5. korizmena nedjelja
21. 03. 2021.

Pjesme za misu:

Ulazna: O, Isuse, ja spoznajem: https://youtu.be/HMphTcequC4

Pripjev: Čisto srce stvori mi Bože! https://youtu.be/Syb1N7m5wYg

Prikazanje: Bog oprosnik nam darova: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Pričest: Zdravo tijelo Isusovo: https://youtu.be/Vh8oioj4x0o

Kraj: Prosti moj Bože: https://youtu.be/4Z1ODHPxBkM

https://youtu.be/nvyb56_CNUM

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Jr 31, 31 - 34

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Evo dolaze dani - riječ je Gospodnja - kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi Savez. Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov - riječ je Gospodnja. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je Gospodnja: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: „Spo-znajte Gospodina!“ jer svi će me poznavati, i malo i veliko - riječ je Gospodnja - jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  51

Pripjev: Čisto srce stvori mi Bože! https://youtu.be/Syb1N7m5wYg

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

 

Drugo čitanje: Heb 5, 7 - 9

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Krist je u dane svoga zemaljskoga života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onome koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 12,6

Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin; i gdje sam ja, ondje će biti moj služitelj.

 

Evanđelje: Iv 12, 20 - 33

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

- Uono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: „Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.“ Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu.

Isus im odgovori: „Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo: ako li umre, donosi obilat rod.

Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.“

„Duša mi je sada potresena, i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!“

Uto dođe glas s neba: „Proslavio sam i opet ću proslaviti!“ Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: „Zagrmjelo je!“

Drugi govorahu: Anđeo mu je zborio.“

Isus na to reče: „Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas.“

„Sada je sud ovom svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.
A ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.“

To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

Tko želi nasljedovati Isusa (treba se) ima se osobno i duboko sjediniti s Njim!

 

Tko želi nasljedovati Isusa mora se osobno i duboko sjediniti s Njim. Najkraći put je SVETA MISA.

Potrebno nam je svima PONOVNO OTKRITI I ZAŽIVJETI LJEPOTU SVETE MISE - Euharistije, koja nam daruje Božju ljubav i svetost.

 

Draga braćo i sestre!

Kako se sve više približavamo danima Velikog tjedna koji počinje s nedjeljom Cvjetnicom, pozvani smo uroniti u ŠUTNJU.Samo u šutnji možemo doživjeti „čistu Božju ljubav“ koja je Isus (kruh Života) - koji želi nahraniti „neishranjeno“ ljudsko srce, srce gladno „čiste Božje ljubavi“.

Drugo, ne zaboravimo da je takva šutnja jedan PROCES.

Slika takve šutnje jepšenično zrno, njegovo umiranje u tamnoj i vlažnoj zemlji, njegovo izrastanju, donošenje ploda i na kraju postajanjem kruhom; hranom za drugoga. „Ako pšenično zrno, pavši na  zemlju, ne umre, ostaje samo: ako li umre, donosi obilat rod“ (današnje evanđelje).

- Zamislimo se malo više i bolje kako olako gledamo na kruh koji jedemo ne razmišljajući o procesu kako kruh nastaje. Olako ga i bacamo.
Slično današnji čovjek olako gleda na Isusa Krista, Njegov križ, a to govori da tako olako gledamo i na svoj život misleći da smo svemoćni, a stvarnost je drugačija.
Živimo život bez Života! Zatvaramo se u sebičnost, nevjeru, sve manje je među ljudima povjerenja i empatije...

Poruka i ohrabrenje čovjeku vjerniku za Veliki tjedan glasi: Umiranje i smrt nema zadnju riječ, nego život koji se rađa iz umiranja - ima zadnju riječ.

U kršćanstvu, naime, nema prečaca ili „učini nešto na brzinu“, nego nam je put „logika pšeničnog zrna“ koje umire da bi dalo stostruki plod...

 

„Neishranjenost“ljudskog srca

Imajući pred očima Veliki tjedan (Karwoche) potrebno je više i bolje razmisliti o svome životu. Prvo što će nam upasti u oči je da smo „GLADNI LJUBAVI“ i imamo iskrivljenu sliku o ljubavi, a onda i o životu. To se zove „neishranjenost ljudkoga srca“.

Razmišljajući o „neishranjenosti ljudskog srca“ možemo razumjeti riječi kojima Isus uzvraća Sotoni koji ga poziva da kamenje pretvori u kruh: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta’ (Mt 4, 4).

- Ako se tako pitamo: Zašto ima gladi u svijetu? Zašto djeca gladuju dok se istodobno hrana baca da bi se održale cijene? Zašto čovjek proizvodi oružja koja siju smrt? - odgovor pronalazimo u „neishranjenosti ljudskih srdaca“.

- Da bi bilo kruha za sve, prvo treba nahraniti ljudsko srce ljubavlju.

- Da bi bilo pravednosti među ljudima, prvo treba pravednost niknuti u našim srcima, a sve to se nikada neće dogoditi bez prihvaćanja Boga i Njegove ljubavi..

 

Bog se „učinio malenim“

Budući da je čovjek odveć malen da bi sam dopro do Boga, sam Bog se za nas učinio malenim - postao čovjekom, postao našim Kruhom Života da bismo od njegove ljubavi mogli primiti ljubav i nahraniti naša srca Njegovom ljubavlju.

 

Isus je pšenično zrno

Isus je pšenično zrno posijano u brazde naše povijesti s ciljem da On bude i ostane  Kruh Života i „hrana“ za ljudsko srce.

Zbog toga će On na Posljednjoj večeri ustanoviti sakrament Euharistije, svetu misu; kako bi njegovi učenici mogli u sebi imati njegovu ljubav, bili sjedinjeni s Njime, i tako širili njegovu ljubav.

