15. nedjelja kroz godinu B - 11. 07. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Am 7, 12-15

Idi, proroče, k narodu mojemu!

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji:

»Nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče: ’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 85, 9ab.10-14

Pripjev:Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

Drugo čitanje: Ef 1, 3-14

U njemu nas izabra prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Ef 1, 17-18

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca te upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

 

Evanđelje: Mk 6, 7-13

Poče ih slati.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

EvangeliumMk 6, 7–13

Er begann, die Zwölf auszusenden

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.

Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst! Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.

 

Duhovna misao

Vrijedan je radnik svoje plaće

Ljeto je. Mnogi se spremaju na putovanje, dok su drugi otputovali. Nije lako spremiti stvari, pogotovo kad se putuje s djecom. Treba brižljivo promisliti što valja ponijeti, što bi moglo zatrebati. K tome, na putu nam valja paziti da ništa ne izgubimo, da ništa ne zaboravimo, da nas ne pokradu, da se zalihe ne iscrpe…

Isus šalje dvanaestoricu na put (Mk 6, 7-13) i onda im kaže: „Ne nosite sa sobom ni kese ni torbe, ni obuće…“ Krasno, rekli bismo! Pa od čega bi ti ljudi trebali živjeti sve to vrijeme?

 

Isus šalje dvanaestoricu apostola

«Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima.»

Isus šalje po dvojicu jer je svjedočanstvo istinito samo kada ga barem dvojica potvrde. Drugo, apostoli će stalno isticaiti da je njima Isus DAO VLAST nad nečistim dusima… Njima je data vlast da se mogu samo s njom služiti, ali ona idalje nije njihova vlast. Učiteljeva je! Apostoli uvijek ostaju svjesni da su poslani nositi Isusa Krista i njegovu riječ, a ne sebe i svoje mišljenje.

 

Ta vrijedan je radnik hrane svoje

"I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina"…

Ovu Isusovu uputu treba ispravno razumjeti. Ovdje je riječć o HITNOSTI ili ŽURNOSTI Isusove poruke da dopre do svakog čovjeka i kuće. Zbog toga učenici ne bi trebali trošiti vrijeme brinući se za hranu, novac, odijelo…Isus im želi reći : «Ta vrijedan je radnik svoje hrane!»

Ljudi će rado nahraniti Isusove učenike iz zahvalnosti za živu Božju riječ koju im donose. Ljudi će biti sretni ako to budu mogli učiniti. Iz zahvalnosti će im dati i novac i drugu haljinu… Pogrešno se uvriježilo mišljenje kako je ovdje poruka kako Crkva treba biti siromašna… Nitko ne želi biti siromašan. Toliko se i sami trudite da to ne budete. Riječ je o hitnosti Isusove poruka na obraćenje, a ne o siromaštvu, što bi svatko od nas trebao prepoznati i odazvati se bez mnogo umovanja i odugovlačenja.

 

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«

Ovo je Isusova uputa za ponašanje na putu. Uči ih da ne biraju u čijoj će kući prenoćiti, nego nek ostanu u kući u kojoj se najprije nađu. Zadnja Isusova uputa im kaže što trebaju učiniti kada ne budu primljeni i kada ih, umjesto da ih nahrane, prime u kući i daju smještaj, izbace i istjeraju iz kuće. Tada trebaju stresti sa svojih nogu prašinu i ići dalje. Isus ih upozorava da ne upadnu u neprijateljstvo s onima koji ih ne primaju, nego sve takve i slične događaje ili neugodnosti trebaju ostaviti iza sebe i dalje ići slobodni i neopterećeni donoseći ljdima Isusa i njegovu poruku. Ovo je slična uputa kao što je Isus rekao apostolima da na put ne nose ni kruha, ni torebe…

 

Čitava povijest ima za središte Krista

Isus Krist je SREDIŠTE povijesti čovječanstva - kako danas ističe sveti Pavao u drugom čitanju (Ef 1, 3-14); glasoviti himan iz Poslanice Efežanima, koji započinje ovako: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu“.

Apostol zatim pokazuje kako se ostvario taj naum blagoslova, u četiri ulomka koji započinju s istim izrazom, „u njemu“:

„U njemu“ nas je Otac izabrao prije stvaranja svijeta,

„u njemu“ imamo otkupljenje po njegovoj krvi;

„u njemu“ smo postali baštinici, pred-određeni da budemo „na hvalu Slave svoje milosti“;

„u njemu“ - oni koji vjeruju u evanđelje - primaju pečat Duha Svetoga.

Ovaj Pavlov himan sadrži viziju svijeta u čijem je središtu sam Isus Krist. Po Crkvi i u Crkvi Isus Krist treba biti i ostati uvijek SREDIŠTE SVIJETA. U Isusu je Bog sve rekao (sebe izrekao) i sebe darovao i tako otvorio vrata neiscrpnoga svoga bogatstva. Duh Sveti je taj koji ne prestaje objavljivati i aktualizirati upravo Krista, odnosno njegovu riječ - Evanđelje u njegovoj Crkvi, koja nikada ne bi trebala nazadovati, već uvijek i iz dana u dan po Duhu Svetom NAPREDOVATI.

