22. nedjelja kroz godinu B - 29. 08. 2021.


Misna čitanja

Prvo čitanje: Pnz 4, 1-2.6-8 

Ništa ne nadodajite onome što vam zapovijedam ... vršite zapovijedi Gospodnje!

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ’Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji danas stavljam pred vas?«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 15, 2-4ab.5ab

Pripjev:Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome? https://youtu.be/JWQaAG8jaiU

Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

 

Drugo čitanje: Jak 1, 17-18.21b-22.27

Budite vršitelji riječi!

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.

Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Jak 1,8

Po svom naumu on nas porodi riječju istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.

 

Evanđelje: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«

Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom:

EvangeliumMk 7, 1–8.14–15.21–23

Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen.
Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben; so halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln.
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesája hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen.
Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage! Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft.

All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein.

 

Duhovna misao

Opasnost od „pretvaranja“ i zavaravanja u životu

 

"Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe"

 

Sveti Augustin, kojega je Crkva jučer slavila kaže: «Ono što želite zapaliti u drugima mora gorjeti u vama!“ Otvorimo svoja srca Gospodinu Isusu Kristu kako bismo bili ispunjeni njegovom gorućom i plamtećom ljubavlju.

Dragi vjernici,

Većina pojedinaca - čak i vjernika - misli da će svoj život promjeniti, ako promijene radno mjesto, posao, ako se nađu bogatijeg partnera, ako imadnu više novca i slično... U svemu tome najčešće se dogodi da se moraju pretvarati ili glumiti dobrotu, ljubav, vjeru, a ne žele zaviriti u svoje srce i vidjeti što se događa u njemu.

Sve možeš promijeniti, ali ako ne promijeniš srce, ništa se neće u tvome životu promijeniti. To je slika slijepca koji sve to može imati, ali ostaje mu nepromijenjen glavni problem: on i dalje ne vidi.
Promijenimo danas naša srca. Nema života bez promjene srca. A kako možemo srce promijeniti? Moleći. Uživajući u Božjoj riječi. Puštajući kroz molitvu da se u tvome srcu razlije i razlijeva Božja riječ i ljubav.
Isusove riječi u današnjem Evanđelju upućene protiv pismoznanaca i farizeja moraju i nas potaknuti na razmišljanje o našem srcu. Isus ponavlja riječi proroka Izaije: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske" (Mk 7, 6-7; usp. Iz 29, 13). A zatim zaključuje: "Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske" (Mk 7, 8).

 

Pobožni Izraelac je uživao u pravilima Božjim

Ovako moli pobožni Izraelac: "Uživat ću u pravilima tvojim, / riječi tvojih neću zaboravit. (…) Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam" (Ps 119, 16.35).
U prvom čitanju ove nedjelje na vidjelo izbija tema Božjeg zakona, bitna sastojnica židovske religiije. Mojsije reče narodu: »Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost“ (Pnz 4, 1).

Zato se u Bibliji zakon ne gleda kao neki teret, breme i ograničenje koje čovjeka opterećuje, nego kao najdragocjeniji Božji dar i zajedništvo s čovjekom kojega Bog ljubi. U Starome zavjetu je Mojsije taj koji u Božje ime prenosi zakon narodu. Zato je molio pobožni Izraelac: "Uživat ću u pravilima tvojim, / riječi tvojih neću zaboravit. (…) Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam" (Ps 119, 16.35).

 

I evo problema za Izraelski narod: Božji zakon su pretvorili u nešto "izvanjsko"

I evo problema: kada se Izraelski narod nastanio u obećanoj zemlji i bio čuvar zakona našao se u iskušenju i napasti da svoju sigurnost i svoju radost stavi u nešto što više nije Gospodinov zakon. Naime, Izraelski narod se sve više udaljavao od izvršenja Božjega zakona, svoju sigurnost stavljao u dobra koja je stjecao, u moć, u druga i tuđa 'božanstva' koja su zapravo isprazna, koja su idoli. Božji je zakon, zacijelo, opstao, ali Izraelcima nije više bio nešto najvažnije, nije više bio pravilo života. Božji zakon su pretvorili se u nešto izvanjsko, kao u neko ruho i pokrivač,dok su u svakodnevnom životu slijedili druge putove, druga pravila, tuđa božanstva, često sebične pojedinačne i grupne interese. I tako njihova religija gubi svoj izvorni smisao i snagu, a smisao zakona je bio: živjeti u poslušnosti i slušanju Boga i u vršenju nejgove volje, i tako živjeti dobro, u pravoj slobodi, a ne vjeru svesti na prakticiranje sporednih običaja, koji umiruju čovjekovu savijest i mišljenje kako je takav čovjek u dobrim odnosima s Bogom. A to je velika opasnost svake religije, a ne samo tadašnje židovske religije s kojom se Isus susreo u svome životu, ali taj isti problem, nažalost, može se vidjeti također i danas u kršćanstvu. Zato Isusove riječi u današnjem Evanđelju upućene protiv pismoznanaca i farizeja moraju i nas potaknuti na razmišljanje. Isus ponavlja riječi proroka Izaije: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske" (Mk 7, 6-7; usp. Iz 29, 13). A zatim zaključuje: "Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske" (Mk 7, 8).

 

Ništa ne nadodajite onome što vam zapovijedam! Vršite zapovijedi Gospodina Boga svojega!

Draga braćo i sestre, kada povežemo današnja misna čitanja vidjet ćemo da prvo čitanje iz Knjige Ponovljenog zakona ističe: »Niti što nadodajite onomu što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem.«

Evanđelje ističe Isusove riječi: „Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Farizejima i pismoznancima, koji prigovaraju Isusu da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku, mnoštvu koje ga je slušalo reče: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«

Apostol Jakov, u svojoj poslanici, upozorava na opasnost lažne religioznosti. On piše kršćanima: "Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe" (Jak 1, 22).

 

Samovolja i neposlušnost Bogu i Božjim zapovijedima

Ovdje se radi, u sva tri čitanja, o jednom zajedničkom i velikom problemu nas ljudi, također i nas vjernika. O čemu se radi? Radi se o našoj samovolji i neposlušnosti Bogu i Božjoj riječi, a neposlušnost se očituje u našoj spremnosti dodavanja ili oduzimanja od Božjeg zakona i od Božje riječi.

Neposlušne osobe ne žele prihvatiti Isusa Krista, njegovu riječ i ljubav, nego uvijek moraju »dodavati« nešto svoje, neka svoja tumačenja, značenja, ili pak »oduzimati« Isusu i njegovoj riječi. Kako se kaže, uvijek ima pametnjakovića koji moraju ‘pametovati’ o vjeri, uvijek nešto dodavati, oduzimati... Neki bi stalno nešto novo dodavali ili oduzimali. To je čisti nedostatak ljubavi prema Bogu i drugome čovjeku, ali i prema samom sebi. Najčešće takve osobe žele pobjeći od samoga sebe, od svojega srca. Ne žele poraditi na svojem srcu. Ne želi očistiti srce. Božje zapovijedi, njegove uredbe imaju upravo tu nakanu: čovjekovo srce postaviti u pitanje, potaknuti nas na ozbiljnost očišćenja od zala koja se u njemu rađaju i koja se iz naših srca šire u svijet. Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«

Potrebno je naučiti se prihvatiti Isusa Krista i njegovu riječ bez ‘pametovanja’, bez nadodavanja i bez oduzimanja, i u poslušnosti i u ljubavi prema Bogu.

 

Poučna priča o molitvi

Bio jednom jedan mladić koji je danima, tjednima i mjesecima molio i učio moliti. Što je više molio to je bio nezadovoljniji svojom molitvom. Potpuno razočaran, odlučio je prestati moliti.

U međuvremenu je čuo za jednog mudraca i velikog molitelja koji je bio u pustinji. Mladić je odlučio posjetit mudraca i pokušati posljednji put pronaći odgovor na pitanje kako se treba moliti.
Krenuo je na put, pronašao mudraca i upitao ga: Veliki učitelju! ja bih želio da me naučite pravoj molitvi, da osjetim korist od molitve? - Starac mu odgovori: „Vidiš li ono prljavo rešeto (das Sieb) tamo?“

“Da”, odgovori mladić. „Uzmi rešeto i iz rijeke donesi vode u njemu.“ Mladić je uzeo rešeto, otišao sto metara do rijeke i zagrabio vodu. Čim je rešeto izvukao iz rijeke, sva voda bi iscurila. Vratio se starcu s praznim rešetom. Kad ga je ugledao, starac mu je rekao da opet ide na rijeku i zahvati vode. Tako je mladić išao nekoliko puta na rijeku. Na kraju mu je dosadilo, pa je upitao starca: “Zašto me mučiš da radim besmisleni posao, kad se voda u rašetu ne može zadržati i nositi?“ Starac mu je odgovorio: „Sine moj, isto je s molitvom. Ti zaista nisi donio ni jednu kap vode, ali je rešeto, koje je bilo prljavo, sada čisto. Tebi se samo čini da od molitve nemaš koristi i da u tebi ništa molitva ne čini. Molitva te pročišćava, iako ti to ne osjećaš, isto kao što voda iz rijeke čisti ovo rešeto.” (Izvor: novizivot.net)

 

Tko mene ne ljubi riječi mojih ne čuva!

Isus reće svojim učenicima: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla“ (Iv 14, 21-22).

„Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo povjerljivo, zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao. 1 Iv 3,21-24)

Apostol Jakov nas u svojoj poslanici danas upozorava na opasnost lažne religioznosti. On piše kršćanima: "Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe" (Jak 1, 22).

Neka nam Djevica Marija pomogne da otvorena i iskrena srca slušamo i vršimo Božju riječ, da bi se ona nastanila u našem srcu i svakoga dana upravljala naše misli, naše odluke i naša djela! Amen.

 

Raspored misa i obavijesti

Ne treba se prijavljivati

Petak, 03. 09. 2021. je pobožnost Prvih petaka s očetkom u 19.00 sati

Nedjelja, 05. 09. 2021.
- Basel,      u 09.30 sati (umjesto u 8.00 sati)
- Basel,      u 11.00 sati
- Liestal,    u 13.30 sati

- U nedjelju, (05. 09) mise u Baselu su u 09.30 sati (umjesto u 8.00 sati) i u 11.00 sati.
- U Liestalu je samo sada u nedjelju misa u 13.30 sati, jer Švicarci imaju Prvu pričest.

Čišćenje crkve je u subotu, 04. 09. 2021. u 9.30 sati.
Čisti I. grupa koju predvodi gospodin Ivo Topić i on će se javiti članovima I. grupe.   

Obavijest za vjeronauk Prvopričesnika
U subotu, 04. 09. bit će vjeronauk za pvopričesnike u Baselu, u crkvi st. Michaelkirche u 10.00 sati.
Molim sve roditelje da dođu s prvopričesnicima. Prva pričest je predviđena za subotu, 14. 05 2022. godine.

Obavijest o Krizmi 2022. godine
Dragi vjernici, sami znate da nas je korona zaustavila u mnogo čemu, a posebno u slavlju svetih misa i drugih sakramenata kao i u blagoslovu obitelji... Krizmu sam predvidio oko sredine 6. mjeseca iduće 2022. godine. Uz krizmanike prošle generacije koji su se već pripremali, mogu se PRIJAVITI DJECA KOJA SU SADA UPISALA 8. razred i starija djeca, jer djeca mlađa od njih su zbilja još nespremna za ozbiljan rad s njima.
Prijavnice imate na dnu crkve.

Obavijest o Hrvatskoj nastavi
Raspored Hrvatske nastave

BASEL - UTORKOM - Schulhaus BRUNNMAT, Ingelsteinweg 6, 4053 Basel (Gundeldingen)
1. – 4. razred: 16.30 - 18.00 i 5. -  8. razred: 18.00 – 19.30 sati

BASEL - SRIJEDOM Sekundarschule WASGENRING,  Blotzheimerstrasse 80, - 4055 Basel
1. – 4. razred: 13.30 – 15.00  i 5. – 8. razred: 15.00 – 16.30 sati

LIESTAL - ČETVRTKOM Schulhaus ROTACKER,  Widmannstr. 5, - 4410 Liestal
1. – 4. razred: 16.00 – 17.30 i 5. – 8. razred: 17.30 – 19.00 sati

Hrvatska nastava započinje ove školske godine 2021./2022. u ponedjeljak, 06. 09. 2021. godine.

Učiteljica je: gospođa Mija Rajić -  kojoj se možete također obratiti za sve daljnje potrebne informacije o Hrvatskoj nastavi na broj natela: 078 233 97 02.