23. nedjelja kroz godinu B - 05. 09. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Uši će se gluhih otvoriti, njemákov će jezik klicati.

Čitanje Knjige proroka Izaije

„Recite preplašenim srcima: „Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!“ Sljepačke će oči tada progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno - izvori.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  146 - Hvali, dušo moja, Gospodina!  https://youtu.be/h8sL5E8rbvg

- On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

- Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara,
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

- Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena

 

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Nije li Bog izabrao siromahe baštinicima Kraljevstva?

Čitanje Poslanice svetog Jakova apostola

Braćo moja!

Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći, i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: „Ti lijepo ovdje sjedni!“, a siraomahu reknete: „Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!“, niste li u sebi pristrano sudili - te postali suci što naopako sude? Čujte braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

Riječ Gospodnja

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 10,27

Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu.

 

 

Evanđelje: Mk 7,31-37

Gluhima daje cuti, nijemima govoriti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.

Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.

On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.

Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: „Effata!“ - to će reći: „Otvori se!“

I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovjetno.

A Isus im zabrani da nikom ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!“

Riječ Gospodnja

 

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium:   Mk 7, 31 - 37

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus

In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie: Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!
- Lob sei dir Christus!

 

Duhovna misao

Draga braćo i sestre!

Prošle nedjelje završili smo naše razmišljanje o evanđelju riječima i molitvom svetog Augustina: „Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott, was du mir bist! Sag zu meiner Seele: Dein Heil bin ich! Sag es so, dass ich es höre!" (Milosrdni, o moj Bože, reci mi što si ti meni. Reci mojoj duši: "Ja sam tvoje spasenje." Reci mi to tako da to (dobro) čujem).

Isusove riječi u prošlonedjeljnom Evanđelju bile su upućene protiv pismoznanaca i farizeja:„Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.Danas ćemo razmišljati na temu:„Isus je došao otvoriti (izliječiti) čovjekovo srce“.

 

Isus je došao "otvoriti" čovjekovo srce

Draga braćo i sestre!

U središtu današnjeg Evanđelja (Mk 7, 31-37) je jedna kratka, ali veoma važna riječ. Ta riječ - u svom dubokom značenju - sažima čitavu Kristovu poruku i djelo, odnosno poslanje. Evanđelist Marko prenosi ju na jeziku na kojem ju je Isus izgovorio. Ta je riječ "effatà" a znači "otvori se". Ona je smještena u određeni kontekst. Isus je prolazio kroz krajeve zvane "dekapolski", između tirske obale i Sidona i Galileje; krajeve dakle u kojima nisu živjeli Židovi. Donesoše mu nekog gluhog mucavca da ga ozdravi. Isus ga uze na stranu, dotače mu uši i jezik a zatim, podigavši oči k nebu, duboko uzdahne te reče: "Effatà" što znači upravo "otvori se". I taj čovjek odmah poče čuti i razgovijetno govoriti (usp. Mk 7, 35). Taj se gluhi mucavac, zahvaljujući Isusovom zahvatu, "otvorio" polazeći od slušnih i govornih organa, što je zahvatilo čitavu njegovu osobu, njegov život, njegovo srce.


Isus je došao "otvoriti" čovjekovo srce

Ali svima nam je poznato da čovjekova zatvorenost, njegova izoliranost, ne ovisi samo o osjetilnim organima. Postoji jedna teža nutarnja zatvorenost, koja se tiče duboke srži osobe, onoga što se u Bibliji naziva "srce". Upravo to je ono što je Isus došao "otvoriti", osloboditi, da nas učini ili ozdravi živjeti u punini odnos s Bogom i drugima. Eto zašto sam rekao da ta mala riječ, "effatà - otvori se" - sažima u sebi čitavo Kristovo poslanje. On se utjelovio da čovjek, kojeg je grijeh učinio gluhim i nijemim, postane ponovno ozdravljen i sposoban slušati Božji glas, glas Ljubavi koja govori njegovu srcu i tako nauči ponovno govoriti ili zboriti jezik ljubav, komunicirati s Bogom i drugima. Zbog toga su riječ i gesta "effatà" uključeni u obred krštenja, kao jedan od znakova koji objašnjavaju njegovo značenje: svećenik, dotičući usta i uši novokrštenika, kaže: "effatà", moleći da uzmogne uskoro slušati Božju riječ i ispovijedati vjeru.