 

Danas su se mnoge stvari u svijetu promijenile

Držeći se svih tih gore navedenih Kristovih uputa apostoli su i uspjeli u propovijedanju OBRAĆENJA, izgonili su mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

- Danas su se mnoge stvari u svijetu promijenile, ali danas i Crkvi i ovaom svijetu su idalje napotrebniji ljudi Božjega Duha, ljudi koji donose živoga Isusa Krista. Takvi ljudi nam pokazuju kako pobijediti zlo i grijeh, kako nadvladati sve individualizme, zatvorenosti, sebičnosti, ravnodušnosti…Toga bi trebali biti svjesni svi kršćani svake nedjelje kada se okupe u crkvi oko Krista i njegova oltara kako bi u živoj Kristovoj prisutnosti sva njihova pažnja bila upravljena i usklađena prema Kristovoj volji. Tek tada kršćane i njihove obitelji i danas može zahvatiti OSLOBODITELJSKA KRISTOVA VLAST NAD ZLOM, po kojoj dolaze do OBRAĆENJA, DO ISCJELJENJA ili duhovnog ozdravljenja, a sve to vodi i do materijalnoga obogaćenja, koje se ne stječe samo za sebe nego i za najpotrebnije.

Reklo bi se biblijski: „NE ŽIVI COVJEK SAMO O KRUHU, NEGO O SVAKOJ RIJECI KOJA IZLAZI IZ BOŽJIH USTA!“ (Mt, 4,4) - koja i dušu i tijelo liječi.

 

Ne zaboravimo!

Mnoge su se stvari promijenile u svijetu, ali ako nam Isus Krist nije isti i jučer i danas i sutra; i ako On nije u središtu našega života, uzalud mučimo i sebe i drugoga i sve dublje tonemo u nezadovoljstvu i besmislu.

Isus daje uputu svojim uečnicima kada ih šalje u svijet: «Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji» (Mt 10,15).

Dragi vjernici, nema ništa ljepše nego kada se Isus i Božja ljubav nastani u našim kućama, i obiteljima… Otvorite svoje oči i pogledajte oko sebe: mnogi su izgubili vjeru i smisao života; ispisali se iz Crkve, kao da im je Crkva najveći neprijatelj.

Krist nas treba, a mi njega još više. Ne bojte se svjedočiti svoju vjeru danas u sredinama u kojima živite ili u kojima ćete provesti ljetni odmor. Donositi radost susreta s Kristom dragocjen je dar za one koje susrećete. Pustite da vas zahvati Božja ljubav, budite oruđa neizmjerne Božje  ljubavi, tako da ona dopre do svih, osobito onih koji su „daleko“ od Boga i koje ćete susretati na ljetnom odmoru.

Ne zaboravite također svoju mjesnu crkvu i župnika i pomozite koliko možete i materijalno. Vremena su pomalo čudna i teška.

Neka Djevica Marija prati svakog od vas u vašoj misiji svjedočenja Božje ljubavi. Svima vama s osobitom ljubavlju želim blagoslovljene dane ljetnog odmora. Nek vas prati zagovor Blažene Djevice Marije i svih svetih na vašem putu i ljetovanju... Amen!

 

Raspored misa i obavijesti preko ljeta

Nedjelja, 18. 07. 2021.
- Basel, u  9.00 sati

Nedjelja, 25. 07. 2021.
- Basel, u  9.00 sati

Nedjelja, 01. 08. 2021.
- Basel, u  9.00 sati

Mise će predvoditi svećenik don Alen Palatinus, a ovo je njegov broj u slučaju potrebe: 076 598 57 74

- Redovite mise na oba mjesta bit će opet u nedjelju, 08. 08.
Nedjelja, 08. 08. 2021.
- Basel,                     u  08.00 sati
- Basel,                     u 11.00 sati
- Liestal,                   u 13.00 sati

Zabilježite ovo sebi!

- Nedjeljna čitanja i obavijesti i preko ljeta imat ćete na web-stranici:hkm-basel.ch

 

M O V I S: Ovih dana trebali ste dobiti MOVIS. U Movisu imate ljetni raspored misa koji ne važi. Imat ćete mise preko ljeta po gornjem rasporedu.

Ako vam zatreba svećenik dok ja budem na odmoru tu je Alen Palatinus (076 - 598 57 74) ili nazovite misiju Zürich (Telefon: 044 455 80 60). Hvala!

 

Čišćenje CRKVE preko ljeta 2021 je:

17. 07. 2021.

07. 08. 2021.

Molim sve i iz prijavljenih grupa i sve neprijavljene da dođete ova dva  PUTA i očistite crkvu. Molim i Mariju Marušić, Ružicu Vujčić, Ankicu Projić i Zoru Kvasina da donesu ključ i otključaju crkvu. Također molim i Ivu Topića,  Ivu Kovačevića, Ružicu Vujčić, Zoru Kvasina - ako su tu da organiziraju čišćenje crkve...