Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo - Fronleichnam
Četrtak, 03. 06. 2021.

 

Prvo čitanje: Izl 24, 3-8

Ovo je krv Saveza koji Gospodin s vama sklapa.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Gospodin reče vršit ćemo.« Tada Mojsije popiše sve riječi Gospodnje. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 116, 12-13.15.16bc-18

Pripjev: Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
https://youtu.be/5NgmvS4c4n4

Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

 

Drugo čitanje: Heb 9, 11-15

Krv Kristova očistit će savjest našu.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje.

Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu! A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.

Riječ Gospodnja.

 

«Hvali, Sion, Spasitelja!»

POSLJEDNICA

https://youtu.be/2Gv-Xms0t70

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i Učitelja
pjesmama i popijevkom.
 
Uzdiži ga iznad svega,
ne ćeš preveć hvalit njega
niti kojom pohvalom.
 
Slava evo velika je:
živi kruh što život daje
častit nam je ovaj dan.
 
Kruh što bi kod svetog stola
među dvanaest apostola
podijeljen i blagovan.
 
Pojmo punom, jasnom riječi,
neka milo klikće, ječi
srdaca nam skladan glas.
 
Blagdan slavni svetkujemo,
ustanovu spominjemo
Gozbe što je dade Spas.
 
Novog Kralja stol je ovo,
na njem evo Janje novo,
starom Vazmu dođe kraj.
 
Nesta slika toga trena,
ispred zbilje minu sjena,
tminu progna sunčev sjaj.
 
Što sam stvori ono veče,
Krist to isto tvorit reče,
dovijeka na spomen svoj.
 
Poučeni kako treba
prinosimo dare neba
u žrtvi spasonosnoj. 

Nauke nam svete glase:
kruh u tijelo pretvara se,
vino u krv Gospodnju.
 

Ne shvaćamo, ne gledamo,
al' po jakoj vjeri znamo
što van reda biva tu.
 
U dva lika tu se daje
silne stvari kojima je
tek vanjština razlikom.
 
Tijelo hrana, krv je piće,
Kristovo je ipak biće
sve pod svakom prilikom.
 
Kad ga primiš, nije dio,
nije kriška nego cio
ljudima se predaje.
 
Jeo jedan, jelo trista,
svaki prima svega Krista,
nit ga jelom nestaje.
 
Dobar, opak, blaguju ga,
kob je ipak svakom druga:
život ili smrtni mrak.
 
Smrt je zlima, dobrim žice,
gledaj: isti kruh i piće,
plod toliko nejednak.
 
Kad je tajna razlomljena,
znaj da čest joj odijeljena
ko cjelina vrijedi njena
jer u svakoj sav je dar. 

Nit se mijenja što pri tome
stas il' stanje sakritome:
prilike se samo lome,
ne trga se sama stvar.
 
Anđeoske eto hrane,
putnici se njome hrane;
to je kruh za odabrane,
ne daje se svijetu zlom.
 
Davno mu je spominjanje
Izakovo žrtvovanje,
izraelskog Vazma janje,
mana, hrana pustinjom.
 
Dobar pastir, pravo jelo,
smiluj nam se, Janje bijelo,
daj nam hranu, svoje Tijelo,
brani, vodi stado cijelo
k strani žica blaženog.
 
Silni Bože što nam jesti
na zemaljskoj daješ cesti:
daj nam gore s tobom sjesti,
među svece ti nas smjesti
u nebu kod stola svog.
Amen, aleluja.

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 6, 51

Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin ; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

 

 

Evanđelje: Mk 14,12-16.22-26

Ovo je tijelo moje. Ovo je krv moja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?«

On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: 'Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?' I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.«

Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.

I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.«I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga – piti u kraljevstvu Božjem.«

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Mk 14, 12–16.22–26

Das ist mein Leib. Das ist mein Blut des Bundes

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.

12Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote,
an dem man das Paschalamm Sprich: Pas-chalamm. zu schlachten pflegte,
sagten die Jünger zu Jesus:
Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?
13Da schickte er zwei seiner Jünger voraus
und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt;
dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt.
Folgt ihm,
14 bis er in ein Haus hineingeht;
dann sagt zu dem Herrn des Hauses:

Der Meister lässt dich fragen:
Wo ist der Raum,
in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann?
15Und der Hausherr
wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen,
der schon für das Festmahl hergerichtet
und mit Polstern ausgestattet ist.
Dort bereitet alles für uns vor!
16Die Jünger machten sich auf den Weg
und kamen in die Stadt.
Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte,
und bereiteten das Paschamahl vor.
22Während des Mahls nahm er das Brot
und sprach den Lobpreis;
dann brach er das Brot,
reichte es ihnen
und sagte:
Nehmt, das ist mein Leib.
23Dann nahm er den Kelch,
sprach das Dankgebet,
gab ihn den Jüngern
und sie tranken alle daraus.
24Und er sagte zu ihnen:
Das ist mein Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird.
25Amen, ich sage euch:
Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken
bis zu dem Tag,
an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.
26Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.

ZUR EUCHARISTIEFEIER:  Es bleibt letztlich unbegreiflich: Ein einfaches Stückchen Brot, eine einfache Geste des Teilens – sie verdeutlichen das tiefste Geheimnis unseres Glaubens. Weiter kann die Liebe Gottes nicht gehen, als dass er selbst uns zur Nahrung wird.

 

Duhovna misao

 

Bez mise Crkva (kršćanin) ne može živjeti!

 

Naša vjera je euharistijska vjera: Vjera u stvarnu Isusovu prisutnost u svetoj misi

 

Opasnost od površnosti, gubitka dubine, od zaborava na vlastite korjene i od  misaonog siromaštva

Današnjem čovjeku na Zapadu prijeti površnost, gubitak dubine (plitkoća), zaborav na vlastite korijene i misaono bogatstvo (da pročita neko štivo koje ga tjera da i sam počme razmišljati). Sve to prijeti i današnjim kršćanima. Površno i bez dubine mnogi kršćani pristupaju i svojoj vjeri, sakramentima kao i poimanju «biti kršćanin». Prijeti im zaborav vlastitoga korijena iz kojega su iznikli i primili kršćanstvo i sakramente. Sve se više može vidjeti kako su mnogi zapustili i zaboravili IZVORE VJERE i kršćanskoga življenja. Sve se to da vidjeti gldajući u lice trenutnom stanju današnjega čovjeka, pa i kršćanina.

Uzmimo u obzir Prvu pričest. Roditelji prijave djecu na Pričest, a sami ne sudjeluju na nedjeljnoj svetoj misi ili jako rijetko, a poslije Prve pričesti nema ni roditelja niti prvopričesnika. Uzmimo u obzir brakove, bolje rečeno rastave brakova. Većina ih se crkveno vjenča, a sutra se olako rastaju. Uzmimo u obzir obiteljsku molitvu koja se rijetko čuje. Uzmimo u obzir svetu misu koja je mnogima duga i često pusta dosadna. Sve to govori koliko netko može biti u crkvi za vrijeme mise i NE SUDJELOVATI, nego za vrijeme misnog slavlja u glavi razmišlja kakav će danas ručak biti, kada će na godišnji odmor i da ne nabrajam...

 

Svetkovina Tijelova je veliki ispit savjesti za sve nas kršćane

Pred nama je svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove, svetkovina svete mise, koja bi trebala biti «izvor i vrhunac kršćanskoga života». Na ovu svetkovinu širom svijeta se organiziraju procesije s Presvetim Oltarkim Sakramentom po gradovima i selima. Svetkovina Tijelova nam postavlja pitanje: „Živimo li mi kršćanskim životom i s Isusom Kristom na ulicama gradova i sela, na svojim radnim mjestima, u svojim kućama, susjedstvu? Je li po našem načinu života prepoznatljiv Isus Krist ili jedno se prikazujemo kada smo u crkvi, a sasvim smo drugačiji kada smo na ulici. Trebao bi nam biti isti Isus Krist i u crkvi i na ulici!

 

Vjera u stvarnu Isusovu prisutnost u Misi je odlučujuća

Isus Krist je prisutan tijelom i krvlju u Svetoj misi. To je najveća istina koju kao kršćani nikada ne smijemo zaboraviti: u Svetoj msi je sam Isus Krist pod prilikama posvećenog kruha i vina STVARNO PRISUTAN.

 

Vjera Crkve (ili naša vjera) je euharistijska vjera, vjera u Isusovu prisutnost u svetoj misi

Vjera u živu Isusovu prisutnos pod prilikama posvećenoga kruha i vina u svetoj misi je i stvarna vjera Crkve. Vjera kršćanina. Crkva, to jest svaki kršćanin. Kršćanin se HRANI na osobit način na euharistijskom stolu s Božjom riječju (čitamo i slušamo Božju riječ i o njoj razmišljamo) i Gospodinovom prisutnošću (pristupamo svetoj pričesti u kojoj primamo samog Isusa Krista). Zbog toga je Oltarski Sakrament ili Svetohranište (gdje se pospreme posvećene hostije) uvijek u središtu crkve i vjerničkog života. Treba nam svima biti jasno: Ovdje je onaj pred kojim se pada na koljena. Ovdje je Onaj koji se u svetoj misi ili euharistiji ‘lomi’ i ‘daje’ svojim učenicima, kako bi se njegovi učenici davali jedni drugima; LJUBILI JEDNI DRUGE KAO ŠTO JE ON NAS LJUBIO. Crkva, svi oni koji se zovu kršćani, oni se u svakoj svetoj misi uvijek iznova RAĐAJU u susretu sa živim Isusom Kristom. Treba nam svima biti jasno: Ovdje je Onaj kojega primamo u pričesti i DAJEMO SE MIJENJATI, PROMIJENITI U NJEGOVO TIJELO. SVE VIŠE SE SUOBLIČUJEMO ISUSU KRISTU,  a ne ovome svijetu. Tako se postaje MISTIČNIM KRISTOVIM TIJELOM, članom Crkve.

Ovdje je onaj koji nas poziva da ne budemo katolici samo na papiru, nego On hoće da mu vjerujemo, da mu dopustimo da nas vodi i da s Njim živimo.

Ovdje je Onaj koji se u svetoj misi ili euharistiji ‘lomi’ i ‘daje’ svojim učenicima, kako bi se njegovi učenici davali jedni drugima; LJUBILI JEDNI DRUGE KAO ŠTO JE ON NAS LJUBIO. Zato je naša vjera ili vjera Crkve: EUHARISTIJSKA VJERA.

- Drugim riječima rečeneo: ONAJ TKO NE VJERUJE U ISUSUOVU PRISUTNOST U MISI POD PRULIKAMA POSVEĆENOGA KRUHA I VINA, on nije vjernik, iako može biti kršten, pričešćen...

 

Poruka Tijelova ili svetkovine Presvetoga Tijela i Krvi Kristove je: isti Isus Krist bi nam trebao biti i u crkvi i na ulici!

Ima jedna « Duhovna priča » koja se zove: Čekam te vani!

Vidim, odlaziš u crkvu. Ne zanima me što ćeš u njoj raditi, iako mislim da ćeš se pomoliti. Nimalo ne marim zato hoćeš li stajati ispred oltara ili tamo kod vrata, hoćeš li moliti sjedeći ili klečeći, pognute glave i zatvorenih očiju… ili ćeš buljiti u sliku na oltaru, udarati se u prsa, micati usnama, šaptati riječi molitve i prebirati među prstima zrnca svete krunice…

Sve su to izvanjske i nimalo komplicirane radnje pomoću kojih nije teško prevariti čovjeka.

Čekam te vani!

- Kad izađeš iz crkve i vratiš se među ljude, pripremi se za susret sa mnom.

Tada ću te nemilosrdno pratiti, promatrati, suditi, a možda i osuditi. Imam pravo to učiniti.

- Naime, želim znati: jesi li u crkvi doista razgovarao s Bogom, ili si se samo s njime poigravao?

Želim se uvjeriti na tebi, jesi li kršćanin za primjer?

- Uvjerim li se da si ohol, pohlepan, sebičan, svadljiv, uvredljiv, zavidan, brbljav, površan.

Znat ću da ti molitva ne valja.

- A uvjerim li se da u obitelji, na poslu, u školi, trgovini, autobusu…ne znaš s ljudima razgovarati, znat ću sigurno da ne znaš ni s Bogom razgovarati.

- Ako te neprestano netko treba tješiti i hvaliti, znat ću da u crkvu nisi išao radi Boga, slaviti njega, već obožavati sebe…

Ali…

Budu li tvoje oči otvorene za nevolju bližnjega,

Bude li tvoja ruka podizala nemoćne,

Bude li tvoje srce imalo razumijevanja za druge,

Bude li opraštalo i ljubilo,

…znat ću da si u crkvi doista razgovarao s Bogom!

Čekam te vani. (Izvor: nadbiskupija-split.com)

Procesije s Presvetim Oltarskim Sakramentom kroz ulice gradova i sela ne smiju biti neka parada, nego imaju veliku poruku: Cjelokupni naš odnos s euharistijskim Isusom trebao bi se vidjeti i prepoznati po našem življenju na ulicama gradova i sela, u trgovini i na radnom mjestu, u našim kućama i obiteljima...

 

Marija je prva organizirala procesiju s Presvetim Tijelom Kristovim

Dragi vjernici, zazovimo Blaženu Djevicu Mariju, „euharistijsku ženu“ - ženu koja je prva organizirala procesiju s Presvertim Tijelom Kritovom kada je posjetila svoju rođakinju Elizabetu noseći Isusa u utrobi, kada je Elizabeta klicala od radosti a Marija veličala Boga, zazovimo ju da nam pomogne da i mi jedni drugima i ovome svijetu nosimo i donosimo živoga Isusa Krista i na ulicama i na radnim mjestima i na selima i u gradovima. Amen.

 

Ulazna pjesma:
https://youtu.be/Pzv_6z_alBs

Oče mi ti se klanjamo
https://youtu.be/oZoSZR55-RQ

Zdravo, Tijelo Isusovo
https://youtu.be/_Hg0yLFuEXM

Sakramentu veličajnom
https://youtu.be/two_a1jsI5I

Hvali Sion Spasitelja
https://youtu.be/2Gv-Xms0t70

Uzmite, jedite
https://youtu.be/L3xv5sLF7Pg

Klanjam ti se smjerno
https://youtu.be/4Jx4JpaHIug

VESELO BRAĆO
https://youtu.be/oXD7lBE73lk

" ŽIVI KRUH "
https://youtu.be/LrtYEjB0KGU