19. nedjelja kroz godinu B - 08. 08. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: 1Kr 19, 4-8

Okrijepljen tom hranom, išao je sve do gore Božje.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ode Ilija dan hoda u pustinju. Stigavši onamo sjede pod jednu žuku, zaželje umrijeti i reče: »Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih.« Zatim leže i zaspa ondje. Ali gle, anđeo ga taknu i reče mu: »Ustani i jedi.« On pogleda, kad gle – kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio pa opet legao. Ali se anđeo Gospodnji javi i drugi put, dotače ga i reče: »Ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put!« Ustao je, jeo i pio. I okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 34, 2-9

Pripjev:Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin! https://youtu.be/7pHKrfMeu5I

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

 

Drugo čitanje: Ef 4, 30–5, 2

Hodite u ljubavi kao i Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 6,51

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao, govori Gospodin, tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke.

 

Evanđelje: Iv 6, 41-51

Ja sam kruh života koji siđoh s neba.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Joh 6, 41–51

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen?
Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, Christus

 

Duhovna misao

 

Blagovati kruh živi, znači vjerovati u Isusa Krista

 

Hrana koja daje život vječni

Draga braćo i sestre!

Čovječanstvo i danas sa svojim napretkom pokušava pronaći lijek protiv smrti. Ali do sada to ne uspjeva. Jednog dana javio se jedan glas: Lijek je pronađen! Postoji netko tko ga je pronašao. To je Isus Krist koji u današnjem evanđelju kaže «Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«


Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta

Draga braćo i sestre, već nekoliko nedjelja liturgija nam predlaže razmišljati o šestom poglavlju Ivanova Evanđelja, u kojem se Isus predstavlja kao „kruh života koji je s neba sišao" i dodaje: „Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta" (Iv 6, 51). Židovima koji su međusobno žustro raspravljali pitajući se: „Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?" (r. 52), Isus odgovara: „ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!" (r. 53).

 

Božja volja je naša duhovna hrana kako bismo imali života u sebi

U židovskoj misli je bilo jasno da je pravi „kruh s neba“, koji je hranio Izraela u pustinji, bio Zakon Božji, Tora, Božja riječ. Izraelski je narod jasno shvaćao da je Tora bila temeljni i trajni Mojsijev dar Izraelu i da je ono temeljno po čemu se razlikovao od ostalih naroda bilo to da je poznavao Boga i Božju volju; dakle pravi put života. Isus, u svome objavljenju samoga sebe kao kruh s neba, svjedoči da je On utjelovljena Božja riječ po kojoj čovjek može  Božju volju učiniti svojom duhovnom hranom (usp. Iv 4, 34), hranom koja mu daje snagu "imati života u sebi", hranom koja usmjerava i podupire neprolazni život.

 

Židovi su sumnjali u Isusovo božanstvo
Sumnjati dakle u Isusovo božanstvo, kao što to čine Židovi u današnjem evanđeoskom ulomku, znači suprotstavljati se Božjem naumu i djelovanju Božje volje. Oni, naime, kažu: pa on je sin Josipov! Ta poznajemo mu oca i majku! (usp. Iv 6, 42). Oni ne idu dalje od njegovih zemaljskih korijena i zato Isusa odbijaju prihvatiti kao utjelovljenu Božju riječ i kao Spasitelja. Sveti Augustin to tumači: "bili su daleko od onoga «nebeskog kruha» i nisu mogli osjetiti glad za njim. Usta njihova srca su bila bolesna… Naime, «kruh nebeski» iziskuje čovjekovu duhovnu glad" (Omelie sul Vangelo di Giovanni, 26,1).

 

Bog nas poziva "vjerovati u Isusa Krista"

Samo onaj koga je «privukao» Bog Otac, samoj onaj koji sluša Boga Oca i dopušta da ga Bog Otac pouči - može vjerovati u Isusa, susresti ga i hraniti se njime - kruhom nebeskim – i imati život u punini, život vječni. Sveti Augustin dodaje: "Gospodin… je rekao da je kruh koji silazi s neba i poziva nas da vjerujemo u njega. Blagovati kruh živi, naime, znači vjerovati u Isusa Krista. Onaj tko vjeruje u Isusa Krista, on blaguje, hrani se kruhom s neba, s Isusom Kristom, njegovom riječju; ljubi njegovom ljubavlju i misli njegove misli; on se preporađa iznutra, u svojoj dubini postaje novi čovjek", kršćanin.