 

Zamisli da si Ti gluhonijemi čovjek koji se sureo s Isusom Kristom i u jednoj tišini prođe ove donje točke razmišljanja

Susret u četiri oka s Isusom Kristom

Isus želi da se ozdravljenje gluhonijemoga odigra „nasamo od mnoštva“: «Isus ga uze nastranu». Isus i gluhonijemi čovjek su se našli nasamo, oči u oči. To je morao biti jedinstven trnutak, odnos i bliskost.

Poruka za nas:Bitan je i odlučujući za svakog kršćanina susret s Isusom - „oči u oči“. Zato i mi, poput gluhonijemoga čovjeka, moramo dopustiti Gospodinu Isusu Kristu da nas s vremena na vrijeme „uzme na stranu“, odvoji od mnoštva, uvede u tišinu kako bi nam On sam mogao „otvoriti uši“ za Božju riječ i za život svakodnevni. To su blagoslovljeni i jedinstveni trenutci za naš život; to je bliski suret s Isusom nasamo koji se ne može doživjeti u svakodnevnoj buci i strci. Sveti Augustin kaže: "Tamo gdje raste Božja riječ, ljudske riječi postaju sve manje."

Poslušaj pjesmu: "Dođi, Isuse, pogledaj me:https://youtu.be/VwfWQIMqzN0

 

Isus dotiče mjesta njegove bolesti

Odluka da Isus odvede bolesnika na stranu omogućuje da se u trenutku ozdravljenja Isus i gluhi mucavac nađu sami u četiri oka, da se među njima stvori bliskost, jedinstven i nezaboravan susret. Evanđelist naglašava kako Isus kod ozdravljenja bolesniku iskazuje veliku pažnju: koristi vlastite prste i pljuvačku, dotiče bolesnikove uši i jezik, mjesta njegove bolesti, na maternjem jeziku poziva bolesnika: „Effata!“ - što znači  „Otvori se!“ Gluhonijemi čovjek, koji je prije susreta s Isusom Kristom bio potpuno zatvoren, izoliran, kome je komunicirati i razgovarati bilo nešto iznimno teško, sada se potpuno otvorio Isusu. Sada razgovjetno čuje i govori. Ovaj događaj je jedinstven po svim tim Isusovim gestama i riječima.

Poruka za nas: Osobni susret s Isusom Kristom omogućit će i tebi čuti Isusa kako ti govori, kako ti kaže da nije došao suditi te, nego spasiti od grijeha i kako stavlja svoje ruke u tvoje rane, mjesta tvoje bolesti. Poziva te: «Otvori se potpuno, otvori svoje srce i prepusti se Božjoj ljubavi, ljubavi moga i tvoga Oca, koji te ljubi i prati.

Poslušaj pjesmu: «Da Te samo dotaknem»:https://youtu.be/m03bgFedMYg

 

«Effata» - Otvori se!

Isus ga uze na stranu, dotače mu uši i jezik, a zatim, podigavši oči k nebu, duboko uzdahne te reče: "Effatà" što znači upravo "otvori se". Sada „Isus podiže oči k nebu“! Isus je dobro znao, zato i podiže oči k nebu, da je bolest gluhonijemoga duboko povezana s njegovim odnosom s Bogom. Njegov duhovni odnos s Bogom i Božjom riječju je i gluh i nijem. Odnos ne postoji. Isusovo upravljanje pogleda u nebo i molitva nebeskom Ocu potvrđuju da je prvi korak ozdravljenja vraćanje k Bogu i ponovno zajedništvo s Bogom i to po Isusu Kristu kao što se ovdje i događa. Nije slučajno da komentar, koji su dali ljudi nakon čuda, podsjeća na ocjenu stvaranja na početku Knjige Postanka: "Dobro je sve učinio!" (Mk 7, 37).

