besjedimo. 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost - umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.

Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.

Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Mk 3, 20-35

 Sotoni je došao kraj.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!«

I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!

Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«

I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«

I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Mk 3, 20–35

Das Reich des Satans hat keinen Bestand

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit
20 ging Jesus in ein Haus
und wieder kamen so viele Menschen zusammen,
dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten.
21Als seine Angehörigen davon hörten,
machten sie sich auf den Weg,
um ihn mit Gewalt zurückzuholen;
denn sie sagten: Er ist von Sinnen.
22Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren,
sagten: Er ist von Beélzebul besessen;
mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus.
23Da rief er sie zu sich
und belehrte sie in Gleichnissen:
Wie kann der Satan den Satan austreiben?
24Wenn ein Reich in sich gespalten ist,
kann es keinen Bestand haben.
25Wenn eine Familie in sich gespalten ist,
kann sie keinen Bestand haben.
26Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt
und gespalten ist,
kann er keinen Bestand haben,
sondern es ist um ihn geschehen.
27Es kann aber auch keiner
in das Haus des Starken eindringen
und ihm den Hausrat rauben,
wenn er nicht zuerst den Starken fesselt;
erst dann kann er sein Haus plündern.
28Amen, ich sage euch:
Alle Vergehen und Lästerungen
werden den Menschen vergeben werden,
so viel sie auch lästern mögen;
29wer aber den Heiligen Geist lästert,
der findet in Ewigkeit keine Vergebung,
sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften.
30Sie hatten nämlich gesagt:
Er hat einen unreinen Geist.
31Da kamen seine Mutter und seine Brüder;
sie blieben draußen stehen
und ließen ihn herausrufen.
32Es saßen viele Leute um ihn herum
und man sagte zu ihm:
Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen
und suchen dich.
33Er erwiderte:
Wer ist meine Mutter
und wer sind meine Brüder?
34Und er blickte auf die Menschen,
die im Kreis um ihn herumsaßen,
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
35Wer den Willen Gottes tut,
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.

 

Duhovna misao

"Bogohuljenje protiv Duha Svetoga"
je neoprostiv grijeh ovdje na zemlji i u vječnosti!

 

«Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efez, nađe neke učenike pa ih upita: »Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?«Oni će mu: »Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti.« Nato će on: Kako ste onda kršteni?« (Dj 19,1-2).

Nakon gore ovog rečenoga, trebao bi svatko od nas sam sebi postaviti pitanje: gdje sam ja, gdje smo mi u svemu tome. Jesam li JA PRIMIO DUHA SVETOGA? Kada je to bilo? Ako sam primio Duha Svetoga, Duha Kristova, kako to da u jednom trenutku molim, a za nekoliko trenutaka proklinjem...

Postoji li opasnost da i ja budem ubrojen među sinove čovječje kojima se neće oprostiti „hula na Duha Svetoga“? Doista, strah me da smo svi mi, poput društva u kojemu živimo, dionici takvog negativnog mentaliteta koji odbacuje Isusa i snagu Duha Svetoga, te se uzda jedino u svoje snage, u vlastito mišljenje i pamet, u vlastitu ljubav i osjećaje, umjesto da od Boga prima i snagu i istinu i ljubav, jer upravo to nam želi dati i darovati Duh Sveti, Duh Kristov.

 

Tri evanđelista upozoravaju na teški grijeh nazvan "bogohuljenje protiv Duha Svetoga".

Tvrdnja o neoprostivosti grijeha protiv Duha Svetoga je, prema trojici evanđelista, Mateju, Marku i Luki, potekla je direktno od Isusa Krista: «Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.«

- Tko rekne (riječ) protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti« (Mt 12,31–32).

- »Sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima!« (Mk 3,28–30).

- »I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali, tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti« (Lk 12,10).

Ova tri evanđelista nas upozoravaju na poseban grijeh nazvan "bogohuljenje protiv Duha Svetoga".

 

Što se podrazumijeva pod ovim «bogohulstvom protiv duha Svetoga»?

«Bogohulstvo protiv Duha Svetoga» sastoji se upravo u radikalnom odbijanju, odbacivanju Duha Svetoga, Duha Kristova. Duh Kristov kada ga primimo RAZOTKRIVA NAŠE GRIJEHE. Duh Kriistov kada ga primimo POTIČE NAS NA OBRAĆENJE.

Prema ovom tumačenju, HULA PROTIV DUHA SVETOGA ne sastoji se u negativnim riječima protiv Duha Svetoga, već u radikalnom odbijanju Duha Svetoga. Ja ne želim da mi Duh Sveti «razotkriva moje grijehe». Duh Sveti – ne samo da razotkriva naše grijehe, nego on pere naša srca, čisti naša srca od MRTVIH DJELA ili grijeha i razlijeva Božju ljubav u naša srca po kojoj postajemo djeca Božja. Kršćani. Potvrđuje se stih iz molitve „Dođi Duše Presveti“: „Bez božanstva tvojega (Bože), bez Duha Svetoga, čovjek je bez ičega i tone sav u crnom zlu“.

- Uskrsli Krist, pobjednik nad smrću i grijehom, dolazi među svoje učenike i ponovno im reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

 

Zašto se «bogohuljenje protiv Duha Svetoga» ne može oprostiti?

Jenostavan odgovor je: Zato što sam odbacuješ obraćenje svoje i svoje spasenje koje ti Bog nudi po Isusu Kristu.

Bogohulstvo protiv Duha Svetoga sastoji se upravo u radikalnom odbijanju Duha Kristova i neprimanjem Duha Kristova mi ostajemo u grijesima, u mrtvim djelima. Mi odbijamo OBRAĆENJE. To znači, ODBIJANJE SPASENJA – koje nam je Bog pripravio s Isusovom smrću na križu i po Njegovu uskrsnuću. Ljubav je pobijedila mržnju! Sotona je zbačen! Zato nas Bog po Isusu Kristu PONOVNO KRSTI SVOJIM DUHOM, DUHOM SVETIM i poslanje Duha Svetoga Isus definira: «No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama» (Iv 16, 13-15).

Ali bogohuljenje protiv Duha Svetoga grijeh je one osobe koja se poziva na svoje navodno „pravo“ da ustraje u zlu; da ustraje grijehu. Takva osoba čini svoje obraćenje nemogućim i samim time ODBACUJE SPASENJE koje joj Bog daruje. Bogohuljenje protiv Duha Svetoga ne dopušta čovjeku da se oslobodi svog samonametnutog ropstva i da se otvori božanskim izvorima pročišćenja savjesti.

 

Gubitak osjećaja za grijeh jednako je „gubitak osjećaja za Boga“

Djelovanje Duha Svetoga, koje je usmjereno na razotkrivanje grijeha, kod čovjeka koji bogohuli protiv Duha Svetoga, nailazi na otpor, na „otvrdnuće srca“, na neprobojni zid njegove savjesti i slobodnog izbora. U naše vrijeme ovo stanje uma i srca približno odgovara gubitku osjećaja za grijeh. Papa Pio XII. je rekao da je "grijeh 20. stoljeća „gubitak osjećaja za grijeh"; ali taj gubitak ide paralelno s "gubitkom osjećaja za Boga".

 

Duh Sveti nas želi suobličiti Isusu Kristu, a ne ovome svijetu

Najveća milost i dar koji možemo primiti od Duha Svetoga je u tome da se svaki dan prihvaćamo i s ljubavlju vršimo volju Božju. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego da je volja Božja prvenstveno da nas Duh Sveti želi najprije suobličiti Isusu Kristu patniku, kako bi Bog nas onda mogao proslavljati svakog trenutka s Isusom Kristom pobjednikom.

 

Naučimo živjeti po Duhu Svetom!

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, 23blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Ne hlepimo (žudimo) za taštom (ispraznom) slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima!“ (Gal 5, 16 - 26).

Tko sebe voli, on je «hram» Duha Svetoga.

Jeste li primili Duha Svetoga ?

 

Nitko ne može vršiti volju Božju bez Duha Kristova, Duha Svetoga

Zato Isus i nas danas upozorava: »Tko je majka moja i braća moja?« I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.« (današnje evanđelje).

Marija, neka vas prati, neka vam pomogne da zadobijete novo izlijevanje Duha Svetoga koje će vam zapaliti srca Božjom ljubavlju. Tim osjećajem sve vas blagoslivio svemogući Bog: Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.

 

Raspored misa idući tjedan:

Petak, 11. 06. 2021.
Svetkovina Srca Isusova
Misa u Baselu u 19.30 sati

Mise u Baselu u nedjelju, 13. 06. 2021.
Proslava svetog Ante Padovanskoga

- Basel, u       8.00 sati
- Basel, u       9.00 sati
- Basel, u      10.00 sati

- Basel, u      11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati