11. nedjelja kroz godinu B
13. 06. 2021.

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Ez 17, 22-24

Nisko drvo uzvisujem.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog:

»S vrha cedra velikoga,

s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu

i posadit je na gori visokoj, najvišoj.

Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi:

razgranat će se ona, plodom uroditi

i postati cedar predivni:

prebivat će pod njim sve ptice,

sve će se krilato gnijezditi u sjeni grana njegovih.

I sve će poljsko drveće znati

da ja, Gospodin,

visoko drvo ponizujem,

a nisko uzvisujem;

zeleno drvo sušim,

a drvu suhu dajem da rodi.

Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 92, 2-3.13-16

Pripjev:Dobro je slaviti Gospodina. https://youtu.be/kRFsKQVizc0

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu,
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

 

Drugo čitanje: 2Kor 5, 6-10

Trsimo se da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:Mk 4, 26-34

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega bilja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu:

»Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.«

I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«

Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangeliu: Mk 4, 26–34

Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf und wird größer als alle anderen Gewächse

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit
sprach Jesus zu der Menge:
26Mit dem Reich Gottes ist es so,
wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät;
27dann schläft er und steht wieder auf,
es wird Nacht und wird Tag,
der Samen keimt und wächst
und der Mann weiß nicht, wie.
28Die Erde bringt von selbst ihre Frucht,
zuerst den Halm,
dann die Ähre,
dann das volle Korn in der Ähre.
29Sobald aber die Frucht reif ist,
legt er die Sichel an;
denn die Zeit der Ernte ist da.
30Er sagte:
Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen,
mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben?
31Es gleicht einem Senfkorn.
Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern,
die man in die Erde sät.
32Ist es aber gesät,
dann geht es auf
und wird größer als alle anderen Gewächse
und treibt große Zweige,
sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.
33Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort,
so wie sie es aufnehmen konnten.
34Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen;
seinen Jüngern aber erklärte er alles,
wenn er mit ihnen allein war.

 

Duhovna misao

 

Čudo Božje ljubavi nalazi se i očituje u sjemenu Božje riječi

 

Draga braćo i sestre,

današnji svetac, sv. Ante Padovanski lijepo kaže: «Prepuni smo riječi, a prazni djelima Duha Božjega.»  Prošle nedjelje smo razmišljali o Duhu Svetom za kojega Isus kaže da će svaki grijeh čovjeku biti oprošten, ali grijeh protiv Duha Svetoga ili ODBIJANJE primiti DUHA SVETAGA, neće nikada biti oprošten. Duh Sveti je Duh Kristov i On uzima od Kristove riječi i nas uvodi u snagu Krista i Njegove riječi. Kristova riječ je sjeme u kojem se nalazi snaga Božjega Kraljevstva. Mi smo pozvani sijati sjeme Božje riječi u svoj život da bismo bili plodni djelima Duha Svetoga.

 

Čudo Božje ljubavi nalazi se i očituje u sjemenu Božje riječi

Draga braćo i sestre, današnje nam evanđelje stavlja pred oči dvije Isusove prispodobe: jednu o sjemenu koje samo raste, te drugu o zrnu gorušičinu (usp. Mk 4, 26-34). Slikama preuzetim iz svijeta zemljoradnje, Isus predstavlja otajstvo Božje riječi, njezin put kada ju zasijemo ili primimo u srce i na kraju pokazuje veliki uspjeh Božje riječi u našem životu. Tako Isus nas želi potaknuti na naše zauzimanje u vjeri.

 

Povjerenje u snagu sjemena

U prvoj slici, slici o sjemenu, pozornost je upravljena na proces sijanja: sjeme koje je bačeno u zemlju neovisno o tome da li seljak spava ili je budan, sjeme samo klija i raste. Čovjek je posijao sjeme s pouzdanjem da njegov rad neće biti uzaludan. Ono što daje snagu zemljoradniku u njegovim svakodnevnim naporima je upravo povjerenje u snagu sjemena i u dobro tlo koje je pripremio.

Ova slika o sjemenu doziva u svijest Božju brigu za ovaj svijet, na poseban način brigu za čovjeka, očitovanu po Isusu Kristu, utjelovljnoj Riječi Božjoj, dozivajući nam u pamet da Božja riječ, nama darovana po Isusu Kristu, nosi u sebi snagu Božje ljubavi. Ostaje pitanje: Imamo li povjerenja u «sjeme» koje se zove Božja riječ ? Je li naše srce «plodno tlo» za dobro sjeme Božje riječi?

 

„Radi kao da sve ovisi o tebi, znajući da zapravo sve ovisi o Bogu“

Sigurnost ili jamstvo da će sjeme rasti daje sam Bog. Svaki kršćanin, dakle, dobro zna da mora činiti sve što može, ali da konačni rezultat ovisi o Bogu: ta ga svijest drži u svakodnevnim naporima, osobito u teškim situacijama. U vezi s tim sveti Ignacije Lojolski piše: „Radi kao da sve ovisi o tebi, znajući da zapravo sve ovisi o Bogu“.

 

Zrno gorušičino - slika je i stvarnost Božje riječi

I u drugoj prispodobi se koristi slika sijanja. Ovdje se međutim radi o jednom točno određenom sjemenu, zrnu gorušice, kojeg se smatra najmanjim od sveg sjemenja. No premda je tako maleno ono je, ipak, puno života, iz njega izbija klica koja ima snagu probiti zemlju, izaći na svjetlo i rasti sve dotle da „postane veće od sveg povrća“ (usp. Mk 4, 32). Naizgled to malo sjeme je u našim očima slabo, malo, ali ta slabost se odjedanput pretvara u snagu toga malenoga sjemena, njegovo raspuknuće je njegova snaga. Ono je raspuklo, pokrenulo se, izniklo i izraslo u visoko stablo.

Sjetimo se Blažene Djevice Marije i njezine suradnje s Božjom riječju: Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi I anđeo otiđe od nje.»

Božja riječ (poput gorušičina zrna) zahvaljujući Božjoj snazi utkanoj u njegovoj riječi koja je malena, izrasta u veliko stablo koje se zove Kraljevstvo Božje.

 

Čudo Božje ljubavi se nalazi i očituje u sjemenu Božje riječi

Poruka je jasna: Božje kraljevstvo, premda zahtijeva našu suradnju, prije svega je sakriveno u onoj «maloj Božjoj riječi» i Božja riječ u sebi nosi snagu i milost neovisno o čovjeku i njegovu djelovanju. Kada mi prihvatimo Božju riječ, postanemo i budemo dobro tlo Božjoj riječi, ona probija u našem životu, izrasta u veliko stablo i donosi stostruk plod.

Tako, naše male snage, naizgled nemoćne pred problemima svijeta, ako su oslonjene na Božju riječ i njezinu snagu, ne boje se prepreka, jer će Gospodin sigurno pobijediti. To je čudo Božje ljubavi, koja daje da Božja riječ koju nam je darovao isus Krist, bude dobro sjeme za optimizam, sigurnost i volju za životom, usprkos svim životnim poteškoćama, trpljenjima i zlu s kojim se susrećemo.

 

Stablo gorušice je simbol „života“

Stablo gorušice je simbol „života“ par excellence, jer je sjeme gorušice najmanje od svih sjemenki. Ali kad se posije, tada izraste u gorostasno stablo, više od bilo koje druge biljke. Kao nijedno drugo sjeme, gorušicino sjeme skriva tajnu života u sebi i pokazuje nam čudo Stvoritelja i stvaranja u kratkom procesu i vremenu (ono malo gorušičino sjeme za 18 mjeseci izraste u stablo do 6 m visoko).  

Neka Blažena Djevica Marija, koja je poput „dobrog tla“ prihvatila sjeme Božje riječi, učvrsti u nama vjeru i nadu da i u nama Božja riječ izraste u veliko stablo Božje ljubavi.

