16. nedjelja kroz godinu B – 18. 07. 2021.

Prvo čitanje: Jr 23, 1-6 

Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin.

»Evo dolaze dani

– govori Gospodin –

podići ću Davidu izdanak pravedni.

On će vladati kao kralj i biti mudar

i činit će pravo i pravicu u zemlji.

U njegove će dane Judeja biti spašena

i Izrael će živjeti spokojno.

I evo imena kojim će ga nazivati:

’Gospodin, Pravda naša.’«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 23, 1-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!       

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 

Drugo čitanje: Ef 2, 13-18

On je mir naš, on koji od dvoga čini jedno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu – po Krvi Kristovoj.

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Mk 6, 30-34

Bijahu kao ovce bez pastira.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.

Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.

Riječ Gospodnja.

 

DUHOVNA MISAO 

 Bog -Pastir ljudskog roda

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove nedjelje nam ponovno doziva u svijest temeljnu temu da je Bog Pastir ljudskog roda. To znači da Bog želi za nas život: (Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca).  Želi nas voditi na dobre ili najbolje pašnjake, gdje se možemo hraniti i počinuti; ne želi da zalutamo ili se izgubimo i tako postanemo lak plijen divljih životinja i kradljivaca te tako nepromišljeno umremo; želi da prispijemo cilju našega puta, a to je upravo punina života koja nam je pripravljena na Nebu.

To je ono što svaki otac i svaka majka žele svojoj djeci: dobro, sreću, blagosov, ostvarenje. U Evanđelju se Isus predstavlja kao Pastir izgubljenih ovaca doma Izraelova. On na ljude gleda 'pastoralnim' očima, očima pastira. Na primjer, u Evanđelju ove nedjelje kaže se da "kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu" (Mk 6, 34). Isus u sebi utjelovljuje Boga Pastira svojim načinom propovijedanja i svojim djelima, brigom za bolesne i grešnike, za one koji su "izgubljeni" (usp. Lk 19, 10) da ih ponovno odvede na sigurno, u Očev milosrdni zagrljaj.

              
Među "izgubljenim ovcama" koje je Isus spasio je također jedna žena imenom Marija, rodom iz sela Magdale, na Galilejskom jezeru, koja je zato prozvana Magdalena. U četvrtak se u crkvenom kalendaru slavi njezin liturgijski spomen. Evanđelist Luka kaže da je Isus iz nje izagnao sedam zloduha (usp. Lk 8, 2), to jest izbavio ju je iz potpunoga ropstva zloga.U čemu se sastoji to duboko ozdravljenje koje Bog izvodi po Isusu? Sastoji se u pravom, potpunom miru, koje je plod pomirenja osobe u njoj samoj i u svim njezinim odnosima: s Bogom, s drugima, sa svijetom. Zli uvijek nastoji uništiti Božje djelo, sijući podjelu u ljudskom srcu, između tijela i duše, u interpersonalnim, društvenim, međunarodnim odnosima kao i u odnosu između čovjeka i stvorenog svijeta. Zli sije rat; Bog stvara mir. Štoviše, kao što kaže sveti Pavao, Krist "je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu" (Ef 2, 14). Da bi izvršio to djelo dubokog pomirenja Isus, Dobri Pastir, je morao postati Jaganjac, "Jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta" (Iv 1, 29). Jedino se tako mogla ostvariti divno obećanje iz Psalma 23: "Dobrota i milost pratit će mene / sve dane života moga. / U Jahvinu ću domu prebivati / kroz dane mnoge" (r. 6).

Dragi vjernici, od tih nam riječ srce zatreperi, jer one izražavaju našu najdublju želju, izriču ono za što smo stvoreni: za život, i to za vječni život! To su riječi onoga koji je, poput Marije Magdalene, doživio iskustvo Boga u vlastitom životu i upoznao je njegov mir. Te je riječi s punim pravom prozborila Djevica Marija koja već živi na nebeskim pašnjacima, gdje ju je poveo Jaganjac Pastir. Marijo, Majko Krista koji je mir naš, moli za nas!

 

Raspored misa i obavijesti

Misa u nedjelju, 25. 07. 2021. je u Baselu u  9.00 sati

Ako vam zatreba svećenik dok ja budem na odmoru tu je Alen Palatinus (076 - 598 57 74) ili nazovite misiju Zürich (Telefon: 044 455 80 60). Hvala!

Čišćenje CRKVE je sada u subotu, 17. 07.