Uskrsna nedjelja, 04. 04. 2021.

 

PJESME ZA MISU:

GOSPODIN SLAVNO USKRSNU: https://youtu.be/EAEe6ubcmk0

Ti si, Gospodine, baština moja: https://youtu.be/tykAUgz8VYo

Aleluja: https://youtu.be/iuJihyPHJzE

Prikazna: Na Gozbu Kralja Jaganjca: https://youtu.be/Gljt4fRcbck

OSTANI S NAMA: https://youtu.be/G3lNh-b5lWw

Kraljice neba, raduj se, Aleluja: https://youtu.be/l2BvpjlDx4o

 

NA NEBU ZORA RUDI: https://youtu.be/_0qkYeJqh8k

Uskrsnu Isus doista: https://youtu.be/77sLN4CpVt8

Ovo je dan: https://youtu.be/qstKt0ntjEo

Kliči Bogu, zemljo sva: https://youtu.be/k7vZENAi7ZE

Svetoj žrtvi Uskrsnici _ Komorni zbor IVAN FILIPOVIC: https://youtu.be/97grPqiJeKw

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova – Evanđelje: https://youtu.be/jy2YhK_Ouno

Pjevaj hvale, Magdaleno: https://youtu.be/zNVX_qaLSB0

Na Gozbu Kralja Jaganjca: https://youtu.be/Gljt4fRcbck

Radujte se, kršćani!: https://youtu.be/EnUWbQ-vAVc

Kraljice neba raduj se (Regina caeli, laetare): https://youtu.be/q0tiHVT_6Dw

Pobjedni dan slavimo: https://youtu.be/2pwl-8DTR60

Pobjedni dan slavimo: https://youtu.be/Ty1yQknf5Us

 

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Dj 10, 34a.37-43

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 118, 1-2.16-17.22-23

Pripjev:Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.
https://youtu.be/qstKt0ntjEo

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje: Kol 3, 1-4

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

 

Prije Evanđelja: "Svetoj žrtvi Uskrsnici" https://youtu.be/97grPqiJeKw

 

Evanđelje: Iv 20, 1-9 (pjevanje evanđelja: https://youtu.be/jy2YhK_Ouno

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

„Što tražite Živoga među mrtvima?
Nije ovdje, nego uskrsnu!"

 

Draga braćo i sestre!

Svima vam želim radostan i svet Uskrs, Kristovo uskrsnuće!
Krist je uskrsnuo! Mir vama!

Danas se slavi veliko otajstvo, temelj kršćanske vjere i nade: Isus iz Nazareta, Raspeti, uskrsnuo je od mrtvih treći dan, po Pismima. Navještaj što su ga anđeli dali u zoru prvoga dana nakon subote Mariji Magdaleni i ostalim ženama koje su došle na grob, ponovno čujemo i danas s obnovljenim osjećajima: „Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24,5-6).

Prvi kršćani su se pozdravljali u uskrsno vrijeme: „Uskrsnu Gospodin doista! Aleluja!“ Tako su svjedočili i ispovijedali svoju vjeru i navještali Kristovo uskrsnuće jedni drugima.
 

Propovijedati i svjedočiti

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.

Jedan od karakterističnih znakova vjere u uskrsnuće je svjedočenje uskrsnuća i naviještanje uskrsnuća kao što je to Petar činio i kao što su se prvi kršćani pozdravljali: "Uskrsnu Isus doista". To bi trebala biti ispovijest vjere i životna zadaća svih kršćana i danas.
 

Javite mojoj braći

Kao što se dogodilo ženama opisanim u Evanđelju svetog Mateja: "Kad eto im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!' One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: 'Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!'". Žene su imale zadaću navijestiti - javiti Kristovo uskrsnuće.
To je zadaća svih nas kršćana!
 

Naše je poslanje naviještati Uskrsloga

"Tako cijela Crkva, svi kršćani, prima poslanje naviještanja evanđelja, odnosno Kristova uskrsnuća. Djelovanje svakog pojedinca je važno. Takav navještaj je uvijek iznova znak nove Isusove nazočnosti, znak njegove prisutnosti. To je produžetak Isusova djelovanja i njegove prisutnosti među nama.
 

Kako danas susresti Uskrsloga?

Na koji način možemo susresti Gospodina i postati njegovi sve vjerodostojniji svjedoci?

Tko god želi doći do Spasitelja, prvo što mora učiniti jest povjerovati da je on sada s desna Oca, i svim srcem biti uvjeren da Isus prebiva na nebu. Naime, moramo naučiti neprestano upravljati pogled uma i srca prema Božjim visinama, gdje je uskrsli Krist. U našim molitvama i klanjanju trbao bi se odvijat događaj susreta čovjeka i živoga Isusa Krista.

Samo ako se znamo tako odnositi s Bogom, moliti mu se, možemo otkriti pravo značenje i smisao svoga života i naš svakodnevni život biva obasjan i prosvijetljen svjetlom Uskrsloga Krista.
 

Valja su-uskrsnuti s Uskrslim

Kao što čitamo na sam dan Ukrsa u poslanici Kološanima: „Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi“ (Kol 3, 1-4).
 

Vjera ponovno „upaljena“

Nije teško zamisliti kako je vjera u dušama i Petra i Ivana, i drugih Apostola, kao i u Marije Magdalene i drugih žena, gotovo se bila ugasla, gledajuću Gospodinove patnje i smrt na križu. Sâm Uskrsli izašao je ususret njihovoj nevjernoj žeđi za sigurnim odgovorima. Nije to bio niti san niti umišljeni susret, nego stvarni susret s Isusom: „Dođe Isus, stane u sredinu i reče im: 'Mir vama!'" (Iv 20,19). Na te riječi, vjera koja se u njihovim dušama već gotovo bila ugasila, ponovno je upaljena.
 

Ne budi nevjeran, nego vjeran!

Apostoli su Tomi, koji je bio odsutan za toga prvoga izvanrednog susreta, prenijeli: Da, Gospodin je izvršio sve što je navijestio; doista je uskrsnuo i mi smo ga vidjeli i dotakli! Toma je međutim ostao sumnjičav i smeten. Kad je Isus opet, nakon osam dana, došao u Dvoranu posljednje večere, rekao mu je: „Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." Apostolov odgovor dojmljiva je ispovijest vjere: „Gospodin moj i Bog moj!" (Iv 20,27-28).
 

Obnovimo svoju vjeru

Obnovimo i mi ovu Tominu ispovijest vjere. Današnje čovječanstvo od kršćana očekuje novo svjedočanstvo Kristova uskrsnuća; SVJEDOKE i ima potrebu susresti po nama živoga Krista i upoznati ga kao pravoga Boga i pravoga čovjeka.

Ako u apostolu Tomi možemo prepoznati sumnje i nesigurnosti tolikih današnjih kršćana, strahove i razočaranja bezbrojnih naših suvremenika, s njime možemo i iznova otkriti obnovljenu vjeru u Krista umrloga i uskrsloga za nas.
 

Kušnje su i danas velike

Svatko od nas može se naći kušan Tominom nevjerom. Bol, zlo, nepravde, smrt, posebice kad pogađaju nevine - primjerice, djecu žrtve rata i terorizma, bolesti i gladi – sve to stavlja na kušnju našu vjeru.

Pa ipak, može nam se činiti paradoksalno, ali upravo nas takva događanja i danas u civiliziranom društvu tjeraju da pročistimo u sebi svako lažno poimanje Boga i zajedno s Tomom dodirnemo Boga koji je u Kristu dodirnuo i na križ ponio sve boli ranjenoga čovječanstva, želeći ih izliječiti od zloga duha.   

To je vjera koja je bila gotovo mrtva kod Tome, ali se iznova rodila zahvaljujući dodiru s Kristovim bolima, s ranama koje Uskrsli nije sakrio, nego ih je pokazao i nastavlja ih pokazivati u patnjama i trpljenjima svakog ljudskog bića.

Draga braćo i sestre, zazovimo u ovo škakljivo vrijeme Djevicu Mariju da nam pomogne vjerno i u radosti izvršavati zadaću koju Uskrsli Gospodin svakom od nas povjerava.