Poruka za nas:Ova mala riječ izgovorena na Isusovu materinjskom jeziku: «EFFATA« u sebi nosi i sažima cijelokupno Isusovo poslanje. Isus se utjelovio (postao čovjekom) da čovjeka, čovjeka kojeg je grijeh učinio duhovno gluhim i nijemim za Boga i Božju riječ, ponovno privede u dom svoga Oca; da čovjeka ponovno osposobi čuti i slušati Božji glas, glas Ljubavi, koji govori njegovu srcu.

Poslušaj pjesmu: «Isuse, vjerujem!»: https://youtu.be/DKRSsHTa4sc

 

Isus je došao "otvoriti" čovjekovo srce

Čovjekovu zatvorenost i izoliranost ne stvaraju samo osjetilni, slušni organi (uši i jezik), nego u najvećoj mjeri to čini njegovo «srce». Upravo je i Isus došao "otvoriti", osloboditi, čovjekovo srce, jer je grijeh čovjekovo srce učinio gluhim i nijemim, na prvom mjestu za Božju riječ i Božji glas, onda paralelno i za drugog čovjeka.

Poruka za nas: Nikada ne smijemo zaboraviti da odnos s čovjekom, vodi nas prema odnosu s Bogom, i obratno, odnos s Bogom nas iznova vodi odnosu s bližnjim. Otkrivamo da duboka veza između Božje ljubavi i i ljubavi prema bližnjemu je nerazdvojiva i ona mora ući i u našu molitvu. Isus nas osposobljava, «ozdravlja» da budemo sposobni za sve intenzivniju molitvu, da bismo ojačali svoj osobni odnos s Bogom Ocem i bili velikodušni prema onima koji su nam blizu i osjetili kako je lijepo što smo "sinovi u Sinu" zajedno s brojnom braćom i sestrama.

Poslušaj pjesmu: «Srce predajem Ti» https://youtu.be/YgXeUbAuXHQ

 

Središnja točka i poruka ozdravljenja gluhonijemoga

Središnja točka i poruka ozdravljenja gluhonijemoga je: Nitko od nas ne može izliječiti svoju duhovnu gluhoću i nijemost prema Bogu bez Isusa Krista, bez živog susreta s Isusom Kristom. Može se slobodno reći da je Isus došao «donijeti svima nama Boga». Isus nas želi privesti vjeri, potpunom pouzdanju u Boga i u njegovu volju i želi nam pokazati da je Bog onaj koji je toliko ljubio čovjeka i svijet, da je poslao svoga Sina Jedinorođenca (usp. Iv 3, 16) da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da «ima» Život vječni. Živoga Boga; Boga koji je spreman preokrenuti svaku ljudsku situaciju, ljudski gledano bezizlaznu situaciju, u dobro.

Zato je za nas najvažnije znati: Isus nam je donio Boga. U Isusu vidimo njegovo lice; njegovu ljubav. U Isusu imamo put, pripravljen put, koji nas vodi u dom Nebeskoga Oca. Za kakve mi sve potrebe molimo, a zaboravljamo da nam je darovan Darovatelj svih duhovnih darova, a Darovatelj je vrijedniji od bilo kojega udijeljenoga dara za koji se molimo. Tko je primio Darovatelja ima i sve njegove darove. Najveći dar koji nam se može dati jest upravo Božje prijateljstvo, njegova prisutnost, njegova ljubav. On je dragocjeno blago koje moramo uvijek tražiti i čuvati.

Poruk za nas:  Kod našega krštenja svećenik je, dotičući naše uši i usne, molio: «Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluh i nijemima govor, udijelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Oca.» Molimo s prorkom Izaijom:"Svako jutro Gospodin mi uho budi da ga slušam kao njegov učenik" (Iz 50,4),.

Poslušaj pjesmu: «Rijeke žive vode, potecite“: https://youtu.be/AxB8Fq2-8Rk

 

Čežnja za Bogom upisana je u čovjekovo srce

Draga braćo i sestre, čovjek nosi u sebi tajanstvenu čežnju za Bogom. Čežnja za Bogom upisana je u čovjekovo srce, jer je od Boga i za Boga čovjek stvoren. Bog nikada ne prestaje čovjeka privlačiti sebi. Samo u Bogu čovjek može pronaći ozdravljenje svoga srca. Zato se kaže: Ako je čovjekovo srce puno dobrote, onda je sve mu dobro. Ako čovjekovo srce nije dobro, onda ništa drugo ne može biti dobro. Jer, dobrota srca može u konačnici doći samo od Onoga koji je sam Dobrota - Dobro, od Boga.

