NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

Verkündigung des Herrn

Svetkovina

NAPOMENA:
▪ U slavlju euharistije pjeva se himan »Slava«, a izostavlja se poklik »Aleluja«. ▪ U misi, kod molitve Vjerovanja, na riječi »i utjelovio se« svi se poklone.

Pjesme za misu

Ulazna:
Zdravo Zvijezdo Mora: https://youtu.be/90butnnUHHE

Pripjev:
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju:https://youtu.be/JjQbeXDU8Rw

Prinosna:
Poslan bi anđel Gabrijel: https://youtu.be/yvRb3YOKmaE

Pričesna:
Veliča duša moja Gospodina: https://youtu.be/VlmbQ8k4kMA

Kraj:
DOŠLI SMO TI MAJKO DRAGA:https://youtu.be/R30aG2m28WA

Zdravo Djevice Bogorodice: https://youtu.be/4j5Ocx28us8

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija:

»Čujte, dome Davidov:

Zar vam je malo dodijavati ljudima

pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:

Evo, djevica će začeti i roditi sina

i nadjenut će mu ime Emanuel,

S nama Bog!«

Riječ je Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 40 , 7-11

Pripjev:Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju https://youtu.be/JjQbeXDU8Rw

Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću naviještati u velikom zboru
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

 

Drugo čitanje: Heb 10 , 4-10

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.

Zato Krist ulazeći u svijet veli:

Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;

paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.

Tada rekoh: »Evo dolazim!«

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Pošto gore reče:

Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice

- koje se po Zakonu prinose -

ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim:

Evo dolazim vršiti volju tvoju!

Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni

prinosom tijela Isusa Krista

jednom zauvijek.

Riječ je Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja (Iv 14ab)

Riječ tijelom postade i nastani se među nama,
i vidjesmo slavu njegovu.

 

Evanđelje: Lk 1 , 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče:

»Ne boj se, Marijo!

Ta našla si milost u Boga.

Evo, začet ćeš i roditi sina

i nadjenut ćeš mu ime Isus.

On će biti velik

i zvat će se Sin Svevišnjega.

Njemu će Gospodin Bog

dati prijestolje Davida, oca njegova,

i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«

Anđeo joj odgovori:

»Duh Sveti sići će na te

i sila će te Svevišnjega osjeniti. l

Zato će to čedo i biti sveto,

Sin Božji.

A evo tvoje rođakinje Elizabete:

i ona u starosti svojoj zače sina.

I njoj, nerotkinjom prozvanoj,

ovo je već šesti mjesec.

Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče:

»Evo službenice Gospodnje,

neka mi bude po tvojoj riječi!«

I anđeo otiđe od nje.

Riječ je Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju

 

Draga braćo i sestre,

Danas, 25. ožujka je svetkovina Navještenja Blaženoj Djevici Mariji. Ovo otajstvo vjere spominjemo svakog dana dok molimo „Anđeo Gospodnji“. Navještenje je odlučujući događaj za povijest čovječanstva.

Dolazim, Bože, vršiti volju tvoju

Kad je Djevica Marija izrekla svoj "da" kao odgovor na anđelovo navještenje, začet je Isus, a s njime je započela nova era povijesti čovječanstva, koja će biti potvrđena o Uskrsu kao "novi i vječni savez" s Bogom. Zapravo, Marijin "da" savršeni je odraz onoga "da" Kristova - „da“ što ga je izrekao ulazeći na svijet, kao što piše Poslanica Hebrejima tumačeći Psalam 39: "Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene: 'Vršiti, Bože, volju tvoju!'" (Heb 10,7).

Poslušnost Sina odražava se u poslušnosti Majke i tako je, u susretu ovih dvaju "da", Bog mogao uzeti na sebe lik čovjeka, postati čovjekom. Eto zašto je Blagovijest i kristološki blagdan: jer slavi središnje otajstvo Krista - njegovo Utjelovljenje.

 

Radost naviještenja

Radost navještenja koje zauvijek mijenja čovječanstvo. Anđeo poziva Mariju 'raduj se', 'veseli se'. Razgovorom anđela s Marijom uistinu započinje Novi zavjet. Tako možemo reći da je prva riječ Novoga zavjeta 'raduj se', 'radost'.

 

Ne boj se!

Anđeo poziva Mariju da se ne boji, i Ona se potpuno povjerava Gospodinu. Marija kaže 'da' Božjoj volji, naizgled preteško breme za jednoga čovjeka. To nam se ponekad stvarno čini tako teško, i radije bismo izabrali našu volju. Marija na taj način postaje primjer za sve nas. Pokazuje nam radost koja proizlazi iz vršenja Očeve volje. U početku se čini kao gotovo nepodnošljivi teret, jaram koji se ne može nositi, ali u stvari, Božja volja nije teret. Božja nam volja daje krila za let u visinu.

 

Marija je prva kršćanka

Prije svega, pogledajmo što utjelovljenje znači. U Evanđelju po svetom Luki čuli smo anđelove riječi Mariji: „Duh Sveti sići će na vas i sila Svevišnjeg će vas zasjeniti. Stoga će se i dijete nazvati svetim i Božjim sinom "(Lk 1,35). U Mariji Sin Božji postaje čovjekom i time se ispunjava Izaijino proročanstvo:" Gle, djevica će začeti, rodit će sina i imenovat će ga Emanuel (Bog s nama) “(Iz 7:14). Da, Isus, Riječ koja je postala tijelom, Bog je s nama, koji je došao prebivati ​​među nama i dijeliti našu ljudskost. Sveti apostol Ivan to kaže ovako: „I riječ posta tijelom i nastani se među nama“ (Iv 1,14). Izraz "postalo je tijelo" ukazuje na vrlo konkretnu i opipljivu ljudsku stvarnost. U Kristu je Bog zaista došao na svijet, ušao u našu povijest i nastanio se među nama. Tako se ispunila čovjekova duboka čežnja da svijet zapravo bude čovjekov dom. Suprotno tome, ako je Bog iz njega isključen, svijet se pretvara u negostoljubivo mjesto za ljude i istodobno osujećuje istinski poziv stvaranja, naime da bude prostor saveza, „da“ ljubavi između Boga i čovječanstvo, koji mu odgovara. I tako, svojim bezuvjetnim "da" Gospodinu, Marija je postala prva od vjernika, prva kršćanka.

 

I nama je potrebna „poslušna vjera“

Stoga, razmišljajući o otajstvu Utjelovljenja, moramo svoje oči upraviti prema Mariji. Prvo je ona iznenađena, puna čuđenja, pa zahvalnosti i onda ljubavi, da je Bog povjerio svoj dolazak na ovaj svijet slobodnom pristanku "DA" jednog od svojih stvorenja, čovjeku, ovdje Mariji. Tek od trenutka kada je Djevica odgovorila anđelu: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj" (Lk 1,38), vječna Očeva Riječ započela je svoje ljudsko postojanje u vremenu. Potresno je vidjeti kako Bog ne samo da poštuje ljudsku slobodu, već ju smatra potrebnom. A također vidimo da je početak utjelovljenja Sina Božjega označeno s dvostrukim "Da" Očevoj volji za spas svijeta: Kristovo "DA" i Marijino "DA". Upravo ta "poslušnost Bogu" otvara vrata svijeta istini i spasenju. Bog nas je stvorio kao plod svoje beskrajne ljubavi. Živjeti po Njegovoj volji stoga je način da pronađemo svoj stvarni identitet, istinu svoga života, dok nas odvojenost od Boga udaljava i od nas samih i uranja u prazninu. Tako je POSLUŠNA VJERA i istinska sloboda, pravo spasenje, koje nam omogućuje povezivanje s Isusovom ljubavlju u nastojanju da sve bude usklađeno s voljom njegova Oca; Očevom voljom. Spasenje je upravo taj proces, USKLAĐIVANJE LJUDSKE VOLJE S BOŽJOM VOLJOM.

Draga braćo i sestre, danas slavimo Presvetu Djevicu zbog njezine vjere, a sa svetom Elizabetom također kažemo: „Blažena koja je povjerovala“ (Lk 1,45). Zamolimo Gospodina da nam umnoži vjeru, da je učini aktivnom i plodnom u ljubavi. Zamolimo ga da i mi poput nje primimo Božju riječ u svoje srce i da je možemo poslušno i ustrajno provoditi u djelo.

 

Marijin DA nastavlja se u Crkvi

"Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" Ovaj Marijin odgovor anđelu nastavlja se u Crkvi koja je pozvana uprisutniti Krista u povijesti, nudeći svoju raspoloživost kako bi Bog mogao i dalje pohoditi čovječanstvo svojim milosrđem. Isusov i Marijin "da" obnavlja se u onom "da" što ga izriču sveci, a osobito mučenici koji su ubijeni poradi Evanđelja.

Mnogi misionari su spriječeni mučeničkom smrću (biskupi, svećenici, redovnici, laici) u svom misijskom djelu evangelizacije i promidžbe humanosti. Ubijeni su, ali su ostali „nada svijeta“, jer svjedoče da je Kristova ljubav snažnija od nasilja i mržnje. Nisu oni tražili mučeništvo, nego su bili spremni dati svoj život kako bi ostali vjerni Evanđelju. Kršćansko je mučeništvo opravdano samo ako je riječ o najvišem činu ljubavi prema Bogu i prema braći.

U ovo korizmeno vrijeme češće razmišljamo o Majci Božjoj koja na Kalvariji potvrđuje ono "da" izrečeno u Nazaretu. Sjedinjena s Isusom, svjedokom Očeve ljubavi, Marija je proživjela mučeništvo duše. Pouzdano zamolimo njezin zagovor, kako bi Crkva, vjerna svome poslanju, dala svijetu odvažno svjedočanstvo Božje ljubavi.