4. uskrsna nedjelja,
25. 04. 2021.

Pjesme:

Ulazna : Krist na žalu
https://youtu.be/VgpJ1IOjUSc

Dobrote Tvoje, Gospode, puna je zemlja:
https://youtu.be/JN13u9qTXxk

Pripjev: Kamen koji odbaciše…
https://youtu.be/_LdC_5oP13g

Prinosna: Pobjedni dan slavimo:
https://youtu.be/2pwl-8DTR60

Na Tvoj oltar prinosimo (fra Miroslav):
https://youtu.be/A9kb884jKMA

Pričesna: Dođi Isuse pogledaj me:
https://youtu.be/VwfWQIMqzN0

Klanjam ti se smjerno:
https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Oče mi ti se klanjamo:
https://youtu.be/oZoSZR55-RQ

Kraj: Spasitelju, dobri Isukrste:
https://youtu.be/UjWhdQVlrtE

 

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Dj 4, 8-12

Nema ni u kome drugom spasenja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,

ali koji postade kamen zaglavni.

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Pripjev:Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
https://youtu.be/_LdC_5oP13g

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.

Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

 

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-2

Vidjet ćemo Boga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 10, 14

Ja sam pastir dobri, govori Gospodin;
ja poznajem svoje, i mene poznaju moje
!

 

Evanđelje: Iv 10, 11-18

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium, Joh 10, 11–18

Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus:

Ich bin der gute Hirt.
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
Der bezahlte Knecht aber,
der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören,
sieht den Wolf kommen,
lässt die Schafe im Stich und flieht;
und der Wolf reißt sie und zerstreut sie.
Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.

Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich,
wie mich der Vater kennt
und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe,
die nicht aus diesem Stall sind;
auch sie muss ich führen
und sie werden auf meine Stimme hören;
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.

Deshalb liebt mich der Vater,
weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
Niemand entreißt es mir,
sondern ich gebe es von mir aus hin.
Ich habe Macht, es hinzugeben,
und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.
Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!

- Lob sei dir, Christus.

 

Duhovna misao

„Udari pastira i stado će se razbježati“

"Čuti Kristov glas i slijediti Krista, znači ne izgubiti se u svijetu i u masi...

Draga braćo i sestre!

Ako se sjetimo „ustanovljenja euharistije (svete mise) i Posljednje večere, Isus i njegovi učenici, otpjevavši hvalospjeve, zaputili su se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti zbog mene. Ta pisano je: ‘Udarit će pastira i stado će se razbjeći’. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.« Nato će mu Petar: »Ako se i svi sablazne zbog tebe, ja se nikada neću!«  Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!« Kaže mu Petar: »Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.« Tako rekoše i svi učenici“ (Mt 26, 30-35).

Kada su vojnici Isusa „uhvatili“, Petar pred običnom sluškinjom, koja mu je rekla da je i on jedan od Isusovih učenika, tvrdi kako Isusa nikada nije ni vidio. Tri puta ga je tako zanijekao. Kada Pastira udariš, stado će se razbjeći : to se dogodilo s Isusovim učenicima. Svi su se razbježali.

 

„Šimune Ivanov, ljubiš li me?

Nakon uskrsnuća i prije nego će Isus Petru predati službu Prvoga i ključeve svoje Crkve, triput ga pita: „Šimune Ivanov, ljubiš li me?“ Petar odgovara: „Ti znaš, Gospodine, da te ljubim.“

Ovdje Isus Petra ne zove Petre, nego njegovim prvim imenom Šimune! Šimun razumije što mu Isus želi reći: „Bez Isusove ljubavi u sebi, Petar ne može prezueti SLUŽBU Prvoga, ključeve Crkve i ne može biti „Petar stijena“. Petra za službu Prvoga osposobljava samo KRISTOVA LJUBAV. Petar spoznaje da nije njegovo vlasništvo Crkva koju mu Isusu povjerava, nego Isusovo (i zato mu Isus i kaže: „Pasi ovce moje!“ Moje, a ne svoje, Petre... Zato u Crkvi Petrov glas postaje Kristov glas i „ovce ga slušaju“. One ne slijede Šimuna Petra, nego samoga Isusa Krista.

 

Ja sam vrata

U Crkvu i službu u Crkvi se ulazi kroz vrata koja su ISUS KRIST. Petar je to razumio i prihvatio. Petar je udjedinjen u Kristovoj ljubavi s povjerenom mu Crkvom i s Isusom Kristom, čija i je Crkva. To potvrđuje tekst koji se nalazi prije današnjeg evanđelja: »Zaista, zaista, kažem vam, tko u ovčinjak ne ulazi kroz vrata, nego negdje drugdje prelazi, kradljivac je i razbojnik» (Iv 10, 1). „Ja sam vrata. Tko li kroza me uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti te pašu nalaziti. Kradljivac ne dolazi, osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri polaže život svoj za ovce“ (Iv 10,9-11).

 

Zapovijed vam novu dajem

Ovdje se prepoznaje snaga nove Kristove zapovijedi:„Zapovijed vam novu dajem: Ljubite jedni druge,; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge!“(Iv, 13, 34-35).

 

U Crkvi nitko ne bi trebao sebe isticati

U Crkvu se ulazi na vrata koja su Isus Krist. Svatko tko ne ulazi na ta vrata je „lopov i razbojnik“ (Iv 10,1). U Crkvi nema karijerizma, postizanja položaja, nego samo SLUŽENJE, kao što je sam Krist rekao:Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge”(Mt 20, 24-28).

