18. nedjelja kroz godinu B
01. 08. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Izl 16, 2-4.12-15 

Učinit ću da vam daždi kruh s neba.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Sva zajednica izraelska u pustinji stade mrmljati protiv Mojsija i Arona. I rekoše im sinovi Izraelovi: »O, da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!« - rekoše im. »Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!« Tada reče Gospodin Mojsiju: »Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li živjeti po mom zakonu ili neće.« »Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih. Reci im: 'Još večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš.« I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slána uhvatila po zemlji. Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: »Što je to?« Jer nisu znali što je. Onda im Mojsije reče: »To je kruh koji vam Gospodin daje za hranu.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 78, 3.4bc.23-25.54

Pripjev: Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim. https://youtu.be/_PVKidZAwTk

Ono što čusmo i saznasmo,
što nam kazivahu oci,
predat ćemo budućem koljenu:
slavu Gospodnju i silu njegovu.

Odozgo naredi oblacima
i otvori brane nebeske,
ko kišu prosu na njih mânu da jedu
i nahrani ih kruhom nebeskim.

Čovjek blagovaše kruh jakih;
on im dade hrane do sitosti.
U svetu zemlju svoju on ih dovede,
na bregove što mu ih osvoji desnica.

 

Drugo čitanje: Ef 4, 17.20-24 

Obucite novog čovjeka, po Bogu stvorena.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove.

Ta vi ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjek, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Iv 6, 24-35 

Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgovori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.« Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.“

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

                           

Isus, pravi kruh života

Draga braćo i sestre, nakon umnažanja kruha danas Isusu u sinagogi u Kafarnaumu drži svoj poznati govor. Isus je primijetio da su sa svih strana došli ljudi koji nisu bili prvi dan kada je umnožio kruhove i čudesno nahranio veliko mnoštvo i pridružili se mnoštvu koje ga je već pratilo. Isus je primijetio da ti isti ljudi koje je čudesno nahranio nisu dobro razumjeli znamenje umnažanja kruha koje je učinio. Zbog toga direktno kaže narodu koji ga ponovno traži: "Tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja ili čudesa, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se" (r. 26).  Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.“

 

Isusu, kruh s neba

Isus želi pomoći ljudima da se izdignu iznad zadovoljavanja svojih materijalnih potreba, ma kako one važne bile. Stoga im ističe: Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.«Rekoše mu onda: »Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«  Isus jasno naglašava da je pravi kruh s neba koji su jeli njihovi očevi bio poznavanje i vršenje Božje volje što je Izraelski narod upravilo na pravi put života i izvelo iz egipatskoga ropstva i uvelo u obećanu zemlju. Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.“ Isus, u svome objavljenju sebe kao kruh nebeski, svjedoči da je On utjelovljena Božja riječ, po kojoj čovjek može upoznati Božju volju i učiniti je „svojom hranom“ (usp. Iv 4, 34). Zbog toga im Isus jasno istöe: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.«

 

Vjerovati u onoga koga je Bog poslao

Mnoštvo  ni ovaj put ne razumije i pita: "Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?" (r. 28). Isusov je odgovor jasan: "Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao" (r. 29). On traži samo jedno: prihvatiti Božji naum, to jest "vjerovati u onoga kojega je on (Bog) poslao" (r. 29). Isus poziva mnoštvo da se ne zaustavljaju na ljuskom pogledu, jer je taj isi Izraelski narod mrmljao, prigovarao i Mojsiju i Bogu, sumnjao, nije vjerovao Božjem obećanju. Bog je nahranio Izraelski narod "manom", a sada mu daje "samoga sebe".

I danas Isus poziva sve nas, prvo, da mu vjerujemo, da on postane središte našega života, središte koje daje puni smisao i čvrstu nadu na često teškom životnom putu, da mu dopustimo da nas on i njegovo evanđelje potpuno zahvate. Isus poziva da prestanemo sumnjati, mrmljati i pretvarati se da smo vjernici, a u srcu to nismo. Tko jede "pravi kruh koji je s neba sišao", on živi po Isusu Kristu.

 

Sumnja(ti)                                                  

Sumnjati, dakle, u Isusovo božanstvo, kao što to čine Židovi u današnjem evanđeoskom ulomku, znači suprotstavljati se Božjem djelovanju. Sveti Augustin dodaje: "Gospodin je kruh koji silazi s neba i poziva nas da vjerujemo u njega. Blagovati kruh živi, naime, znači vjerovati u njega. Onaj tko vjeruje i blaguje, on se preporađa iznutra, u svojoj dubini postaje novi čovjek" - kao što čitamo u današnjem drugom čitanju: «Braćo! Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove. Ta vi ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjek, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.»

