Svetkovina Duha Svetoga
Pfingstsonntag, 23. 05. 2021.

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34

Pripjev:Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje! https://youtu.be/oKFHNQwPyuY

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje: Gal 5, 16-25

Plodovi Duha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja.

 

Posljednica :

DOĐI DUŠE PRESVETI

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Pjesma prije Evanđelja

Dođi Duše Presveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

 

Evanđelje: Iv 15, 26-27; 16, 12-15

Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom:

EvangeliumJoh 15, 26–27; 16, 12–15

Der Geist der Wahrheit wird euch in der ganzen Wahrheit leiten

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid.
 

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.

Priester: "Evangelium unseres Herrn Jesus Christus."

Die Gemeinde: "Lob sei dir, Christus."

 

Duhovna misao:

„Dođi Duše Sveti, napuni srca vjernika
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!“

 

Draga braćo i sestre!

Crkva diljem svijeta danas, na svetkovinu Duhova, iznova proživljava otajstvo svoga rođenja, vlastitog „krštenja“ u Duhu Svetom (usp. Dj 1,5), koje se dogodilo u Jeruzalemu pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća. U Djelima apostolskim čitamo da su učenici bili sjedinjeni s Marijom u molitvi u Dvorani posljednje večere, kad je na njih sišla sila Duha Svetoga, kao vjetar i plamen. Počeli su tada navješćivati radosnu vijest o Kristovu uskrsnuću na raznim jezicima (usp. 2,1-4). Biloje to „krštenje Crkve u Duhu Svetomu“, što ga je navijestio već Ivan Krstitelj: „Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene ... On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem“ (Mt 3,11).

 

Što bi to bilo krštenje «Duhom Svetim»?

I doista, cjelokupno Isusovo poslanje bilo je usmjereno prema tome da ljudima daruje Duha Svetoga, da ih krsti u „kupelji novog rođenja“ kupelji (Bad) svoje smrti i uskrsnuća. To je «krštenje u Duhu Svetom» - kada je po Isusovoj smrti i uskrsnuću Duh Sveti u izobilju bio izliven na čitav svijet, poput spasonosnoga slapa, SPOSOBNOG DA OČISTI SVAKO SRCE, UGASI SVAKI POŽAR ZLA I GRIJEHA I DA ZAPALI U SVIJETU PLAMEN BOŽANSKE LJUBAVI.

Djela apostolska predstavljaju Pedesetnicu tako kao ispunjenje toga obećanja («krštenje Duhom Svetim»), i kao krunu cjelokupnog Isusova poslanja. On sam, nakon svoga uskrsnuća, zapovjedio je učenicima da ostanu u Jeruzalemu, jer, kao što je rekao: „Vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim“ (Dj 1,5); te nadodao: „Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“ (Dj 1,8).

 

Krštenje Crkve

Duhovi su stoga, na osobiti način, krštenje Crkve koja započinje svoje sveopće poslanje, počevši od jeruzalemskih ulica, čudesnim propovijedanjem na različitim jezicima čovječanstva. Krštenje «Duhom Svetim» neodvojivo sjedinjuje moje „ja“ u „MI“ koji se zove Crkva. Duh Sveti posvećuje osobu i posvećenjem ju čini OTAJSTVENIM TIJELOM ISUSA KRISTA koje se zove Crkva. Takva Crkva ima svoje POSLANJE: svjedočenje Kristove ljubavi: „Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“ (Dj 1,8).

Danas mi kršćani imamo isto poslanje po trima sakramentima, sakramentima kršćanske inicijacije ili uvođenja u kršćanstvo, a to su: krštenje, potvrda i pričest. Po njima otkrivamo i prihvaćamo prisutnost Duha Svetoga u svom životu. Sveti Augustin lijepo kaže: „Koliko tko ima Duha Svetoga, toliko ljubi i voli Crkvu.“ Tko ne ljubi Crkvu koja je Kristovo mistično tijelo, taj nije kršten Duhom Kristovim.

 

Duh Sveti je duh uskrsloga Krista

Na posebnost kršćanske vjere spada zapravo priznanje da je uskrsli Gospodin podijelio na sasvim novi način Duha Svetoga, te je Duh Sveti postao „Duh životvorni“ - duh koji stvara i oblikuje kršćanski život (1 Kor 15,45). Upravo stoga sveti Pavao govori izravno o „Duhu Kristovu“ (Rim 8,9), o „Duh Sina“ (Gal 4,6) ili o „Duhu Isusa Krista“ (Fil 1,19).

- «On - Duh Sveti, će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama“ (današnje evanđelje).

- «I nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom» – kaže sv. Pavao (1 Kor 12, 3b).

 

Duh Sveti je duša naše duše

Duh Sveti je duša naše duše. Kršćanin po Duhu Svetom posjeduje bogatu i plodnu nutrinu, koja mu je darovana u sakramentima krštenja i krizme, nutrinu koja ga postavlja u objektivan i orginalan odnos SINOVSTVA u odnosu prema Bogu. Bog je poslao Duha Svetoga u srca naša: «A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« (Gal, 4,6).

 

Duh Sveti usklađuje srca vjernika s Kristovim srcem

Ono što bi trebala naša duša stalno gledati i vidjeti, to lijepo opisuje sveti Augustin: „Vidiš li ljubav, vidiš Trojstvo“, „Duh je, doista, ona nutarnja sila koja usklađuje srce (vjernika) sa srcem Kristovim, te ih potiče da ljube braću kao što ih je sam Krist ljubio“. Sveti pavao kada nabraja plodove Duha Svetoga, zbog toga, stavlja na prvo mjesto LJUBAV (Gal 5,22).

 

Kristova ljubav je na prvom mjestu

„Bog je ljubav. Tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje i Bog ostaje u njemu. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.“ Zato je Duh Sveti duša naše duše. A, budući da po svojoj definiciji ljubav spaja, to znači ponajprije, da je Duh Sveti tvorac zajedništva unutar kršćanske zajednice, kao što i kažemo na početku svete mise Pavlovim izrazom: „... zajedništvo Duha Svetoga (to jest zajedništvo koje On čini) sa svima vama“ (2 Kor 13,13).

- S druge strane, samo nas Duh Sveti potiče na stvaranje odnosa ljubavi sa svim ljudima. Tako, kad ljubimo, dajemo prostor Duhu Svetom, dozvoljavamo mu da se On izlije i izrekne u punini. Na taj se način razumije i zašto Pavao na istu stranicu Poslanice Rimljanima stavlja dva upozorenja: Budite „u Duhu gorljivi“, i: „Nikome zlo za zlo ne vraćajte“ (Rim 12,11.17).

 

Ne žalostite Duha Svetoga

Duh Sveti je predstavljen u liku goluba? Ima razlog! Golub je posebno plaho, bojažljivo stvorenje i ukoliko se prema njemu ne odnosimo vrlo pažljivo, on će jednostavno odletjeti, pobjeći.

Zato sveti Pavao nas upozorava: „Ne žalostite Duha Svetoga!“ Riječ «žalostiti» nosi u sebi prizvuk nježnosti. Možemo žalostiti samo nekoga tko nas voli. Susjedova djeca nas ne žaloste, nego žaloste nas naša djeca ako su zločesta. Duhu Svetom smo mi posebno dragi. On nas ljubi. Ali što ga to i tko ga to žalosti? Svaki oblik grijeha žalosti Duha Svetoga, a pogotovo kada se kršćanin prepusti: bludnosti, nečistoći, razvratnosti, idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima, strančarenjima, zavisti, pijančevanju, razvratnim gozbama i tome slično. Toga je potrebno biti svjestan.

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost - (Selbstbeherrschung).

 

Nema Crkve niti kršćanina bez Duha Svetoga!

Duh Sveti je duša Crkve. Oni kojjim Crkvu ne promatraju očima vjere, oni Crkvu svode na neku društvenu instituciju ili neke vrste humanitarnu organizaciju.

Međutim, Crkvu neprestance oblikuje i vodi Duh njezina Gospodina Isusa Krista. Možemo dakle slobodno reći da je svečani početak Crkve bio označen silaskom Duha Svetoga i da i danas Crkvu vodi i oblikuje Duh Sveti.

Zato su danas Crkvi najpotrebniji ljudi Duha Svetoga, koji žive, rade i ravnaju se po Duhu Kristovu, po Duhu Svetomu.

- Upitajmo se danas: jesmo li i koliko smo ljudi Duha Svetoga? Ljubimo li Kristovu Crkvu?

 

- Na kraju, povjerimo se majčinskom zagovoru Blažene Djevice Marije, kako bi Duh Sveti sašao u izobilju na našu Misijsku zajednicu, ispunio srca svih vjernika te u njima zapalio oganj svoje božanske ljubavi. Amen.