3. korizmena nedjelja,
07. 03. 2021.

Pjesme za misu

Ulazna : Ja se kajem: https://youtu.be/LYG7xAr9zY0

Pripjev:Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga! https://youtu.be/N0ig7f7CKXg

Umjesto aleluje: Slava tebi Kriste Bože: https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

Prikazna: BOG OPROSNIK NAM DAROVA HIMAN: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Ili Sretnih li vas: https://youtu.be/1lPQY2dOAXQ

Pričest: Čuj, Stvoritelju milostiv: https://youtu.be/4hd4ubwfML0

Klanjam ti se smjerno: https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Ili Dušo Kristova: https://youtu.be/3sFfKPfL9yw

Ili Uzmite, jedite: https://youtu.be/L3xv5sLF7Pg

Ili Ja sam s vama: https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Za kraj: Oprosti majko: https://youtu.be/jg07VnP6mOI

Ili Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

Ili STALA MAJKA POD RASPELOM: https://youtu.be/kCsr5asNYec

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Izl 20, 1-17

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

 Čitanje Knjige izlaska

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:

»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 19, 8-11

Pripjev:Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga! https://youtu.be/N0ig7f7CKXg

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.

 

Drugo čitanje: 1Kor 1, 22-25  

Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 3, 16

Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite!

Bog je tako ljubio svijet - da je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

 

Evanđelje: Iv 2, 13-25

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

"Bogoštovlje ljubavi, a ne trgovina"!

Draga braćo i sestre!

Korizma nije vrijeme odricanje od kojekakvih slatkiša, cigareta i slično, nego prvi korak u korizmi je ODRICANJE OD NEPOSLUŠNOSTI BOGU I NJEGOVOJ RIJEČI; odricanje od SOTONE; odricanje  od prvog i najvećega čovjekova grijeha.

- Drugi korak u korizmi je PUSTITI ISUSU DA NAS POVEDE PRED LICE BOŽJE, na goru ili brdo preobraženja i da ponovno čujemo Božji glas koji nam jasno zapovijeda da slušamo, poslušni budemo Isusu Kristu (Njegovoj utjelovljenoj Riječi): „To je moj ljubljeni Sin. Njega slušajte!“ - (iz evanđelja od prošle nedjelje).

- Treći korak u korizmi donosi nam današnja nedjelja: "Bogoštovlje ljubavi, a ne trgovine"!

- POZVANI smo čuti Božji glas: „„Ja sam Gospodin Bog tvoj! Nemoj imati drugih bogova uz mene.

- POZVANI SMO KLANJATI SE BOGU U „NOVOM HRAMU“, a „novi hram je sami Isus Krist koji kaže nekoć Filipu, a danas nama: „Pa kako veliš: ‘Pokaži nam Oca?!’ Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. (Iv 14, 10-11).

- Pozvani smo držati se Božjih zapovijedi, koje našu dušu snaže i neuka uče; koje srce slade i oči prosvjetljuju; koje su dragocjenije od zlata čistoga...

To je bogoštovlje ljubavi, a ne „trgovine“.

 

Izgon trgovaca iz Hrama

Evanđelje ove Treće korizmene nedjelje prenosi poznatu epizodu o Isusu koji istjeruje iz jeruzalemskog hrama prodavače životinja i mjenjače novaca (usp. Iv 2, 13-25). Taj događaj dogodio se neposredno uoči židovskog blagdana Pashe (a to je spomen izlaska izraelskog naroda iz egipatskog ropstva.

 

Kako trebamo tumačiti ovaj Isusov čin ili gestu?

Isus nije nasilnik, jer nasilje se protivi Božjem kraljevstvu. Riječi koje Isus izgovara: „Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku“ - povezane su s riječima: „Izjeda me revnost za dom tvoj“ (69, 10). Isus se do kraja zauzima za Oca i njegov dom, a to će ga dovesti do mržnje, muke i smrti na križu. To je znak koji Isus njima daje: „Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.“ On govori o hramu svoga tijela.

 

Isus je novi Hram!

Naime, „znak“ koji će Isus dati kao dokaz svog autoriteta bit će upravo njegova smrt i uskrsnuće. Isusovom Pashom (čitaj: Posljednjom večerom) započinje novo bogoštovlje, bogoštovlje ljubavi, i novo doba koje je on sam, uskrsli Krist, po kojem se svaki vjernik može klanjati Bogu Ocu „u duhu i istini“(Iv 4, 23).

Treća korizmena nedjelja nas poziva na „bogoštovlje ljubavi“, bogoštovlje srcem, a ne samo usnama: Ne izusti Božje ime uzalud“ i spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji...

 

Gospodine, tko zna, kako bi se ja osjećao da navratiš danas u crkvu?

Isuse, u času kada si izgonio trgovce iz Hrama, zahvatio te je duh ljubavi za Očev dom. Želio si da Hram Oca tvoga bude mjesto tišine, sabranosti i molitve. Zateko si na tom svetom mjestu buku, galamu, trgovinu. Svi su se oni morali posramljeni udaljiti iiz Hrama.

Ostaje pitanje i za mene, o Isuse, kako bi se ja danas osjećao da navratiš u crkvu u koju sam došao na misu? Možda bi me našao kako sam rastresen, kako su moje misli i srce negdje drugdje... ili kako mi je teško vjerovati, Gospodine, da si Ti neprekidno prisutan u tvojoj Crkvi.

Ti si, Gospodine, svoju Crkvu prozvao hramom, a tvoja Crkva bi trebao biti svaki kršćanin i sve zajednice vjernika, pa tako i ova naša Misijska zajednica u Baselu. Dođi, Gospodine Isuse, i očisti ju od svih negativnih osjećaja zavisti, ljubomore, međusobnog ogovaranja, pomanjkanja vjere i ljubavi. Dođi, Isuse, i istjeraj iz naše zajednice sve što joj ne pripada. Očisti, Gospodine, hram mojega tijela u kojemu bi trebao stanovati Duh Sveti, a često stanuje i vlada rastresenost, grijeh.

Po sakramentu krsta, krštenja, Gospodine, htio si da mi ostanemo u tebi i ti u nama i tako budemo živi hramovi Tvoje prisutnosti u ovom svijetu i donosimo plodove Duha Svetoga. Isuse, uđi danas u naša srca i tijela, koja bi trebala biti hram Duha Svetoga, i pročisti hram našega tijela i duše.

Morat ćeš, Isuse, toliko toga isprevrnuti, toliko toga bičem istjerati, toliko toga očistiti? I u hramu moga tijela i duše tako se lako nastani požuda, napast, negativne misli, negativne želje i drugi osjećaji koji nisu dostojni svetosti tvoga hrama.

- Dođi, Isuse, i učini sve što je potrebno da bismo bili Božji hram, klanjali se Tebi u bogoštovlju ljubavi i srca, koje si nam ostavio u svetoj misi - po kojoj nas i danas spašavaš, čistiš i nastavljaš ljubiti.

Draga braćo i sestrei, Duh Sveti je počeo „graditi“ taj novi hram u krilu Djevice Marije (začela pod Duhu Svetome). Po njezinu zagovoru, molimo da svaki kršćanin postane živi kamen tog duhovnog zdanja, Crkve, Kristova mističnoga tijela. Amen.