 

Prijetvornost (pretvaranje) je najveći grijeh

Više vrijedi jedan važeći novčić, nego li miljarda lažnih novčanica...

Gore od sumnje je prijetvornost ili pretvaranje. Pretvarati se da si ono što nisi. Isus je tako znao da je među dvanaestoricom apostola bio jedan koji nije vjerovao: Juda. Da je bio pošten, trebao je otići od Isusa Krista. On je, naprotiv, ostao s Isusom. Ostao je, ali se u srcu udaljio od Isusa Krista. Juda je imao svoja očekivanja od Isusa i kada se to nije uklopilo u njegova očekivanja, on smišlja kako se Isusu osvetiti. Izdaje Isusa. Juda je želio politički pobjedonosnoga Obećanog Spasitelja, koji će povesti narod protiv Rimljana i pobijediti ih.. Isus nije ispunio ta očekivanja. Juda nije otišao od Isusa i tako je postao simbol pretvaranja (glumljenja) da je Isusov učenik, a u biti to nije bio. To mu je bio i najveći grijeh. To je i danas opasnost za svakog kršćanina. To je, slobodnim riječnikom rečeno, nešto đavlje. Zbog toga je Isus rekao Dvanaestorici: ‘Jedan je od vas đavao!’

 

„Jedina naša radost na ovoj zemlji je ljubiti Krista i znati da nas On ljubi".

Da bismo upoznali i prihvatili Isusa Krista, potrebno je prvo povjerovati. Vjera i povjerenje Isusu Kristu omogućava upoznavanje Isusa Krista i poruke današnjega evanđelja da je on „kruh s neba“. Kako se kaže: „Ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi što izlaz iz Božjih usta!

Isus – tako - ne daje nešto, on daje samoga sebe: on je "pravi kruh koji je s neba sišao", u susretu s njim mi susrećemo Boga živoga.

Vjera je Božji dar čovjeku i, istodobno, slobodno i potpuno čovjekovo pouzdanje u Boga; vjera je poučljivo slušanje i poslušnost Isusu Kristu i njegovoj riječi, koja je „svjetiljka" našim nogama i „svjetlo" na našem putu (usp. Psalam 119, 105). Ako otvorimo s povjerenjem srce Kristu, ako pustimo da nas On osvoji, moći ćemo i mi, zajedno sa svetim Arškim župnikom, iskusiti da je „jedina naša radost na ovoj zemlji ljubiti Krista i znati da nas On ljubi".

 

Što je nama danas činiti?

"Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?" (r. 28), pita mnoštvo Isusa, spremno djelovati da bi se čudo s kruhom nastavilo. I mi bismo se danas trebali zapitati: 'Isuse, što nam je činiti da bismo blagovali kruh ljubavi, da bismo živjeli u ljubavi, jedin drugima bili sposobni činiti dobro?' Isusov je odgovor i nama kao i mnoštvu: "Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao"(r. 29).

Blagovati kruh živi, naime, znači vjerovati u Isusa Krista i to bez sumnje i pretvaranja. Onaj tko blaguje «kruh s neba“ – onaj tko stvarno vjeruje - on se preporađa iznutra, u svojoj dubini postaje novi čovjek", kršćanin. On odlaže svakog trenutka starog grešnog čovjeka kojega su varave i lažne požude odvele u propast, i on se obnavlja duhovno svojom pameću imajući Isusa i njegovu riječ pred očima i tako svaki dan oblači novoga čovjeka po Bogu stvorena.

Molimo da nas Blažena Djevica Marija vodi ususret Isusu da naše prijateljstvo s njim bude sve snažnije; molimo je da nas uvede u puno zajedništvo ljubavi sa svojim Sinom, živim kruhom koji je s neba sišao, tako da nas on duhovno obnovi duboko u nama samima. Amen.

 

- Obavijesti i raspored misa

Redovite mise na oba mjesta su sada u nedjelju, 08. 08.
Nedjelja, 08. 08. 2021.
- Basel,                     u  08.00 sati
- Basel,                     u 11.00 sati
- Liestal,                   u 13.00 sati

Zabilježite ovo sebi!

Čišćenje crkve je sada u subotu, 07. 08. 2021. u 9.30 sati