Čista srijeda, 17. 02. 2021.

Pjesme:

Ulazna: Ti, Gospodine: https://youtu.be/ntDmACRIsb4

Ili: Počinje se slavna muka: https://youtu.be/cabeRynmwU8

Pripjevni psalam: Psalam 51 - Smiluj mi se Bože: https://youtu.be/ZS1_bUbHsQg

Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina: https://youtu.be/3KO33EEpLHw

Slava tebi Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

Kod pepeljanja:

Pogledaj, Gospode i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84

Ja se kajem: https://youtu.be/LYG7xAr9zY0

O Isuse, daj da pjevam: https://youtu.be/CwaDEk6o_cs

Prosti moj, Bože: https://youtu.be/4Z1ODHPxBkM

Narode moj ljubljeni: https://youtu.be/8DJPsxV-70Q

Prikazna: BOG OPROSNIK NAM DAROVA HIMAN: https://youtu.be/BlwVSfEkmxo

Ili Sretnih li vas: https://youtu.be/1lPQY2dOAXQ

Pričest: Klanjam ti se smjerno: https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

Ili Dušo Kristova: https://youtu.be/3sFfKPfL9yw

Ili Uzmite, jedite: https://youtu.be/L3xv5sLF7Pg

Ili Ja sam s vama: https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Kraj: Milosti je čas, Isus zove nas: https://youtu.be/Et-bAAYVqIo

Ili Fra Z, Pavičić - Evo sad su dani pokore: https://youtu.be/XAxS_c8V_ic

Ili EVO, SAD SU DANI POKORE: https://youtu.be/1FlWCfGVscs

Ili Stala plačuć: https://youtu.be/57p7trGVbgE

Ili STALA MAJKA POD RASPELOM: https://youtu.be/kCsr5asNYec

 

Prvo čitanje: Jl 2, 12-18

Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«

Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!

Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«

Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 51, 3-6a.12-14.17

Pripjev:Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo! https://youtu.be/6H-BnuCb9Tk

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Drugo čitanje: 2 Kor 5, 20 - 6, 2

Pomirite se s Bogom … Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:» U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!

Riječ Gospodnja.

 

Slava tebi Kriste Bože (Aleluja u korizmi): https://youtu.be/nTfJ77mxRMA

 

Evanđelje: Mt 6, 1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao za Čistu srijedu

 

Vratite se k Bogu „svim srcem svojim“!

Koje sam odluke donio u Korizmi? Odluke su potrebne i bitne za život, a tako i za korizmeno vrijeme. Određene odluke mogu ti pomoći da se „svim srcem vratiš k Bogu“ što je i cilj korizme.

U srijedu Pepelnicu započli smo korizmeni hod, hod koji traje četrdeset dana i vodi k radosti Gospodinovog Uskrsa. Tog dana Crkva nam je uputila najprije snažan poziv preko proroka Joela:  „Al' i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim“ (Jl 2,12). Treba naglasiti izraz „svim srcem“, što znači iz središta naših misli i osjećaja, iz središta naših odluka, odabira i djelovanja, činom potpune slobode. Odluke su potrebne i bitne za korizmeno vrijeme. Dobro bi bilo preispitati svoje odluke i upitati se vode li nas naše odluke da se „svim srcem vratimok Bogu“? Obratimo?

Izaberi bar jednu odluku!

Prva: (Svako)-dnevno čitanje Biblije

Naš duhovni život treba hrane. Kakve? Duhovne! Gdje je naći? U Bibliji, u Božjoj riječi. Ako svakodnevno ne čitamo Bibliju i ne tražimo potrebnu duhovnu hranu, gladovat ćemo i izgubiti i vjeru i duhovnu snagu. Bibliju ne smijemo letimično čitati, kao neku lektiru. Najbolje je početi čitati Evanđelje po Ivanu. Mali ulomak Biblije, dobro razumljen i promišljen, duhovno je korisniji nego li samo pročitanih nekoliko stranica. Potrebno je da Božja riječ dođe do srca i u srcu se nastani.

Upitajmo se:Jesam li u Korizmi donio odluku redovito i svaki dan čitati Bibliju?

- Druga: Naučiti moliti

Isus je znao noći i noći provesti u molitvi. Bio je povezan kroz molitvu s Ocem Nebeskim. To je „tajna“ molitve. Molitva povezuje. Tko će nas naučiti tajnu molitve i kada ćemo razumjeti da nam je molitva bezuvjetno potrebna? Moliti nas može naučiti samo živi Isus Krist. Ako je On molio, koliko tek trebam ja moliti. Nije dovoljno ujutro i navečer na brzinu se prekstiti i nešto izmoliti. Potrebno je imati trajnu i planiranu molitvu, svakodnevnu molitvu. Bez trajne, planirane i svakodneve molitve, kršćanski život postaje prazan, bez snage. Oni koji su nešto vrijedili za Boga i za Crkvu, bili su ljudi molitve.