U Crkvi je jedini ispravni uspon u povjerenoj službi - Križ. U Crkvi nitko ne bi trebao sebe isticati i karijeru graditi, već služiti i biti tu za drugoga kao što je Krist činio.

 

Nitko nas ne može oteti iz Isusovih ruku

- Ova četvrta uskrsna nedjelja predstavlja Isusa kao „Dobrog Pastira“. Evanđelje opisuje odnos između Pastira i njegova stada: ODNOS LJUBAVI i kaže da nitko neće moći nikada oteti ovce iz njegovih ruku. Krista evanđelist prikazuje s dva točno određena glagola: slušati i slijediti. Temeljno ponašanje jednog kršćanina je  ponajprije slušanje Isusove riječi, iz koje se rađa i hrani vjera.

Samo, onaj tko je pozoran na Isusov glas, može donijeti ispravnu odluku i djelovati po Božjoj volji. Iz slušanja Isusove riječi proizlazi i nasljedovanje Isusa.

 

Svjetski dan molitve za zvanja

Danas je «Svjetski dan molitve za zvanja». U ovom našem vremenu, u kojem Gospodi-novom glasu prijeti opasnost da ga se ušutka i da se ne čuje, sve su crkvene zajednice pozvane, poput Petra, provjeriti svoju ljubav prema Kristu s pitanjem: N.N. - LJUBIŠ LI ME?

Majka Terezija, kada su je pitali „koje su danas najpotrebnije osobe?“ je odgovorila: „Danas su najpotrebniji SVEĆENICI.“

 

Prvo ću se pokloniti svećeniku

- Sveti Franjo Asiški jednom je prilikom rekao: „Ugledam li pred sobom sv. Arkanđela Mihaela i pored njega svećenika u grijesima, prvo ću se poklonit pred svećenikom i njemu poljubiti stopala.

Dalje je nastavio: ‘Znaš li ti, da nijedan anđeo nema tu moć da slavi sv. Misu, da priziva silu Duha Svetoga nad kruh i vino koje na oltaru postaju pravo Tijelo i prava Krv Isusova?’

- ‘Znaš li ti, da nijedan anđeo Božji ne može u ime Boga otpustiti grijehe, a svećenik to čini. Stoga, narod koji ne moli za svetost svojih svećenika, čini veliki grijeh.’ Kako se molimo za svećenike - tako nam i služe. Koliko ih ljubimo - toliko će nam oni ljubavlju uzvratiti.

- Moli, moli, moli! Trpi za svoje svećenike!

Ne osuđuj ih - Pomozi im! Ne ogovaraj ih! Radije gledaj svoje grijehe!

 

Čuti Kristov glas i slijediti Krista, znači ne izgubiti se u svijetu, u masi!

Ostaje za sve nas razmišljanje šta se to dogodilo s nama kršćanima?

- Zašto je nestala ljubav prema Isusu Kristu?

- Zašto je nestala ili prestala molitva u obiteljima?

- Zašto su kršćani prestali ići u crkvu nedjeljom?

- Zašto se ispisuju iz Crkve?

- Zašto baš kršćani uništavaju Kristovu Crkvu?

- Zašto se najviše napada Crkva, svećenici od samih kršćana?

- Jesmo li se izgubiliu svijetu, u masi...?

- Jesmo li se previše pouzdali i oslonili na svoje snage, svoju samosigurnost - kao što je bio slučaj Petrov i jesmo li poklekuli i u odlučnom trenutku postali Juda ili Petar ili pak ostali koji ga ostaviše i pobjegoše..

- Kako onda danas MOLITI ZA SVEĆENIČKA ZVANJA, ako se sve to događa kršćanima?

- Biti formalisti!? Ništa ne možemo učiniti bez Isusa Krista i njegove ljubavi.

- Isus doista kaže: "Žetva je velika, ali radnika malo" (Lk 10,2) i kada šalje 72 učenika upozorava ih da će biti "kao janjci medu vukovima"...

 

Svibanjska pobožnost - Molimo krunicu u obiteljima!

Nakon Gospodinova uskrsnuća Marija je ostala s apostolima u molitvi sve do Duhova.  Svake godine u uskrsno vrijeme ponovno jače proživljavamo ovo iskustvo i zato je Crkva posvetila pobožnost Blaženoj Djevici Mariji kroz mjesec svibanj, koji obično pada između Uskrsa i Duhova. Ovaj je mjesec, što ga u subotu započinjemo, stoga koristan za nas kako bismo otkrili Marijinu majčinsku ulogu što je Ona ima u našem životu, te tako bili poslušni Isusovi učenici i hrabro ga slijedili kroz naš život.

Danas povjerimo Blaženoj Djevici sve potrebe Crkve i čitavoga svijeta, posebice svećenike.

Draga braćo i sestre,  povjerimo se svi Mariji i  budimo u službi Crkve i svijeta.

- Vratite molitvu krunice u obitelji!
Ne zaboravite, kad sotona želi upropastiti neku osobu i obitelj, počinje joj isticati odvratnost prema molitivi.

Molite krunicu kroz 5. mjesec.

Hvaljen Isus i Marija.

Raspored misa za iduću nedjelju:

Petak, 30. 04. 2021. u 19.00 s.

Misa za sve one koji ne mogu dolaziti nedjeljom...

Subota, 01. 05. 2021. - sv. Josip Radnik - mise:
 

- Basel, u       11.00 sati
- Basel, u       12.00 sati

Nedjelja, 02. 05. 2021.

- Basel, u        8.00 sati
- Basel, u        9.00 sati
- Basel, u       10.00 sati
- Basel, u       11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati
- Liestal, u     14.00 sati