 

Poučna piča: „Čudo ljubavi za 1 dolar i jedanaest centi“

- Ovo je istinita priča o osmogodišnjoj djevojčici koja je znala da ljubav može učiniti čudo.Njezin mali brat je morao umrijeti zbog tumora na mozgu. Roditelji su bili siromašni i nisu mogli platiti skupu operaciju.

- Jedne je večeri otac rekao uplakanoj majci: “Ne može ovako dalje, draga. Mislim da smo došli do kraja, sina nam može spasiti samo čudo.”

- Djevojčica je sve slušala. Odmah je otrčala je u svoju sobu, razbila svoju kasicu i otrčala do najbliže ljekarne. Strpljivo je čekala, a kad je došla na red, propela se na noge i svoj sitniš stavila na kasu pred ljekarnika. „Što bi ti htjela, dušo?” - upta ljekarnik.“To je za mog brata, gospodine, jako je bolestan. Došla sam kupiti čudo.”

“Nisam te najbolje razumio”, reče ljekarnik. “Zove se Andrija. Ima nešto što mu raste u glavi, tata kaže da je gotovo, da ga samo čudo može spasiti. Ja jako volim brata, zato sam donijela sve novce da kupim čudo.”

- Ljekarnik odgovori: “Ali mi ne prodajemo čuda.” “Ako nema dovoljno novaca, mogu još potražiti. Samo mi kažite koliko stoji jedno čudo?”

- U ljekarni se zatekao visok i krasan čovjek ozbiljna lica koji je sa zanimanjem pratio razgovor djevojčice.

- Visoki čovjek joj priđe i upita: “Zašto plačeš, mala? Što se dogodilo?” “Gospodin ljekarnik mi ne želi prodati čudo i neće mi reći koliko košta. To je za mog malog brata Andriju, koji je jako bolestan. Mama kaže da mora na operaciju, a tata kaže da to ne možemo platiti i da brata može samo čudo spasiti. Zato sam donijela novca sve što sam imala.“

- „Koliko imaš?“ „Dolar i jedanaest centi…

 Ali znate“, doda djevojčica potiho, „mogu potražiti još novaca…“ Čovjek se nasmiješi. “Mislim da neće trebati. Čudo za tvoga brata stoji upravo dolar i jedanaest centi!” Jednom je rukom pokupio sitniš, a drugom nježno uzeo djevojčicu za ruku. “Povedi me svojoj kući”, - reče, - “želio bih vidjeti tvoga brata i razgovarati s tatom i mamom. Možda uspijemo pronaći čudo koje im treba.”

- Otmjeni visoki gospodin i djevojčica iziđoše iz ljekarne držeći se za ruke. Taj čovjek je bio profesor Carlton Amstrong,jedan od najpoznatijih svjetskih neurokirurga. Operirao je malog Andriju, koji se za nekoliko tjedana potpuno oporavio. 

- ”Ova je operacija pravo čudo”, rekla je mama. “Pitam se samo koliko je koštala…” Djevojčica se nasmješila ne rekavši ništa, znala je da je čudo koštalo dolar i jedanaest centi. Naravno, ljubav i vjera Andrijine sestrice uračunati su u cijenu.(Bruno F.: Male priče za dušu)

Sv. Ante Padovanski lijepo kaže: „Prepuni smo riječi, a prazni djelima Duha Božjega. Primjer ove djevojčice i liječnika poziva sve nas da se oslonimo na snagu Božje riječi koja u sebi krije čudo ljubavi i liječnika Isusa Krista koji će nas rado uzeti za ruku i povesti u naše kuće i besplatno izliječiti naše neizlječive bolesti.

Sveti Ante, sve nas snaži i krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi, kao što si ti bio. Amen.

 

Raspored misa za idući tjedan

Srijeda, 16. 06. 2021.
Misa u srijedu, 16. 06. u 19.00 sati u Baselu
- za sve članove molitvene zajednice “Majka, Triput Divna”
i sve one koji nedjeljom ne mogu dolaziti.

Mise u Baselu u nedjelju, 20. 06. 2021.

- Basel, u       8.00 sati
- Basel, u       9.30 sati
- Basel, u      11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati