2. USKRSNA NEDJELJA,
11. 04. 2021.

Nedjelja Božjeg milosđa
Sonntag der Barmherzigkeit

Pjesme za misu

Uskrsnu Isus doista: https://youtu.be/77sLN4CpVt8

GOSPODIN SLAVNO USKRSNU: https://youtu.be/EAEe6ubcmk0

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu… https://youtu.be/JsPEIPy8KHk

Aleluja (Tražite najprije): https://youtu.be/ZWLH09If6kc

Umjesto aleluja: Ovo je dan: https://youtu.be/qstKt0ntjEo

Prinos darova: DAROVE KRUHA I VINA: https://youtu.be/FVLgSug58Nk

Prinosna: Prinosimo kruh: https://youtu.be/Al33oSf2F7M

Klanjam ti se smjerno: https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Pričest: Moj Isuse: https://youtu.be/u0OSXjeaUqs

Pričest: Uzmite, jedite: youtu.be/BKdRaPZfmlo

Za kraj: ISUS JE USKRSNUO: https://youtu.be/MpQb5nJk1-I

Za kraj. Kraljice Neba: https://youtu.be/cC-vYx99vmw

 

Prvo čitanje: Dj 4, 32-35

Jedno srce i jedna duša.

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu,
jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
https://youtu.be/JsPEIPy8KHk

Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

 

Drugo čitanje: 1Iv 5, 1-6

Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 20, 29

Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin: blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.

 

Evanđelje: Iv 20, 19-31

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Život je naš „skriven“ u Kristu!
Prijeđimo iz sebe ka Uskrslome Kristu!

 

Dragi vjernici,

pred nama je NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA (Sonntag der Barmherzigkeit), koja se slavi  u nedjelju nakon Uskrsa. Papa Ivan Pavao II. je 30. travnja 2000. proglasio SVETKOVINU BOŽJEG MILOSRĐA za cijelu Rimokatoličku Crkvu. Bilo je to u godini Velikoga jubileja i na dan kanonizacije svete Faustine, poljske redovnice koja je u viđenjima primala upute od Gospodina.

Čovječanstvo neće nikako naći mira dokle god se ne obrati izvoru mojeg milosrđa.

Iz Dnevnika sv. Faustine Kowalske u kojEM ona opisuje kako ju je Gospodin poučio o svom Božjem milosrđu čitamo: Jednom sam čula riječi: „Moja kćeri, objavljuj cijelom svijetu moje neshvatljivo milosrđe. Ja želim da svetkovina milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima. Toga dana otvorena je nutrina mojeg milosrđa. Ona duša, koja se ispovijedi i primi sv. pričest dobiva savršeni oprost od krivnja i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se nijedna duša ne boji približiti se Meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skrlet, moje milosrđe tako je veliko, da ga u cijeloj vječnosti ne može proniknuti nijedan razum, ni ljudski niti anđeoski. Sve, što postoji, dolazi iz nutrine moga milosrđa. Svaka duša razmišljat će cijelu vječnost o mojoj ljubavi i o mojem milosrđu. Svetkovina milosrđa proizašla je iz moje nutrine. Ja želim da se ona svečano proslavi na prvu nedjelju po Uskrsu. Čovječanstvo neće nikako naći mira dokle god se ne obrati izvoru mojeg milosrđa.“ (699)

- Isus je rekao sestri Faustini kako mnoge duše propadaju, unatoč njegovoj pregorkoj muci i smrti na križu, i zato im pruža zadnju mogućnost spasenja: SVOJE MILOSRĐE (BARMHERZIGKEIT) i krunicu Božjeg Milosrđa (Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes).

- Ovom molitvom sve možeš izmoliti što god se slaže s Božjom voljom.

- Tko god je bude molio ovu krunicu doživjet će u svom smrtnom času Božje veliko Milosrđe i blaženu smrt.

 

Draga braćo i sestre,

još uvijek smo ispunjeni duhovnom radošću što je srcu vjernika donosi svečano slavlje Uskrsa. Krist je uskrsnuo! Tom otajstvu Crkva posvećuje, ne samo jedan dan, nego pedeset dana, to jest čitavo ovo uskrsno vrijeme do Duhova. K tome od nedjelje Uskrs do današnje nedjelje, je Uskrsna osmina ili osam dana u kojima se stalno čitaju različiti evanđeoski izvještaji o Uskrsnuću.

 

Sumnjivi Toma

Tako je i danas, osmi dan, Uskrsloga susreće sumnjivi Toma koji nije bio u Dvorani posljednje večere kada se prvi put Uskrsli Krist ukazao učenicima i koji su prenijeli Tomi: „Dođe Isus, stane u sredinu i reče im: „Mir vama!“  To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: „Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.“ o rekavši, dahne u njih i kaže im: „Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“

- Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu, dakle, drugi učenici: „Vidjeli smo Gospodina!“ On im dovrati: „Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.“

 

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena,a Isus dođe, stade u sredinu i reče. „Mir vama!“  Zatim će Tomi: „Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku svoju i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.“  Odgovori mu Toma: „Gospodin moj i Bog moj!“

 

„Gospodin moj i Bog moj!“

Zaključak je jedan i jednostavan: Vjera u Uskrsloga Krista se rađa, ne iz prihvaćanja nekog nauka ili tuđih izvještaja o susretu s Isusom, nego VJERA SE RAĐA iz OSOBNOG SUSRETA SA ŽIVIM ISUSOM KRISTOM, Kristom umrlim i uskrslim. Samo nakon osobnog susreta s Uskrslim Kristom može se iskustveno odgovoriti kao i Toma: Gospodin MOJ i Bog moj. Inače sve ostaje nepoznato.

 

Obnovimo danas svoju osobnu vjeru

- U apostolu Tomi možemo prepoznati svoje sumnje i nesigurnosti, strahove i razočaranja kao i mnogih drugih današnjih kršćana.

Svatko od nas može se naći kušan Tominom nevjerom gledajući boli, zla, nepravde, smrti, bolesti, glad u današnjem svijetu - i sve to stavlja na tešku kušnju našu vjeru.

Zato nam Tomina nevjera može biti korisna, jer nam pomaže da pročistimo u sebi svako lažno poimanje Boga i tako u susretu s Uskrslim dođemo do istinskog Božjeg lika. Bog je moj onakav kakav je Isus Krist.

Ovi dani, uskrsni dani, pozivaju nas da spoznamo dublji i autentičniji smiao vjere koja se pročišćava u vatri uskrsnog događaja. Tako se dolazi do vjere koja se ne hrani ljudskim idejama, nego koja se hrani Božjom Riječi, živim Kristom i njegovom prisutnošću u svetoj misi.

 

Uskrsli Krist živi u Crkvi

- Vjera, što su je kroz povijest prenijeli Apostoli i nasljednici apostola se nastavlja, jer uskrsli Krist više ne umire. On je tu! On živi od početka u Crkvi i želi ju voditi prema dovršenju svoga vječnoga nauma spasenja.

Zato se Crkva treba duhovno hraniti s „dvo-strukog stola“: Isus joj tumači Božju riječ i Isus joj “lomi kruh“ - i sve se to događa u svetoj misi.

Tek tako se Crkva (kršćanin) obnavlja iz dana u dan u vjeri, nadi i ljubavi.

 

Bog Isusa Krista DOSTOJAN JE VJERE

Toma je od Gospodina primio, a potom i prenio Crkvi, dar vjere kušane mukom i smrću Isusovom, te potvrđene osobnim susretom s Uskrslim. Tomina vjera se iznova rodila u dodiru s ranama koje Uskrsli nije sakrio, nego ih je pokazao i nastavlja ih pokazivati i danas u patnjama i trpljenjima svakog ljudskog bića. Bog Isusa Krista je dostojan vjere i povjerenja..

 

Nedjelja MILOSRĐA

- Isus nije uklonio patnju i zlo iz svijeta, nego je BAHATOSTI i OHOLOSTI ZLA suprostavio svoju svemoguću Ljubav i MILOSRĐE.
Ostavio nam je prvo LJUBAV KOJA JE JAČA OD SMRTI: „Zapovijed vam novu dajem; ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Iv.13.34-35).

MILOSRĐE NJEGOVO je veće nego sve naše krivice i grijesi:„Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac“ (Iv 12,26).

 

Život je naš u Kristu! Poziv za sve nas glasi:

„Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi“ (Kol 3, 1-4).

- Po zagovoru Djevice Marije, molimo da svaki kršćanin i svaka zajednica prožive iskustvo učenika Tome i ponovno otkriju milost žive vjere u susretu s Uskrslim.

Raspored misa za iduću nejelju:

Petak, 16. 04. 2021. u 19.00 s.
Misa za sve one koji rade u bolnici i slično
i koji ne mogu dolaziti nedjeljom...

Nedjelja, 18. 04. 2021.

- Basel, u        8.00 sati
- Basel, u        9.00 sati
- Basel, u       10.00 sati
- Basel, u       11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati
- Liestal, u     14.00 sati