Obratimo se sada u zagovor Presvetoj Mariji, čije ćemo rođenje slaviti u srijedu, 08. 09. u 19.30 sati. Zbog njezina jedinstvenog odnosa s Utjelovljenom Riječi, sa svojim sinom Isusom Kristom, Marija je potpuno  bila "otvorena" Gospodinovoj ljubavi, njezino je srce bilo stalno u osluškivanju njegove Riječi. Neka nam po svom majčinskom zagovoru izmoli da svakoga dana kušamo i u vjeri živimo puninu snage Isusova ozdraviteljskoga zova: "effatà" kako bismo živjeli u zajedništvu i ljubavi s Bogom i čovjekom.

Poslušaj pjesmu: «Kao Marija da te ljubim“: https://youtu.be/1DNaV012y_8

 

Misijske obavijesti za vjernike i raspored misa

„Mlada misa“ u Baselu (sutra) u ponedjeljak, 06. 09. 2021. u 19.00 sati

Dragi vjernici, svećenik JOSIP KARABAIĆ - sin bivše misijske suradnice Štefice, sutra u 19.00 sati slavit će svoju prvu svetu misu ovdje u Baselu  (gdje je i rođen) u 19.00 sati. Zato vas pozivam: Dođite svi na ovu svetu misu.
Tko želi, lijepo bi bilo da mu napišete i čestitku i svoj dar stavite, bit će i njemu drago kao i njegovoj majci koja je ovdje bila i s kojom ste bili mnogi povezani.
- Zbor mladih molim da dođu i pjevaju kako bi bilo svečano.

Mise u nedjelja, 12. 09. 2021. Ne treba se prijavljivati za mise
- Basel,      u 09.30 sati (umjesto u 8.00 sati)
- Basel,      u 11.00 sati
- Liestal,   u 13.00 sati

Srijeda, 8. 9. 2021. - misa u 19.30 sati
ROÐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE - (Mala Gospa) blagdan. Misa je u 19.30 sati u Baselu.

Misa u Juri je u subotu, 11. 09. 2021. u 17.00 sati

Vjeronauk za Prvopričesnika je subotu, 11. 09. u 10.00 sati.

Obavijest o Krizmi 2022. godine
Dragi vjernici, sami znate da nas je korona zaustavila u mnogo čemu, a posebno u slavlju svetih misa i drugih sakramenata kao i u blagoslovu obitelji... Krizmu sam predvidio oko sredine 6. mjeseca iduće 2022. godine. Uz krizmanike prošle generacije koji su se već pripremali, mogu se PRIJAVITI DJECA KOJA SU SADA UPISALA 8. razred i starija djeca, jer djeca mlađa od njih su zbilja još nespremna za ozbiljan rad s njima.
Prijavnice imate na dnu crkve.

Obavijest o Hrvatskoj nastavi (raspored Hrvatske nastave)

BASEL - UTORKOM - Schulhaus BRUNNMAT, Ingelsteinweg 6, 4053 Basel (Gundeldingen)
1. – 4. razred: 16.30 - 18.00 i 5. -  8. razred: 18.00 – 19.30 sati

BASEL - SRIJEDOM Sekundarschule WASGENRING,  Blotzheimerstrasse 80, - 4055 Basel
1. – 4. razred: 13.30 – 15.00  i 5. – 8. razred: 15.00 – 16.30 sati

LIESTAL - ČETVRTKOM Schulhaus ROTACKER,  Widmannstr. 5, - 4410 Liestal
1. – 4. razred: 16.00 – 17.30 i 5. – 8. razred: 17.30 – 19.00 sati

Hrvatska nastava započinje ove školske godine 2021./2022. u ponedjeljak, 06. 09. 2021. godine.

Učiteljica je: gospođa Mija Rajić -  kojoj se možete također obratiti za sve daljnje potrebne informacije o Hrvatskoj nastavi na broj natela: 078 233 97 02.