13. nedjelja kroz godinu B - 27. 06. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

Đavolovom je zavišću došla smrt u svijet.

Čitanje Knjige Mudrosti

Bog nije stvorio smrt

niti se raduje propasti živih.

Već je sve stvorio da opstane,

i spasonosni su stvorovi svijeta,

i u njima nema smrtonosna otrova.

I podzemlje ne vlada zemljom,

jer pravednost je besmrtna.

Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost

i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.

A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 30, 2-6; 11.12a.13b

Pripjev:Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.
https://youtu.be/SK7JGnmZNnU

 

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 

Drugo čitanje: 2 Kor 8, 7.9.13-15

Vaš suvišak neka nadoknadi oskudicu braće.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost, kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja 2 Tim 1,10

Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt i učini da zasja život po evanđelju.

 

Evanđelje: Mk 5, 21-43

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.

Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu.

No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium Mk 5, 21–43

Mädchen, ich sage dir, steh auf!

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit fuhr Jesus im Bootan das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn.

Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaírus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an; er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt! Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden; ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört.

Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran - und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war; sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu rus: Deine Tochter ist gestorben.

Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! Glaube nur! Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.

Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talíta kum!, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt.

Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren; dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus: 

Lob sei dir,  Christus!

 

Duhovna misao

Nek se Božja ljubav utjelovi u našem životu i postane opipljiva!

Draga braćo i sestre!
Današnja dva izviješća o ozdravljenju su za sve nas poziv da se izdignemo iznad čisto ovozemaljskog i materijalističkog shvaćanja života.
Papa Pio XII. je rekao da je grijeh 20. stoljeća bio: „gubitak osjećaja za grijeh“; ali taj gubitak osjećaja za grijeh je nastao paralelno s „gubitkom osjećaja za Boga“. U naše vrijeme prevladava također gubitak osjećaja za grijeh, a to je povezano gubitkom osjećaja za Boga.

 

Oholost i zavist je zavladala

Oholost je zavladala i u mnogim prosudbama. Mi se ljudi postavljamo iznad Boga. Mi sve više želimo Bogu nametnuti svoje misli i uvjete. To je onda - čisto nijekanje Boga kao Boga. Bog je „izbačen“ iz državnih ustanova, škola, bolnica, itd. Bog je sveden na „privatnu stvar“ i privatnu vjeru. „Bogohulstvo“ ima vrhunac u radikalnom odbijanju poslušnosti Bogu i u odbijanju Duha Svetoga. Direktno zatvaranje vrata Bogu, Bogu koji je čovjeka stvorio na sliku svoje besmrtnosti. Zatvaranje vrata Bogu, koji se utjelovio, postao čovjekom, došao na ovaj svijet u Isusu Kristu želeći na taj način da čovjek i čovječanstvo ozdravi od đavolske zavodljivoasti i đavolske zavisti po kojoj je ušla duhovna smrt ili grijeh među ljude – kako nam danas govori Knjiga Mudrosti.
Bez Boga čovjek je egzistencijalno siromašan
Bez Boga čovjek je egzistencijalno siromašan. Bezdušan. Besciljan. Slikovito to opisuje sveti Pavao koji skuplja milostinju za Crkvu u Jeruzalmu. Kao primjer navodi primjer ljubavi samoga Gospodina našega Isusa Krista. Razdao je sve zbog nas. Zato ga trebamo slijediti.
Jedan primjer iz života poznatoga pisca Tolstoja. Kada je nakon izlaska iz crkve susreo na crkvenim vratima prosjaka koji je tražio milostinju, pretražio je sve svoje džepove i ništa nije našao. Nakon toga se sageo nad prsjaka i rekao: Dragi brate, žao mi je. Ništa nemam ove prilike. Dat ću ti drugi put. Prosjak je uhvati piščevu ruku i rekao: „Nije potrebno. Dobro je! Najveći mi je dar što si me nazvao bratom! Čovjek nije samo objekt kome dajemo milostinju, nego jedan kao i Ti. Slika Božja.

 

Isus traži vjeru

Slično je Isus postupio sa ženom koja je krvarla godinama. Sve je potrošila na liječnike. Drugi su se obogaćivali na njezin račun. Ona je gubila životnu snagu, upadala u depresiju i razna opterećenja. Sve to traje dok nije susrela Jednoga koji nije tražio ništa osim vjere. Isus širi život, a ne smrt. Blagoslov, a ne prokletstvo. Isus ne liječi samo fizičku bol, nego i vraća život. Zato traži i od Jaira, oca male djvojčice: »Ne boj se! Samo vjeruj!«

 

Treba pozvati Isus u naše kuće

Isus uđe u nadstojnikovu kuću i ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. »Što bučite i plačete? – reče im. Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se pod-smjehivahu.
No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje učenike pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati.

Isus preuzima vlast u kući. Isus jasno kaže da djevojčica nije mrtva, nego da spava. Što je i činjenica kada se pogleda koliko se djece i mladih zbog nereda u kući ili među roditeljima povlači u sebe; ne bi ustajali iz kreveta i najradije bi da nisu živi. Koliko buke, galame, psovke, svađe, ismijavanja Boga i Crkve po mnogim obiteljima i to sve od lažnih prijatelja i «pametnjakovića» koji sve znaju.  
Uz to, mnogi mladi su „uništeni“ od takozvanog „noćnog života“; od predbračnog zajedničko života, što često roditelji s ponosom gledaju… Sve to vodi i djecu i roditelje u nemoć, depresivnost, razoča-ranost u život i budućnost.

 

Očevi, vi trebate zvati Isusa da uđe u vaše kuće

Današnja misna čitanja nam jasno poručuju: Prvo, ostavite se grijeha, đavolskih prevara, ostavite se bezboštva.
Majke, sve bolesti i poteškoće samo Isus rješava, a bez njega drugi vas iskorištavaju i varaju.
Očevi, tražite Isusa i zovite ga da uđe u vašu kuću, u vaš brak, u vašu obitelj. Očevi, počmite zbilja vjerovati, moliti, sa strahopoštovanjem o Bogu i Crkvi govoriti, redovito slaviti svetu misu…
Djeco, mladi, vama danas Isus kaže: «Djevojko, mladiću, zapovijedam ti, ustani! Ustani iz svojih grijeha. Ne uništavaj svoj život ni zbog roditelja, niti zbog društva. Ti možeš osmisliti svoj život…

Majko Marijo, pomozi očevima, majkama, djeci i mladima da pruže svoje ruke živom Isusu Kristu koji će ih sigurno podići na novi život; život vrijedan i Boga i čovjeka. Život vrijedan ljubavi i življenja. Pružite ruke Isusu Kristu! On je živ. Uzmite Novi zavjet i upoznajte Krista i njegovu riječ. Isus kaže: «Ja sam Istina, Put i Život!» «Ja sam doša da biste vi imali života!»

Izdignimo se iznad čisto ovozemaljskog i materijalističkog shvaćanja života. Nek se Božja ljubav utjelovi u našem životu i postane opipljiva! Ona sve liječi: i tijelo i dušu. Amen.
 

Raspored misa za idući tjedan

Utorak, 29. 06. 2021. - Sveti Petar i Pavao
- Baselu        20.00 sati

Petak, 02. 07. 2021. - Pobožnost prvih petaka
- Basel, u        19.00 sati ispovijed i u 19.30 misa

Nedjelja, 04. 07. 2021.

- Basel, u        9.30 sati
- Basel, u       11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati