30. nedjelja kroz godinu B - 24. 10. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Jr 31, 7-9

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: „Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku naroda! Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj, Ostatak Izraelov!  Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi, hromi, trudnice i rodilje - vraća se velika zajednica.  Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam! Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efraim je moj prvenac.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  126

Velika nam djela učini  Gospodin, opet smo radosni! https://youtu.be/IeEI-Ir8pyI

- Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je koda snivamo.
Usta nam bijahu puna smijeha,
a jezik klicanja!

- Među poganima tad se govorilo:
«Silna im djela učini Gospodin!»
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

- Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

- Išli su, išli plačući,
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

 

Drugo čitanje: Heb 5, 1-6

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik od ljudi uzet za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši veliki svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si Sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: 2 Tim 1,10

Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt i učini da zasja život po evanđlju

 

Evanđelje: Mk 10, 46-52

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stade vikati: „Sine Davidov, smiluj mi se!“ Isus se zaustavi i reče: „Pozovite ga!“ I pozovu slijepca hrabreći ga: „Ustani! Zove te!“ On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: „Što hoćeš da ti učinim?“ Slijepac mu reče: „Učitelju moj, da progledam.“ Isus će mu: „Idi, vjera te tvoja spasila!“ I odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njemačkom

ZUM EVANGELIUM   Die Heilung des Blinden von Jericho ist die letzte Wundererzählung im Markusevangelium. Der Blinde wusste, dass er blind war, und schrie um Hilfe. Er wurde sehend und folgte Jesus nach. Die Jünger dagegen scheinen immer noch blind zu sein. Sie ziehen zwar mit Jesus nach Jerusalem hinauf, aber sie verstehen seinen Weg nicht; bei der Kreuzigung Jesu wird der heidnische Hauptmann der Einzige sein, der sieht und begreift: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“ Wie oft bin ich blind gegenüber dem, worauf es ankommt? Blind für das, was von mir gefordert wird oder was mich wirklich weiterbringt?  Der Ruf Jesu führt heraus aus dem Dunkel der Orientierungslosigkeit. Sein Wort ist das Licht, das den Weg zum wahren Leben weist.

Evangelium: Mk 10, 46b–52

Rabbuni, ich möchte sehen können

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jéricho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!

Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbúni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach.

 

Duhovna misao :

Kršćanin živi s Kristom i u Kristu i iz njega crpi svoju snagu!

Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju.

 

Draga braćo i sestre!

Pred nama je svetkovina Svih Svetih i Dušni dan (Allerseelen). Već u nedjelju slaviti ćemo mise za naše pokojne, jer su i u ponedjeljak (Svi Sveti) i utorak (Dušni dan) radni dani, a sami znate kakve su okolnosti zbog corone. Imate raspored!

Molit ćemo za svoje pokojne: «Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru!» Svjetlost vječna je Isus Krist i kao i svjetlo uskrsnuća. Mir je Isus Krist. Svojim pokojnima želimo da im svjetlost vječna (Isus Krist) svijetli i da počivaju u Miru, u uskrslom Kristu.

Isus Krist je "svjetlo vjere" za sve nas. Nasljedovati Isusa nije samo poziv na neku aktivnost, nekada se prekrstiti, pomoliti, otići na misu, nego Isusov učenik živi s Kristom i u Kristu i iz njega crpi svu svoju snagu. Sveti Pavao to najbolje definira: („Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist“ (Gal 2,20).

Molitva za naše drage pokone: «Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima!» - uvodi nas u današnju glavnu evanđeosku poruku: „Kršćanin živi s Kristom i u Kristu i iz njega crpi svu svoju snagu!“ Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju.

 

Isusovo posljednje čudesno ozdravljenje

Naša vjera je često slijepa, uskih pogleda, ograničena, naučena nekim tradicionalnim odgojem; pa nikako da progledamo, prohodamo i zaputimo se za Isusom.

U današnjem evanđelju slijepac Bartimej je primjer svima nama što bismo trebali učiniti. Na posljednjoj dionici svoga puta prema Jeruzalemu, gdje ga čeka križ, muka i uskrsnuće, Isus čini posljednje čudesno ozdravljenje. Putem prema Jeruzalemu, na izlasku iz mjesta Jerihona, sjedi proseći slijepi čovjek Bartimej. Čim je čuo da dolazi Isus iz Nazareta, stane vikati: „Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!“ (Mk 10,47). Nastoje ga svi ušutkati, ali uzaludno, on sve jače viče: „Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!“ Tako je nastavio sve dok ga Isus nije pozvao da mu se približi. „Što hoćeš da ti učinim?“ Slijepac mu reče: „Učitelju moj, da progledam!“ (r. 51). Isus će mu: „Idi, vjera te tvoja spasila!“ Bartimej progleda odmah i uputi se slijediti Isusa.

 

Uputiti se za Isusom

Zanimljivo je da Isus slijepcu nije rekao «ozdravi», ili «progledaj», nego mu je rekao: «Idi, vjera te tvoja spasila!» Vjera je odlučujuća. Bez vjere ništa ne možemo učiniti, zato Isus reče slijepcu: «Idi, vjera te tvoja spasila!»

Evanđelist odmah dodaje: «I odmah progleda i uputi (zaputi) se za njim (za Isusom).» Ovdje se dogodilo dvostruko ozdravljenje: Zajedno s tjelesnim očima, slijepcu Bartimeju su se još jače ovorile oči vjere. Tamo gdje se otvore oči vjere tu se prepoznaje vlastiti put svakog vjernika, a to je Isusov put, i «zaputi se za Isusom».

Ako se vratimo nekoliko nedjelja unazad i sjetimo se evanđelja; sjetimo se Petra koji odgovara Isusa od puta u Jeruzalem; sjetimo se Isusovih učenika koji raspravljaju tko je od njih najčaniji, najveći; sjetimo se i onog bogatog mladića kako odlazi od Isusa jer imaše veliki imetak; sjetimo se od prošle nedjelje dvojice braće Ivana i Jakova koji traže počasna mjesta u Isusovoj slavi, sjetimo se i mnoštva koje je slijedilo Isusa na putu u Jeruzalem, koje će klicati slavodobitno kada Isus bude ulazio u Jeruzalem («Hosana Sinu Davidovu»), nadajući se da će on biti politički vođa koji će se osvetiti svim njihovim neprijateljima, pa kada se to nije dogodilo ubrzo je to isto mnoštvo stalo na stranu Isusovih protivnika i vikalo: «Razapni ga!» Ovdje kod svih njih vidimo jedno: Nisu im se otvorile oči vjere, iako su oni išli za Isusom. Oni su mislili svoje misli, bavili se sobom, ostali čvrsto vezani uz svoj imetak ili mišljenje... Ozdravljenjem slijepca Isus im je svima još jedanput htio reći: Potrebne su vam oči vjere da bi me mogli razumjeti i slijediti!

 

Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju!

Kao što naše tjelesne oči mogu gledati i vidjeti samo ako smo na SVJETLU, tako i „oči vjere“ mogu gledati i vidjeti samo ako im je svetlo Isus Krist koji kaže: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.“ (Iv 8,12). Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju. Sveti Pavao piše:„Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami“(1. Sol 5,5.6). Isus za nas kršćane (svoje učenike) govori: „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“ (Mt 5, 14-16). Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju. Kada se to dogodi upada u tamu. Duhovno oslijepi..

Tako, slijepac Bartimej predstavlja model mnogih i bivših i današnjih kršćana koji su se zvali kršćanima, ali nisu imali vjere i nikada se nisu približili Isusu i njegovoj riječi, nego su uvijek htjeli i tražili neki „svoj život“ i tako upali u tamu. «Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann ist dein ganzer Leib hell. Wenn es aber krank ist, dann ist auch dein Leib finster». «Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi – tamna, kolika će istom tama biti?« (Mt 6,22-23).

Koliko je takvih koji bi trebali i danas sebi priznati, poput Bartimeja, da su slijepi i koji bi trebali moliti: «Isuse, smiluj mi se! Učitelju moj, daj da progledam!» Kršćanin živi s Kristom i u Kristu i iz njega crpi snagu. Kršćanin nikada ne bi smio izgubiti živoga ISUSA Krista iz očiju.

- Današnja se nedjelja slavi kao »misijska« nedjelja, Misijski dan, koji predstavlja za svaku crkvenu zajednicu i vjernika snažan podsjetnik na zadaću naviještanja i svjedočenja Evanđelja: „Pođite i učinite mojim učenicima sve narode“.

Zazovimo zagovor Djevice Marije za sve misionare širom svijeta i za sve kršćane, bitno sjedinjene s Isusom, da i sami budu MISIONARI Božje ljubavi i Božje riječi svjedočanstvom vlastitoga života. Amen!

 

MOLITE OVIH DANA ZA POKOJNE

Hvala ti Gospodine, za osobe s kojima smo dijelili radost i tugu svagdašnjeg života, osobito za one koji su nam bili bliski i dragi, a napustili su nas s ovog svijeta.

Zahvaljujemo ti Gospodine za svu njihovu ljubav i razumijevanje koje su prema nama pokazivali, za njihovo prijeteljstvo, za mir koji su među nas donosili, za lijepe riječi koje su nam upućivali. Opraštam im svaku krivu riječ i svaki krivi postupak kojima su nas povrijedili.

Dok osjećamo bol i prazninu zbog njihove odsutnosti tijelom, molimo te, milosrdan budi našim pokojnima, otkrij im svoje lice i udijeli im dar vječnoga života. Daj da i mi jednog dana s njima uživamo blaženstvo tvoje nazočnosti i blizine.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u Miru! Amen.

 

Raspored misa i obavijesti

Nedjelja, 31. 10. 2021. (za one koji nisu cijepljeni)
Mise ćemo slaviti za sve naše pokojne

- Basel,           u 08.00 sati
- Basel,           u 09.00 sati
- Basel,           u 10.00 sati
- Liestal,         u 13.00 sati
- Liestal,         u 14.00 sati
- Basel,            u 18.00 sati

- Basel,           u 11.00 sati - (za sve iz Misije koji su cijepljeni)

 

Ponedjeljak, 01. 11. 2021. - Svi Sveti (Allerheiligen) - za sve vjernike i treba se prijaviti

- Basel,           u 11.00 sati
- Basel,           u 18.30 sati
- Basel,           u 19.30 sati

 

Utorak, 02. 11. 2021. - Dušni dan (Allerseelen) - za sve vjernike i treba se prijaviti

- Basel,           u 11.00 sati
- Basel,           u 18.30 sati
- Basel,           u 19.30 sati

Vjeronauk za pvopričesnike je u subotu, 30. 10. 2021. u 10.00 sati

Vjeronauk za NOVOPRIJAVLJENE KRIZMANIKE
u subotu, 30. 10. 2021. u 11.00 sati u Baselu (St. Michael)

Vjeronauk za prošlogodišnje KRIZMANIKE
u subotu, 30. 10. 2021. u 12.00 sati u Baselu (St. Michael)

Čišćenje crkve je u subotu, 30. 10. u 9.00 sati - I. grupa