6. uskrsna nedjelja, 09. 05. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48

I na pogane se izlio dar Duha Svetoga 

Čitanje Djela apostolskih

Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«

Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.

Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev: Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!
https://youtu.be/76_oHnjebM8

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 7-10

Bog je ljubav.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 14, 23

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin: i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

 

Evanđelje: Iv 15, 9-17

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom:

EvangeliumJoh 15, 9–17

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird.

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.

Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
  Lob sei dir,  Christus!

 

Duhovna misao

„Ljubiti kao što je Isus nas ljubio“

Draga braćo i sestre!

Isus nam danas govori o „novoj zapovijedi“ - zapovijedi ljubavi s kojom njegovi učenici trebaju jedni druge ljubiti. Koja je novost ove Isusove «nove» zapovijedi, ako već znamo da je u Starom zavjetu Bog dao zapovijed ljubavi prema Bogu i bližnjemu?  Ova Isusova nova zapovijed ljubavi sada pak, postaje novom utoliko što Isus dodaje vrlo važan nastavak: Kao što sam ja ljubio vas,"- tako vi ljubite jedni druge“.Novost je: Ljubiti kao što je Isus ljubio; kao što je Isus nas ljubio. Isus nastavlja govoriti svojim učenicima: «Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.»

 

Središte kršćanske vjere

»Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere. Ove riječi na vrlo jasan način izražavaju kršćansku sliku o Bogu. Ove riječi jasno izražavaju i sliku čovjeka i čovjekova puta koja proizlazi iz Boga koji je ljubav: "Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio!" Kada sve ovo imamo pred očima, sažeti obrazac kršćanskoga života i vjere glasi : »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.« Biti kršćanin, znači, može samo onaj tko je upoznao ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovao joj. Kršćaninom se postaje kada dobro upoznamo Božju ljubav (Isusa Krista), povjerujemo joj i kada ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio.  To nam potrvđuje i današnje drugo čitanje.

Ljubljeni, ljubimo jedni druge!

«Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše» (drugo čitanje).

Našoj kršćanskoj ljubavi predhodila je Kristova ljubav. Sva naša ljubav odnosi se na ljubav kojom je Bog po Isusu Kristu nas ljubio. Mi se samo uključujemo u Božju ljubav. Naša se ljubav može ostvariti samo po Božjoj ljubavi. Isus daje samoga sebe za uzor i izvor ljubavi. Radi se o ljubavi do kraja, do smrti na križu; radi se o ljubavi bez granica, o sveopćoj ljubavi, ljubavi koja sve loše okolnosti i poteškoće preobražava u novi život (uskrsnuće): To što je novo jest upravo ovo: „ljubiti kao što je Isus nas ljubio“.

 

Živjeti po Isusu Kristu

Bog je Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. Prošle nedjelje slušali smo odlomak iz Evanđelja po Ivanu u kojem Isus, govoreći na Posljednjoj večeri, upozorava svoje učenike da ostanu sjedinjeni s njime kao loza s trsom (wie die Reben mit dem Weinstock). „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.»

Kršćanski život je otajstvo zajedništva s Isusom: "Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa" (Iv 15,5). Zajedništvo s Isusom Kristom ostvaruje se ponajprije njegovoj velikoj obitelji Crkvi, u molitvi, vršenju Božjih zapovijedi i po sakramentima u Crkvi, na poseban način u euharistiji, u svetoj misi, s kojom posebno povezujemo primanje pričesti, stvarnost zajedništva.

 

Razmislimo o svome kršćanstvu!

Ostaje pitanje: Zašto mi kršćani nismo spremni prigrliti novi način života koji je Isus donio sa sobom i koji su apostoli usvojili i živjeli?

Zašto nismo spremni ljubiti jedni druge kao što Isus nas ljubi?

Vrijeme je da se iznova kao kršćani zapitamo: „Jesmo li doista prožeti Isusovom riječju? Je li Božja riječ hrana od koje živimo, više no što su to kruh i stvari ovoga svijeta? Poznajemo li Isusovu riječ doista? Ljubimo li Božju riječ? Je li naš duh toliko zaokupljen tom Riječju da ona ostavlja traga u našem životu i oblikuje naše misli?“

 

Ostanite u mojoj ljubavi!

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.»

 

Utecimo se zagovoru Blažene Djevice Marije

Siguran način kako ostati sjedinjeni s Kristom, kao loza s trsom, što smo prošle nedjelje slušali: "Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa" (Iv 15,5), je uteći se zagovoru Blažene Djevice Marije. Nju ćemo u četvrtak, 13. svibnja, posebno častiti spominjući se Gospina ukazanja u Fatimi, gdje se 1917. godine više puta ukazala pred troje djece. Bili su to pastiri: Francesco, Hijacinta i Lucija. Poruka što im je povjerila, koju je i u Lurdu naglasila, bila je snažan poziv na molitvu i na obraćenje; poruka doista proročka ako se ima na umu 20. stoljeće i sve što se dogodilo u 20. stoljeću: neviđena razaranja izazvana ratovima i totalitarnim režimima, kao i raširenim progonima Crkve. Usto, 13. svibnja 1981. - prije 40 godina - sluga Božji Ivan Pavao II. osjetio je da je bio čudesno spašen od smrti pokretom "majčinske ruke", kako je on sam to izrekao, te je čitav njegov pontifikat bio obilježen onim što je Djevica navijestila u Fatimi.

Još uvijek i dan danas ostaju razlozi za zabrinutost oko budućnosti čovječanstva, ali utjeha je ono što je "Bijela Gospa" obećala pastirima - vidiocima u Fatimi: "Na koncu će pobijediti moje Bezgrešno Srce".

 

Vratite molitvu u obiteljiski dom

S ovom sviješću vratimo se Kristu i njegovoj ljubavi, ostavimo se bezboštva i grijeha, vratimo molitvu u obitelji i ljubimo jedni druge Kristovom ljubavlju. Molimo Blaženu Djevicu Mariju da bdije nad svakom obitelji, majkama i djecom.
Majke, čestitam vam Majčin dan! Učite svoju djecu moliti. Učite ih ljubiti Boga i čovjeka. Očevi, nemojte se stidjeti moliti u svojim obiteljima. Iznad svega neka Kristova ljubav vlada među vama. Ljubite jedni druge kao što Isus Krist ljubi vas! Nema ništa ljepše i uspješnije od toga u životu bilo kojega čovjeka. Amen.

 

Raspored misa za idući tjedan

Četvrtak, 13. 05. 2021. (Uzašašće Isusovo i Fatimska Gospa)

- Basel, u        9.00 sati
- Basel, u       10.00 sati
- Basel, u       11.00 sati

- Liestal, u     13.00 sati
- Liestal, u     14.00 sati

 

Petak, 14. 05. 2021. u 19.00 s.
misa za sve one koji ne mogu dolaziti nedjeljom.

 

Nedjelja, 16. 05. 2021.

- Basel, u       8.00 sati
- Basel, u       9.00 sati
- Basel, u      10.00 sati
- Basel, u      11.00 sati

- Liestal, u    13.00 sati
- Liestal, u    14.00 sati

 

ČIŠĆENJE CRKVE u subotu, 15. 05. u 9.00 sati