2. korizmena nedjelja
28. 02. 2021.

Pjesme:

Ulazna: Prosti moj, Bože: https://youtu.be/4Z1ODHPxBkM

Počinje se slavna muka: https://youtu.be/cabeRynmwU8

Pripjevni psalam: Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. https://youtu.be/YCdpc-3mgBE

Slava Tebi, Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

Prikazna: Sretnih li vas: https://youtu.be/1lPQY2dOAXQ

Bog oprosnik nam darova: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Pričest: Ja sam s vama: https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Ili Dušo Kristova: https://youtu.be/3sFfKPfL9yw        

Kraj: Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

Ili Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

Ili STALA MAJKA POD RASPELOM: https://youtu.be/kCsr5asNYec

 

Gospina poruka, 25.2.2021.

„Draga djeco! Bog mi je dopustio da i danas budem s vama, da vas pozovem na molitvu i post. Živite ovo vrijeme milosti i budite svjedoci nade, jer ponavljam vam, dječice, da se molitvom i postom i ratovi mogu suzbiti. Dječice, vjerujte i živite u vjeri i s vjerom ovo vrijeme milosti, a moje Bezgrješno srce ne ostavlja nikoga od vas u nemiru ako se meni utječe. Zagovaram vas pred Svevišnjim i molim za mir u vašim srcima i nadu za budućnost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

„Liebe Kinder! Gott hat mir erlaubt, auch heute bei euch zu sein, um euch zum Gebet und Fasten aufzurufen. Lebt diese Zeit der Gnade und seid Zeugen der Hoffnung, denn ich wiederhole euch, meine lieben Kinder, dass mit Gebet und Fasten auch Kriege abgewehrt werden können. Meine lieben Kinder, glaubt, und lebt im Glauben und mit dem Glauben diese Zeit der Gnade; und mein Unbeflecktes Herz lässt keinen von euch in Unfrieden, wenn er bei mir Zuflucht sucht. Vor dem Allerhöchsten halte ich Fürsprache für euch und bete für den Frieden in euren Herzen und Hoffnung für die Zukunft. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “

         

Misna čitanja

Prvo čitanje: Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18

 Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.

Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 116, 10.15-19     

Pripjev: Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih. https://youtu.be/YCdpc-3mgBE

Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima doma Gospodnjega,
posred tebe, Jeruzaleme!

 

Drugo čitanje: Rim 8, 31b-34

 Bog ni svog Sina nije poštedio.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?

Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

Riječ Gospodnja.

 

Slava Tebi, Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

 

Evanđelje: Mk 9, 2-10

Ovo je Sin moj ljubljeni.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna miso

Uzađimo s Isusom na brdo Tabor - na «goru molitve»

Draga braćo i sestre!

Ovu nedjelju, drugu korizmenu, naziva se nedjeljom Kristova preobraženja. Nakon što smo prošle nedjelje pozvani susresti se u pustinji sa Sotonom, s kušnjama koje nas prate, a najveća među njima je kušnja VJERNOSTI i POSLUŠNOSTI Bogu,  Isus sam nam je pokazao kako se suprostaviti zlu i svim životnim kušnjama i kako ih pobijediti upravo Božjom riječju i poslušnošću Božjoj riječi. Isus se u svim kušnjama pozvao na Sveto pismo, Božju riječ.

Nije se dovoljno samo suprostaviti Sotoni i grijehu

Korizmeno vrijeme nas uči da se nije dovoljno samo suprostavti Sotoni i kušnjama, nego da je nakon kušnji potrebno USPETI SE S ISUSOM NA GORU MOLITVE da bismo poput Ivana, Jakova i Petra promatrali na Isusovu licu SVJETLO BOŽJE SLAVE. Isus uzlazi s učenicima Petrom, Jakovom i Ivanom na visoku goru i ondje "preobrazi se pred njima" (Mk 9, 2), njegovo lice i njegova odjeća zablistaše blistavom svjetlošću, a kraj njega se pojaviše Mojsije i Ilija; a zatim je vrh gore obavio oblak, a iz njega se začu glas koji reče: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!" (Mk 9, 7). Ovdje susrećemo dvije stvarnosti: prvo - susrećeni SVJETLO i drugo – susrećemo BOŽJI GLAS. Božje svjetlo blista, sjaji na Isusovu licu i Očev glas svjedoči za Isusa da je On ljubljeni njegov Sin i zapovijeda da ga se sluša.

Učenici nisu dugo razumjeli Isusov put

Ovaj događaj i misterij Isusova preobraženja ne smije se odvajati od onoga kroz što je Isus prolazio, a prošao je pustinju, susret sa Sotonom i kušnjama. Događaj preobraženja odlučno ističe i cilj Isusova poslanja: Spaisti čovječanstvo od grijeha. On se već odlučno zaputio prema ispunjenju svoga poslanja, prema Jeruzalemu, dobro znajući da će, kako bi prispio uskrsnuću, morati proći kroz muku i smrt križa. O tome je govorio otvoreno učenicima koji to nisu mogli razumjeti ni shvatiti, štoviše, odbacili su takav razvoj stvari, jer nisu razmišljali po Božjem, već po ljudskom (usp. Mt 16, 23). Odgovarali su Isusa od toga puta. Tako Petar ga uzima nasamo i kaže mu : Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko! (Mt 16,23).

Isusovo preobraženje postaje nutarnje svjetlo učenicima

Zato Isus vodi sa sobom trojicu od njih na goru i objavljuje svoju božansku slavu, sjaj Istine i Ljubavi. Isus želi da to svjetlo obasja i prosvjetljuje njihova srca kada budu prolazili kroz gustu tamu njegove muke i smrti, kada sablazan križa bude za njih nepodnošljiv. Bog je svjetlo i Isus želi darivati svojim najbližim prijateljima iskustvo toga svjetla, koje stanuje u njemu. Tako, nakon toga događaja, on će postati NUTARNJE SVJETLO svojim učenicima koje će ih ŠTITITI od nasrtaja TAME GRIJEHA. I u najtamnijoj noći, Isus je svjetiljka koja se nikada ne gasi. Sveti Augustin je to ovako definirao : "Ono što je za tjelesne oči Sunce koje vidimo, to je [Krist] za oči srca" (Sv. Augustin, Govori 78, 2).

Uzlazimo svaki dan s Isusom na "brdo molitve"

Draga braćo i sestre, svi mi trebamo nutarnje svjetlo da svladamo životne kušnje. To svjetlo je došlo od Boga na ovaj svijet i zove se Isus Krist. Uzađimo i uzlazimo s Isusom na goru molitve i, promatrajući njegovo lice puno ljubavi i istine, TMINE ĆE BITI RASPRŠENE, kao što je Abraham doživio. Najpotrebnija nam je danas vjera.

Bog svoga Sina ne poštedje...

Poput Abrahama i sam Bog daruje i žrtvuje svoga ljubljenog Sina za naše spasenje. Ako nam je darovao svoga ljubljenoga Sina, kako na monda s njim neće sve darovati. Sve nam je darovao... „Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?“

Tražimo lice Božje

Moje mi srce govori. „Traži lice njegovo! Lice Božje! Da lice tvoje, Gospodne, ja tražim, ne skrivaj lica svojega od mene.“ Očistimo pogled duše i radujmo se već danas s gledanja Božjeg lica...

Povucimo se u molitvu

Druga korizmena nedjelja nas poziva da se više povučemo u molitvu u kojoj će se i naš um i volja potpuno posvetiti Bogu i Božjoj riječi razmatrajući Kristova otajstva muke i uskrsnuća. Isusovo preobraženje je bilo i molitveno iskustvo. Molitva, naime, dostiže svoj vrhunac i zato postaje izvor nutarnjeg svjetla, kada čovjekov duh prione uz Božji Duh i njihove se volje stope tako da gotovo postanu jedno. Zajedno s postom i djelima ljubavi, molitva je oslonac našega duhovnog života.

Preispitajmo svoj život

Draga braćo i sestre, pozivam vas da pronađete u ovom korizmenom vremenu više vremena za tišinu, po mogućnosti i  za povlačenje u osamu, kako biste preispitali svoj život u svjetlu nauma ljubavi nebeskoga Oca. Pustite neka vas u tome intenzivnijem osluškivanju Boga vodi Djevica Marija, učiteljica i uzor molitve. Ona ni u gustoj tami Kristove muke nije izgubila svjetlo božanskog Sina, već ga je čuvala u svojoj duši.

Molimo Blaženu Mariju Djevicu da nam pomogne doživjeti u korizmi da nije dovoljno odreći se grijeha, nego da je potrebno pustiti da se u našim srcima nastani svjetlo koje je Isus i da svaki dan slušamo Očev glas koji nam jasno kaže kako je potreno Isusa nasljedovati, čuti i slušati. Amen.