28. nedjelja kroz godinu B - 10. 10. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Mudr 7, 7 - 11

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cjenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  90

Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo! https://youtu.be/1ETvFgfns9U

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine!
Ta dokle ćeš?

Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim
pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega,
nek bude nad nama!

Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

 

Drugo čitanje: Heb 4, 12 - 13

Čitanje Poslanice Hebrejima

Živa je, iustinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija od svakog dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 5,3

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

 

Evanđelje: Mk 10, 17 - 30

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

- U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: “Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?”
Isus mu reče:  “Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!” On mu odgovori: “Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.” Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: “Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.” On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: “Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!”
Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: “Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.” Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: “Pa tko se onda može spasiti?” Isus upre u njih pogled i reče: “Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!”

- Petar mu poče govoriti: «Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.» Reče Isus: «Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni.

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njemačkom: Mk, 10, 17-30

Verkaufe, was du hast, und folge mir nach!

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen,
du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine Mutter!

Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen! Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich.

Da sagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch: Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben.

 

Duhovna misao

Kršćanin svoju vjeru ne temelji na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj mudrosti!

Naše je bogatstvo na nebu

Mnogi žude biti bogataši, misleći da si tada netko i nešto. Ovaj put u Evanđelju Isus susreće nekog mladića koji "imaše veliki imetak" (Mk 10, 22). Kako to često biva u Evanđeljima, sve započinje susretom. Taj je mladić od svoje mladosti vjerno obdržavao sve zapovijedi Božjeg zakona, ali nije našao pravu sreću; i zbog toga pita Isusa što mu je činiti "da baštini život vječni" (r. 17). Isus prepoznaje duboku mladićevu želju i evanđelist primjećuje - Isus upire u njega pogled ispunjen ljubavlju (usp. r. 21). U susretu s mladićem Isus shvaća koja je slaba mladićeva točka. Njegovo srce je čvrsto vezano uza zemlju (čitav je samo zemaljski). Zato mu Isus predlaže da sve što ima razdijeli siromasima, tako da njegovo blago - pa samim tim i njegovo srce - ne bude više na zemlji, već na nebu, te dodaje: "dođi i idi za mnom" (r. 22). Mladić, međutim, namjesto da prihvati s radošću Isusov poziv i Isusov pogled ljubavi, ode od njega žalostan (usp. r. 23), jer se nije mogao odvojiti od svoga bogatstva koje mu nikada neće moći dati sreću i život vječni. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: “Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!” Isus je htio reći kako je čovjeku najteže naučiti: sa zemaljskim dobrima se pravilno služiti, a za nebeskim težiti, nastojati. Isus tome dometnu: "'Lakše je devi kroz ušice iglene proći, nego bogatašu u kraljevstvo Božje ući.' Ova prisbodoba uči da nije grijeh biti bogat i bogataš, nego je grijeh navezati se na bogatstvo koje (biti ovisnik) i ne zanemariti ili zaboraviti na svoje spasenje, zaboraviti na ljubav prema najbližnjima, ocu, majci, bratu, sestri, prema potrebitom. A najgore je uzoholiti se zbog svojega bogatstva i «prilijepiti» se zu njega kao da je božanstvo. Povijest Crkve je puna primjera bogataša koji su koristili svoja dobra na evanđeoski način, postigavši također svetost. Sjetimo se samo svetog Franje, svete Elizabete Ugarske i svetog Karla Boromejskog.

 

“Isus ga nato pogleda i zavoli ”

“Isus ga nato pogleda i zavoli” (usp. Mk 10,21). Mladić nije prepoznao u Isusovu pogledu bogatstvo za kojim njegovo srce žudi, bogatstvo koje mu ništa na ovom svijetu ne može dati. U Isusovu pogledu je središte kršćanskog iskustva Boga ljubavi. Naime, kršćanstvo nije u prvom redu neki moral, niti moraliziranje, već iskustvo Isusa Krista, iskustvo Božje ljubavi, doživljaj boga koji nas ljubi svakog ponaosob, mlade i stare, bogate i siromašne; pa i onda kada mu okrenemo leđa. Zato je mnogo ljepše biti kršćanin nego li biti bogataš. Najljepše je biti Kristov, biti kršćanin, biti brat bratu i sestri, sin ocu i majci, prijatelj prijatelju. To je bogatstvo koje nikada ne propada.

 

Primjer iskustva prolaznosti života:
«Kad bih ponovo mogla proživjeti život»

Kada bih ponovno mogla proživjeti život:
-
Otišla bih u krevet kad sam bila bolesna, umjesto pretvaranja da će se svijet prestati okretati ako ne budem prisutna.
- Zapalila bih ružičastu svijeću napravljenu poput ruže prije nego što se otopi u skladištu.
- Manje bih pričala i više slušala.
- Pozvala bih prijatelje na večeru čak, i ako je tepih umrljan ili je kauč izblijedio.
- Pojela bih kokice u "dobroj" dnevnoj sobi i manje bih brinula o nečistoći ako moji požele zapaliti vatru u kaminu.
- Odvojila bih vrijeme za slušanje moga djeda i lutanju kroz njegovu mladost.
- Preuzela bih više odgovornosti umjesto moga muža.
- Ne bih nikad insistirala da prozori automobila budu zatvoreni usred ljetnog dana, jer je moja kosa taman isfrizirana i uređena.
- Sjela bih na travnjak (bez obzira na mrlje od trave).
- Manje bih plakala i smijala se ispred televizora, a više promatrajući život.
- Ne bih nikad kupila nešto, samo zato, što je to praktično, što se neće vidjeti mrlje ili zato što ima doživotnu garanciju.
- Umjesto što sam željela da što prije prođe devet mjeseci trudnoće, cijenila bih svaki trenutak i shvatila da je čarolija koja raste u meni jedina prilika da pomognem Bogu u stvaranju čuda života.
- Kad bi me djeca naglo poljubila, ne bih nikad rekla: "Kasnije. Sada operi ruke prije ručka." Bilo bi puno više "Volim te" umjesto "Žao mi je".
- Najviše bih, kad bih imala drugu priliku za život, cijenila svaku minutu, gledala je i zaista vidjela i nikad se ne bih osvrtala šta je bilo.
- Prestanimo se «znojiti» zbog malih stvari. Prestanimo brinuti o tome tko nas ne voli, tko ima više ili tko šta radi. Umjesto toga, počnimo cijeniti odnose koje imamo s onima koji nas vole.
- Razmišljajmo o tome čime nas je Bog blagoslovio. Razmišljajmo o tome što činimo svaki dan da poboljšamo sebe umno, fizički i emocionalno.
Nadam se da svi imate blagoslovljen dan.

Napisala Erma Bombeck kada je otkrila da umire od raka. Na žalost, Erma je izgubila bitku s bolešću, ali njene mudre riječi su ostale kao inspiracija mnogim ljudima…

 

Isus Krist je Božja sila i Božja mudrost
Treba znati moliti za dar mudrosti

Salomonova molitva: „U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.« (1 Kraljevima 3, 5, 7-12).

Tekst iz Knjige Mudrosti, koji danas čitamo, napisan je nekoliko stoljeća poslije kralja Salomona i oslanja se na Salamonovu molitvu koju smo gore pročitali.
- Kako je lijepo moliti Boga da nam daruje pronicavo, razumno i mudro srce da možemo razlikovati u svako doba dobro od zla!
- Kako je lijepo moliti Boga da nam daruje pronicavo, razumno i mudro srce da možemo ispravno svladati i najbolje učiniti sve ono što nas čeka svaki dan!
- Kako je lijepo moliti Boga da nam daruje pronicavo, razumno i mudro srce da možemo ispravno prosuđivati što je pravedno, a što nepravedno!

Najčešće su i naše molitve u duhu mladića iz Evanđelja: daj mi dug život, daj mi zdravlje, daj mi, Bože, bogatstvo, osveti se mome neprijatelju… I na kraju smo samo nezadovoljni i frustrirani i s Bogom i s nama samima. Ne podnosimo ni svoje najbližnje.

«Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cjenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno» (današnje prvo čitanje.

Moć, bogatstvo, zdravlje, ljepota, ili druge vrijednosti - kao primjerice, novac, siguran posao, mir u obitelji i svijetu - važna su dobra, ali u usporedbi s Božjom mudrošću sva su ta dobra samo teret i muka (ili kako kaže Knjiga Mudrosti: pijesak i blato).

Zato kršćanin svoju vjeru ne temelji na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj mudrosti i sili. Govor o križu zvuči kao ludost onima koji su na putu propasti, ali mi koji smo spašeni prepoznajemo u toj poruci Božju silu. Krist je Božja sila i Božja mudrost. Taj 'budalast' Božji plan mnogo je mudriji od najmudrijih ljudskih planova, a Božja je 'slabost' mnogo jača od najjače ljudske snage (usp. 1 Kor 1, 18-25).

Neka nam Djevica Marija, Prijestolje mudrosti, pomogne prihvatiti s radošću Isusov poziv: «hajde za mnom», da bismo konačno ušli u puninu života, mudrost života koja je Isus Krist. Amen.