12. nedjelja kroz godinu B
20. 06. 2021.

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Job 38, 1.8-11

Tu nek se lomi ponos tvog valovlja.

Čitanje knjige o Jobu

Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče:

»Tko li zatvori more vratnicama

kad burkajuć se navrije iz utrobe;

kad oblakom ko haljom ga odjenuh

i maglom gustom ovih ko pelenam';

kad njegovu sam odredio među,

vrata stavio s prijevornicama?

'Dotle ćeš, rekoh, dalje ni koraka,

tu nek se lomi ponos tvog valovlja!'«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 107, 23-26.28-31

Pripjev: Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova!
https://youtu.be/zvqtmuLJp_4

Oni koji lađama zaploviše morem
da po vodama silnim trguju:
oni vidješe djela Gospodnja,
čudesa njegova na pučini.

On reče i olujni se vjetar uzvitla
što u visinu diže valove mora.
Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu,
u nevolji duša im ginula.

Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi
i on ih istrže iz nevolja.
Smiri oluju u tih povjetarac,
valovi morski umukoše.

Obradovaše se tišini,
u željenu luku on ih povede.
Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!

 

Drugo čitanje: 2Kor 5, 14-17

Novo, gle, nasta!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Lk 7,16

Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!

 

Evanđelje: Mk 4, 35-41

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku

Uvečer istoga dana kaže im: "Prijeđimo prijeko!" Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: "Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?" On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: "Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?" Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: "Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?"

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom:

EvangeliumMk 4, 35–41

Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen?

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann.

Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?

 

Duhovna misao:

Učenici su u Isusu odjednom prepoznali Boga i Božju blizinu

Draga braćo i sestre,

Današnja 12. nedjelja kroz godinu je okružena značajnim svetkovinama. Proslavili smo Presveto Srce Isusovo, Svetog Antu Padovanskoga,u četvrtak je slavlje Rođenja svetoga Ivana Krstitelja, sveca čijeg jedino, uz Mariju, rođendan slavimo, jer je najavio Kristov dolazak i najavio da će nas Isus krstiti Duhom Svetim. Ivan Krstitelj  nas  podsjeća da se naš život ostvaruje prihvaćanjem Isusa Krista, Riječi, Svjetla i Zaručnika, čiji bismo i mi trebali biti glasovi, svjetiljke i prijatelji (usp. Iv 1,1.23; 1,7-8; 3,29). „On treba da raste, a ja da se umanjujem“ (Iv 3,30). To je program kršćanina. U petak je 40. godišnjica Gospinih ukazanja u Međugorju. Svečano ćemo proslaviti.

Pred nama je svetkovina apostola Petra i Pavla, sdvojice svjedoka Kristovih. Njihovo htjenje je bilo Kristovo htjenje. Sveti je Pavao o sebi napisao: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist“ (Gal 2,20). Proslavili smo i Bezgrešno Marijino Srce. Svi ovi sveci su bili izloženi neposredno samoj Božjoj prisutnosti i po njoj su postali ono što su postali, sveti. Svi su oni živjeli u neposrednoj Božjoj blizini.

 

Poruka dadašnje nedjelje

Glavna tema i poruka današnjih misinih čitanja je upravo tema: Isus Krist je Bog! Učenici u Isusu odjednom prepoznaju Boga, Božju snagu i blizinu. Po njima vidimo kako Božjoj prisutnosti sve mijenja...

Isus na jednom mjestu kaže: »Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi.«Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.»  (Mt 10, 34-40).

 

Isus nam je donio Boga

Ovdje se postavlja pitanje: ali što je Isus onda zapravo donio ako nije donio mir u svijet, blagostanje za sve, bolji svijet? Što je donio? Odgovor glasi posve jednostavno: BOGA!  Isus je donio je Boga. Zato kaže: „A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.» (Mt 10, 40). Po Isusu sada prepoznajemo Božje lice, POZNAJEMO PUT KOJIM TREBAMO IĆI U OVOM SVIJETU. Isus je donio Boga, a time i istinu o našemu KAMO i ODAKLE, donio je vjeru, nadu i ljubav. Mi ljudi mislimo da je to PREMALO, ali samo zbog tvrdoće srca.

 

Isus hoda po vodi, stišava vjetar i oluju... Učenici u Njemu prepoznaju Boga i samu Božju prisutnost.

Isus koji hoda po vodi nije samo onaj Isus kojega su poznavali učenici, sada u Njemu odjedanput prepoznaju samu Božju prisutnost. Tek kada su učenici probudili Isusa nulaži i kada je on smiro vjetar i oluju, učenike je obuzeo strah i pitaju se: „Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?“

Utišavanje oluje je događaj koji nadilazi granice ljudske moći i upućuju na moć koja je vlastita samo Bogu. Zato je učenike  obuzeo strah, jer sada vide da Isus nije samo onaj kojega su poznavali, nego odjedanput vide Isusovu božansku moć i snagu kojoj se i vjetrovi i more pokoravaju. Sve se promijenilo. Učenici u Isusu odjednom prepoznaju Boga i Božju blizinu. Upravo svijest o Božjoj blizina koju se doživjeli i vidjeli u Isusu Kristu, unijela je u učenike strah.

 

Objava Isusova božanstva

Nema nikakve sumnje da je u današnjem evanđelju istaknut događaj objave Isusova božanstva. To najbolje potvrđuje evanđečist Matej kada piše o istom događaju: o Isusu koji hoda po moru i tekst završava riječima: „A oni (učenici) na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

Drugi događaj sličan današnjem evanđelju dogodio se na Genezaretskom jezeru:“Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!“ (Lk 5, 5-8). Ovdje je Petar do dna duše preplašen, pada do Isusovih nogu i govori: „Idi od mene! Grešan sam čovjek!“

Treće, utišavanje vjetra i oluje, hodanje po vodi, to može samo onaj koji je Stvoritelj voda i mora ili kako kaže Knjiga Jobova: „Jedino je on nebesa razapeo i pučinom morskom samo on hodao“.  Zbog Božje pristutnosti u Isusu, učenici su u strahu.

 

Isus nam ne smije biti prikaza

Većina nas kršćana i danas nalikuje učenicima koji su vidjeli Isusa kako hoda po moru, ali su vjerovali da je to neke vrste prikazanje. Otaje pitanje: Jesmo li mi PRIHVATILI BOGA kojeg nam je donio Isus i jesmo li se poklonili Kristu govoreći: „Uistinu, ti si Sin Božji, Bog. Čovjek se mijenja i pobožanstvenjuje samo  u neposrednoj Božjoj blizini, postaje svet.

Neka nam Blažena Djevica Marija svojim zagovorom izmoli da uvijek budemo vjerni Njezinu Sinu koji je sam Boga i koji nam je svima donio Boga.

 

U četvrtak, 24. 06. je sveti Ivan Krstitelj. Misa je u Baselu navečer u 19.30 sati

Molitva sv. Ivanu Krstitelju
Sveti Ivo Krstitelju, vjerni prijatelju Božji, tebe je Isus nazvao najvećim od svih proroka koje je ikad žena rodila. Pomozi mi svojim zagovorom:
- da se vratim na put Božji,
- da živim po Božjim zapovijedima;
- da se odreknem svojih zlih navika;
- da nastojim popraviti dosad učinjene štete;
- da moja molitva donese mir duši mojoj;
- da se sa životom nosim bez gorčine i nevjere;
- da svojim rukama svoj kruh zarađujem;
- i da se pripravim na susret s Isusom
kojem ću na koncu života doći ususret. Amen!

 

U petak, 25. 06. je 40. godišnjica Gospina ukazanja u Međugorju. Misa je u Baselu navečer u 19.30 sati

Molitva Kraljici Mira:
Majko Božja i majko naša, Marijo, Kraljice Mira! Došla si k nama da nas vodiš k Bogu. Isprosi nam od Boga milost da mu poput Tebe i mi mognemo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», i da mognemo to ostvariti. U Tvoje ruke stavljamo svoje ruke da nas kroz ove nevolje i poteškoće dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Zatim se izmoli:  Vjerovanje,  7 Očenaša, 7. Zdravo Marija, i 7 puta Slava Ocu...

Obe večeri, i na Ivandan i u petak, ako vas i više od 100 dođe, organizirat ćemo ispred crkve mjesta...

 

Raspored misa za idući tjedan

Četvrtak, 24. 06. 2021. - Sveti Ivan Krstitelj
- Basel, u        19.30 sati

Petak, 24. 06. 2021. - 40. godišnjica Gospina ukazanja u Međugorju
- Basel, u        19.30 sati

Subota, 26. 06. 2021. Misa u Juri u 16.00 sati

 

Nedjelja, 27. 06. 2021.

- Basel, u        8.00 sati
- Basel, u        9.30 sati
- Basel, u       11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati