6. nedjelja kroz godinu B - 14. 02. 2021.

 

Pjesme za misu:

Ulazna pjesma: Svi kliknimo Kristu: https://youtu.be/zsJcf9WV_-A

Ili „Rijeke žive vode“: https://youtu.be/AxB8Fq2-8Rk

ili „Pjesma Kraljici Mira“: https://youtu.be/ZV57zCOAsJA

Pripjev: Utočište ti si moje: https://youtu.be/wOKHEYbKBXg

Aleluja (Tražite najprije…): https://youtu.be/ZWLH09If6kc

Prikazanje: Masline i Vinogradi: https://youtu.be/7oEnE8rMi9o

Pričest: Samo tvoja ljubav: https://youtu.be/SlHmruQcmmI

Pričest: Predivan Bog: https://youtu.be/gPloWOjZRMI

ili Hvala Ti, Isuse, hvala Ti, Bože moj: https://youtu.be/fHDJ5Gp62vQ

ili Da Te samo dotaknem: https://youtu.be/m03bgFedMYg

Kraj: Pjesma Lurdskoj Gospi: https://youtu.be/fQIw6IxG5LM

 

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Lev 13,1-2. 45-46

Čitanje Levitskog zakonika

Neka je gubavcu stan izvan tabora.

Gospodin reče Mojsiju i Aronu:

«Ako se kome na koži pojavi  oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bilo nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.

Onaj koji se bude ogubao, neka nosi rasparanu odjeću, kosa neka mu je raščupana, gornju usnu neka prekrije i viče: ‘Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane; i kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.»

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam - 32

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ: https://youtu.be/wOKHEYbKBXg

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Tada grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: «Priznat ću Gospodinu prijestup svoj»,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

 

Drugo čitanje: 1Kor 10, 31 - 11,1

Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinćanima

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Braćo! Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 7,16

Prorok velik usta među vama!

Pohodi Bog narod svoj!

 

Ili: Aleluja (Tražite najprije): https://youtu.be/ZWLH09If6kc

 

Evanđelje: Mk 1, 40 - 45

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: «Ako hoćeš, možeš me očistiti!»

- Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: «Hoću, budi čist!»

I odmah nesta s njega guba i očisti se.

Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: «Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.

»Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima.

- I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

 

„Isuse, moja je radost Tebe ljubiti“

 

Draga braćo i sestre!

Evanđelje nam i ove nedjelje predstavlja Isusa koji ozdravlja bolesnog gubavca. Isusova ozdravljenja su znak da je Božje kraljevstvo blizu. Isus Krist je došao pobijediti zlo u korijenu, a ozdravljenja su znak Božjeg kraljevstva.

Položaj gubavaca je bio težak

Evanđelje ove nedjelje (Mk 1, 40-45) prikazuje nam Isusa koji liječi gubavca. Guba je bila najteža bolest i ujedno i najteža društvena kazna. Gubavci su bili isključeni iz društva. Nisu se smjeli pojavljivati u društvenim događanjima. Morali su biti izolirani i imati zvonce koje je oglašavalo njihovu blizinu. Posebne su bile za njih zakonske uredbe (usp. Lev 13-14) koje su davale svećenicima pravo i zadaću da proglase nekoga da je obolio od gube, ili ako je osoba ozdravila, da proglase tu osobu da je ozdravila i da se može vratiti u normalan društveni život.

„Ako hoćeš, možeš me očistiti!“

Dok je Isus tako prolazio selima Galileje neki mu gubavac izađe ususret i povika: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!“. Isus ne izbjegava susret s gubavcem; pruža ruku i dotače ga - što je bio čin protiv propisa - i reče: „Hoću, budi čist!“.

Božja volja i Božja ljubav

U ovom Kristovom činu ozdravljenja gubavca otkriva se povijest našega spasenja. Božja je volja da nas spasi - OZDRAVI - od svakog zla; da nas „očisti“ od „gube grijeha i zla“ i tako ponovno osposbi za odnose s Bogom i bratom čovjekom. Sam Bog je kroz svoju Svetost DOTAKAO ljudsku „gubu“ grijeha i zla, što je samo po sebi u suprotnosti sa Svetim, i tako nas ponovno  IZMIRIO SA SOBOM. On nas je ponovno prvi uzljubio i tako pokazao da je Njegova ljubav „jača od svakoga, pa i najtežega, našega grijeha“.