Upitajmo se:Jesam li u Korizmi donio odluku da ću imati trajnu, planiranu i svakodnevnu molitvu?

- Treća: Uvijek se oslanjajte na Duha Svetoga.

Isusovo je obećanje ovo: „A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom“ (Iv 15,26-27). Ostaje pitanje za sve nas, je li naše tijelo hram, prebivalište, Duha Svetoga? Stanuje li Duh Sveti u našim srcima? Čovjek bez Duha Božjega je bez ičega i svaki dan „tone“ - utapa se u crnom zlu. Duh Sveti nam stavlja pred oči uvijek Isusa Krista i kaže: „Isus je „pobjednik!“ Njega slijedite. Njega slušajte!

Upitajmo se:Jesam li u Korizmi donio odluku da će Duh Sveti stanovati u mome srcu?

- Četvrta: Neka Ljubav bude glavno načelo vašega života!

Od svih darova Duha Svetoga, najveći dar je Ljubav i to ljubav koja nikada ne prolazi i koja svemu odoljeva. Sve će proći, a ljubav će ostati i s ljubavlju ćemo se susresti jednoga dana s vječnom Ljubavlju, Bogom. Najveći dokaz da smo Kristovi i da smo kršćani je činjenica da ljubimo jedni druge kao što je nas Krist ljubio.

Upitajmo se: Jesam li u Korizmi donio odluku da ću se ravnati prema drugome po načelu Kristove ljubavi?

- Peta: Redovito idite na sv. Misu?

Sve što je Bog po Isusu Kristu učinio za čovjeka i čovječanstvo, „stavio“ je u svetu Misu. Isus Krist je uistinu pristutan u svetoj misi pod prilikama posvećenoga kruha i vina. To je najveća istina koju kršćani nikada ne smiju zaboraviti. Vjerujem li ja u Isusovu prisutnost u svetoj misi? Isus je s nama i među nama. Zbog toga je Presveti Oltarski Sakramenat uvijek u središtu crkve. Zato je misa je izvor i vrhunac kršćanskoga života.

Upitajmo se: Jesam li u Korizmi donio odluku svake nedjelje redovito slaviti svetu misu?

Šesta: - Biti „koristan“ kršćanin

Po kršćanima bi trebao biti prepoznatljiv sam Isus Krist. Kršćanin bi trebao biti „živo Evanđelje“. Takvi kršćani su „korisni“ kršćani, za razliku od onih koji se zovu kršćani a ponašaju se suprotnu duhu Kristovu i od njih možemo čuti nezdrava ogovaranja, sumnjive i dvolične razgovore i zabave, nedolično odijevanje, psovke itd…

Upitajmo se: Jesam li u Korizmi razmišljao o sebi kao kršćaninu? Jesam li donio odluku postati „bolji kršćanin“?

- Sedma: Živjeti iznad okolnosti koje nas okružuju

Danas se često čuje od kršćana: „Šta možeš, moj velečasni, tako se danas živi. Mnogi usklađuju svoj život i životni stil prema „trenutnim okolnostima koje su mnoge kršćane „uništile“. Potrebno je naučiti živjeti kršćanski u svim okolnostima i iznad svih društvenih okolnosti, koje se stalno mijenjaju.. Najbolje je pravilno i pošteno se držati Boga i Božjih zapovijedi i pravila kršćanskoga života i onda ćemo sigurno uspjeti u životu. Steći ćete mir duše, blagoslov, sreću, zadovoljstvo i radost. To je tajna zadovoljnog i uspješnoga kršćanskoga života, bez obzira na okolnosti kojie nas okružuju.

Upitajmo se: Jesam li u Korizmi donio odluku da ću se u svakodnevnom životu ravnati po Isusu Kristu, a ne po okolnostima koje me okružuju?

Dokle god čovjek živi, nije siguran od kušnji... Bit će kušan. Tek strpljivošću i istinskom poniznošću ili poslušnošću Božjoj riječi, bivamo jači od svih neprijatelja. Riječ je o strpljivosti i poniznosti u svakodnevnom nasljedovanju Gospodina Isusa Krista, učeći graditi i živjeti svoj život u njemu i s njim, jer je on izvor pravog života.

Ako i danas doneseš neke određene odluke, one će ti pomoći da se „svim srcem vratiš k Bogu“.