 

Vjera ili nevjera

Mnogi kršćani su u opasnosti da u Crkvi čak rade, imaju funkciju, ili dolaze redovito na nedjeljnu misu, mole, a da vjeru Crkve ni na koji način ne dijele ili ne žive. Vjera i nevjera se odavno miješaju i danas ponajviše na vidjelo izlazi tko se hrani živim kruhom s neba, Isusom Kristom, a tko se hrani sumnjim i nevjerom.

Ako se hranimo evanđeljem ili Krostovom riječju, evanđelje oblikuje naše misli, naše osjećaje, našu ljubav. Mi postajemo ono čime se hranimo, postajemo Krist, kršćanin. Istina još nismo Krist, ali smo ona beskrjna mogućnost: BITI KRIST, BITI KRŠĆANIN!. Uvjeren sam da ću to postati: jedno s njime, s Kristom, koji je kruh s neba.

 

Ostanimo u tišini

Dobro bi bilo ostati u tišini i razmisliti: 'Hranimo li se mi živim kruhom s neba koji je Isus Krist? Puštamo li da Isus Krist nas pretvara u sebe? Lako ćemo na ovaj način doći do odgovora: 'Zašto smo zadovoljni ili nezadovoljni svojim životom i svojim stavom prema Crkvi.' Ostanimo u tišini i dobro o svemu razmislimo!

Nek nam tekst iz današnjega drugoga čitanja u tome pomogne: "Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris."

 

Blagdan Isusova preobraženja

Nek nam u našem razmišljanju pomogne i blagdan Preobraženja Isusova na Taboru koji je bio u petak, 6. 08. kada je Isus primio čast i slavu od Boga Oca i kada mu je došao glas: ‘Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao. Njega slušajte!”’  Izdvojim četiri poruke ovoga blagdana i o njima razmislimo:

Prva je da sa strahopočitanjem punim vjere i klanjanja gledamo na Krista, vječnoga i neizmjernoga Kralja. Ovaj blagdan nas poziva: “Dođite, poklonimo se Višnjem kralju Slave!”

Druga je da u Isusovu preobraženju gledamo sliku i našega preobraženja, “kad on, Krist, iz zemlje uskrisi mrtve i ovo naše smrtno tijelo suobliči slavnome tijelu svome”.

Treća je poruka moralne prirode, a sastoji se u tom da u svjetlu Isusova preobraženja živimo i radimo i tako se neprestano nastojimo produhovljivati – voditi duhom – da gajimo nutarnji duhovni život te da se ne damo zarobiti samo materijalnim, sjetilnim i zemaljskim svijetom.

Četvrta je napokon poruka da budemo uvijek svjesni da mi vake nedjelje slavimo i sakramenat preobraženja; to jest Euharistiju ili svetu misu. U misnoj nam se žrtvi očituje i nalazi u našoj sredini preobraženi, proslavljeni Isus Krist, naš Gospodin, kojega u pričesti primamo i tako se hranimo kruhom s neba”.

 

Blagdan Gospina uznesenja

Pred nama je svetkovinu Gospina uznesenja koju ćemo proslaviti u nedjelju, 15. 08. i koja se uklapa u ovo nedjeljno razmišljanje o kruhu s neba. Marija svoje pouzdanje stavljaju u Boga i ona daje prostor njegovu djelovanju, njegovoj riječi i volji. Ona je službenica Božjoj riječi. Marija je velika upravo zato što ne želi veličati samu sebe, nego Boga. Ponizna je, jedina joj je želja biti službenica Božja (usp. Lk 1, 38.48).  Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo govori i o našoj blistavoj budućnosti koja nas čeka; ono nas ujedno snažno poziva da se više pouzdajemo u Boga, da slijedimo njegovu Riječ, da tražimo i činimo njegovu volju: to je put koji nas čini “blaženima” na našem ovozemaljskom putovanju i otvara nam vrata neba, kao što to čini i kruh koji blagujemo u svetoj misi.

Draga braćo i sestre, utecimo se Svetoj Djevici, neka ona bude zvijezda koja vodi naše korake ususret njezinom Sinu na našem putu te tako prispijemo nebeskoj slavi i nebeskoj vječnoj gozbi ljubavi i s Bogom i našim dragim pokojnima. Amen.

 

Raspored misa i obavijesti

Ne treba se prijavljivati

Nedjelja, 15. 08. 2021. (Velika Gospa)
- Basel,                     u  08.00 sati
- Basel,                     u 11.00 sati
- Liestal,                   u 13.00 sati