7. uskrsna nedjelja,
16. 05. 2021.

Pjesme za misu:

Početak: Marijo, svibnja Kraljice:
https://youtu.be/mLjaY5fzpyg

Pripjev: Gospodin u nebu postavi…
https://youtu.be/PIyS71B4Uuk

Aleluja: https://youtu.be/udK8vpm897c

Prinosna: Prinosimo kruh:
https://youtu.be/s4NnxRq7pXU

Pričesna: Ja sam s vama:
https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Za kraj : Za kraj: Kraljice Neba:
https://youtu.be/cC-vYx99vmw

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c-26

Treba da jedan od ovih bude svjedokom njegova uskrsnuća.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:

’Njegova kuća nek opusti, njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!’

Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.«

I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«

Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab

Pripjev:Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje.
https://youtu.be/PIyS71B4Uuk

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove.

 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 11-16

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 14,18

Ne ću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin: idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.

 

Evanđelje: Iv 17, 11b-19

Neka i oni budu jedno kao i mi!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Joh 17, 6a.11b–19

Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir!

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

 

Duhovna misao

„Za njih posvećujem samoga sebe,
da i oni budu posvećeni u istini“

Draga braćo i sestre!

Poslušajmo na početku jednu priču koja će nam pomoći da bolje upoznamo sebe, svoju ljubav koja jedino u istini može cvjetati, donositi plodove i tek u takvoj ljubavi može se VJERODOSTOJNO ŽIVJETI. Na nama kršćanima trebala bi se vidjeti Kristova ljubav, Kristovo lice. Isus nas i danas želi posvetiti ili učiniti da budemo na prvom mjestu Božji i zato u današnjem evanđelju kaže: "Za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posvećeni u istini" (Iv 17,19). Pročitajmo primjer župnika prosjaka.

 

Priča o župniku „beskućniku“

Svećenik koji je trebao preuzeti župu od 10 000 vjernika prerušio se u prosjaka, beskućnika, i za nekoliko nejdelja bi otišao u crkvu  koju je trebao kao budući župnik. Prolazio je crkvom punom ljudi, pozdravljao ljude, a oni su mu uzvraćali s pogledima punim prezira i gađenja. Samo troje njih ga je pozdravilo. Tražio je sitniš da može kupiti nešto hrane, no nitko mu ništa nije davao. Čak su mu savjetovali da ne sjedi u crkvi naprijed, nego da se makne na dno crkve i tamo sjedi za vrijeme mise.

One nedjelje kada je trebao preuzeti župu je došao je u crkvu obučen kao prosjak i sjedo u zadnju klupu. Dok je sjedio na dnu crkve, biskup i stari župnik su ustali i najavili: ’Želimo vas sada upoznati s vašim novim župnikom.’ Zajednica je gledala uokolo i pljeskala očekujući njegov dolazak.

Beskućnik koji je sjedio u zadnjoj klupi, ustao je i zaputio se prema oltaru. Kad je to zajednica vjernika vidjela, prestala je pljeskati. Novi župnik je stao za mikrofon i pozdravio vjernike citirajući biblijski tekst: “Nakon toga će Kralj reći onima s desne strane: ‘Dođite blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta! Jer bijah gladan, i dadoste mi jesti; bijah žedan, i napojiste me; bijah putnik, i primiste me; bijah go, i obukoste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni. Tada će mu reći pravednici:’ Gospodine, kad te vidjesmo gladna pa ti dadosmo jesti, ili žedna pa ti dadosmo piti? Kad li te vidjesmo kao putnika i primismo te? Kralj će im odgovoriti: Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće” (Mt 25,34-40).

Nakon ovog biblijskog teksta, novi župnik je pogledao prema zajednici vjernika te im ispričao sve što je doživio za nekoliko nedjelja od vjernika koji su sada njegovi župljani. Mnogi su zaplakali, dok su drugi pognuli glave od stida i sramote. Tada je nastavio: “Danas vidim da je ova crkva puna ljudi, ali malo je Kristovih učenika.

 

Jesmo li upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i jesmo li joj povjerovali?

Ostaje za sve nas upitati se:: Jesmo li mi zbilja upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i jesmo li joj povjerovali? Jesmo li razumjeli Isusovu novost u ljubavi kada nam kaže: Kao što sam ja ljubio vas,"- tako vi ljubite jedni druge“.Ljubiti kao što je Isus ljubio; kao što je Isus nas ljubio. To je srž ili bit kršćanstva. Kako Isus kaže: «Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.»

 

Isus za nas (za Crkvu) posvećuje samoga sebe

Isus moli: «Oče, posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini" (Iv 17, 16-19).

Sada se postavlja pitanje: što znači "posvetiti"? Prije svega treba reći da je "posvećen" odnosno "svet" u pravom smislu riječi samo Bog. Posvetiti dakle bi značilo «prenijeti neku stvarnost ili osobu Bogu koji je jedini svet i po kojem osba ili stvar postaje posvećena, sveta. Posvetiti znači biti potpuno darovan Bogu.» Tako posvećenost s jedne strane znači biti «odijeljen ili odvojen» iz ovoga svijeta i darovan Bogu i za Boga. Biti potpuno predan i darovan Bogu. S druge strane – biti posvećen nosi sa sobom određenu zadaću, odgovornost. Tako upravo činjenica da je netko darovan Bogu (posvećen) Bog mu daje poslanje, zadaću, a ona glasi «BITI ZA DRUGE i DARIVATI IM SVETOST, POSVEĆENOST; donositi im Boga, Božju riječ, Božju ljubav.».

 

"Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina"

Isus sebe posvećuje Bogu za svoju Crkvu, za nas. On je u svojoj Crkvi uvijek s nama i za nas. On nama služi. S Isusom Kristom i Crkva i svi kršćani su tako « odvjeni od svijeta». Oni su rođeni iz Isusa Krista i po Isusu Kristu i posvećeni Bogu, darovani Bogu, kako bi u ovome svijetu nastavili Kristovo poslanje, djelo spašavanja ovoga svijeta koje je započelo s Isusom Kristom. Posvećeni je onaj koji je, poput Isusa, izdvojen od svijeta i posvećuje se  on sam za druge. Za Kristove učenike to će značiti nastaviti Isusovo poslanje. Uskrsli, ukazavši se svojim učenicima, reći će im: "Mir vama! Kao što mene poslao Otac i ja šaljem vas" (Iv 20, 21). Crkva ne smije nikada izgubiti svoju posvećenost Bogu i svoje poslanje. Ona je s Kristom za druge. Crkva ili kršćani kada izgube svoju posvećenost Bogu i svoje poslanje – oni nisu više prepoznatljivi niti se po njima može prepoznati lice Kristovo.

 

Crkva i kršćani se suobličuju Isusu Kristu, a ne ovome svijetu. Kršćani se ne zatvaraju niti u geto.

Isusovi učenici, danas Crkva i svi kršćani, suobličuju se jedino s Isusom Kristom, a ne povode se za grešničkim ponašanjem svojih suvremenika, ma kako to ponašanje bilo u određenom vremenu, ne samo društveno prihvatljivo, nego čak i poželjno. Kršćani ne smiju upasti u zamku: suobličiti se ovom svijetu. Ne smiju se niti povući iz ovoga svijeta i zatovriti u neki svoj geto. Isusovi učenici se ne izdvajaju iz svijeta da bi se izolirali, naprotiv, oni su primili poslanje od Isusa Krista da se po njima POSVEĆENIMA svijet danas spašava i bude spašen od Zloga. Stoga Isus ne moli Oca da njegove učenike uzme iz svijeta, nego da ih očuva od Zloga, tako da ne upadaju u njegove zamke.

 

Ja sam Istina, Put i Život

Po kršćanima bi trebalo biti prepoznatljivo lice Kristovo. Isus kaže "Ja sam Istina". Posveti ih u istini, znači: Isus koji je Svjetlo daje ljubavi smisao i vrijednost. Ljubav bez Istine, bez Krista, upada u sentimentalnost, postaje prazna ljuštura koju svatko ispunja kako on hoće i kako mu se ćefne, prohtije. Bez Istine ljubav postaje neka emotivnost, mišljenje, riječ koju mnogi zlorabe i dovode do toga da je za njih ljubav ono što je baš suprotno ljubavi. Dovodi do iskorištavanja drugoga, egoizma ili sebičnosti i sl. Krist, njegova ljubav i istina oslobađaju nas laži, lažne ljubavi, lažnih odnosa s Bogom i čovjekom. Zato Isus i moli: "Ostanite u mojoj ljubavi!«Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa» Iv 15, 1). Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu.«Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna» (Iv 15, 9-11).

To je ujedno i ispunjenje svetog Pisma. Punina života. Svaka sveta misa je otvaranje punini života i ljubavi. Tko s vjerom ulazi u živi odnos s Isusom Kristom, doživjet će da mu je s vjerom darovana punina života, razumijevanje Božje riječi koja je istina i koja nas oslobađa od laži i od Zloga.

Molimo Blaženu Djevicu Mariju da da sve više rastemo u vjeri, moleći u obiteljima, rastući u Kirstovoj ljubavi i živeći u Istini koja je Isus Krist.
 

Raspored misa za idući tjedan

Srijeda, 19. 05. 2021. u 19.00 s.
misa za članove molitvene zajednice “Majka Triput Divna i sve one koji žele doći te večeri na misu
 
Petak, 21. 05. 2021. u 19.00 s.
misa za sve one koji ne mogu dolaziti nedjeljom i koji se ne uspiju prijaviti nedjeljom.

Nedjelja, 23. 05. 2021. -  Svetkovina - Duhovi - rođendan Crkve

- Basel, u      8.00 sati
- Basel, u      9.00 sati
- Basel, u     10.00 sati
- Basel, u     11.00 sati

- Liestal, u    13.00 sati
- Liestal, u    14.00 sati