Ne oholost, nego zahvaljivanje

Sveti Augustin iznosi jednu bitnu misao: „Dokle god ste slabi, priznajte sebi slabost, a kad ste snažni, zahvaljujte Bogu; dok ležite - vapite i molite, a kad se uspravite, ne budite oholi.“

Poruka je: Kad netko oboli, tada vapije i moli. Kada bolest prođe, ta ista osoba se uspravi i postane ohola. Zaboravi Bogu zahvaliti. Zaboravi moliti... Oholost je moguće prevladati samo trajnim ZAHVALJIVANJEM. „Svagda i za sve zahvaljujte Bogu Ocu u imenu našega Gospo-dina Isusa Krista“ (Ef 5,20).

Sačuvati u srcu radost susreta s Isusom

Sada nam se nameće pitanje: Kako primiti i sačuvati OZDRAVLJENJE koje nam je Bog darovao po Isusu Kristu?

Potrebno je sačuvati u svome srcu radost susreta sa živim Isusom Kristom. Jedan Psalam nam kaže: „Sva radost tvoja neka bude Gospodin: on će ispuniti želje tvoga srca“ (Ps 37, 4). To znači svakog dana biti svjestan njegove prisutnost i prijateljstva: „Gospodin je blizu!“ (Fil 4, 5); to znači staviti svoje pouzdanje u njega i rasti u njegovoj ljubavi.

- Nadalje, sveta misa je savršeno mjesto na kojem Crkva izražava radost koju prima od Gospodina i prenosi je svijetu. Svake nedjelje, u svetoj misi, kršćanske zajednice slave Isusovu smrt i uskrsnuće. Po svetoj misi Bog nas nastavlja OZDRAVLJATI od grijeha i zla; nastavlja nas LJUBITI. Zato se sveta misa zove i GOZBA LJUBAVI. Nedjelja je dan u kojem susrećemo Krista Uskrslog, slušamo njegovu Riječ, hranimo se njegovim Tijelom i Krvlju. U jednom se Psalmu kaže: „Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se njemu!“ (Ps 118, 24). A u uskrsnoj noći, Crkva pjeva Exultet, hvalospjev radosti zbog pobjede Isusa Krista nad grijehom i smrću: „Nek usklikne sad nebesko mnoštvo Anđela… Nek se raduje i zemlja tolikim obasjana blijeskom… i silnim poklicima naroda nek ova odjekne dvorana“. Kršćanska radost proizlazi iz svijesti da nas Bog ljubi i da je ljubavlju pobijedio zlo i smrt. To znači da smo pozvani živjeti u Njegovoj ljubavi. Sveta Terezija od Djeteta Isusa, mlada karmelićanka, pisala je: „Isuse, moja je radost Tebe ljubiti“.

Vrijeme korizme

Vrijeme korizme je pred nama. Prilika je to da i sami zamolimo Isusa da i nas „očisti“ od gube grijeha bilo koje vrste (oholosti, lijenosti, ili…).

- Riječi Gospe Lurdske i Njezin poziv: na molitvu za obraćenje grešnika, na pokoru i post, je ujedno i korizmeni zov: „Obratite se i vjerujte evanđelju“, činite djela milosrđa, molite i vršite pokoru. Molimo Gospu da nam pomogne živjeti Kristovo Evanđelje, redovito moliti u obiteljima i činiti pokoru i djela milosrđa. Amen.

Kraj: Lurdska pjesma: https://youtu.be/fQIw6IxG5LM

 

Obavijesti i raspored misa

Čista srijeda, 17. 02. 2021.

Čista srijeda je u sada u srijedu 17. 02. (POST I NEMRS).

Misa i pepeljanje je u 18.30 i 19.30 sati u crkvi sv. Michaela.

Potrebna je prijava za misu, jer je broj ograničen na 50 osoba.

 

Petak, 19. 02. 2021. - Put križa

Put križa bit će u petak, 19. 02. 2021. u 19.00 sati.

Potrebna prijava, jer je ograničeno na 50 osoba.

 

Nedjelja, 21. 02. 2021. - raspored misa:

            Basel, 8.00 sati

            Basel, 9.00 sati

            Basel, 10.00 sati

            Basel, 11.00 sati

 

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati