Svetkovina Krista Kralja - 21. 11. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Dn 7, 13-14

Čitanje Knjige proroka Danijela

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovjčji. On se približi Pravednome i dovede ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći neće; i kraljevstvo je njegovo vječno, nikada prestati neće.

Riječ Gospodnja

 


Pripjevni psalam -  93

Pripjev: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moću opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje Domu tvojemu,
Gospodine u sve dane!

 


Drugo čitanje: otk 1,5-8

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist je Svjedok vjerni, Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini Kra-ljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Gle, dolazi na oblacima, i gledat će ga svako oko, svi oni koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska.
Da! Amen! Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Riječ Gospodnja

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 11,9.10

Blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime Gospodnje: blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi!

 

 

Evanđelje: Iv 18, 33b-37

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pilat upita Isusa: „Jesi li ti židovski kralj?“
- Isus odgovori: „Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?“

Pilat odvrati: „Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni.  Što si učinio?“

Odgovori Isus: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.“

Nato mu reče Pilat: “Ti si dakle kralj?”
Isus odgovori: “Ti kažeš: ja sam kralj.

Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu.
Tko je god od istine, sluša moj glas.”

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao


Život je biti s Kristom, jer gdje je Krist tu je i Kraljevstvo Božje“

 

Draga braćo i sestre!

Mi svaki dan molimo u Očenašu: „Dođi Kraljevstvo tvoje (Bože)! „Kraljevstvo Božje“ je „došlo“ s Isusom Kristom i njegovim životom. Isusove su prve riječi: ‘Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju’ (Mk 1,14). To je središnja Isusova poruka svima nama. Šta smo i koliko učinili svatko za sebe zna, ali ne zaboravimo: Ovo je hitan poziv i zahtjev svima nama i svakome pojedincu, obratiti se ili vratiti se Bogu i Božjem kraljevstvu, pri tome imajući pred očima da Bog treba vladati  i upravljati našim životima. Zato mi i molimo svaki dan u „Očenašu“: “Dođi kraljevstvo tvoje”, što znači kao da kažemo Isusu: Gospodine, daj da smo tvoji, živi u nama, saberi raspršeno i napaćeno čovječanstvo, da svi u tebi budemo podložni i poslušni Bogu Ocu, Ocu milosrđa i ljubavi.

 

Kraljevstvo Božje - znači vršiti Božju volju!

Prvi Isusov dolazak nije bio svijetu suditi nego da se svijet po njemu spasi (Iv 3,17), ali drugi Isusov dolazak bit će sud svijetu (Mt 25,31). Isus ulazeći u svijet veli: «Bože, žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: „Evo dolazim!“ U svitku knjige piše za mene: „Vršiti, Bože, volju tvoju! (Heb 10, 5-7). «Uši si mi otvorio» (Ps 40,7).  Ovo dvoje: „Vršiti, Bože, volju tvoju! i «Uši si mi otvorio» - govori kako ulazi u Božje Kraljevstvo u naša srca, obitelji, misijsku zajednicu. U Kristu smo svi pozvani vršiti volju Božju i ostati poslušni Božjoj riječi!
»Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’«

»Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.«
»Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika«
(Mt 7,21-27).

 

Pilat gradi svoje kraljevstvo na pijesku, a Isus na Stijeni (Božjoj volji)

U odlomku iz Ivanova evanđelja koji smo čuli, Isus se nalazi u ponižavajućem položaju pred Pilatom i rimskom vlašću. Optužen je, predstavili su ga kao „navodno kralja Židovskoga“, uhićen je, ismijavan, a sada se njegovi neprijatelji nadaju da će dobiti kaznu „osuda na smrt na križu. Rimski namjesnik Pilat vodi istragu i pita Isusa: „Jesi li ti kralj Židovski?“ (Iv 18,33) - želeći ga ismijati. Naime, Pilat je predstavnik moći, vojske, oružja, sile i on dobro zna da netko ne može postati i biti kralj ako nema vojsku i oružje. Zato Pilat postavlja poniznom i poniženom Isusu pitanje koje je i besmisleno, paradoksno: „Dakle, ti si ipak kralj?“ a u sebi misli: „Kakav kralj može biti čovjek u ovakvom stanju?“

