Uzašašće Gospodinovo,
Fatimska Gospa,
13. 05. 2021.

Pjesme za misu:

Početak: Marijo, svibnja Kraljice:
https://youtu.be/mLjaY5fzpyg

Pripjev: Uzlazi Bog zu klicanje:
 https://youtu.be/1NbyK5nM10k

Aleluja: https://youtu.be/udK8vpm897c

Prinosna: Jedan kruh:
https://youtu.be/gLQKsvssMGs

Pričesna: Ja sam s vama:
https://youtu.be/oY7oSoVgdKQ

Za kraj : Fatimska himna:
https://youtu.be/1dIjp_D3pPs

Kako krasno svršuje se:
https://youtu.be/x3_yM4ix0m8

 

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11

Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 47, 2-3.6-9

Pripjev:Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje! https://youtu.be/1NbyK5nM10k

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

 

Drugo čitanje: Ef 1, 17-23

Posjede ga sebi zdesna na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Riječ Gospodnja.

 

Drugo čitanje: Ef 4,1-13- (po volji)

Do mjere uzrasta punine Kristove.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svojom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svoj poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

Zato veli: »Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.« Ono »uzađe« – što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 28, 19a. 20b

Pođite i učiniti mojim učenicima sve narode, govori Gospodin; ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.

 

 

Evanđelje: Mk 16, 15-20

Isus bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Svršetak svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.«

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima.

Riječ Gospodnja.

 

Kršćani su ljudi Uzašaća


Srca gore! Imamo kod Gospodina!
Ljubi ono što je Bog stvorio, a ne ono što je čovjek uradio!

Draga braćo i sestre!

S Kristom smo i mi uzašli na nebo

Danas Crkva slavi Gospodinovo uzašašće u nebo. Četrdeset dana nakon uskrsnuća - prema knjizi Djela Apostolska - Isus je uzašao na nebo, to jest vratio se Ocu, koji ga je poslao u svijet. Gospodinovo uzašašće označava ispunjenje spasenja započetog Isusovim utjelovljenjem. Po svojem čovještvu (utjelovljenju) Isus je doveo sav ljudski rod u prisni odnos s Ocem i tako objavio konačno određenje našeg zemaljskog putovanja. Kao što je radi nas sišao s neba i za nas trpio i umro na križu, tako je za nas uskrsnuo i tako je za nas ponovno uzašao k Ocu, Ocu koji po Isusu Kristu nama bliz; "naš Bog", "Otac naš" (usp. Iv 20, 17). Uzašašće je tako posljednji čin našeg oslobođenja od jarma grijeha, kao što piše apostol Pavao: "Na visinu uzađe vodeći sužnje" (Ef 4,8). Danas, naime, nije samo potvrđeno da smo baštinici raja, već smo također u Kristu ušli u nebeske visine" u zajedništvo s Ocem Nebeskim.

 

«Posjede nas sebi s desna!»

Svetkovina Uzašašća Gospodinova tako, s jedne strane, usmjerava naš pogled prema nebu gdje proslavljeni Isus sjedi s desne Bogu (usp. Mk 16, 19), a s druge strane, nas podsjeća da mi i dalje ostajući na zemlji nismo sami: „I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta" (Mt 28, 20). Isus koji je uskrsnuo i uzašao na nebo šalje svoje učenike da propovijedaju evanđelje po čitavom svijetu: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju" (Mk 16, 15). Zbog toga nas Uzašašće potiče da svaki dan podižemo svoj pogled prema nebu i s "očima neba" ili Kristovim očima gledamo ovaj svijet i zemlju ostvarujući zadaće koje nam uskrsli Gospodin povjerava. Sjetimo se molitve: «Kako na nebu, tako i na zemlji!»

