Svetkovina Presvetoga Trojstva, 30. 05. 2021.

Prvo čitanje: Pnz 4, 32-34.39-40

Gospodin je Bog na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:

»Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili, pòkuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Gospodin, Bog vaš, u Egiptu?

Danas, dakle, spoznaj i zasadi u srce svoje: Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 33, 4-6.9.18-20.22

Pripjev: Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu.
https://youtu.be/uuHvv_Uf7xo

Pràva je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Gospodnjom su riječju nebesa sazdana
i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
On reče – i sve postade,
naredi – i sve se stvori.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje: Rim 8, 14-17 

Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče! 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja:

Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi!

 

Evanđelje: Mt 28, 16-20

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:

»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!

I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium, Mt 28, 16–20

Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

 

 

Duhovna misao

Bog je ljubav, najčistija ljubav, beskrajna ljubav, vječna ljubav

Svetkovina Presvetoga Trojstva je objava Boga koji je OBJAVIO SAMOGA SEBE u Isusu Kristu i po daru Duha Svetoga. Zato možemo radosno reći: »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu«

 

Draga braćo i sestre!

Nakon uskrsnoga vremena, koje je svoj vrhunac imalo u blagdanu Pedesetnice ili Duhova, Crkva danas slavi svetkovinu Presvetog Trojstva. O svetkovini Presvetog Trojstva potpuno jednostvano ćemo govoriti i o Njemu razmatrati; onako kako nas je s Njim upoznao Isus Krist.

 

Bog je u Isusu Kristu objavio samoga sebe

Današnja nedjelja Presvetog Trojstva je rekapitulacija ili sažetak Božje objave po Isusu Kristu i obuhvaća: Kristovu smrt i uskrsnuće, njegovo uzašašće zdesna Ocu i izlijevanje Duha Svetoga. Ovo je za mene najljepša i najdraža svetkovina, jer je Bog jednostavno objavio samoga sebe u ovoj svetkovini. Objava Boga nije se ograničila na objavu Božjih zapovijedi i Božje volje, nego Bog je objavio SAMOGA SEBE u Isusu Kristu i po daru ili izlijevanju Duha Svetoga.

Mi svi kršćani po Božjoj objavi samoga sebe možemo reći s Ivanom apostolom: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj«(1 Iv 4, 16). Tako je središte ili bit kršćanske vjere sadržana ponovno u riječima Ivana apostola: »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi na vrlo jasan način izražavaju pravu sliku Boga koji se očitovao u svome Sinu Isusu Kristu. Ove riječi na vrlo jasan način izražavaju sliku o «novom čovjeku» - kršćaninu u Isusu Kristu, kako se kaže: «Bože, divno si stvorio čovjeka, a još divnije si ga obnovio po Isusu Kristu». Isus sam na Posljednjoj večeri daje «novu zapovijed» svojim učenicima: „Kao što sam ja ljubio vas," - tako vi ljubite jedni druge“. Mi kršćani ne smijemo zaboraviti ovu novost ljubavi: Ljubiti kao što je Isus ljubio; kao što je Isus nas ljubio. To je srž kršćanstva. Bit kršćanstva. Kako Isus kaže: «Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge» (Iv 14, 26).

 

Samo je jedan Bog, a tri su Božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti

Prva istina katoličke vjere glasi: Samo je jedan Bog, a tri su Božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Sve Tri Osobe imaju istu narav i u zajedništvu su samo jedan Bog u trima osobama : Otac je ljubav, Sin je ljubav, Duh Sveti je ljubav. Bog je sav i samo ljubav, najčistija ljubav, beskrajna i vječna. Bog je ljubav i On ne živi u nekoj sjajnoj «usamljenosti», već je neiscrpan izvor života koji se neprekidno daruje i priopćava. U svemu onome što postoji na neki je način utisnuto "ime" Presvetoga Trojstva i stvarateljska Božja Ljubav. Sve proistječe iz ljubavi, teži prema ljubavi i pokreće se potaknuto ili pokrenuto ljubavlju. Najjači dokaz da smo i mi sami stvoreni na «sliku Trojstva» je ovaj: samo nas ljubav čini sretnima i u srcima i u odnosu prema Bogu i čovjeku. Čovjek je stvoren iz Ljubavi, čovjek je stvoren da bi ljubio i bio ljubljen. Svako ljudsko biće u vlastitom "genomu" nosi duboki trag Trojstva, duboki trag Boga-Ljubavi, duboki trag ljubavi.

 

Kršćanin ne vjeruje u bilo što!

Draga braćo i sestre, kršćanin ne vjeruje u bilo što. Kršćanin jednostavno vjeruje u Boga koji mu je dostupan i razumljiv po Isusu Kristu. On sam kaže „Oče, objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali“ (Iv 17, 6). „Objaviti Božje ime ljudima“ ili „objavljenje Božjeg imena“, ne događa se i nije se dogodilo kroz neke samo lijepe Isusove riječi, nego se Božja objava samoga sebe vidi i očituje po Isusu Kristu, njegovu življenju i životu: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca!“ (Iv 14,10). Bog je postao opipljiv, vdljiv po Isusu Kristu po kojemuje Bog milosrdan, ljubav, blizak. Isus na kraju ispunjava svoje obećanje učenicima da ih nećeostaviti kao siročad, nego će im poslati Duha Svojega, Duha Svetoga. To se ostvarilo na Duhove i to je vrhunac ispunjenja Isusova poslanja: PONOVNO je nama UDAHNUO DUHA SVETOGA, DUHA BOŽJEGA PO KOJEMU SMO POSTALI PONOVNO LJUBLJENA Božja djeca u čijim je srcima RAZLIVENA BOŽJA LJUBAV U KOJOJ KLIČEMO Bogu: Abba! Oče!

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Božje se Trojstvo, naime, nastanjuje u nama na krštenju. "I ja te krstim - kaže svećenik  «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!" Božje ime, u kojem smo kršteni, spominjemo svaki put kada činimo na sebi znak križa. Znak križa činimo i prije i poslije molitve. Misna molitva prije čitanja (Zborna) upućuje se Ocu: „po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova“. Kad se ispovijedamo, svećenik nam odrješenje od grijeha podjeljuje ponovno: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“. Može se reći da mi na svijet dolazimo u znaku Presvetog Trojstva, a s ovoga svijeta odlazimo u znaku Presvetoga Trojstva: Oca, Sina i Duha Svetoga.

Zato sveti Arški župnik podsjeća svoje vjernike: "Tko je dočekao vašu dušu – govorio je – kada je prvi put ulazila u život? Svećenik. Tko je hrani i krijepi na njezinu zemaljskom putovanju? Svećenik. Tko će je pripraviti da se pojavi pred Božjim licem, perući je po posljednji put u krvi Isusa Krista? Svećenik, uvijek svećenik".

 

Nikada ne izgovorite imena božanskih Osoba. „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ – bez ljubavi

Zato, vodimo računa kada god se prekrstite da to nikada brzopleto ne učinite. Nikada ne izgovorite imena božanskih Osoba. „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ – bez ljubavi s kojom Bog vas ljubi. Danas u Evanđelju Isus kaže apostolima: «Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.» Što ljepše možemo čuti: Isus je s nama sve do svršetka svijeta.

 

Bog je sav i samo ljubav, najčistija ljubav, beskrajna i vječna

Svetkovina Presvetoga Trojstva je najljepša i najdraža svetkovina, jer je Bog jednostavno objavio samoga sebe u ovoj svetkovini. Samo je jedan Bog, a tri su Božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Sve Tri Osobe imaju istu narav, a u zajedništvu su samo jedan Bog u trima osobama: Otac je ljubav, Sin je ljubav, Duh Sveti je ljubav. Bog je sav i samo ljubav, najčistija ljubav, beskrajna i vječna.

Nama je najbolje moliti sa svetim Hilarijem iz Poitiersa: "Sačuvaj netaknutom tu pravu vjeru koja je u meni i daj mi jednako tako, do mojega posljednjeg daha, taj glas moje savjesti, da uvijek ostanem vjeran onome što sam ispovjedio pri svom ponovnom rođenju, kada sam kršten u Ocu, Sinu i Duhu Svetom" (De Trinitate, XII, 57, CCL 62/A, 627).

 

Bez svete mise Crkva jednostavno ne bi postojala

Uz svetkovinu Presvetog Trojstva veže se svetkovina Euharistije ili Tijela i Krivi Kristove, TIJELOVO, koje Crkva slavi sada u četvrtak, 03. 06. Tijelovo predstavlja najveće blago, bogatstvo Crkve : Euharistiju ili svetu misu. Bez euharistije Crkva jednostavno ne bi postojala. Euharistija ili sveta misa je naime ono što od jedne ljudske zajednice čini misterij zajedništva, koji je sposoban donijeti Boga svijetu i svijet Bogu. Kao što to kaže apostol Pavao: „Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha" (1 Kor 10, 17). Bez euharistije ili svete mise Crkva jednostavno ne bi postojala.

 

Isuse, želim i molim te samo jedno: da moje srce učiniš po Srcu svojemu!

Još trebamo dodati i povezati svetkovini Presvetog Trojstva i svetkovini Tijelova, svetkovinu Presvetog Srca Isusova koja je u petak, 11. 06. I reći kako se u Isusovu Srcu očituje i božanska i ljudska strana. Štovanje Srca Isusova nas vjernike potiče da se otvorimo otajstvu Božjem u njegovoj ljubavi, dajući se preobraziti ljubavlju Kristovom: « Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav tebi posvetiti i uvijek biti tvoj. Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke!» Isuse, želim i molim te samo jedno: da moje srce učiniš po Srcu svojemu!

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, pomozite mi da prihvaćam Evanđelje u svoje srce te ga živim u vjeri, ufanju i ljubavi. Tako će Isus Krist, po svome križu i uskrsnuću, za mene biti put, istina i život. Neka se hranim nebeskim Kruhom i živim od euharistijske žrtve, da bih mogao svladati svako zlo i uvijek izabrati život. Pun povjerenja utječem se pod zaštitu vaših dragih srdaca. Čuvajte me u svim opasnostima i na kraju ovog zemaljskog hodočašća sretno me dovedite u vječnu domovinu.

Zazovimo Blaženu Djevicu Mariju, prvo stvorenje u punini «nastanjeno» Presvetim Trojstvom i molimo njezinu zaštitu kako bismo dobro nastavili svoje zemaljsko putovanje i sretno stigli u zagrljaj trojedinoga Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.