- Sve polazi od Krista koji je na Posljednjoj večeri ostavlja svojim učenicima novu zapovijed:

- „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Iv 13, 34-35).

- Isus Krist se s Božjom ljubavlju susreće s patnjom, mukom, nasiljem i preobražava ih u čin darivanja: pobjede Života nad smrću. Tako, tko god želi nasljedovati Isusa mora se osobno i duboko sjediniti s Njim.

Treba se prepustiti Isusu da nas „PRETVARA U SEBE“. Potrebno je postati „svetohranište“ Isusovo i ići ovom zemljom skupa s Njim.  

 

Isus je „naša hrana“

U Euharistiji ili svetoj misi se hranimo Presverim Tijelom Kristovim. Sveti Augustin to objašnjava ovako: Tjelesna hrana koju uzimamo, nju naš organizam upija i tako se prehranjujemo; u slučaju svete mise riječ je o drugačijem Kruhu: Kruhu koji nas uzima i „pretvara nas u sebe“ i tako postajemo Tijelo Kristovo, postajemo jedno s Njime.

 

Peti korak u korizmi

Tako peti korak u petoj korizmenoj nedjelji za nas glasi: POZVANI SMO NASLJEDOVATI ISUSA KRISTA I SJEDINITI SE OSOBNO I DUBOKO S NJIM i s njegovom ljubalju.

Bez SJEDINJENOST S ISUSOM, naša srca će idalje ostati „neishranjena“; gladna ljubavi, gladna čiste Božje ljubavi.

 

Promjena potrebna svijetu

Isus kaže da bez Njega mi ništa ne možemo učiniti. Promjena potrebna svijetu  je „promijeniti svoje srce“.
Samo srce  nahranjeno Kristovom ljubavlju može pobijediti i sebe i mržnju i zlo.  Zbog toga Bog svijetu daruje Euharistiju, svetu misu.

U kršćanstvu, naime, nema prečaca ili „učini nešto na brzinu“,nego svima nam je potrebna strpljiva logika pšeničnog zrna koje umire kako bi dalo život vjere koja blagom Božjom snagom „premješta“ i planine.

 

U Isusu prepoznajemo čovjeka u potrebi

Tko prepozna Isusa u svetoj hostiji i u svetoj misi, on ga prepoznaje i u bratu čovjeku koji trpi, koji je gladan i žedan, koji je stranac, gol, bolestan, zatočen; i konkretno se zalaže za sve one koji su u potrebi.

Ne mogu nekome darovati TISUĆE FRANAKA, ali mogu mu darovati riječ LJUBAVI, podrške, ohrabrenja...

Isus je pšenično zrno posijano u povijest čovječanstva kako bi postao i bio naš Kruh svagdašnji. Tko želi nasljedovati Isusa mora se osobno i duboko sjediniti s Njim. Najkraći put je SVETA MISA. Potrebno nam je svima ponovno otkriti i zaživjeti ljepotu svete mise, Euharistije, koja nam pokazuje Božju ljubav i svetost.

- Neka nas Djevica Marija, koja je dala svijetu Kruh života, nauči živjeti u dubokom jedinstvu s Isusom Kristom. Amen.

 

Obavijesti:

U četvrtak, 25. 03. je Blagovijest (Verkündigung des Herrn)
Misa će biti u 19.00 sati u St. Michaelkirche - Basel

Petak, 26. 03. je uskrsna ispovijed u St. Michaelkirche - Basel od 15.30 sati

Subota, 27. 03. - uskrsna ispovijed i misa u Juri od 15.30 sati

Nedjelja, 28. 03. je nedjelja CVJETNICA (Palmensonntag)

Raspored misa:

            Basel, 8.00 sati
            Basel, 9.00 sati
            Basel, 10.00 sati
            Basel, 11.00 sati

Liestal, 13.00 sati
Liestal, 14.00 sati

 

Uskrsna ispovijed

Sada u petak, 26. 03. 2021.od 15.30 sati je USKRSNA ISPOVIJED u crkvi sv. Michaela

Ispovijedat će najmanje 5-6 svećenika.

Raspored ispovijedanja je napravljen tako da se svako pola sata može izmijeniti 50 osoba.

Imate LINKOVE za prijavu na web-stranici i dobro je da se prijavite.

I oni koji se nisu prijavliza ispovijed MOGU DOĆI NA ISPOVIJED. Na ulazu će biti redar i paziti će da u crkvi ne bude više od 50 osoba.

Zato, kako se tko ispovjedi, kratko se u crkvi pomoli i odlazi kući. Neće biti mise i pričesti na dan ispovijedi.

Molim vas da se u petak svi ispovjedite,

a prije toga se dobro pripravite za ispovijed.

- Nemojte da itko dođe na ispovijed i kaže: Eto ja nemam što ispovjediti... Nema takvih!

Roditelji, ponovite s djecom i naučite ih za ispovijed ovo:

1. Pozdravi svećenika: «HVALJEN ISUS I MARIJA»

2. Klekni i prekriži se: «U IME OCA i SINA i DUHA SVETOGA. AMEN!»

3.Rekne: «SKRUŠENO ISPOVIJEDAM SVOJE GRIJEHE KOJE SAM UCINIO. MOJA POSLJE-DNJA ISPOVIJED BILA JE (kažeš kada).
OVO SU MOJI GRIJESI (nabroji sve grijehe...

4. Kajanje: „KAJEM SE OD SVEGA SRCA ŠTO SAM UVRIJEDIO BOGA,

NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO.

MRZIM SVE SVOJE GRIJEHE I ČVRSTO OBECAJEM

DA CU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI“.