I naša je zadaća propovijedati evanđelje, ne samo riječima, nego prvenstveno životom; svjdočeći. Evangelizirati ili propovijedati Evanđelje znači donijeti drugima Radosnu vijest spasenja, a ta Radosna vijest je jedna osoba: Isus Krist. Kada ga susretnem, kada otkrijem koliko me Bog ljubio i spasio, u meni se rađa, ne samo želja već potreba, da pomognem drugima da ga upoznaju. Na početku Ivanova Evanđelja vidimo Andriju koji, nakon susreta s Isusom, žuri dovesti mu svoga brata Šimuna (usp. 1, 40-42). Evangelizacija uvijek započinje susretom s Gospodinom Isusom: onaj koji mu se približio i iskusio njegovu ljubav želi odmah s drugima dijeliti ljepotu toga susreta i radost koja se rađa iz toga prijateljstva. Što više poznajemo Krista, to ga više želimo naviještati. Što više razgovaramo s njim, to više želimo govoriti o njemu. Što smo više Kristom osvojeni, to više želimo druge dovesti k njemu.

 

Onaj koji ne donosi i ne daje Boga, daje premalo!

Ono što nas čini vjerovjesnicima jest ljubav koju je Krist ulio u naša srca; naša ljubav, stoga, mora sve više biti nalik njegovoj. Poput dobrog Samarijanca i mi moramo biti uvijek pozorni na one koje susrećemo, znati slušati, shvatiti, pomoći, da bismo one koji traže istinu i smisao života doveli u Božju kuću koja je Crkva, gdje nada i spasenje prebivaju (usp. Lk 10,29-37). Dragi vjernici, ne zaboravite nikada da je prvi čin ljubavi što ga možete učiniti bližnjemu to da podijelite s njim izvor svoje nade: onaj koji ne daje Boga, daje premalo! Isus svojim učenicima zapovijeda: "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih uime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio" (Mt 28, 19-20). Sredstva koja nam stoje na raspolaganju da "druge učinimo učenicima" u prvom redu su naše krštenje koje nam briše grijehe i ljubav Isusa Krista po kojoj se rađamo kao djeca ljubljena i Božja. Poslanje koje je Isus povjerio nekoć apostolima, danas je povjerio nama i ono zahtjeva nađu suradnju.

 

Prdokus nebeskoga života ovdje na zemlji

Draga braćo i sestre, Gospodin, otvarajući put u nebo, daje nam osjetiti predokus božanskog života sada i ovdje na zemlji. Jedan ruski pisac iz 20. stoljeća, u svojoj duhovnoj oporuci, je napisao: "Promatrajte češće zvijezde. Kada vas nešto tišti u duši, pogledajte zvijezde i nebesko plavetnilo. Kada se osjećate žalosnima, kada vas uvrijede… družite se… s nebom. Tada će vaša duša naći spokoj, mir".

Poruka svima nama je: Braćo, promatrajte češće Krista koji sjedi s desne svoga Oca! Kada vas nešto tišti u duši, srca upravite prema Nebu. Kada se osjećate žalosnima..., kada vas netko uvrijedi, družite se češće s Kristom i njegovim uvredama. Molite i ne zaboravite da se vaša molitva pridružuje Nebu kao što tamjan, kada izgara, izdiže u vis miomiris. Budite ljudi Uzašašća! Ljubimo ono što je Bog stvorio, a ne ono što je čovjek uradio. Na koncu, predragi, jer je ‘Bog ljubav’, kako veli Apostol, - ljubite se međusobno! Vazda se bratski ljubite! Budite samo jedno srce i jedna duša, ali ljubite i svoje neprijatelje, jer je Božja zapovijed. Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga, ‘koji daje, da njegovo sunce izlazi na zle i na dobre i šalje svoju kišu pravednima i grješnima’. Neka vas od ljubavi prema neprijateljima ne odvraća njihova zloća, jer je jedno čovjek, a drugo je njegova zloća. Kaže sv. Augustin: ‘Čovjek je Božje stvorenje, a zloća je ljudsko djelo. Ljubi ono, što je Bog stvorio, a ne ono, što je čovjek uradio’.Ostvarimo svoje poslanje ovdje na zemlji tako da bismo jednoga dana i sami došli u Nebo gdje nam je Isus pripravio mjesto. Ne zaboravimo moltvu: «Kako na nebu, tako i na zemlji!»

Gospe Fatimska, ponizno Te molimo: pomozi nam da se odreknemo bezboštva i lažnih svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu kao Tvoja ljubljena djeca. Amen.

 

Fatimska Gospa

Danas Crkva slavi i Gospu Fatimsku. 13. svibnja 1917. god., u portugalskom mjestu Fatimi, Gospa se prvi puta ukazala malim pastirima: Luciji, Franji i Hijacinti, a kroz narednih 5 mjeseci to je činila svakoga 13. u mjesecu, otkrivajući im posebne tajne, koje se mogu sažeti u poziv na iskrenu pokoru, post i obraćenje srca. Prisjećajući se Gospinih ukazanja i fatimskih tajni, Crkva 13. svibnja slavi blagdan Gospe Fatimske, te time posebno želi uputiti vjernicima poziv na iskrenu pokoru i molitvu, kao najdjelotvornija sredstva suprotstavljanja zlu.

Fatimska Gospa nas poziva na:

- iskrenu pokoru, post i obraćenje srca
- molitvu za obraćenje grešnika
- molitvu krunice i na molitvu za mir u svijetu.

 

Poslušajte pjesmu Gospi Fatimskoj: https://youtu.be/1dIjp_D3pPs

 

Molitva i litanije Gospi Fatimskoj – izmolimo ih na današnji dan!

Molimo zagovor Gospe Fatimske!

Presveta Djevice Marijo, Kraljice najvjernija, Majko i odvjetnice naša, častimo te danas, pred tvojim blagoslovljenim likom da tvome prečistom Srcu povjerimo i predamo svoju Domovinu, svoj narod, svoju župu i naše mjesto, sve ljude u našim susretima i prostorima. Tvojim srcem molimo od milosrdnog srca našega Spasitelja Isusa Krista zaštitu, oproštenje i dar mira da živimo u sigurnosti, pravednosti i slobodi, da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu za blaženu nadu vječnog otkupljenja. U ljubav i zagovor tvoga Srca, Kraljice, polažemo svako dijete, mladića, djevojku, oca obitelji i majku! Tebi predajemo svaku redovnicu, redovnika i svećenika. Budi majka mudrosti svim odgovornima za našu sadašnjost i budućnost. Izmoli nam brojna i sveta duhovna zvanja! Kraljice mira, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše da uđemo u vječni mir, u radost Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen.

Gospo Fatimska, moli za našu dragu zemlju.
Gospo Fatimska, usavrši i posveti naše svećenstvo.
Gospo Fatimska, učini naše katolike gorljivijima.
Gospo Fatimska, vodi naše starješine i one koji su nad nama.
Gospo Fatimska, izliječi bolesne koji se uzdaju u te.
Gospo Fatimska, utješi tjeskobne koji se uzdaju u te.
Gospo Fatimska, pomozi one koji zazivaju tvoju pomoć.
Gospo Fatimska, oslobodi nas svih opasnosti.
Gospo Fatimska, pomozi nam oduprijeti se kušnjama.
Gospo Fatimska, isprosi nam sve što te ponizno molimo.
Gospo Fatimska, pomozi našim bližnjima,
Gospo Fatimska, vrati na pravi put našu zabludjelu braću.
Gospo Fatimska, vrati nam stari zanos.
Gospo Fatimska, isprosi nam oprost za naše mnogostruke grijehe i uvrede.
Gospo Fatimska, privedi cijelo čovječanstvo pred noge božanskog Djeteta.
Gospo Fatimska, isprosi mir svijetu.
O Marijo, bez grijeha istočnog začeta, moli za nas koji se uzdamo u te.
Bezgrešno Srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše. Amen.

Pomolimo se:

O, Gospodine vječne dobrote i milosrđa, ispuni naša srca velikim pouzdanjem u tvoju dragu Majku, koju zazivamo Kraljicom krunice i Gospom Fatimskom, i podari nam milosti koje te molimo njezinim zagovorom, duhovne i tjelesne, koje su nam potrebne. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Poslušajte pjesmu Gospi Fatimskoj: https://youtu.be/1dIjp_D3pPs