Isus prvo odgovara Pilatu da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Drugo, Isus odgovara Pilatu potvrdno: „Vi kažete da sam ja kralj. Rođen sam i došao na svijet da svjedočim za istinu. Svaki koji je od istine sluša moj glas” (18,37). Isus govori o kralju, o kraljevstvu, ali ne misli na vlast, oružje, vojsku, nego na istinu. „Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za Istinu. Tko je god od Istine, sluša moj glas.“ Pilat sada još manje razuije i razmišlja: Može li postojati još neka druga moć, snaga koja se ne postiže ljudskim sredstvima, vojskom i oružjem?
Isus Pilatu pokazuje da je najjače oruđe i oružje: Ispunjenje volje Božje. Poslušnost Bogu. To je moć koju Pilat ne poznaje. On poznaje samo moć oružja, sile. A Isus mu govori kako je on došao donijeti „novo kraljevstvo“; kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.

 

Svijet u kojem se Isus utjelovio i rodio

Za bolje razumijevanje Pilata i Isusa potrebno je znati  da su u Isusovo vrijeme rimski carevi i drugi kraljevi sebe su smatrali „gospodarima svijeta, bogovima, spasiteljima naroda. Njima su se narodi morali klanjati kao bogu. Njihove riječi, bilo pisane ili izgovorene, zvale su se „evanđelje“ - dobre vijesti, koje spašavaju ljude i mijenjaju svijet na bolje. Sjetimo se koliko je kršćana u rismkom carstvu izgubilo glavu samo zbog tog što se nisu htjeli carevu kipu pokoliniti kao bogu. ‘Mi se klanjamo jedino Bogu’ - odgovarali su.
- Sva kraljevstva ovoga svijeta su propala. Sjetimo se totalitarnih režima i njihovih samoprogašenih bogova počevši od Hitlera, Staljina, Tita, Čaušesku... Svi su neslavno i sramotno završili. Ljudsko kraljevstvo ostaje samo ljudsko i onaj tko i danas tvrdi da može izgraditi svijet blagostanja bez Boga, taj pristaje uz Sotoninu prevaru. Božje Kraljevstvo u Isusu Kristu i danas živi i živjet će navijeke.

 

Križ je prijstolje Isusova kraljevstva

Isus Krist je Kralj koji je sve svoje bitke i pobjede DOBIO BOŽJOM LJUBAVLJU. Isus nije kralj koji se pokazuje s ljudskom moći, snagom oružja; nije kralj koji vlada političkom i vojnom moći; nije kralj koji narode drži pod vlašću. On je kralj koji vlada s poniznošću i blagošću i pred Bogom i ljudima... Križ je njegovo prijestolje. Opraštanje i pomiirenje s Bogom i čovjekom je njegovo oruđe i oružje.  Kratko rečeno: Zlo se pobjeđuje samo Božjom ljubavlju koja je jača od svakog nasilja i svakog ugnjetavanja, jača od same smrti.
Zato Isus opominje svoje učenike: “Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti medu vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko god hoće da medu vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge” (Mt 20, 24-28).

 

Izvor kšćanskog života je sveta misa! Gdje je Krist, tu je Božje Kraljevstvo!

Kristovo se kraljevstvo mira ne širi s moći, snagom i nasiljem, već sebedarjem, ljubavlju koja ide do kraja, do križa, također ljubavlju prema neprijateljima. Isus ne pobjeđuje svijet snagom oružja, već snagom križa, koji je pravo jamstvo pobjede.
Zato nam je Isus ostavio svetu misu, GOZBU LJUBAVI koja je na prvom mjestu zajedništo s Isusom Kristom i u Isusu Kristu zajedništvo među nama da ništa jedni drugima ne dugujemo nego da jedni druge ljubimo kao što je on ljubio nas i da se duhovno hranimo Kristovim Tijelom i Krvlju. Njegovom ljubavlju. U misi se nadilaze sve podjele, suparništva, mržnje. Isus Krist dolazi u svetoj misi da nas oslobodi našeg individualizma, uskogrudnosti koja isključujue druge, da oblikuje od nas jedno kraljevstvo mira u podijeljenom svijetu. Gdje je Krist, tu je Božje Kraljevstvo!

Zazovimo zaštitu Presvete Djevice Marije neka nam pomogne živjeti sadašnji čas u očekivanju Isusova ponovnoga dolaska, usrdno moleći Boga: „Dođi Kraljevstvo tvoje“ i vršeći volju Božju kao što je to činio Isus Krist, svjesni Bog ne prestaje i nikada neće prestati izgrađivati svoje Kraljevstvo ljubavi. Amen.